ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
  • สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน
แสดงกระทู้
This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.
    Messages   Topics Attachments  

  Messages - Mario
หน้า: 1 ... 3 4 [5]
161  เรื่องทั่วไป / สอบถามปัญหาชีวิต เปิดใจคุยกัน / Re: ทำไมใจสั่น เมื่อเห็นผู้หญิงคนหนึ่ง เมื่อ: มีนาคม 16, 2011, 01:02:50 am
สั่นอย่างนี้ไม่ดี คะ ต้องศึกษา ความเป็นจริงให้มากขึ้น นะคะ

จะได้ไม่หลงคะ


Re: ในขณะที่มีอารมณ์ โศรกเศร้าอยู่ ควรเจริญกรรมฐานอย่างไร คะ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=3403.msg12144#msg12144
162  เรื่องทั่วไป / เรื่องเล่ากฎแห่งกรรม / นรกและสวรรค์นั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง โดยมีความหมาย ๒ ประการคือ เมื่อ: มีนาคม 11, 2011, 07:34:17 am
นรกและสวรรค์นั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง โดยมีความหมาย ๒ ประการคือ

ความ หมายที่ ๑ นรกสวรรค์ที่เป็นภพภูมิที่สามารถไปถึงได้หลังจากตายแล้ว นรกสวรรค์ดังกล่าวมีปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาจริง เช่นคัมภีร์พระไตรปิฎก และคัมภีร์อื่นๆ มากมาย โดยได้กล่าวถึงสวรรค์ ๖ ชั้น ซึ่งเป็นภพที่มีแต่ความสุข ความบันเทิงสำหรับผู้ที่มีบุญกุศล ได้ประกอบคุณงามความดีทั้งหลายแล้วได้ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ในสวรรค์ทั้ง ๖ ชั้น

           ส่วนนรกก็มีปรากฏอยู่มากมายหลายแห่ง โดยได้กล่าวถึงนรกใหญ่ ๘ แห่ง และนรกที่ขยายจากนรกใหญ่อีก รวมทั้งสิ้น ๔๕๗ แห่ง ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับทรมานเหล่าสัตว์ผู้ที่ประกอบกรรมชั้วมากมาย แล้วไปเกิดในนรกแห่งต่างๆ

ความหมายที่ ๒ นรกสวรรค์ที่ปรากฏทางใจแก่บุคคลในปัจจุบัน หรือสวรรค์ในอก นรกในใจ อันได้แก่ผลที่เกิดขึ้นกับใจเมื่อกระทำสิ่งใดลงไป หากทำดี พูดดี คิดดี ผลที่ได้รับคือความสุขใจ ปีติ อิ่มเอิบเบิกบานใจที่ได้รับจากการทำความดี เรียกว่า “สวรรค์ในอก”

ในขณะเดียวกัน หากทำชั่ว พูดชั่ว คิดชั่ว ผลที่ได้รับคือความทุกข์ใจ เดือดร้อนวุ่นวายใจที่เกิดขึ้นจากการกระทำความชั่ว จิตใจเป็นทุกข์ เรียกว่า ตกนรกในใจ

คนที่ทำความดีย่อมได้ไปสู่สวรรค์ คนทำความชั่วต้องตกนรกนั้นเป็นความจริง คือ ในปัจจุบันเขาก็ได้รับความสุขใจเมื่อทำดี และได้รับความทุกข์ใจเมื่อทำชั่วอย่างแน่นอน เมื่อตายไปแล้ว ก็มีหลักฐานในพระไตรปิฎกว่า ผู้ทำแต่กรรมชั่วย่อมตกนรกได้ ผู้ประกอบกรรมดีย่อมได้ไปสู่สุคติ อันได้แก่ภพที่มีสุขมาก เช่นภพมนุษย์ และสวรรค์

จากคุณ    : โชติช่วงชัชวาล
163  ธรรมะสาระ / สนทนาธรรม ทั่วไป ตามความชอบใจของท่าน / สัมมาทิฏฐิิ เป็น สาสวะ และ อนาสวะ เมื่อ: มีนาคม 11, 2011, 07:32:52 am
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาทิฐิเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เรากล่าวสัมมาทิฐิเป็น ๒ อย่าง คือ สัมมาทิฐิที่ยังเป็นสาสวะ เป็นส่วนแห่งบุญ
ให้ผลแก่ขันธ์ อย่าง ๑ สัมมาทิฐิของพระอริยะ ที่เป็นอนาสวะ เป็นโลกุตระ
เป็นองค์มรรค อย่าง ๑ ฯ
[๒๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัมมาทิฐิที่ยังเป็นสาสวะ เป็นส่วนแห่งบุญ
ให้ผลแก่ขันธ์ เป็นไฉน คือ ความเห็นดังนี้ว่า ทานที่ให้แล้ว มีผล ยัญที่บูชา
แล้ว มีผล สังเวยที่บวงสรวงแล้ว มีผล ผลวิบากของกรรมที่ทำดี ทำชั่วแล้ว
มีอยู่ โลกนี้มี โลกหน้ามี มารดามี บิดามี สัตว์ที่เป็นอุปปาติกะมี สมณพราหมณ์
ทั้งหลาย ผู้ดำเนินชอบ ปฏิบัติชอบ ซึ่งประกาศโลกนี้โลกหน้าให้แจ่มแจ้ง
เพราะรู้ยิ่งด้วยตนเอง ในโลก มีอยู่ นี้สัมมาทิฐิที่ยังเป็นสาสวะ เป็นส่วนแห่งบุญ
ให้ผลแก่ขันธ์ ฯ
[๒๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาทิฐิของพระอริยะที่เป็นอนาสวะ
เป็นโลกุตระ เป็นองค์มรรค เป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปัญญา ปัญญินทรีย์
ปัญญาพละ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ ความเห็นชอบ องค์แห่งมรรค ของภิกษุผู้มี
จิตไกลข้าศึก มีจิตหาอาสวะมิได้ พรั่งพร้อมด้วยอริยมรรค เจริญอริยมรรคอยู่
นี้แล สัมมาทิฐิของพระอริยะที่เป็นอนาสวะ เป็นโลกุตระ เป็นองค์มรรค ฯ
ภิกษุนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาทิฐิ เพื่อบรรลุสัมมาทิฐิ ความพยายาม
ของเธอนั้น เป็นสัมมาวายามะ ฯ
ภิกษุนั้นมีสติละมิจฉาทิฐิได้ มีสติบรรลุสัมมาทิฐิอยู่ สติของเธอนั้น
เป็นสัมมาสติ ฯ
ด้วยอาการนี้ ธรรม ๓ ประการนี้ คือ สัมมาทิฐิ สัมมาวายามะ
สัมมาสติ ย่อมห้อมล้อม เป็นไปตามสัมมาทิฐิของภิกษุนั้น ฯ

เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๔ บรรทัดที่ ๓๗๔๗ - ๓๗๖๘. หน้าที่ ๑๕๘ -
164  เรื่องทั่วไป / forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน / ขยะแขยง! นศ.สาวจีนยอมกินไข่ “พยาธิตัวกลม” หวังหุ่นสวยตอนสัมภาษณ์งาน เมื่อ: มีนาคม 09, 2011, 07:52:49 am

   
พยาธิตัวกลม
        เอเจนซี - นักศึกษาหญิงจำนวนไม่น้อยในเมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน ยอมกินไข่พยาธิตัวกลมเพื่อลดน้ำหนักก่อนไปสัมภาษณ์งาน เนื่องจากการแข่งขันที่สูงมาก
       
       ไข่ของพยาธิจะฟักตัวในช่องท้อง ทำให้ผู้ที่รับประทานน้ำหนักลดโดยไม่ต้องออกกำลังกายหรืออดอาหาร
       
       อย่างไรก็ตาม การรับประทานพยาธิมีอันตรายมาก และไม่แนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการหุ่นสวยในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้
       
       ด้วยตำแหน่งงานที่มีไม่เพียงพอกับจำนวนประชากร ทำให้ผู้หญิงจีนหันมาแข่งขันกันในเรื่องรูปร่าง เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้งาน
       
       นักศึกษาบางคนลดน้ำหนักโดยใช้วิธีจ้องมองภาพเป็นเวลานานหลายชั่วโมงเพื่อข่มความหิว
       
       นักศึกษาชื่อ เสี่ยวเหมย เล่าว่า ผู้หญิงจำนวนมากใช้ “สบู่พิเศษ” ซึ่งช่วยลดน้ำหนักได้ โดยบางคนถึงกับฟอกตัวด้วยสบู่ชนิดนี้วันละ 10 ครั้ง
       
       วิธีการเหล่านี้ยังไม่ได้รับการยืนยันทางวิทยาศาสตร์ และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติ
       
       ในทศวรรษที่ 1990 หญิงชาวจีนมักลดน้ำหนักด้วยการดื่มชาชนิดพิเศษและทานยาเม็ด การฝังเข็มก็เป็นอีกวิธีที่ได้รับความนิยมเช่นกัน
       
       การว่างงานกลายเป็นปัญหาใหญ่ในจีนซึ่งมีประชากรมากที่สุดในโลก ขณะที่จำนวนผู้มีงานทำมีเพียง 780 ล้านคนเท่านั้น
       
       อย่างไรก็ตาม ปัญหาดังกล่าวมักเกิดในพื้นที่ชนบทมากกว่าเมืองใหญ่ ซึ่งจะมีตำแหน่งงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามการขยายตัวของเมือง
165  เรื่องทั่วไป / forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน / ชาวพุทธวอนใส่ศาสนาในบัตรประชาชน เมื่อ: มีนาคม 08, 2011, 06:59:01 am
นายกสมาคมพุทธศาสน์สัมพันธ์ วอนกรรมาธิการการศาสนาฯ ใส่ศาสนาในบัตรประชาชนเหมือนเดิม ชี้ง่ายต่อการนับยอดวันนี้ (7 มี.ค.) นายอดิศักดิ์ วรรณสิน นายกสมาคมพุทธศาสน์สัมพันธ์ เปิดเผยว่า ตนได้ทำหนังสือถึงคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับการระบุ "ศาสนาพุทธ" ไว้ในบัตรประจำตัวประชาชน เนื่องจากเห็นว่าในอดีตเคยมีการระบุคำว่าศาสนาพุทธในบัตรประจำตัวประชาชนของ ชาวพุทธ แต่ต่อมามีการตัดออกไป ตนจึงอยากเรียกร้องให้มีการนำคำว่า "ศาสนาพุทธ" กลับมาใส่ไว้ในบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธอีกครั้ง เพื่อระบุให้ชัดเจนไปเลยว่าตนคือชาวพุทธ ซึ่งถือเป็นการในการสร้างอัตลักษณ์ ที่สำคัญจะได้มีการสำรวจจำนวนที่ชัดเจนของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธในประเทศไทย ว่ามีจำนวนเท่าไหร่ด้วย

"ขณะนี้ทางสมาคมได้ทำหนังสือถึงคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎรรับทราบแล้ว ซึ่งทางนายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ได้ทำหนังสือถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอเสนอเข้าสู่ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ต่อไป ซึ่งสิ่งที่เรียกร้องนี้ในส่วนตัวเห็นว่าควรจะเร่งใส่คำว่า ศาสนาพุทธ ในบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธอย่างเดิม จะเป็นประโยชน์ต่อตัวพุทธศาสนาเอง ส่วนศาสนาอื่นนั้น ผมคงไม่กล้าไปก้าวล่วง" นายอดิศักดิ์ กล่าว

ด้านนายสมเกียรติ์ ศรลัมพ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการพระพุทธศาสนา สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ตนได้รับทราบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้วได้ทำหนังสือถึงนายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.พศ.เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้พิจารณาเสนอที่ประชุมมส. อย่างไรก็ตามในเรื่องนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการกิจการพระพุทธศาสนา สภาผู้แทนราษฎร เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้นำกรณีการออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2554) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 ลงนามโดยนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 16 ก.พ.ที่ผ่านมา และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 ก.พ.2554 เข้าบรรจุเป็นวาระแรกของการประชุมด้วย.
166  เรื่องทั่วไป / forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน / "แม่กองบาลี"แนะครูเตือนพระ-เณร งดฮัลโหล เมื่อ: มีนาคม 08, 2011, 06:57:32 am
"แม่กองบาลี" แนะครูสอนหนังสือ ช่วยเตือนพระสงฆ์ สามเณร อย่าฮัลโหลในเวลาเรียน หวั่นขาดความรู้
วันนี้ (7 มี.ค.) สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) แม่กองบาลีสนามหลวง กล่าวสัมโมทนียกถา ว่า สิ่งที่ครูบาลีจะต้องปฏิบัติมี 5 ประการ คือ 1.รักความเป็นครู 2. รักนักเรียน 3.รักความขยัน 4. รักความอดทน และ5. รักที่จะสะสมความรู้ ในขณะเดียวกัน ครูบาลีจะต้องเป็นต้นแบบให้ศิษย์และนักเรียน เนื่องจากคำ ครู ถือว่าเป็นแม่พิมพ์ของชาติ ที่สำคัญ ครู จะต้องคอยตักเตือนนักเรียนในปัจจุบันด้วย เพราะทุกวันนี้ พระภิกษุ สามเณร มีโทรศัพท์มือถือใช้กันเกือบทุกรูป โดยเฉพาะสามเณรมีใช้ตั้งแต่เด็ก หลายรูปใช้ทุกเวลาแม้แต่ในห้องเรียนทั้งนั่งเล่นโทรศัพท์ และโทรพูดคุยกัน ส่งผลให้นักเรียนไม่ตั้งใจเรียน ดังนั้น ครูบาลี จะต้องคอยตักเตือนให้นักเรียนลดการใช้โทรศัพท์ให้เกิดความตั้งใจเรียนด้วย

"การเป็นครูจะต้องคอยตักเตือนลูกศิษย์ เมื่อลูกศิษย์กระทำผิด หรือไม่ตั้งใจเรียน ก็ปล่อยไปเพราะความเมตตา อย่างนี้ไม่ใช่ครู หากเป็นเช่นนั้น ก็ให้ลาออกจากความเป็นครู เนื่องจากครู จะต้องมีเมตตาอย่างเหมาะสมไม่ใช่ใจดีจนลูกศิษย์ไม่เรียนหนังสือ อย่างนี้ก็จะส่งผลเสียต่อพระพุทธศาสนา คือ ส่งเสริมให้นักเรียนไม่รักเรียน ซึ่งการที่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร เรียนพระบาลีจะทำให้พระพุทธศาสนาทรงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ หากพระภิกษุ สามเณร หรือครูบาลี ไม่สอนบาลี ก็จะไม่เกิดความมั่นคงต่อพระพุทธศาสนา" สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กล่าว

ด้าน นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า การสัมมนาครั้งนี้ พศ. ร่วมกับสำนักเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง มีความปรารถนาที่จะพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีความรู้ทางด้านวิชาการ และมีกระบวนการเรียนการสอนที่สามารถตอบสนององค์ความรู้ของผู้ศึกษาให้กว้าง ขวาง และชัดเจนยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามหากครูผู้สอนบาลีมีความรู้ก็จะทำพระสงฆ์อ่านบาลีได้ออก ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ของพระสงฆ์ด้วย.


http://www.dailynews.co.th/
167  เรื่องทั่วไป / forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน / ศูนย์พุทธออกซฟอร์ดเคว้ง เมื่อ: มีนาคม 08, 2011, 06:56:13 am
พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากเมื่อปี 2549 รัฐบาลมีโครงการจัดตั้งศูนย์พระพุทธศาสน์ศึกษา (โอซีบีเอส) มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และจะมีการตั้งกองทุนเพื่อตำแหน่งอาจารย์ที่ทำการสอนพระพุทธศาสนาเถรวาท โดยจะใช้ชื่อตำแหน่งว่า “ตำแหน่งอาจารย์เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ของไทย” ซึ่งเป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งจะมีการจัดตั้งทุนการศึกษาเล่าเรียนหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวด้วยนั้น จากการที่ได้หารือกับพระคำหมาย ธัมมสามี ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาบาลี ประจำศูนย์พระพุทธศาสน์ศึกษา มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ทราบมาว่า ขณะนี้ทางไทยยังไม่มีการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับศูนย์ดังกล่าวเลย ทั้งที่เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว.

http://www.dailynews.co.th 
168  กรรมฐาน มัชฌิมา / กิจกรรมของ สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน / Re: เชิญร่วมโพสต์ ภาพไทยๆ อวยพรในวันปีใหม่ไทยกันบ้าง เมื่อ: มีนาคม 06, 2011, 04:12:27 pm
169  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / Re: คำถามจากเมล "จิตหมดจดในสมาธิ ทำอย่างไร" เมื่อ: มีนาคม 05, 2011, 07:35:06 am
อันนี้จัดเป็นวิธีการวางจิต เลยใช่หรือไม่คะ

 :smiley_confused1:
170  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / Re: สะพานธรรม สะพานใจ เมื่อ: มีนาคม 05, 2011, 07:34:20 am
อยากอ่าน ( ความรู้สึกนี้เป็นกิเลสแน่ๆ ) แต่ก็อยากอ่านจริง ๆ คะ
ขอความกรุณาพระอาจารย์ หลังไมค์ สัก 1 เล่มคะ

 :25:
171  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / Re: ถามเกี่ยวกับผู้ที่ชำนาญกสิณครับ คือฝึกแล้วภาพไม่ติดตาสักที เมื่อ: มีนาคม 05, 2011, 07:17:29 am
ชอบเรื่องกสิณ คะ

อาจจะเป็นเพราะจริต เลือกแบบโลดโผน คะ

 :13:
172  เรื่องทั่วไป / สอบถามปัญหาชีวิต เปิดใจคุยกัน / Re: เมื่อคุณยายข้างบ้าน มาขอคำปรึกษาเรื่องลูกชาย เมื่อ: มีนาคม 04, 2011, 08:52:42 am
อ่านเรื่องของแม่จขกท.
แล้วช่างคล้ายกับแม่ของพระกุมารกัสสปะในสมัยพุทธกาลเหลือเกิน
เพียงแต่แม่ของพระกุมารกัสสปะรักลูกมากจนบวชชีตามไปอยู่วัดด้วย
แม่ของจขกท.จึงแพ้ไปนิด
ลองไปหาอ่านเองหรือลองเอาไปให้แม่หรือพระอ่านก็ดี
จะได้เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์บ้าง....

ลองอ่านเวอร์ชั่นแบบย่อๆของอาจารย์เสฐียรพงษ์ดูครับ...

พระ เถระต่อว่ามารดา     ฝ่ายนางภิกษุณีผู้เป็นมารดาของพระกุมารกัสสปะ ตั้งแต่วันที่พระเจ้าปเสนทิโกศลรับเอาบุตรของนางไปชุปเลี้ยงเป็นต้นมา น้ำตาของนางก็ได้ไหลหลั่งเพราะความทุกข์เกิดจากพลัดพลากจากบุตรผู้เป็นที่ รัก เป็นเวลานานถึง ๑๒ ปี

   แม้ต่อมาจะทราบว่าบุตรชายของนางมาบวชแล้วก็ตาม แต่นางก็ยังมิได้เห็นหน้าพระลูกชายเลย จนกระทั้งเช้าวันหนึ่ง นางได้พบท่านพระกุมารกัสสปะกำลังออกเดินรับบิณฑบาตอยู่ ด้วยความดีใจสุดจะยับยั่ง นางได้ร้องเรียกขึ้นว่า ลูก ' ลูก ' แล้ววิ่งเข้าไปหาเพื่อจะสวมกอดพระลูกชาย แต่เพราะว่านางรีบร้อนเกินไป จึงสะดุดล้มลงเสียก่อน

   พระกุมารกัสสปะคิดว่า ' ถ้าหากว่าเราพูดกับมารดาด้วยถ้อยคำอันไพเราะแล้ว นางก็ยิ่งเกิดความสิเนหารักใคร่ในตัวเรามากยิ่งขึ้น และจะเป็นเหตุทำให้นางเสื่อมเสียโอกาสบรรลุอมตธรรมได้ ควรที่เราจะกล่าวคำพูดที่ทำให้นางหมดอาลัยในตัวเราแล้ว นางก็จะได้บรรลุอมตธรรม' ดังนี้แล้ว จึงกล่าวแก่นางว่า ' ท่านมัวทำอะไรอยู่ จึงตัดไม่ได้แม้กระทั้งคววามรัก '

   ถ้อยคำของพระกุมารกัสสปะ ทำให้นางรู้สึกน้อยใจและเสียใจเป็นอย่างยิ่ง นางคิดว่า ' เราร้องไห้เพราะคิดถึงลูกชายนานถึง ๑๒ ปี เมื่อพบลูกชายแล้ว กลับถูกลูกชายพูดจาตัดเยื่อใยให้ต้องซ้ำใจอีก ' ด้วยความน้อยใจเช่นนี้ นางจึงตัดรักตัดอาลัย หมดความสิเนหาในตัวลูกชายอย่างสิ้นเชิง แล้วนางก็ได้ตั้งใจปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน จนได้บรรลุพระอรหัตผลในวันนั้นนั่นเอง


จากคุณ    : tiger18
173  เรื่องทั่วไป / ข่าวสารเพื่อนถึงเพื่อน / ขอเชิญร่วมพิธีปักหมายเขตวิสุงคามสีมา วันเสาร์ ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เมื่อ: มีนาคม 03, 2011, 06:05:42 am


ขอเชิญร่วมพิธีปักหมายเขตวิสุงคามสีมา วันเสาร์ ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔

ณ วัดป่ามณีกาญจน์ ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

เนื่อง จากทางวัดป่ามณีกาญจน์ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓ โดยเป็นสถานที่ที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแด่สงฆ์เพื่อประกอบสังฆกรรมตามพระ พุทธานุญาต ทำให้สามารถอุปสมบทพระภิกษุได้ในเขตสีมานี้  ทั้งนี้นายอำเภอท้องที่ได้รับมอบหมายมาปักหมายเขต ในวันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔      ทางวัดฯจึงกำหนดทำพิธีฉลองวิสุงคามสีมา  รวมทั้งจัดพิธีอุปสมบทพระภิกษุเป็นครั้งแรก และบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ในโอกาสนี้ด้วย

กำหนดการงานฉลองเขตวิสุงคามสีมา อุปสมบทพระภิกษุ และบรรพชาสามเณร

วันศุกร์ ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ( ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๔ )

เวลา ๑๙.๐๐ น.    :               - พระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย

เวลา ๑๙.๓๐ น.   :               - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

- แสดงพระธรรมเทศนา โดย หลวงปู่อุทัย สิริธโร

วันเสาร์ ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ( ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ )

เวลา ๐๗.๐๐ น.   :               - ตักบาตรข้าวสุกบริเวณหน้าศาลาปฏิบัติธรรม

เวลา ๐๘.๐๐ น.   :               - ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์

เวลา ๑๐.๐๐ น.    :            - นายอำเภอ อำเภอบางกรวย อ่านประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ

 ให้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาของวัดป่ามณีกาญจน์

- สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดราชบพิธฯ เป็นประธานสงฆ์เจริญชยมงคลคาถา

- ร่วมทอดผ้าป่า สมทบทุนโครงการ ๑ ๑ ได้ ๓

เวลา ๑๓.๐๐ น.   :               - พิธีอุปสมบทพระภิกษุ บรรพชาสามเณร

---------- เสร็จพิธี ----------
174  ธรรมะสาระ / สนทนาธรรม ทั่วไป ตามความชอบใจของท่าน / เกี่ยวกับเรื่องการถวายสังฆทาน ปานะ ที่ควรรู้คะ เมื่อ: มีนาคม 03, 2011, 05:48:44 am
เกี่ยวกับเรื่องการถวายสังฆทาน ปานะ ที่ควรรู้คะ
เพราะโดนมาแล้วคะ ไม่เข้าใจมาก่อน    * โดยถวายท่านหลังเพลแล้ว ไม่ทราบว่าท่านสามารถดื่มได้กี่วันหลังจากรับประเคน 1

ตอบ   ของ ทั้งสองนี้เป็นสิ่งที่ควรตลอดรับประเคนครั้งเดียวใช้ได้ตลอด (ยาวกาลิก)  ยกเว้น  พระรูปที่รับประเคนไว้ยกให้คารวาสไปแล้ว หรือขาดประเคนด้วยองค์อื่นๆ  อันนี้ถ้าจะฉันต้องประเคนใหม่


    * ถือเป็นปานะหรือไม่ครับ 2

ตอบ  ไม่ถือว่าเป็นปานะ


    * และถ้าเราเอาสองสิ่งนี้ใส่ไว้กับของสังฆทานแทนที่จะเจาะจงให้ท่านโดยตรง จะดีกว่ามั๊ยครับ

ตอบ   2 กรณี   1.สังฆทานกาลิกระคน(อาจถวายก่อนวิกาล)  2.สังฆทานที่ถวายแต่ยาวกาลิกล้วนๆ(ช่วงวิกาล)

   1. สังฆทาน นั้นถวายตอนก่อนเพลเป็นพวกอาหารและมีเจตนาให้ท่านฉันร่วมด้วย  อันนี้เป็นกาลิกระคน  อายุของที่ถวายจะสั้นลงเท่ากับกาลิกตัวสั้น  ฉะนั้นหากจะถวายยาวกาลิกกาแฟกับชานี้ควรแยกถวายเป็นส่วนไม่ควรมีน้ำตาลหรือ อื่นๆ เช่น ขนม  ร่วมถวายในคราวเดียว
   2. สังฆทานที่ถวายหมู่สงฆ์ เป็นยาวกาลิกนี้ล้วนๆ ช่วงหลังเพล(วิกาล)อันนี้ประโยชน์ครบเพราะไม่ทำให้เกิดกาลิกระคน  ท่านใช้ได้ตลอดชีวิต-------------------------------------------------------------------

กาลิก 4

ของที่พึงกลืนกินให้ล่วงลำคอลงไป ท่านเรียกว่า กาลิก เพราะเป็นของมีกำหนดให้ใช้ชั่วคราว จำแนกเป็น 4 อย่างๆ

1 ยาวกาลิก .. เป็นของที่ให้บริโภคได้ตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงวัน มีโภชนะ 5 คือ ข้างสุก ขนมสด ขนม แห้ง ปลา เนื้อ เป็นต้น

2 ยามกาลิก .. เป็นของที่ให้บริโภคได้วันหนึ่งกับคืนหนึ่ง ได้แก่ ปานะ คือ น้ำดื่มที่คั้นออกจากผลไม้ที่ไม่ใช่ธัญพืช (ข้าว ถั่ว เผือก มัน ) ได้แก่ มะม่วง ชมพู่ ลูกหว้า กล้วย มะซาง ลูกจัน องุ่น เหง้าอุบล ลิ้นจี่ เป็นต้น ปานะนี้ ให้ใช้ผลไม้สดขนาดไม่ใหญ่กว่าผลมะตูม ห้ามต้มด้วยไฟ เป็นของที่อนุสัมบัน (เช่น ฆารวาส ชี ) จึงควรในวิกาล อรุญใหม่ขึ้นแล้วเป็น ..สันนิธิ.. ถ้านำมาฉันอีก เป็นอาบัติทุกกฎ

3 สัตตหกาลิก .. เป็นของที่ให้บริโภคได้ 7 วัน ได้แก่ เภสัช 5 คือ เนยใส เนยข้น น้ำมัน น้ำผึ้ง น้ำอ้อย ถ้าภิกษุรับประเคนล่วง 7 วันแล้วต้องสละแก่บุคคลอื่น ถ้าได้เภสัชที่สละแล้วคืนมา ท่านห้ามฉันให้ใช้ในกิจภายนอกเช่น ตามไฟ ผสมสี หรือทากาย ได้อยู่

4 ยาวชีวิก .. เป็นของที่ให้บริโภคได้เสมอไป ไม่จำกัดกาลใช้ประกอบเป็นยาเช่น รากไม้ น้ำฝาด ใบไม้บางชนิด ผลไม้บางชนิด (เช่น สมอไทย มะขามป้อม) ยางไม้ หรือ เกลือ เป็นต้น

เมื่อ กาลิกระคนกัน ให้ถือเป็นกาลิกที่อายุสั้น เป็นหลัก หากสามารถจำแนกกาลิกออก จากกันได้ ก็ควรแก่กาลิกนั้นๆ แต่ถ้ายังมีรสระคนกัน ก็ไม่ควร


 :88:
175  ธรรมะสาระ / ห้อง_ด า ว น์ โ ห ล ด / เด็กเยาวชนขอเลิกสิ่งเสพติด ศูนย์อบรมพัฒนาคุณธรรม วัดยองแยง1 เมื่อ: มีนาคม 01, 2011, 01:38:09 pm
เด็กเยาวชนขอเลิกสิ่งเสพติด ศูนย์อบรมพัฒนาคุณธรรม วัดยองแยง1ยังมีสิ่งดี ๆ ที่เด็ก ๆ อยากทำอยู่นะคะ ขึ้นอยู่พวกคุณ จะนำอย่างไร

176  ธรรมะสาระ / ห้อง_ด า ว น์ โ ห ล ด / Re: test ห้องดาวน์โหลด เมื่อ: มีนาคม 01, 2011, 01:30:58 pm
หนู เสนอให้ สมัคร youtube เพื่อโหลด ไฟล์เสียง และ วีดีโอ และ มาแปะลิงก์ในที่นี้คะ

เพื่อช่วยเรื่อง แบนด์วิธ ของเว็บคะ
177  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / Re: มีความรู้สึกเนื้อหา เรื่องกรรมฐาน เป็นเรื่องที่อ่านยาก และเข้าใจยากคะ เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2011, 06:21:11 am
ตามอ่านแล้ว เข้าใจว่า ควรเริ่มจากจุดไหนบ้าง

  สมมุติ ว่าหนูต้องการเรื่อง สุขภาพจิต และ กาย ควรเริ่มฝึกกรรมฐานอย่างไรคะ

  ควรปฏิบัติอย่างไร คะ

  :93:
178  เรื่องทั่วไป / สอบถามปัญหาชีวิต เปิดใจคุยกัน / Re: มีใครเคยประสพปัญหาชีวิต ถึงขั้นตกอับยากจน ล้มละลาย เพื่อนทิ้ง ประมาณนี้ เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2011, 06:19:30 am
คุณ ณฐพลสรรค์ มีชีิวิตที่โชกโชน จริง ๆ คะ แปลกใจว่าการเข้าใจธรรม พึงมีในภายหลัง หรือว่า เริ่มมีตั้งแต่ช่วงนั้น ต้องตามอ่าน เรื่อง คนค้นคนแล้ว

 :58:
179  เรื่องทั่วไป / forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน / Re: รวบดวงใจทัวร์ ทัวร์เถื่อน ตุ๋นพระทัวร์อินเดีย เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2011, 06:17:05 am
ทำไปได้ นะคะ ไปหลอกลวงพระกัน
เอาความศรัทธา ของชนที่ต้องการไปกราบไหว้สังเวชนียสถานมาเป็นเครื่องมือหลอกลวง

กรรม

 :smiley_confused1:
180  เรื่องทั่วไป / ส่งจิตออกนอก (นั่งเล่นคุยกัน) / Re: อยากให้อธิบาย คำว่า สังขาร เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2011, 06:15:49 am
ได้ความรู้มากขึ้นจริง ๆ คะถามตอบกันตรงประเด็น ได้ตามอ่านแล้วก็เข้าใจด้วยคะ

 :25:
181  เรื่องทั่วไป / ส่งจิตออกนอก (นั่งเล่นคุยกัน) / Re: เหลือเชื่อ!!! แม่กับลูกบวชด้วยกัน สุดท้ายได้เสียกัน เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2011, 06:15:07 am
เป็นเรื่องเหลือเชื่อ จริง ที่เกิดในขณะพระพุทธเจ้า ยังอยู่และเกิดในหมู่สงฆ์

 :character0029:
182  ธรรมะสาระ / สนทนาธรรม ทั่วไป ตามความชอบใจของท่าน / Re: มารู้จักกับ ศีลเล็ก กลาง ใหญ่ กันเถอะ เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2011, 05:22:28 am
ชอบมหาศีล มาก ๆ เลยคะ

เพราะมองเห็นแนวทางของนักบวช ที่พระพุทธเจ้า ทรงอนุญาตไว้จริง ๆ คะ

แต่สำหรับชาวบ้านผู้ยังแล่นอยู่ในสงสารก็ไม่น่าจะวิตกกับ มหาศีล ใช่หรือไม่จ๊ะ

เพราะเราก็ยังชอบดูดวงชะตา อยู่นะ ( เพื่อความสบายใจ )

 :25:
183  เรื่องทั่วไป / ส่งจิตออกนอก (นั่งเล่นคุยกัน) / อริยสัจจะ 4 เป็นคุณเครื่องศึกษาธรรมเริ่มต้น เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2011, 03:40:22 am
อริยสัจจะ 4 เป็นคุณเครื่องศึกษาธรรมเริ่มต้น

เมื่ออ่านหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ก็มักจะโดนสรุปไปเรื่อง อริยสัจจะ 4 ประการ

 คือ 1 ทุกข์

     2 สมุทัย

     3 นิโรธ
 
     4 มรรค

และเมื่ออ่านมาถึงคำว่า ปริวัฏ 3 มีอาการ 12 นั้น ก็จบ ไม่รู้ว่า ปริวัฏ 3 อาการ 12 ของอริยสัจจะมีอย่างไรคะ

 :25:
184  เรื่องทั่วไป / ส่งจิตออกนอก (นั่งเล่นคุยกัน) / Re: วันมาฆบูชา โอวาทปาฏิโมกข์ สำคัญอย่างไร แล้วควรปฏิบัติตนอย่างไร สวดมนต์บทไหน เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2011, 05:37:47 am


วัดเวฬุวัน วัดที่เกี่ยวข้องกับ วันมาฆะบูชา บรรยายโดย พระมหาบุญช่วย

 :08:
185  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / ไปฝึกสมาธิ ที่ศูนย์บำบัดใกล้บ้านมา เป็นการฝึกโยคะ.. เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2011, 09:38:51 pm
แต่เพื่อน ๆ กับบอกว่า ไม่ใช่เป็นการฝึกสมาธิ ที่ละกิเลส

สมาธิ มีการฝึกเพื่อ ละกิเลส กับไม่ละกิเลส ด้วยหรือ คะ

ยังไม่เข้าใจ ว่าสมาธิ จะทำให้ละกิเลสได้อย่างไร

ในเมื่อการละกิเลส น่าจะเป็นการทำความเข้าใจกับกิเลส มากกว่า มานั่งหลับตาทำสมาธิ แล้วจะละกิเลสได้

อย่างไรคะ

 :c017:
186  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / Re: สวดมนต์ กับ นั่งสมาธิ เป็นการปฏิบัติสมาธิเหมือนกันหรือไม่คะ เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2011, 10:25:48 pm
สวดมนต์ เป็นภาษาไทย กับ สวดมนต์ ภาษาบาลี อย่างไหนดีกว่ากัน คะ

คือจะถามว่า สวดที่ให้เิกิดสมาธิ นะจ๊ะ ควรเลือกสวดแบบไหนดีคะ

ในสายกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ นิยมสวดมนต์แปลหรือไม่คะ
 :c017:
187  เรื่องทั่วไป / forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน / Re: ขิง" ช่วยบรรเทาอาการเมารถเมาเรือได้ เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2011, 10:14:52 pm
ทำน้ำชิงสดดื่มดี

ส่วนผสม
- ขิงสด 15 กรัม (ขนาด 1″x1.5″ 5 ชิ้น )
- น้ำเชื่อม 15 กรัม ( 1 ช้อนคาว )
- น้ำเปล่า 240 กรัม ( 16 ช้อนคาว )

 

วิธีทำ
นำขิงมาปอกเปลือกล้างให้สะอาด หั่นเป็นแว่นใส่หม้อใส่น้ำ ตั้งไฟต้ม จนเดือดสักครู่ยกลง กรองเอาขิงออก ใส่น้ำเชื่อม ชิมรสตามชอบ หรืออีกวิธีหนึ่ง ใช้เหง้าขิงแก่ฝนกับน้ำมะนาว ใช้กวาดคอ หรือใช้เหง้าขิงสด ตำผสมน้ำเล็กน้อย คั้นเอาน้ำและใส่เกลือนิดหน่อยใช้จิบบ่อยๆ


ประโยชน์ที่ร่างกายได้รับ

คุณค่าทางอาหาร : พรั่งพร้อมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น แคลเซียมบำรุงกระดูกและฟัน และยังมีสารเบต้า-แคโรทีน ซึ่งช่วยต้านโรคมะเร็งอีกด้วย
188  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / Re: สวดมนต์ กับ นั่งสมาธิ เป็นการปฏิบัติสมาธิเหมือนกันหรือไม่คะ เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2011, 10:09:05 pm
ขอบคุณมากคะ กับคำแนะนำที่เยี่ยมยอด อ่านมาทั้งหมดจำได้แต่ สโลแกนคะ

"สวดมนต์เป็นยาทา วิปัสสนาเป็นยากิน"

"สวดมนต์เป็นนิจ อธิษฐานเป็นประจำ อโหสิกรรมก่อนค่อยแผ่เมตตา"
"มีเมตตาดีแล้ว ได้กุศลแล้วเราก็อุทิศเลย"

เหมือนเป็นเคล็ดวิชา ภาวนาเริ่มต้นจริง เลยคะ
 :25: :25: :25:189  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / สวดมนต์ กับ นั่งสมาธิ เป็นการปฏิบัติสมาธิเหมือนกันหรือไม่คะ เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2011, 10:32:11 pm
สวดมนต์ กับ นั่งสมาธิ เป็นการปฏิบัติสมาธิเหมือนกันหรือไม่คะ

บางครั้งก็นั่งฟังสวดแบบธิเบต ที่ประกอบดนตรี รู้สึกใจเย็นมากขึ้น

การฟังสวดมนต์ และ สวนมนต์ เป็นการฝึกสมาธิหรือไม่คะ

และถ้าเป็นการฝึกสมาธิ จะให้ผลการภาวนาถึงขึ้นไหนคะ ในสมาธิ
 :25:
190  เรื่องทั่วไป / ส่งจิตออกนอก (นั่งเล่นคุยกัน) / นักปฏิบัติธรรม ทุกท่าน มีความเห็นอย่างไรที่ เรา ยังชอบดูการ์ตูน เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2011, 10:16:56 pm
นักปฏิบัติธรรม ทุกท่าน มีความเห็นอย่างไรที่ เรา ยังชอบดูการ์ตูนอยู่
แต่เราก็ไปวัด ทำบุญใส่บาตร และรับศีล ภาวนาสมาธิบ้างเล็กน้อย นะคะ

ไม่ทราบว่าคุณสมบัติแบบนี้ พอเป็นสมาชิกธรรมะ ได้หรือไม่คะ
 :25:
191  เรื่องทั่วไป / forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน / Re: 9 เรื่องห้ามเมาท์ กับเพื่อนร่วมงาน เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2011, 10:14:35 pm
อย่างนี้ไม่ยาก พอทำได้จ้า
 :13:
192  เรื่องทั่วไป / forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน / Re: 10 กฏข้อบังคับ ของการเป็น ศิราณี เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2011, 10:04:41 pm
ประเดิมเรื่อง เลยหรือจ๊ะ เรายังนึกไม่ออกเลย ยายโจโจ้
 :29:
หน้า: 1 ... 3 4 [5]