ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
  • สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน
แสดงกระทู้
This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.
  Messages   Topics   Attachments  

  Topics - paisalee
หน้า: [1] 2 3 ... 5
1  เรื่องทั่วไป / ข่าวสารเพื่อนถึงเพื่อน / ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีและร่วมพิธีเททองหล่อหัวใจหลวงพ่อทันใจมหาจักรพรรดิ 28-1 มีค เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2020, 09:19:37 am
#ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีและร่วมพิธีเททองหล่อหัวใจหลวงพ่อทันใจมหาจักรพรรดิ และร่วมทำบุญสร้างพญานาคราช สูง 16 เมตร ยาว 123 เมตร
ณ #วัดหนองยาวใต้ ต.หนองยาว อ.เมือง สระบุรี
ระหว่างวันที่ 28 ก.พ.- 1 มี.ค.63
2  เรื่องทั่วไป / แนะนำเว็บไซท์ สายธรรมะ กันหน่อยจ้า / http://www.rakdham.com รักษ์ธรรม เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2012, 09:38:09 am

http://www.rakdham.com
รักษ์ธรรม


พระอาจารย์ มีนามเดิมว่า หม่องขิ่น ถือกำเนิดในสกุล ตวยเต้าจี้ ซึ่งเป็นสกุลขุนนางชั้นสูงของพม่า พระอาจารย์เกิดเมื่อ ๑ ๗ฯ ๘ ปีกุน พุทธศักราช ๒๔๕๔ ที่ตำบลจวนละเหยียน อำเภอเยสะโจ จังหวัดปะดุกกู่ ประเทศพม่า โยมบิดามีนามเดิมว่า อุโพอ้าน โยมมารดามีนามว่า ดอร์เปียว มีพี่น้อง ๓ คน ท่านเป็นบุตรคนสุดท้อง

ชีวิตในช่วงปฐมวัย พระอาจารย์ได้รับการศึกษาขั้นต้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๖๑ อายุได้ ๗ ปี เริ่มเรียนหนังสือตั้งแต่หลักสูตร นะโม พุทธายะ สิทธัง ไปจนถึงทศมหาชาดก ซึ่งเป็นหลักสูตรพื้นฐานการศึกษาที่กุลบุตรของพม่าจะต้องเรียนในสมัยนั้น

พระอาจารย์ได้เข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัตร์ พระอาจารย์ได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๖๙ อายุได้ ๑๕ ปี โดยมีพระภัททันตะ ญาณมหาเถระ เจ้าอาวาสวัดโชติการาม เป็นพระอุปัชฌาย์ และในเวลาต่อมาก็อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ได้รับฉายาว่า อาสโภ ณ พัทธสีมาวัดจวนละ เหยียน อำเภอเยสะโจ จังหวัดปะดุกกู่ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๔๗๓ โดยมี
- พระภัททันตะ ญาณมหาเถระ เป็นพระอุปัชฌาย์
- พระภัททันตะ อูเกลาสมหาเถระ เป็นพระกรรมวาจาจารย์
- พระภัททันตะ อูปัญญามหาเถระ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ภาคคันถะธุระ พระอาจารย์ได้รับการศึกษา ดังนี้คือ
๑. ระเบียบวินัย ข้อวัตรปฏิบัติต่างๆ
๒. ไวยากรณ์บาลีมหากัจจายน์
๓. อภิธรรมมัตถสังคหอรรถกถา
๔. ศึกษาปริยัติธรรมชั้นสูงที่มหาวิสุตารามมหาวิทยาลัย

วุฒิธัมมาจริยะ เมื่ออายุได้ ๒๗ ปี ๗ พรรษา พระอาจารย์สอบได้วุฒิชั้น “ธัมมาจริยะ” ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดแห่ง การศึกษาคณะสงฆ์พม่า

ตำแหน่งในมหาวิสุตารามมหาวิทยาลัย ได้รับความเห็นชอบ มีมติเอกฉันท์จากบรรดาพระมหาเถระปาติโมกข์แห่งมหาวิทยาลัยให้ ดำรงตำแหน่ง “คณะวาจกสะยาดอร์” คือ เป็นพระคณาจารย์ชั้นผู้ใหญ่ประจำมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ให้การศึกษาพระไตรปิฎก บาลี อรรถกถา ฎีกา และพระคัมภีร์ต่าง ๆ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๘๓ เป็นต้นมา
   
ภาควิปัสสนาธุระ

๑. เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดสวนลน จังหวัดเมียนฉั่น โดยมีท่านพระอาจารย์ ภัททันตะ กวิมหาเถระ ปธานกัมมัฏฐานาจริยะ เป็นผู้บอกกรรมฐานให้
๒. เดินทางไปเข้าวิปัสสนากรรมฐานต่อ ณ วัดมหาสี ตำบลเชตโข่น จังหวัดสวยะโบ่ ซึ่งเป็นสำนักของมหาสี สะยาดอร์

ตำแหน่งพระวิปัสสนาจารย์ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๓ พระอาจารย์ได้รับการถ่ายทอดวิชา “วิปัสสนาจารย์” จาก พระอาจารย์ภัททันตะ โสภณมหาเถระ อัคคมหาบัณฑิต (มหาสี สะยาด่อร์) ผู้เป็นพระปรมาจารย์ต้นตำรับ “พองหนอ ยุบหนอ” และได้รับมอบหมายให้เป็นวิปัสสนาจารย์ประจำสำนักมหาสีสาสนยิสสา แห่งนครย่างกุ้ง
ในปีพุทธศักราช ๒๔๙๕ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มีความประสงค์จะวางรากฐานวิปัสสนาธุระไว้ ณ ประเทศไทยจึงได้แสดงความจำนงไปยังสภาพุทธศาสนาแห่งประเทศพม่า ขอให้จัดส่งพระวิปัสสนาจารย์ผู้มีความรู้เชี่ยวชาญมาช่วยสอนวิปัสสนากรรมฐานในประเทศไทย สภาการพุทธศาสนาแห่งประเทศพม่าจึงมอบหมายให้ท่านพระอาจารย์ภัททันตะ โสภณมหาเถระ อัคคมหาบัณฑิต เป็นผู้พิจารณาพระวิปัสสนาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความต้องการของสมเด็จพระ พุฒาจารย์ ท่านพระอาจารย์ภัททันตะ โสภณมหาเถระ อัคคมหาบัณฑิตพิจารณาโดยรอบคอบแล้วจึงมีบัญชาให้พระอาจารย์ภัททันตะ อาสภเถระ ธัมมาจริยะเป็นผู้รับภาระหน้าที่อันสำคัญนี้ ท่านจึงตัดสินใจเดินทางมาประเทศไทย รับหน้าที่เป็นพระวิปัสสนาจารย์สอนวิปัสสนากรรมฐานอยู่ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร
เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๕ พระอาจารย์ภัททันตะอาสภเถระ ธัมมจาริยะได้รับอาราธนาจากนายธรรมนูญ สิงคารวณิช และพระภิกษุเดือน เนื่องจำนงค์ ให้มาเป็นพระอาจารย์สอนกรรมฐานประจำสำนักวิปัสสนาวิเวกอาศรม

ผลงานรจนาหนังสือธรรมะ แม้ว่าพระอาจารย์ภัททันตะ อาสภมหาเถระ จะมีหน้าที่ในการบอกกรรมฐานแก่ศิษยานุศิษย์ ซึ่งเป็นภาระที่หนักอยู่แล้ว แต่ก็ยังอุตสาหะรจนาหนังสือธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติวิปัสสนาเป็นภาษาไทยไว้ดังต่อไปนี้
๑. แว่นธรรมปฏิบัติ
๒. แนวปฏิบัติวิปัสสนา
๓. หลักการเจริญวิปัสสนา
๔. ปฏิจจสมุปบาทจักกเทศนา
๕. วิปัสสนาทีปนีฎีกา
3  เรื่องทั่วไป / ข่าวสารเพื่อนถึงเพื่อน / รวมข่าวสาร ปฏิบัติธรรม ช่วงสิ้นปี ต้นปี โดย ไพศาลี เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2012, 09:17:17 am


ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธสถานประทานพร

ป่าช้า บ. อาเลา – หัวเสือ – โคกรัง

ต. หนองอียอ อ. สนม จ. สุรินทร์

สถานที่สัปปายะป่าไม้ธรรมชาติร่มรื่น เงียบสงบไม่พลุ่งพล่าน เหมาะแก่การบำเพ็ญภาวนา ฉะนั้น จึงขออาราธนาพระภิกษุสามเณรและขอเรียนเชิญเจริญพรอุบาสกอุบาสิกา ท่านผู้ใคร่สนใจเจริญภาวนากัมมัฏฐาน เข้าร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพรียงกันในงานครั้งนี้ ตามวันเวลาดังกล่าว

กำหนดการโดยย่อ

๙ ม.ค. ๕๖ ลงทะเบียน เตรียมที่พักอาศัย เวลา ๑๘.๐๐ น. สมาทานศีล เปิดโครงการปฏิบัติธรรม

๑๐ - ๑๔ ม.ค. ๕๖ ปฏิบัติธรรมตามตารางที่กำหนด

 (วันที่ ๑๒ ร่วมทอดผ้าป่า ยกเสาเอก-เสาโทวิหารหลวงพ่อทันใจ)

๑๕ ม.ค. ๕๖ ปิดโครงการ เวลา ๑๐.๐๐ น. ทำบุญตักบาตร รับประทานอาหารเช้า ลากลับบ้าน


ดำเนินงานโดย พระมหาสายันต์ กิตฺติโก และคณะกรรมการวัด

ติดต่อสอบถาม โทร 087-2429480

หมายเหตุ ; กรุณานำของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นเช่น กลด มุ้ง เต๊นมาด้วย หรือถ้าไม่มี ที่วัดมีสำรองให้ใช้

ขัดข้องการเดินทางประการใด ติดต่อสอบถาม ๐๘๗-๒๔๒๙๔๘๐ (พระมหาสายันต์ กิตติโก (เจ้าสำนัก)

แผนที่ไป ศ.ป.ธ. พุทธสถานประทานพร บ. อาเลา-หัวเสือ ต. หนองอียอ อ. สนม จ. สุรินทร์


รายละเอียดและภาพ
http://patibuddham.blogspot.com/2012/10/2556.html
4  เรื่องทั่วไป / ข่าวสารเพื่อนถึงเพื่อน / พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เชิญอบรมกรรมฐาน 1-7 ต.ค.55 เมื่อ: กันยายน 11, 2012, 12:12:13 am
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอเชิญผู้สนใจอบรมกรรมฐานเบื้องต้น หลักสูตร ๗ วัน (ไป-กลับ)

รุ่นที่ ๕๓ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕

ณ หอประชุมพุทธสมาคมฯ

 โดยมีพระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ) เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร
 เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการอบรม รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕

ผู้ที่สนใจโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายธุรการ
โทร.๐๒-๒๘๑-๙๕๖๓ - ๔ กด ๑๒๐
 (คุณขนิษฐา ชีพชูเกียรติ)

จากคุณ    : i-tim
5  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / Re: คำแนะนำในการภาวนา โดยรวม ตอบ กระทู้เดียว ในพรรษา 23/8/2555 เมื่อ: กันยายน 04, 2012, 12:57:57 am
อานาปานสติ จะได้ภาวนาเมื่อไหร่ คะ ?

คิดว่า ข้อนี้พระอาจารย์ไม่ตอบ น่าจะเป็นปัญหาง่าย ๆที่ศิษย์กรรมฐาน ทุกท่านน่าจะเข้าใจดีอยู่แล้วคะ ว่าเป็นห้องกรรมฐาน ที่ 4 ซึ่งก็หมายความจะได้ปฏิบัติ ก็เมื่อผ่านไป 3 ห้องของพระพุทธานุสสติเสียก่อน แต่เคยได้ยินมาว่า มีการสอน อานาปานสติ กรรมฐานสันโดด เช่นเดียวกับ สติปัฏฐาน 4 สันโดด เช่นกัน แต่ต้องอยู่ที่ครูอาจารย์ ถ้าทุกคนที่เป็นศิษย์เข้าใจ และเคารพในครูอาจารย์ ก็จะต้องอดทน ต่อกรรมฐานที่ให้ นะคะ

  :s_hi: :67:
เจริญธรรม เป็นไปตามนี้จริง ๆ เพราะต้องการเปิดโอกาสให้ ศิษย์กรรมฐาน และ ท่านที่ศึกษากรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ได้ช่วยตอบกันบ้าง บางครั้งปัญหาที่ง่าย ๆ จึงทิ้งไว้ให้ตอบกันบ้าง นะจ๊ะ

 เจริญธรรม

 


แต่อย่างไร ผมก็สนใจ การฝึกอานาปานสติ พระอาจารย์ถ่ายทอดให้เป็นกรณีพิเศษได้หรือไม่ครับ

  :c017: :25:
6  เรื่องทั่วไป / แนะนำเว็บไซท์ สายธรรมะ กันหน่อยจ้า / http://www.chinawangso.net/ วัดวังหิน พิษณุโลก เมื่อ: เมษายน 20, 2012, 04:12:56 pm

http://www.chinawangso.net/
วัดวังหิน พิษณุโลก


วัดวังหิน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่าน เหนือตัวเมืองพิษณุโลก ณ หมู่บ้านวังหิน เลขที่ 77 หมู่ 1 ตำบล พลายชุมพล อำเภอเมือง จ.พิษณุโลก (สันนิษฐานว่า สร้างสมัยปลายสุโขทัย) ถูกทิ้งร้างตั้งแต่ปลาย กรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2310 สภาพวัดวังหินจึงถูกปล่อยร้างมาประมาณ 200 ปี

ปัจจุบัน

ที่ตั้ง : วัดวังหิน ต.พลายชุมพล  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5533-5619

โทรศัพท์มือถือ 08-7308-4387

E-mail : chinawong_09@hotmail.com

Webside : www.chinawangso.net

แผนที่ : คลิกขวา Save Picture As... แล้วเปิดภาพแผนที่จากการ Download จะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น
7  เรื่องทั่วไป / แนะนำเว็บไซท์ สายธรรมะ กันหน่อยจ้า / http://wattumsrisunped.com/ วัดถ้ำศรีสรรเพชร์ กาญจนบุรี เมื่อ: เมษายน 20, 2012, 04:07:51 pm


http://wattumsrisunped.com/
วัดถ้ำศรีสรรเพชร์ กาญจนบุรี

ตารางอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปี เชิญเข้ามาดูกันนะครับ
http://wattumsrisunped.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=2


 :25: :25: :25:
8  เรื่องทั่วไป / ข่าวสารเพื่อนถึงเพื่อน / ในงานปฏิบัติธรรมเข้าปริวาสกรรม 10 -20 พ.ค.55 วัดป่าธรรมชาติบ้านแขม สุรินทร์ เมื่อ: เมษายน 20, 2012, 04:03:13 pm


แจ้งข่าวงานปฏิบัติธรรมเข้าปริวาสกรรม
ขอเรียนเชิญพุทธบริษัทร่วมปฏิบัติธรรมชำระอบรมศีลสมาธิปัญญา
และร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร-น้ะปานะ แก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่จรมาจากทิศทั้งสี่
ในงานปฏิบัติธรรมเข้าปริวาสกรรมประจำปี 2555
ณ  วัดป่าธรรมชาติบ้านแขม  ตำบลสะโน   อำเภอสำโรงทาบ   จังหวัดสุรินทร์
10 - 20  พฤษภาคม  2555
วันที่  10 พ.ค.  วันรวมงาน
         11 พ.ค.  ขอปริวาส
         14  พ.ค. ขอมานัต
         20  พ.ค.  ขออัพภาณ
เขียนโดย Pa.shate
9  เรื่องทั่วไป / ข่าวสารเพื่อนถึงเพื่อน / ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระประธานปางประทานพรหน้าตัก 59 นิ้ว 29 เม.ย./ 6 พ.ค.55 เมื่อ: เมษายน 12, 2012, 03:12:05 pm
ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระประธานปางประทานพรหน้าตัก 59 นิ้ว
และพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์
ในวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน และวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ณ สวนแสงธรรม ถ.พุทธมณฑล สาย 3 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2555
จะประกอบพิธีเทองหล่อพระประธานปางประทานพร หน้าตัก 59 นิ้ว
เพื่อนำไปประดิษฐานเป็นองค์พระประธาน ของวัดป่าธาตุโสภา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

วัดป่าธาตุโสภาเป็นวัดเล็ก ๆ ที่สร้างขึ้นใหม่บนพื้นที่ที่เดิมเป็นป่าช้า ที่ชาวบ้านไม่กล้าเข้าใกล้และรบกวน จึงเป็นสถานที่วิเวกที่เหมาะแก่การภาวนา

ปัจจุบันได้ท่านพระอาจารย์นิด ศิษย์ในองค์หลวงปู่บุญมี ปริปุณฺโณ มาเป็นเจ้าอาวาส หลังจากมีพระมาพักเพื่อภาวนาและได้รับความเมตตาจากองค์หลวงปู่บุญมี ปริปุณฺโณมาตรวจเยี่ยมและแผ่กระแสแห่งความเมตตา ทำให้ปัจจุบันวัดก็เกิดความร่มเย็น ชาวบ้านก็หันหน้ามาเข้าวัดทำบุญ

โดยการประกอบพิธีเททองหล่อองค์พระประธานในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจาก ท่านพระอาจารย์อุทัย สิริธโร วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา มาเป็นประธานในพิธีและในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ทางคณะศิษย์สวนแสงธรรม จะเริ่มดำเนินการแก้ไขรูปเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์เพื่อนำขึ้นประดิษฐานภายในบริเวณชั้นที่ 2 ขององค์พระธุตังคเจดีย์ วัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
โดยจะประกอบพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งสิ้น 4 องค์ คือ

1.หลวงปู่เทสก์ เทสรํสี วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.สกลนคร
2.หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
3.หลวงปู่ผั่น ปาเรสโก วัดป่าหนองไคร้ อ.เมือง จ.ยโสธร
และ 4.หลวงปู่วัน อุตฺตโม วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

รายนามพ่อแม่ครูอาจารย์ที่รับนิมนต์มาร่วมในพิธีจะแจ้งให้ทราบต่อไป

กำหนดการประกอบพิธีเททองหล่อพระประธาน และรูปเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์
ณ สวนแสงธรรม ถ.พุทธมณฑล สาย 3 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน และ วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
เวลา 07.00 น. พระภิกษุออกบิณฑบาต
เวลา 08.00 น. ฉันภัตตาหาร
เวลา 10.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และประกอบพิธีเททองที่หน้าศาลา

ท่านที่ประสงค์จะร่วมทำบุญเททองหล่อรูปเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์พระป่ากรรมฐาน
สามารถบริจาคผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) สาขาเอกมัย
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 059-2-55171-5
ชื่อบัญชี ม.ร.ว.ทองศิริ ทองแถม

ผู้ส่ง : คณะศิษย์สวนแสงธรรม กรุงเทพมหานคร

10  เรื่องทั่วไป / ข่าวสารเพื่อนถึงเพื่อน / เข้าร่วมงานปฏิบัติธรรม กรรมฐานบวชเนกขัมมจาริณี วัดจำนรรจ์ ศรีษะเกษ 1-7 พ.ค.55 เมื่อ: เมษายน 12, 2012, 03:07:51 pm


ขออาราธนานิมนต์พระภิกษุสามเณรขอเชิญชวนอุบาสก-อุบาสิกาพุทธศาสนิกชน
เข้าร่วมงานปฏิบัติธรรม กรรมฐานบวชเนกขัมมจาริณี
สู่วิถีแห่งการปฏิบัติเพื่อตัดรอยต่อแห่งการเกิดใหม่ ครั้งที่ ๖
วัดจำนรรจ์ หมู่ ๙ ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ระหว่างวันที่ ๑ – ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕
เสกคนให้เป็นพระ แจกธรรมะแทนเครื่องราง
สะสางความเห็นผิด ชำระจิตของตนให้ขาวรอบ
ปฏิบัติชอบตามธรรมวินัย เห็นภัยในวัฏฏสงสาร
ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา รักษาธรรมวินัย
ติดต่อสอบถาม โทร. ๐๘๐-๗๐๘-๗๙๑๒


11  เรื่องทั่วไป / forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน / โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2555 วัดเกาะวาลุการาม จ.ลำปาง 1-16 เมษายน 2555 เมื่อ: เมษายน 02, 2012, 08:17:20 am
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2555 
วัดเกาะวาลุการาม จ.ลำปาง 1-16 เมษายน 2555


12  เรื่องทั่วไป / forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน / วัดยางกวง กลางเมืองเชียงใหม่ ถูกคนร้ายลอบเข้าไปงัดตู้บริจาคเป็นครั้งที่ 2 เมื่อ: เมษายน 02, 2012, 08:08:17 am


เชียงใหม่ 2 เม.ย. - วัดยางกวง กลางเมืองเชียงใหม่ ถูกคนร้ายลอบเข้าไปงัดตู้บริจาคเป็นครั้งที่ 2 ในรอบ 1 เดือน เจ้าอาวาสเชื่อว่าน่าจะเป็นคนร้ายรายเดิมกลับมาก่อเหตุซ้ำ

ภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นเหตุการณ์ขณะคนร้ายก่อเหตุขโมยตู้รับบริจาคค่าน้ำค่าไฟ จำนวน 2 ตู้ ภายในพระวิหารวัดยางกวง ได้เงินสดไปรวมกว่า 4,000 บาท ก่อนทิ้งตู้รับบริจาคไว้แล้วหลบหนีไป ลักษณะพรรณสัณฐานคนร้าย เป็นชายอายุไม่เกิน 30 ปี ไว้ผมยาว สวมเสื้อยืดสีแดง ทับด้วยเสื้อเชิ้ตแขนยาว สวมกางเกงยีน สะพายย่าม

สอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุคนร้ายทำทีเข้ามาไหว้พระในพระวิหาร เมื่อสบโอกาสจึงยกตู้บริจาคไปงัดในที่ลับตา ก่อนขึ้นรถจักรยานยนต์สีฟ้า ไม่ทราบยี่ห้อ และหมายเลขทะเบียนหลบหนีไป

พระอาจารย์ สุรเดช ศิริสุวรรณโณ เจ้าอาวาส เล่าว่า ทางวัดถูกคนร้ายเข้ามาขโมยเงินจากตู้บริจาคถึง 2 ครั้งติดต่อกันในรอบ 1 เดือน เชื่อน่าจะเป็นคนร้ายรายเดียวกัน และคาดว่าน่าจะเคยก่อเหตุลักษณะดียวกันตามวัดหลายแห่งในตัวเมืองเชียงใหม่. - สำนักข่าวไทย

ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก
http://www.mcot.net/cfcustom/cache_page/348709.html
13  เรื่องทั่วไป / forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน / ไฟไหม้ตลาดเก่าลพบุรีอายุ100ปีวอด10หลัง เมื่อ: เมษายน 02, 2012, 08:05:40 am
ไฟไหม้ตลาดเก่าลพบุรีอายุ100ปีวอด10หลัง
ไฟไหม้ตลาดเก่าท่าโพธิ์เมืองลพบุรีอายุกว่า 100 ปีวอดเกือบ 10 หลัง เจ้าหน้าที่ต้องระดมรถดับเพลิงทั่วจังหวัดกว่า 30 คัน ระดมฉีดน้ำต้องใช้เวลา 3 ชั่วโมงจึงควบคุมเพลิงไว้ได้

               เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 1 เม.ย.  ตำรวจ สภ.ท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ได้รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรงบริเวณตลาดเก่าท่าหิน เขตเทศบาลเมืองลพบุรี จึงได้มีการระดมรถดับเพลิงจากเทศบาลต่างๆรวมถึงรถดับเพลิงของหน่วยทหาร จำนวนกว่า 30 คัน พร้อมกับได้มีการปิดถนนสายลพบุรี-สิงห์บุรี ช่วงตลาดท่าโพธิ์เพื่อให้สะดวกในการนำรถน้ำเข้าดับเพลิง โดยระหว่างเกิดเหตุก็ได้มีลมพัดแรงทำให้เพลิงได้ลุกลามอย่างรวดเร็วทำให้บ้านเรือนชาวบ้านและร้านค้าในบริเวณดังกล่าวได้รับความเสียหายไปกว่า 10 หลัง ขณะที่ชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวต่างพากันขนย้ายสิ่งของออกจากบ้านกันอย่างโกลาหลและทุกคนต่างอยู่ในความตกใจกัน
   
             ส่วนเจ้าหน้าที่ก็เร่งทำงานแข็งกับเวลาเร่งฉีดน้ำทั้งทางพื้นดินและนำรถกระเช้าเข้าฉีดในพื้นที่อาคารสูง ขณะที่เพลิงก็ยังลุกไหม้อย่างรุนแรงและได้ลุกลามเข้ามาติดศูนย์จำหน่ายรถจักยานยนต์ฮอนด้าชื่อร้านศรีสมบูรณ์ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดลพบุรีอีก 1 หลังเนื่องจากบริเวณด้านหลังร้านติดกับจุดที่เกิดเพลิงไหม้ประกอบกับบริเวณชั้นสองของศูนย์จำหน่ายรถจักยานยนต์ได้มีการเก็บไม้เก่าไว้เป็นจำนวนมากจึงทำให้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลานานเกือบ 3 ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้และอยู่ในวงจำกัดแต่ก็ยังต้องฉีดน้ำไว้ตลอดเพราะยังมีกลุ่มควันไฟออกมาตลอดเวลา แต่ก็ยังโชคดีที่ไฟไหม้ในครั้งนี้ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
   
              ส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสอบสวนหาสาเหตุอยู่แต่มีชาวบ้านบางรายที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าบ้านต้นเพลิงเกิดจากบ้านร้างชายน้ำที่เจ้าของบ้านหนีน้ำท่วมและยังไม่กลับมาบ้านเนื่องจากสภาพบ้านอยู่ในสภาพที่กำลังจะพังขอบคุณเนื้อหาข่าว เพื่อชาวธรรม จาก
http://www.komchadluek.net/detail/20120401/126923/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8100%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%9410%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87.html
14  เรื่องทั่วไป / ข่าวสารเพื่อนถึงเพื่อน / เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ สมทบทุนเลี้ยงเพลพระนิสิต ป.ตรี ป.โท ปฏิบัติธรรม 8 - 22 มี.ค. เมื่อ: มีนาคม 14, 2012, 08:09:26 am
ในวันที่ 8-22 มีนาคม 2555 หลวงพ่อปรีชาเข้าร่วมปฏิบัติกับนิสิตปริญญาตรี-โท
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 
ณ ศูนย์ฝึกอบรมโรงเรียนนาคประสิทธิ์(ศูนย์ปฎิบัติธรรม วัดบางช้างเหนือ จ.นครปฐม)
 
โดยมีนิสิตทั้งหมด จำนวน 260รูป

โดย หลวงพ่อปรีชา และคณะแม่ชีวัดเขาอิติสุคโตเป็นเจ้าภาพอาหาร และน้ำปาณะ
 
ที่ศูนย์ฝึกอบรมตลอดระยะเวลา 15 วัน

 
♦ จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์เข้าร่วมบริจาคอาหาร น้ำปาณะ และปัจจัยตามกำลังทรัพย์ ♦

สามารถร่วมปัจจัยได้โดยโอนผ่านธนาคาร
บช.วัดเขาอิติสุคโต ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวหิน เลขที่ 722 1 26842 8
 
หากร่วมปัจจัยโดยการโอนเข้าบช.วัด รบกวนอีเมลล์แจ้งที่ somdejpechpijitr@gmail.com

หรือโทรแจ้งได้ที่ 080-2116599 (พัชรมน)
 
หากท่านใดสะดวกในการเดินทางมา ขอเรียนเชิญร่วมกันช่วยงานในการจัดเตรียมอาหาร และถวายภัตตาหารพระปฏิบัติค่ะ
 


รายละเอียดแผนที่ ที่ลิงก์ด้านล่าง นะครับ

http://www.somdejpechpijitr.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539367845&Ntype=2
15  เรื่องทั่วไป / แนะนำเว็บไซท์ สายธรรมะ กันหน่อยจ้า / http://www.somdejpechpijitr.com วัดเขาอิติสุคะโต เมื่อ: มีนาคม 14, 2012, 08:06:28 am


http://www.somdejpechpijitr.com
วัดเขาอิติสุคะโต
16  เรื่องทั่วไป / แนะนำเว็บไซท์ สายธรรมะ กันหน่อยจ้า / http://www.vitheebuddha.com โรงเรียนวิึถีพุทธ เมื่อ: มีนาคม 14, 2012, 08:00:21 am


http://www.vitheebuddha.com

โรงเรียนวิึถีพุทธ


แนวคิดการจัดการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ

 สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโน) (๒๕๔๗) ได้อธิบายแนวคิดวิถีพุทธ วิถีธรรม วิถีไทยในการบรรยาย ณ  หอประชุมพุทธมลฑลพอสรุปได้คือ โรงเรียนวิถีพุทธเป็นสถานบันที่มีความสำคัญทั้งนี้เพราะ พระพุทธศาสนามีความสําคัญต่อการศึกษาไทยมีสูงมาก การศึกษาที่เรียกร้องว่า ต้องการคุณธรรม  จริยธรรมให้พระพุทธศาสนาเพาะเลี้ยงคนตั้งแต่เยาว์วัยให้เกิดความเคยชินกับความดี สร้างความรู้สึกนึกคิดสูงขึ้นตามวัยและหน้าที่ ผู้ใหญ่จึงต้องประคับประคองให้อยู่ในความดีงามไม่หลงจนไม่มีหลักของตัวเอง สิ่งสําคัญ   คือ  การรักษาความอิสระทางสติปัญญา กลัวตกเป็นทาสทางสติปัญญาจนลืมความเป็นไทย โรงเรียนที่กล้าแสดงตนเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  จึงเป็นความสําเร็จขั้นหนึ่ง และเป็นเกียรติ โรงเรียนวิถีพุทธจะเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงความดีงาม งดงามให้แก่ชาติหากเฉยนานไปเด็กไทยจะตกเป็นทาสทางสติปัญญา โรงเรียนวิถีพุทธต้องแข็งแกร่งเพื่อประเทศชาติ ดังนั้นการที่รัฐบาลมีนโยบายดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธก็เพื่อให้เกิดพลังร่วมกันให้โอกาสพลังที่มีอยู่และสังคมไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นรากฐาน
 โรงเรียนวิถีพุทธเป็นการจัดการศึกษาตามแนวทางของพระพุทธเจ้า ตามคําสอนพระพุทธเจ้าซึ่งได้แก่ วิถีหมายถึง มรรค มรรค เป็น อริยมรรค สัมมาทิฐิ และอริยมรรค คือ ศีล สมาธิ ปัญญา การจัดการศึกษาตามแนวตะวันตกไม่ใช้แนวทางที่ปลอดภัยเพราะ ปัญหาของชีวิต กาย ใจ สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวโยงกันไปทั้งหมด การปฏิรูปการศึกษาต้องมุ่งเน้นสิ่งต่อไปนี้
 ๑.  มุ่งเน้นที่คนเป็นฐานในการพัฒนา คนเป็นแกนของการพัฒนาทุกอย่าง หากมีการพัฒนาแต่วัตถุเครื่องมือแล้วพัฒนาคนให้ใช้เครื่องมือถือว่าน่าเป็นห่วง  อย่างนี้จะถือเป็นการพัฒนาคนไม่ได้  เพราะเครื่องมือมักสนองความเห็นแก่ตัว  เบียดเบียนธรรมชาติให้เสื่อมโทรม ในทางพระพุทธศาสนา  คือ พัฒนาตัวคนการศึกษาเป็นเรื่องของชีวิตทั้งหมด ชีวิตเป็นการศึกษา เมื่อมีการเกิดการศึกษาก็เริ่มต้น การศึกษาเริ่มที่ครอบครัว บิดามารดาเป็นครูต้นโรงเรียนต้องจัดให้เกื้อกูลกับการศึกษาที่ครอบครัวที่บ้าน


อ่านต่อเพิ่มเติมที่

http://www.vitheebuddha.com/main.php?url=about&code=story
17  เรื่องทั่วไป / ข่าวสารเพื่อนถึงเพื่อน / ร่วมงานมุทิตาสักการะ รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ กาฬสินธ์ 9-11 มี.ค.55 เมื่อ: มีนาคม 09, 2012, 08:41:01 am
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสัปดาห์มาฆบูชา

ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2555

และร่วมพิธีมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสิริพัฒนนิเทศก์
(พระมหานำพล ทิตฺตวฒฺฑโน)รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์(ชั้นเอก)

 ณ วัดไตรภูมิ ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

โทร.043-871544,088-5271751http://www.budhawas.com/
18  เรื่องทั่วไป / แนะนำเว็บไซท์ สายธรรมะ กันหน่อยจ้า / http://www.wiweksikkaram.org สถานปฏิบัติธรรมวัดป่าวิเวกสิกขาราม เมื่อ: มีนาคม 09, 2012, 08:37:21 am


http://www.wiweksikkaram.org
สถานปฏิบัติธรรมวัดป่าวิเวกสิกขาราม
19  เรื่องทั่วไป / ข่าวสารเพื่อนถึงเพื่อน / ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดถ้ำยายปริก เกาะสีชัง 7-9 มี.ค.55 เมื่อ: มีนาคม 09, 2012, 08:34:32 am

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน
น้อมถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่ หลวงพ่อประสิทธิ์ ถาวโร
ณ วัดถ้ำยายปริก ต. ท่าเทววงษ์ อ. เกาะสีชัง จ. ชลบุรี
วันที่ ๗ - ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕


ด้วยท่านพระอาจารย์ พระอธิการประสิทธิ์ ถาวโร เจ้าอาวาสองค์แรก ผู้บุกเบิกวัดถ้ำยายปริก ได้ละสังขารลงเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๐ และฌาปนกิจเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๑ ด้วยความกตัญญู-กตเวทิตาธรรม และเพื่อน้อมถวายเป็นอาจาริยบูชาคุณครูบาอาจารย์ผู้มีเมตตากรุณาอันสูงสุด คณะพระภิกษุ สามเณร แม่ชีที่วัดถ้ำยายปริกและศิษยานุศิษย์จึงมีความตั้งใจโดยพร้อมเพรียงกัน จัดงานปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน ในวันที่ ๗ – ๙ มีนาคม เป็นประจำทุกปี

จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและญาติมิตรกัลยาณธรรม ร่วมปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน น้อมถวายเป็นอาจาริยบูชาท่านพระอาจารย์ พระอธิการประสิทธิ์ ถาวโร ในครั้งนี้ ดังกำหนดการต่อไปนี้


๗ มีนาคม ๒๕๕๕

เวลา ๑๖.๐๐ น. บวชพราหมณ์ ชีพราหมณ์ และแนะนำการปฏิบัติโดยพระอธิการนพดล คุเณสโกที่ศาลาธรรมสภา

เวลา ๑๗.๔๕ น. พระภิกษุ สามเณร แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา สวดมนต์ทำวัตรเย็นและเจริญพระกรรมฐานร่วมกันที่ศาลาการเปรียญรื่นจิตต์

เวลา ๑๙.๐๐ น. ชมสไลด์และภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียง ประวัติหลวงพ่อประสิทธิ์ ถาวโรและแนวทางการปฏิบัติธรรม ปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย / เข้าที่พัก

๘ มีนาคม ๒๕๕๕

เวลา ๐๔.๐๐ น. พระภิกษุ สามเณร แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา สวดมนต์ทำวัตร ที่ศาลาการเปรียญรื่นจิตต์
เวลา ๐๗.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าที่ศาลาธรรมสภา หลังจากนั้นปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย
เวลา ๑๒.๐๐ น. แม่ชี อุบาสิกา ทำความสะอาดศาลาและบริเวณวัด
เวลา ๑๓.๓๐ น. กิจกรรมปฏิบัติธรรม “ที่สวนเกษตรธรรมชาติ” / กวาดลานวัดบนเขา /สนทนาธรรม

เวลา ๑๕.๐๐ น. รับฟังเทปบรรยายธรรม หลวงพ่อประสิทธิ์ ถาวโร
เวลา ๑๖.๐๐ น. บวชพราหมณ์ ชีพราหมณ์ และแนะนำการปฏิบัติโดยพระอธิการนพดล คุเณสโกที่ศาลาธรรมสภา
เวลา ๑๗.๔๕ น. พระภิกษุ สามเณร แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา สวดมนต์ทำวัตรเย็นและเจริญพระกรรมฐานร่วมกันที่ศาลาการเปรียญรื่นจิตต์
เวลา ๑๙.๐๐ น. สนทนาธรรม ปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย / เข้าที่พัก

๙ มีนาคม ๒๕๕๕

เวลา ๐๔.๐๐ น. พระภิกษุ สามเณร แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา สวดมนต์ทำวัตรเช้าที่ศาลาการเปรียญรื่นจิตต์

เวลา ๐๗.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าที่ศาลาธรรมสภา
เวลา ๑๑.๐๐ น. พระสงฆ์มาพร้อมกันที่ศาลาการเปรียญรื่นจิตต์ /บูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์
สาธุชนร่วมถวายสังฆจตุปัจจัยไทยทาน แจกทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลเกาะสีชัง
แจกทุนนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเกาะสีชัง
รับพรและกรวดน้ำแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศล /พราหมณ์และชีพราหมณ์ลาสิกขา / เสร็จพิธี

หลวงพ่อประสิทธิ์ "ให้" ธรรมทาน
เน้น"เกิดดับ"สรรพสาร สิ่งล้วน
"ไหล"ทุกสภาวะกาล นามรูป
"สมมุติ"ครอบงำถ้วน ท่านชี้แนวธรรม

หลวงพ่อนำแนวคิด
ท่าน"ประสิทธิ์"ความทรงจำ
เจ้าอาวาสเป็นปราชญ์ล้ำ
สร้างวัดเสร็จสมเจตนา

"ถ้ำยายปริก"คือชื่อวัด
แพร่สะพัดธรรมสิกขา
ผู้คนดั้นด้นมา
รับอรรถรสปรากฏมี

ท่านเน้นคำว่า"ให้"
ซาบซึ้งในธรรมวิถี
เมตตาเสริมบารมี
ช่วยเพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย

"เกิด-ดับ"มีทุกขณะ
เตือนให้ละถือมั่นหมาย
"ไหล"ลับดับวอดวาย
เสื่อมไปกับกาลเวลา

ชี้"สมมุติ"งำโลกมิด
ยังหลงผิดติดยศถา
สมบัติทั้งอัตตา
แยกคนสัตว์จัดเขาเรา

ของคว่ำแม้จับหงาย
ยังมั่นหมายหงายเขลาเขลา
ห่วงใยอย่าใจเบา
เตือนให้เราใช้ปัญญา

หลวงพ่อคือพระแท้
มีญาณแก่คารมกล้า
เป็นเพียงพระธรรมดา
"ไม่ธรรมดา"นั้นแน่นอน

หลวงพ่อละสังขาร
ดับตามกาลดั่งคำสอน
สายธรรมยังถาวร
"ถาวโร"อยู่คู่สีชัง

อยู่ใต้ฟ้าเพียงอาศัย
แต่ยิ่งใหญ่กุศลยัง
แรงบุญหนุนพลัง
หลวงพ่อประสิทธิ์ สถิตถาวร

อยู่กับพระพุทธเจ้า
ได้เข้าเฝ้ารับพระพร
พ้นทุกข์นิรันดร
หลวงพ่อเราเข้านิพพาน

http://www.wiweksikkaram.org/board/viewtopic.php?f=4&t=216
20  เรื่องทั่วไป / แนะนำเว็บไซท์ สายธรรมะ กันหน่อยจ้า / http://www.waddontanod.com/home/ วัดดอนตะโหนด สิงห์บุรี เมื่อ: มีนาคม 09, 2012, 08:29:02 am


http://www.waddontanod.com/home/
วัดดอนตะโหนด สิงห์บุรี


21  เรื่องทั่วไป / ข่าวสารเพื่อนถึงเพื่อน / ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานครั้งที่ ๙ วัดดอนตะโหนด สิงห์บุรี 15 - 18 มี.ค.2555 เมื่อ: มีนาคม 09, 2012, 08:25:39 am
ขอเชิญร่วมงานปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานครั้งที่ ๙
ณ วัดดอนตะโหนด  ต.โพทะเล  อ.ค่ายบางระจัน  สิงห์บุรี
ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๘   มีนาคม  ๒๕๕๕
 กำหนดการ
วันพฤหัสที่ ๑๕  มีนาคม   ๒๕๕๕
เวลา ๑๓.๐๐ น.    สมาทานศีล ๘/สมาทานวิปัสสนากรรมฐาน
วันอาทิตย์ที่ ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๕
เวลา ๑๓.๐๐ น.  ทำพิธีลาสิกขา (ลาศีล ๘)


22  เรื่องทั่วไป / ข่าวสารเพื่อนถึงเพื่อน / ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์ วัดลุงพูล สระแก้ว 7-12 มี.ค. 2555 เมื่อ: มีนาคม 09, 2012, 08:22:39 am
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์ และปิดทองพระประธาน
เพื่อเป็นมงคลกับชีวิต

พระอธิการฉลอง ปญญาทีโป เจ้าอาวาสวัดลุงพลู
ขอความอุปถัมภ์ ประชาชนที่มีจิตใจเป็นกุศล ร่วมถวายอาหารเพล พร้อมทั้งน้ำปานะ วันละ 2 เวลา
ถวายแด่พระภิกษุ สามเณร พร้อมทั้ง อุบาสก อุบาสิกา

ที่วัดลุงพลู หมู่ที่ 4 ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

จะจัดงานตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม-12 มีนาคม 2555
งานนี้จัดขึ้นเพื่อบำเพ็ญบุญบารมีให้เกิดกับตนเอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง
ขอพรพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จงปกปักรักษาให้ญาติโยมมีแต่ความสุขความเจริญ
23  เรื่องทั่วไป / แนะนำเว็บไซท์ สายธรรมะ กันหน่อยจ้า / http://www.watwiwek.com วัดวิเวก เชียงใหม่ เมื่อ: มีนาคม 09, 2012, 08:19:03 am


http://www.watwiwek.com
วัดวิเวก เชียงใหม่


 :25:
24  เรื่องทั่วไป / แนะนำเว็บไซท์ สายธรรมะ กันหน่อยจ้า / http://www.watphikun.com/th/ วัดพิกุลทอง หลวงพ่อแพ สิงห์บุรี เมื่อ: มีนาคม 09, 2012, 08:08:59 am


http://www.watphikun.com/th/   
วัดพิกุลทอง หลวงพ่อแพ สิงห์บุรี


25  เรื่องทั่วไป / แนะนำเว็บไซท์ สายธรรมะ กันหน่อยจ้า / http://www.watsrimongkhon.com วัดศรีมงคล พิจิตร เมื่อ: มีนาคม 09, 2012, 08:05:06 am


http://www.watsrimongkhon.com   
วัดศรีมงคล พิจิตร
26  เรื่องทั่วไป / ข่าวสารเพื่อนถึงเพื่อน / งานยกช่อฟ้าทองเหลือง 7-8 เม.ย.2555 วัดศรีัมงคล พิจิตร เมื่อ: มีนาคม 09, 2012, 07:59:49 am

27  เรื่องทั่วไป / ข่าวสารเพื่อนถึงเพื่อน / บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2555 ( รวมมาให้ครับ ) เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2012, 07:20:14 pm
วัดที่ 1 ครับมูลนิธิสวนแก้วในโครงการบวชเณรภาคฤดูร้อน

เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมบวชเณรภาคฤดูร้อนประจำปี 2552
ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 มีนาคม 2555 โดยรับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 8-15 ปี
รีบสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด !

ระเบียบการ การบรรพชาสามเณร (บวชเณร) วัดสวนแก้ว นนทบุรี

    เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
    รับสมัครเด็กตั้งแต่อายุ 8 - 15 ปี
    ผู้สมัครบรรพชา ต้องเข้ารับการฝึกและอบรมก่อนบรรพชา 5 วัน
    ผู้สมัครบรรพชา ต้องบวชเป็นระยะเวลา 30 วัน เป็นอย่างน้อย
    เครื่องบวช (อัฐบริขาร) ของใช้สำหรับสามเณรทุกอย่าง ทางวัดป็นผู้จัดให้
    ค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีการบวช (แล้วแต่ศรัทธา)กฎระเบียบปฏิบัติในระหว่างการบรรพชา

    ผู้ถือบวช ห้ามสูบบุหรี่
    ผู้ถือบวช ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอนุชา โทร. 089-928-7490


ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จัดโครงการอบรมธรรมทายาท ภาคฤดูร้อน รุ่นยุวธรรมทายาท และ รุ่นสามเณร (บวชเรียน) ทั้ง 2 รุ่น อบรมระหว่างวันที่ 8 - 25 เมษายน 2555 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 08-8006-2072 , 08-1494-2572
!สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม งามล้ำมารยาทพุทธ ใจบริสุทธิ์ผ่องใส สมเป็นไทยพุทธบุตรฯ
วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง
รับสมัครเยาวชนบรรพชา(บวช) สามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2555
ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2555
ประเภท ก บวชเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา
ประเภท ข บวชอบรมคุณธรรมจริยธรรม 1เดือน
สนใจติดต่อ สำนักงานวัดแก้วโกรวาราม โทรศัพท์ 075-611252
087-2685495
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 มีนาคม 2555โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  รุ่นที่  29  ประจำปี  พ.ศ. 2555
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนท่านทั้งหลายร่วมสร้างบุญกุศลครั้งใหญ่
ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในมงคลวโรกาส  กับ
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดสระเรียง รุ่นที่ 29
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 57 พรรษา
วัดสระเรียง  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ระหว่างวันที่ 8-29 เมษายน  พ.ศ.2555
ณ วัดสระเรียง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พระวันชัย วรมงฺคโล (หัวหน้าโครงการ ฯ )
087-0395465 ดาวน์โหลดโบรชัวร์กิจกรรมได้ที่
http://www.srsunday.com/index1.php

ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร ภาคฤดูร้อนในช่วงวันที่ ๑ -๑๒ เมษายน ๒๕๕๕
>> ด้วยวัดโพธิญาณรังสีได้จัดให้มีการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร ดังนั้นก็ขอเชิญท่านสาธุชนคนใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณรภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๕๕
โดยทำการบวชพระภิกษุจำนวน ๑๐ รูปสามเณรจำนวน ๔๐ รูป และศีลจาริณี( ชีพราหมณ์น้อย)อีก ๓๐ ตน
>> โดยมีรายการที่ท่านสามารถเป็นเจ้าภาพได้ ดังต่อไปนี้.....
..... ๑.เจ้าภาพอุปสมบทพระภิกษุ องค์ละ๒,๐๐๐ บาท
..... ๒. เจ้าภาพบรรพชาสามเณร องค์ละ ๑,๐๐๐ บาท
..... ๓. ค่าภัตตาหาร ๒ มื้อ/วัน ค่าใช้จ่ายต่อมื้อๆละ ๒,๐๐๐ บาท
..... ๔. ค่าน้ำปานะ ๒ มื้อ/วัน ค่าใช้จ่ายต่อมื้อๆละ ๑,๐๐๐ บาท
..... ๕. ค่าเภสัชยารักษาเวลาไข้ ๓๐๐ บาท
..... ๖. ค่าพาหนะ สำหรับขนส่งของบิณฑบาตต่อเที่ยวๆละ ๕๐๐ บาท

>> สำหรับท่านใดที่จะร่วมบุญตามจิตศรัทธา โดยไม่กำหนดว่า จะเป็นเจ้าภาพอุปสมบทพระภิกษุ หรือบรรพชาสามเณร รูปใด หรือต้องการร่วมบุญทุก ๆ รายการที่กล่าวมาแล้ว ท่านก็สามารถได้จะร่วมบุญ ๒๐-๓๐ บาท ก็ถือเป็นเจ้าภาพร่วมบวชในโครงการเช่นกัน
พระพุทธเจ้า ทรงตรัสไว้ว่า“ทำบุญด้วยปัญญาทำแล้วไม่ทุกข์กาย ไม่ทุกข์ใจ ไม่ทำให้คนไกล้-ไกลเดือดร้อน ไม่เกิดทุกข์โทษนั้นแลคือบุญ”
สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่..
ชื่อบัญชีวัดโพธิญาณรังสี เลขที่บัญชี ...382-0-08401-0
ที่ธนาคาร กรุงไทย สาขาถนนหลักเมือง...จังหวัดสุรินทร์
ขอบุญที่ทำ กรรมดีที่สร้างขอจงส่งผลให้ได้รับแต่สิ่งดีๆมีทรัพย์ตลอดไปเทอญ...
โทรสอบถามได้ที่ 081-9979093
ขออนุโมทนาสาธุ
วัดโพธิญาณรังสี...สุรินทร์วัดโพธิญาณรังสี หมู่ 4 บ้านปรือเกียน อ.เมือง จ.สุรินทร์ ได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร และศีลจาริณี ภาคฤดูร้อน ประจำปี2555
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวันที่ 1 -12 เมษายน พ.ศ. 2555
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในเดือนเมษายน ปีพุทธศักราช 2553

กำหนดงาน
31 มีนาคม 2555
เวลา 17.00 พิธีทำขัวญนาค พระสงฆ์ 11 รูปเจริญพระพุทธมนต์
1 เมษายน 2555
เวลา 10.00 น. พิธีบรรพชาอุปสมบท
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์องค์สามเณร

ดังนั้นทางวัดโพธิญาณรังสีจึงขอเชิญชวนพุทธบริษัทผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญในการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร ในครั้งนี้ ขอบุญกุศลทั้งหลายจงเกิดมีแก่ท่านที่มาร่วม เป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทโดยถ้วนทั่วกัน ทุกท่าน ทุกคนเทอญ
ผู้ใดประสงค์เป็นเจ้าภาพหรือส่งลูกหลานเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ-สามเณร-ศีลจาริณี ในโครงการฯก็เชิญสมัครได้
โดยติดต่อมาได้ที่... สำนักงานเจ้าคณะตำบลในเมืองสุรินทร์ (ธรรมยุต) วัดโพธิญาณรังสี บ้านปรือเกียน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
หรือที่ พระครูไพรัชปัญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดโพธิญาณรังสี-เจ้าคณะตำบลในเมือง (ธรรมยุต)
สอบถามเพิ่มเติมในการสมัครบวชก่อน 25 มีนาคม 55หรือเป็นเจ้าภาพบวชเณรได้ที่ โทร.081-9979093
วัดโพธิญาณรังสี
หมายเหตุ ปิดบุญวันที่ 28 มีนาคม 2555


28  เรื่องทั่วไป / ข่าวสารเพื่อนถึงเพื่อน / งาน “นมัสการรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร” 7 ก.พ. -21 มี.ค.55 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2012, 11:01:53 am


7 กุมภาพันธ์ - 21 มีนาคม 2555

งาน “นมัสการรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร”

ณ ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ขอบคุณวีดีโอ Uploaded by moohinvideo on Nov 28, 2010

วัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี เป็นวัดที่สวยงามมากวัดหนึ่ง ตั้งอยู่ที่ อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ตามพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา Saraburi Buddha Temple The temple is very beautiful temple is located in the district of the Buddha. Saraburi Province. The royal chronicles of Ayutthaya. www.moohin.com


29  เรื่องทั่วไป / ข่าวสารเพื่อนถึงเพื่อน / เชิญร่วมงานปิดทอง วัดพระปรางค์ ศรีสัชนาลัย 1 - 7 มี.ค.2555 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2012, 10:56:44 am
ในวันที่ 1-7  มีนาคม 2555 นี้ ทางวัดศรีรัตนมหาธาตุ ราชวรวิหาร

 หรือที่เรียกกันว่า วัดพระปรางค์   จะจัดงานประจำปี   
ซึ่งมี มรสพ สินค้าจากโรงงาน สินค้าท้องถิ่น เช่น ข้าวแคบ น้ำอ้อย หอม กระเทียม ผลไม้ 
รวมถึงสวนสนุก และร่วมนมัสการ ทำบุญ ปิดทองพระพุทธรูป

งานเริ่มตั้งแต่ 10:00 – 24:00


30  เรื่องทั่วไป / ข่าวสารเพื่อนถึงเพื่อน / ประเพณีบุญผะเหวดและงานเทศกาลวันข้าวหอมมะลิโลกยิ่งใหญ่ 2- 4 มีนาคม 2555 ร้อยเอ็ด เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2012, 10:50:07 am

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานประเพณีบุญผะเหวดและงานเทศกาลวันข้าวหอมมะลิโลกยิ่งใหญ่ 2- 4 มีนาคม นี้ หวังดึง นักท่องเที่ยวสัมผัสมหัศรรย์เที่ยวร้อยเอ็ดได้ปัญญา เสริมบุญบารมี มหาทานอันยิ่งใหญ่ หนึ่งเดียวในสยาม
http://videolink.nationchannel.com/data/11/2012/02/16/echgd5kg89dadjgbdB77b.mp4

      นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า งานประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด เป็นงานบุญที่ชาวร้อยเอ็ดได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กว่า 100 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อสืบสาน ย้อนอดีต เรียนรู้ อู่อารยธรรม เป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบทอดและส่งเสริม ตลอดทั้งเป็นการเผยแพร่จารีต ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ให้คงอยู่คู่กับวัฒนธรรมไทยสืบไป เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคี ระหว่างข้าราชการ พ่อค้า ชาชนชนทั่วไป เพื่อขานรับนโยบายของรัฐบาล โดยกำหนดจัดงานในวันศุกร์ เสาร์และวันอาทิตย์ สัปดาห์แรกของเดือนมีนาคม ทุกปี สำหรับปี 2555 ตรงกับวันที่ 2 – 4 มีนาคม 2555 โดยวันที่ 2 มีนาคม มีพิธีอัญเชิญพระอุปคุตพระราชทานแห่รอบเมือง การแสดง แสง เสียง "พระเวสสันดรชาดก” และงานพาแลง นุ่งผ้าไหมใส่ผ้าสาเกต สัญลักษณ์ผ้าประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ณ เกาะกลางบึงพลาญชัย วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2555 เวลา 10.00 น. ชมพิธีเปิดงานที่ยิ่งใหญ่ ชมขบวนแห่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , ขบวนแห่พระเวสสันดรชาดก เข้าเมืองยิ่งใหญ่ 13 กัณฑ์ นอกจากนั้น จังหวัดร้อยเอ็ด ยังมีการบริการข้าวปุ้นฟรี ตลอดทั้งเมือง , การประกวดต่างๆ , พิธีทักษิณานุประทาน และการเทศน์มาลัยหมื่น มาลัยแสน วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2555 เวลา 04.00 น. พิธีแห่ข้าวพันก้อน พิธีตักบาตร เทศน์สังกาด พิธีทำบุญตักบาตร การเทศน์มหาชาติ การแห่กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอนวัน และพิธีอัญเชิญพระอุปคุตพระราชทานกลับประดิษฐาน ณ สระชัยมงคล วัดบึงพลาญชัย ซึ่งในวันดังกล่าวพบว่าปีที่ผ่านมา ชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ได้พร้อมใจกันแห่กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน(แห่ต้นเงิน)ถวายพระ สมทบเข้ากองทุนบุญผะเหวด เพื่อจัดงานและสร้างถาวรวัตถุทางพระพุทธศาสนา ได้เงินกว่า 2.3 ล้านบาท เป็นมหาทานอันยิ่งใหญ่ โดยพลังศรัทธา มหาชนชาวร้อยเอ็ดนับแสนร่วมบริจาคอย่างมหัศจรรย์และมิได้นัดหมายแต่อย่างใด นับเป็นจังหวัดแรกของไทยที่จัดงานประจำปีและยอดเงินเพิ่มขึ้นทุกปี จากนั้นพร้อมใจกันนุ่งขาว ห่มขาว เข้านั่งปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ วันเดียวจบ ณ เกาะกลางบึงพลาญชัย เชื่อว่า อานิสงฆ์ที่ได้ไปเกิดในศาสนาของพระศรีอริยเมตไตร ซึ่งเป็นดินแดนแห่งความสุข สงบ นอกจากนั้น จังหวัดร้อยเอ็ด ยังได้เสริมทัพ "จัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก” ขึ้นในห้วงดังกล่าวด้านหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสร้างความสำคัญและส่งเสริมแหล่งผลิตเฉพาะ และตราสัญลักษณ์ สินค้าข้าวหอมมะลิจังหวัดให้เป็นที่รูจักอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ เพื่อระดมแนวคิดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาด ข้าวหอมมะลิทั้งระบบ เพื่อส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวตามการพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด "เป็นผู้นำการผลิตข้าวหอมมะลิสู่ตลาดโลก เมืองแห่งการท่องเที่ยววิถีพุทธ และสังคมสงบสุข” โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิตข้าวหอมมะเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิตามที่ตลาดต้องการ โดยมีตัวชี้วัดว่าพื้นที่ผลิตข้าวหอมมะลิตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม(GAP) เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ต่อปี ภายในงาน มีการประกวด การแข่งตำข้าว การเจรจาคู่ธุรกิจค้าข้าวเพื่อการส่งออก การจำหน่ายสินค้า โอทอป และ ถนนสายข้าวหอมมะลิ เลือกซื้อข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องให้ ที่ได้ฉายา "หอมมอร่อยที่สุดของไทย” และเป็น 1 ใน 5 จังหวัดภาคอีสานในเขตทุ่งกุลาร้องให้ มีพื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุด ร้อยละ 46 หรือ พื้นที่ 2.1 ล้านไร่

       นายบรรจง โฆษิตจิรนันทร์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ระบุว่า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่จะเดินทางมาสัมผัสมหัศจรรย์มนต์เสน่ห์งานประเพณีบุญผะเหวดและเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกจังหวัดร้อยเอ็ด ไว้อย่างพร้อมเพรียงทั้งด้านที่พัก ร้านอาหาร และการตกแต่งเมือง ที่สำคัญเมื่อนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสมหัศจรรย์ขบวนแห่ , การแสดง เสียงสีแสง ,และฟังเทศน์มหาชาติ หรือแห่กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน มหาทานอันยิ่งใหญ่ หรือ "กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ” กับชาวร้อยเอ็ด ท่านจะได้ทั้งปัญญา เสริมบุญบารมี และได้ทำบุญทำทาน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว รุ่งเรืองตลอดชีวิต อานิสงส์จาก 13 กัณฑ์ หรือ 13 บารมี จะทำให้บ้านเมืองมีแต่ความสงบและร่มเย็น” ทั้งนี้การจัดงาน ยึดหลัก ทานบารมี ,ศีลบารมี , เนกขัมบารมี , ปัญญาบารมี , วิริยบารมี ,สัจจบารมี , ขันติบารมี , เมตตาบารมี , อุเบกขาบารมี , อธิษฐานจิตบารมี ,ทัศนะบารมี, กรุณาบารมี ,มุทิตาบารมี จากข้อมูลดังกล่าวข้าต้นชาวจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้น้อมนำมาเป็นต้นแบบจัดงานที่ครบสมบูรณ์แบบลงตัว และลงมือทำด้วยจิตวิญญาณ เพื่อสื่อสารให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศ ด้วยตัวเอง และในวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม ชาวร้อยเอ็ด พร้อมใจกันแห่ข้าวพันก้อน ฟังเทศน์มาลัยหมื่นมาลัยแสน ฟังเทศน์มหาชาติ และแห่กัณฑ์จอบกันหลอน ด้วยจิตใจเพื่อทำบุญอย่างแท้จริง

       ด้านนายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ระบุว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ยังได้ส่งเสริมงานสำคัญดังกล่าว อย่างเต็มที่ ได้ตั้งงบประมาณสนับสนุน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด และโดยเฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดท่องเที่ยววิถีพุทธ และเป็นเมืองพระรัตนตรัย หรือเป็นจังหวัดเดียวของไทย ที่เขียนชื่อจังหวัดเป็นตัวเลขได้ด้วย ร้อยเอ็ดมีความรุ่งเรืองในอดีตสมัยก่อนพุทธกาล เมืองเนรมิต เมือ 3,000 ปี "เมืองสาเกตนคร” หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบ เสาหินแปดเหลี่ยมโบราณ” ที่วัดเหนือ เขียนด้วยอักษรปาละกะ ว่า เป็นขอบเขต เมืองคนมีบุญสร้าง และคนมีบุญอาศัยอยู่เท่านั้น” และสถานที่จัดงานประเพณีบุญผะเหวด บึงพลาญชัย ร้อยเอ็ด เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดร้อยเอ็ด สักการะ บูชา สถานที่ประดิษฐาน ศาลหลักเมือง ,พระพุทธโคดม ดังกล่าวข้างตัน ยังมีพระพุทธรัตนมงคลมุนี(พระเจ้าใหญ่า) ที่วัดบูรพาภิราม เป็นพระพุทธรูปยืนปางประทานพร สูง 101 ศอก สูงที่สุดในประเทศไทย , อุโมงค์ปลา แห่งแรกของภาคอีสาน , วัดบึงพลาญชัย บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ , วัดเหนือ เจดีย์โบราณ 1,300 ปี และเสาหินแปดเหลี่ยมโบราณ(ยุคหินใหม่ 3-5 พันปี) ,พิพิธภัณฑ์เมืองแห่งแรกของไทย (พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติร้อยเอ็ด” ศูนย์รวมวัตถุโบราณที่สำคัญของจังหวัดเอ็ด แหล่งเรียนรู้ อู่อารยธรรม ประวัติศาสตร์เมืองร้อยเอ็ด ,ตุ้มหูเศียรพญานาคทองคำของเจ้าเมืองในอดีต พบที่กู่กาสิงห์ ปัจจุบันเก็บไว้ ณ แห่งนี้ ติดมตามชมได้ ที่กล่าวข้างต้นตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ด 80 กม. ที่อำเภอหนองพอก เป็นเจดีย์ทีสวยงาม ขนาดใหญ่ที่สุดของไทยในยุครัตนโกสินทร์ เป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม ที่ขนาดความกว้างยาว 101x 101 เมตร สูง รวมยอดทองคำ 109 เมตร ก่อสร้างโดยศรัทธาศิษย์หลวงปู่ศรี มหาวีโร กว่า 3,000 ล้านบาท ตั้งอยู่ วัดผาน้ำย้อย ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก และ บรมพุทโธ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก องค์จำลองของไทยแห่งแรก ณ วัดป่ากุง อ.สมเด็จ ห่างจากตัวเมือง 18 กม. และสักการะ อุฐิธาติหลวงปู่ศรี มหาวีโร พระอริยสงฆ์ศิษย์หลวงปู่หมั้น ภูทริรัตโต และสัมผัสย้อนอดีตเรียนรู้ อู่อารยธรรม ทะเลดึกดำบรรพ์ ทุ่งกุลาร้องให้ ที่กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย กู่พระโกนา , เมืองจำปาขัน พระธาตุพันขัน อ.สุวรรณภูมิ บ่อพันขัน ที่อำเภอหนองฮี หรือสักการะพระธาตุ ณ เจดีย์วัดกลางอุดมเวทย์ ณ อำเภอพนมไพร หรือเมืองราชคฤช สร้างเมื่อ พ.ศ. 8 ปีเดียวกับพระธาตุพนม สำหรับที่พัก และการเดินทาง สะดวกสบาย ที่เที่ยวบิน เที่ยวเช้า-เย็นไป-กลับทุกวัน ที่พักกว่า 2,000 ห้อง และมีรถรางบริการทัวร์วัดดังกล่าวด้วย พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว นอกจากนั้นจังหวัดร้อยเอ็ด ยังได้มีของที่ระลึก ที่ต้องการแนะนำ ได้ข้าวหอมมะลิร้อยเอ็ด หอมอร่อยที่สุดของไทย หอมกว่าทุกแห่ง 2 เท่า เนื่องจากปัจจัยพื้นที่ ทุ่งกุลาร้องให้ เป็นดินเค็ม ประสบกับภัยแล้งอย่างหนัก ส่งผลให้ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา หลั่งสารหอม 2 AP (2 –acetyl-1-pyrrolineX )พืชสร้างขึ้น ทำให้ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฯ หอมอร่อยที่สุดของไทย ผ้าไหมสาเกต ผ้าสัญลักษณ์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ผ้าลายมงคล 5 ประการ หมายถึงความอุดเมสมบูรณ์ ความรุ่งเรือง , สว่างไสว ,ความซื่อสัตย์ ,ความซื่อตรง ความยั่งยืน ,และสื่อสารความเป็นเมืองพระพุทธศาสนา นับว่าการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด และเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมมือเป็นเจ้าภาพจัดงาน อย่างแท้จริง เพื่อต้องการให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาว ต่างประเทศ โดยเฉพาะเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่แสวงบุญบารมี เที่ยวร้อยเอ็ด ได้ปัญญา เสริมบุญบารมีมหาทานอันยิ่งใหญ่ หนึ่งเดียวในสยาม ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 0-4352-7814 เกษตรจังหวัดฯ 0-4356-9004 สำนักงานจังหวัดฯ 0-4351-9165 หอการค้าจังหวัดฯ 0-4351-5004 และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ 0-4352-7117 /0-4351-5374 ///// วัชรินทร์ เขจรวงศ์


http://77.nationchannel.com/video/202657/


ผมชอบตรงที่ว่า กินข้าวปุ่น ฟรีทั้งเมือง นี่สิ ชอบมาก ๆ ๆๆๆ
31  เรื่องทั่วไป / ข่าวสารเพื่อนถึงเพื่อน / งานนมัสการพระบรมมธาตุนาดูน ประจำปี 2555 3-11 มีนาคม 2555 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2012, 10:40:29 am

ขอบคุณภาพประกอบจาก http://www.rd.go.th
มหรสพงานนมัสการพระบรมมธาตุนาดูน ประจำปี 2555

 ระหว่างวันที่ 3-11 มีนาคม 2555

3 มี.ค. -  7 มี.ค.55 ทำบุญตักบาตร

เวียนเทียนในวันมาฆบูชาตลอดวัน 8 มี.ค.2555
32  เรื่องทั่วไป / ข่าวสารเพื่อนถึงเพื่อน / พระพุทธบาทสี่รอย ประเพณีเตียวขึ้นดอย (เดินขึ้นเขา) 6-7 มี.ค.2555 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2012, 10:24:29 am
เชิญร่วมทำบุญ – งานประจำปี

ประเพณี สรงน้ำ พระพุทธบาทสี่รอย ประเพณีเตียวขึ้นดอย (เดินขึ้นเขา)

วันที่ ๖ – ๗ มีนาคม ๒๕๕๕ณ วัดพระพุทธบาทสี่รอย ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


กำหนดการ


วันอังคารที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕               เป็นวันเตียวขึ้นดอย – เดินถวายเป็นพุทธบูชาเริ่มพิธีตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น.เป็นต้นไป เริ่มเดินจากหน้าวัดหนองก๋าย

ถึงวัดพระพุทธบาทสี่รอยประมาณ ๐๖.๐๐ น. ในขบวนมีน้ำสรงพระราชทาน

พระบรมสารีริกธาตุ  อัฐิธาตุ ฆ้อง กลอง เดินถวายเป็นพุทธบูชาเหมือนเช่น

กับทุกๆปี

วันเสาร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๕                   เป็นวันถวายน้ำสรงพระราชทาน สืบชะตาหลวง สะเดาะเคราะห์

เวลา ๐๙.๐๐ น.                                     ประธานในพิธีจุดธูปเทียนพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะแด่พระพุทธบาทสี่รอย

เวลา ๑๐.๐๐ น.                                     ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไว้พระรับศีล พระสงฆ์เถรานุเถระ

เจริญพุทธมนต์ สวดมนต์สืบชะตา

เวลา ๑๑.๐๐ น.                                     ถวายน้ำสรงพระราชทาน  สรงรอยพระพุทธบาทสี่รอย

เวลา ๑๑.๐๐ น.                                     ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร

เวลา ๑๓.๐๐ น.                                     ทำพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีและเปิดให้พุทธศาสนิกชนร่วมสรงน้ำ รอยพระพุทธบาทเตรียมตัวอย่างไรกับการเดินขึ้นพระพุทธบาทสี่รอย เชิญไปอ่านผู้ที่มีศรัทธา ผู้หนึ่งโพสต์ไว้นะครับ
http://patchayin.multiply.com/journal/item/2/2
33  ธรรมะสาระ / ห้อง_ด า ว น์ โ ห ล ด / วีดีโอ งานสวดมนต์ส่งท้ายปีที่วัดราชสิทธาราม 2554 สู่ 2555 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2012, 02:32:51 pm


อัปโหลดโดย bulldog24014 เมื่อ 9 ม.ค. 2012

ช่วยเหลือถ่ายวิดีโอ ตัดต่อ ให้พระครูสิทธิสังวร (หลวงพ่อวีระ) คณะ5
สืบสานกรรมฐานมัชฌิมา สมเด็จพระสังฆราชสุก (ไก่เถื่อน)
สวดมนต์ข้ามปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2555
วัดราชสิทธาราม (วัดพลับ)
34  ธรรมะสาระ / ห้อง_ด า ว น์ โ ห ล ด / วิีดีโอ พิธีเททองหล่อพระกรรมฐานมัชฌิมามุนี 3 องค์ 29 ม.ค.55 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2012, 02:17:36 pm


อัปโหลดโดย bulldog24014 เมื่อ 3 ก.พ. 2012

พิธีเททองหล่อพระกรรมฐานมัชฌิมามุนี 3 องค์
คณะ 5 วัดราชสิทธาราม (วัดพลับ)
29 มกราคม 2555
โรงหล่อวิจิตรทัศนา จ.นครปฐม
35  เรื่องทั่วไป / ข่าวสารเพื่อนถึงเพื่อน / เนื่องในวันมาฆะบูชารำลึก วัดป่าหนองหลุบ ขอนแก่น 4-8 มี.ค.55 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2012, 08:04:25 pm
เนื่องในวันมาฆะบูชารำลึก วัดป่าหนองหลุบ ขอนแก่น

ขอเชิญญาติโยมผู้สนใจร่วมปฏิบัติธรรม  4-8 มีนาคม 2555ขอบคุณภาพจาก http://www.web-pra.com
36  เรื่องทั่วไป / ข่าวสารเพื่อนถึงเพื่อน / ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม อาศรมสวนโพธิอิสระ ในวันที่ 5 - 10 มีนาคม 2555 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2012, 07:59:55 pm


เชิญร่วมปฏิบัติธรรม ณ สำนักปฏิบัติธรรมอาศรมสวนโพธิอิสระ ในวันที่ 5 - 10 มีนาคม 2555
และร่วมงาน ยกธงชัย ในการสร้าหอสมุดบ้านดิน.... และร่วมเวียนเทียนอาธิฐานจิต ในวันมาฆะบูชา วันที่ 7 มีนาคม 2555
37  เรื่องทั่วไป / แนะนำเว็บไซท์ สายธรรมะ กันหน่อยจ้า / http://www.romaram.org/ ร่มอารามธรรมสถาน เมื่อ: มกราคม 30, 2012, 07:29:38 pm


http://www.romaram.org/   
ร่มอารามธรรมสถาน


ในการอบรมหลักสูตรสติปัฏฐาน ๔ ระยะเวลา ๘ วัน
การปฏิบัติสมถกรรมฐาน จะเน้นให้ปฏิบัติในช่วง ๔ วันแรก มีเป้าหมายที่จะให้จิตสงบ โดยให้จิตจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวในขณะหนึ่งๆ

การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน จะเริ่มปฏิบัติในวันที่ ๕ เป็นต้นไป มีวิธีการปฏิบัติต่างไปจากสมถ กล่าวคือการปฏิบัติสมถ มีเป้าหมายที่จะให้จิตมีความสงบ ส่วนการปฏิบัติวิปัสสนานั้น มีเป้าหมายที่จะให้จิตเกิดปัญญา
http://www.romaram.org/practice.asp
38  เรื่องทั่วไป / ข่าวสารเพื่อนถึงเพื่อน / ปิดทองฝังลูกนิมิต ช่วงตรุษจีน ใกล้ ๆ สระบุรี แนะนำครับ 2555 เมื่อ: มกราคม 20, 2012, 04:11:49 pm

วัดราษฎร์มงคล    21 - 29 มกราคม 2555    ต.ช่องสาริกา    อ.พัฒนานิคม    จ.ลพบุรี
วัดซับบอน            21 - 29 มกราคม 2555    ต.เขาวง    อ.พระพุทธบาท    จ.สระบุรี
วัดสายตรี            21 - 29 มกราคม 2555    ต.ธารเกษม    อ.พระพุทธบาท    จ.สระบุรี
วัดราษฏร์เจริญ    21 - 29 มกราคม 2555    ต.เจริญธรรม    อ.วิหารแดง    จ.สระบุรี
วัดกกแก้วบูรพา    21 - 29 มกราคม 2555    ต.กกแก้วบูรพา    อ.บางไทร    จ.อยุธยา
วัดตำหนัก            20 - 29 มกราคม 2555    ต.สามโคก    อ.สามโคก    จ.ปทุมธานี
วัดเหล่าเดิ่น            20 - 30 มกราคม 2555    ต.หนองแสง    อ.ปากพลี    จ.นครนายก
วัดกลางคลอง 30    21 - 30 มกราคม 2555    ต.บางปลากด    อ.องครักษ์    จ.นครนายก
http://www.pidthong.com/pidthong2555/excelformat2555.html            
39  เรื่องทั่วไป / ข่าวสารเพื่อนถึงเพื่อน / ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพฤกษ์-อัมพาตและปฏิบัติธรรม ลำปาง เมื่อ: มกราคม 10, 2012, 05:37:59 pm
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพฤกษ์-อัมพาตและปฏิบัติธรรม

วัดทุ่งบ่อแป้น อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โทร.

(Tel) 054367505 , 0866544505
โทรสาร (Fax) 054366711
 Website: http://www.thungbopaen.net

ระเบียบในการเข้าปฏิบัติธรรม ณ สำนักปฏิบัติธรรม วัดทุ่งบ่อแป้น

    ผู้เข้าปฏิบัติธรรม ต้องอยู่ในบริเวณสถานที่ปฏิบัติธรรม และพักอยู่ในสถานที่ปฏิบัติธรรมตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติธรรม
    ผู้ปฏิบัติธรรมต้องสวมชุดสีขาว ไม่รัดรูปและเหมาะสมกับการปฏิบัติธรรมและเพียงพอสำหรับการปฏิบัติธรรม
    ผู้ที่มีโรคประจำตัว ต้องเตรียมยารักษาโรคประจำตัวมาให้เพียงพอ
    งดใช้อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด , งดติดต่อบุคคลภายนอกและสำรวมวาจาตลอดเวลาการปฏิบัติธรรม
    งดเสพสิ่งเสพติดทุกชนิด มิฉะนั้นจะถือว่ามีความผิดตามกฏหมาย
    งดการชักชวนลงทุน , ทำธุรกิจ ตลอดเวลาของการปฏิบัติธรรม
    ห้ามนำอาหาร , เครื่องดื่มทุกชนิดเข้าในห้องพัก
    เข้านอนและปิดไฟทั้งหมด เวลา 21.30น.
    สำหรับข้าราชการ , หน่วยงานต่างๆ ถ้าปฏิบัติธรรมจนครบหลักสูตรและไม่ทำผิดระเบียบที่กำหนดไว้ ทางวัดจะออกหนังสือรับรองให้กับท่าน

หมายเหตุ เจ้าหน้าที่สามารถพิจารณามิให้ผู้หนึ่งผู้ใด เข้าร่วมปฏิบัติธรรมได้ หากท่านไม่ตามระเบียบที่กำหนดไว้ไม่ว่ากรณีใดๆ
ท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมกับทางวัดทุ่งบ่อแป้น กรุณาแจ้งชื่อเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมล่วงหน้า โดยแจ้งความประสงค์ , ส่งเอกสารใบสมัครเข้าร่วมโครงการ หรือมาสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่เวลา 08.00น.-17.00น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารประกอบการสมัครปฏิบัติธรรรม
   

    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
40  เรื่องทั่วไป / แนะนำเว็บไซท์ สายธรรมะ กันหน่อยจ้า / http://www.watbankaobo.com/ วัดบ้านเก่าบ่อ เมื่อ: มกราคม 10, 2012, 05:27:58 pm

http://www.watbankaobo.com/
วัดบ้านเก่าบ่อ :25: :25: :25:
หน้า: [1] 2 3 ... 5