สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน

ธรรมะสาระ => ห้อง_ด า ว น์ โ ห ล ด => ข้อความที่เริ่มโดย: Hero ที่ กันยายน 10, 2014, 04:19:53 pmหัวข้อ: เครื่องรางของขลัง แผ่น 4 หลวงพ่อพระครูสิทธิสังวร พูดเรื่อง ยันต์ไก่เถื่อน
เริ่มหัวข้อโดย: Hero ที่ กันยายน 10, 2014, 04:19:53 pm
http://www.youtube.com/watch?v=RvVdP9uCSDM# (http://www.youtube.com/watch?v=RvVdP9uCSDM#)

สัมมนาวิชาการเรื่อง "เครื่องรางของขลัง วัฒนธรรมชาวพุทธในสุวรรณภูมิ"
วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2553 ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
เปิดประเด็นความรู้ในเชิงวิชาการ อภิปรายในเนื้อหาเกี่ยวกับลัทธิ ศาสนา และความเชื่อของผู้คนในดินแ​ดนสุวรรณภูมิ
ปาฐกถานำการสัมมนาโดย อาจารย์ จุลทัศน์ พยาฆรานนท์ ราชบัณฑิต
ร่วมด้วย รศ.สุกัญญา สุจฉายา ผอ.ศูนย์คติชนวิทยา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ (บรรณาธิการหนังสือเลขยันต์​)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวล คัชชิมา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร (ผู้เชี่ยวชาญเครื่องรางและ​ยันต์เขมร)
นายศุภกิจ สิงหบุตร หรือ ป๊อก เชลซี (ผู้เชี่ยวชาญยันต์อินเดีย)​
อาจารย์เศรษฐพงษ์ จงสงวน (ผู้เชี่ยวชาญยันต์จีน)
พระครูสิทธิสังวร เจ้าคณะ 5 วัดราชสิทธาราม กรุงเทพฯ (ยันต์สายวัดพลับ)
อาจารย์ภุชชงค์ จันทวิช (นักเขียน นักวิชาการ โบราณคดี )
และนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ มากกว่า 20 ท่าน
บันทึกเทปโดย ศรีคณปติ 02-399-2000 ( จัดทำเป็น DVD 5 แผ่น )
www.amulettv.com (http://www.amulettv.com) โทรสาร 02-399-2001


หัวข้อ: Re: เครื่องรางของขลัง แผ่น 4 หลวงพ่อพระครูสิทธิสังวร พูดเรื่อง ยันต์ไก่เถื่อน
เริ่มหัวข้อโดย: Hero ที่ กันยายน 10, 2014, 04:26:14 pm
(http://img-66.uamulet.com/forum/newsImages/2012/8/10/4-U0385371-634802001524082500-2.JPG)

(http://img-95.uamulet.com/uauctions/AU313/2013/1/14/6349379668139700002.JPG)


หัวข้อ: Re: เครื่องรางของขลัง แผ่น 4 หลวงพ่อพระครูสิทธิสังวร พูดเรื่อง ยันต์ไก่เถื่อน
เริ่มหัวข้อโดย: sompong ที่ กันยายน 10, 2014, 09:41:34 pm
 st11 st12


หัวข้อ: Re: เครื่องรางของขลัง แผ่น 4 หลวงพ่อพระครูสิทธิสังวร พูดเรื่อง ยันต์ไก่เถื่อน
เริ่มหัวข้อโดย: Akira ที่ กันยายน 11, 2014, 02:27:04 pm
 st11 st12


หัวข้อ: Re: เครื่องรางของขลัง แผ่น 4 หลวงพ่อพระครูสิทธิสังวร พูดเรื่อง ยันต์ไก่เถื่อน
เริ่มหัวข้อโดย: kobyamkala ที่ กันยายน 11, 2014, 08:00:03 pm
 :c017: :c017: :c017: