ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

ผู้เขียน หัวข้อ: รู้หรือไม่.? 7 สัปดาห์ หลังตรัสรู้ พระพุทธเจ้าทรงทำอะไร.?  (อ่าน 2475 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

raponsan

 • มารยิ่งมี บารมียิ่งแก่กล้า
 • ผู้ดูแลบอร์ด
 • โยคาวจรผล
 • ********
 • ผลบุญ: +61/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 27781
 • Respect: +11
  • ดูรายละเอียด
0รู้หรือไม่.? 7 สัปดาห์ หลังตรัสรู้ พระพุทธเจ้าทรงทำอะไร.?

ในพระสุตตันตปิฎกอรรถกถาเล่าว่า หลังประสูติเจ้าชายสิทธัตถะทรงย่างพระบาทดำเนินไปข้างหน้าถึง 7 ก้าวโดยทุกๆ ก้าวนั้นจะมีแผ่นทอง 7 แผ่น  และดอกบัว 7 ดอกมารองรับพระบาท เป็นที่น่าอัศจรรย์ และในวันเดียวกันนั้นก็ยังมีสหชาติถือกำเนิดขึ้นมาพร้อมพระพุทธองค์อีก 7 อย่างด้วยเช่นกัน หลังตรัสรู้

เลข 7 ไม่เพียงมีความเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติดังได้กล่าวมาแล้วเท่านั้น แต่ 7 สัปดาห์หลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ก็ยังมีเหตุการณ์สำคัญ 7 ประการที่ชาวพุทธควรทราบ เกิดขึ้นใน 7 สถานที่ด้วยเช่นกัน

 ans1 ans1 ans1 ans1

สัปดาห์ที่ 1 หลังจากที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พระองค์ยังคงประทับทบทวนหลักธรรมต่าง ๆ ที่ตรัสรู้ตลอดทั้ง 7 วัน โดยมีหมู่เทพยดามาชื่นชมพระบารมี

สัปดาห์ที่ 2 พระพุทธองค์ทรงยืนทอดพระเนตรพิจารณาต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นเวลา 7 วันโดยไม่กะพริบพระเนตรว่ากันว่า เป็นการแสดงความกตัญญูต่อต้นพระศรีมหาโพธิ์อันเป็นสถานที่บรรลุผลแห่งบารมีที่ทรงบำเพ็ญมาตลอด

สัปดาห์ที่ 3 พระพุทธองค์ทรงแสดงปาฏิหาริย์ระงับความสงสัยของเหล่าเทวดา ด้วยการนิรมิตพื้นที่สำหรับการเดินจงกรมขึ้นระหว่างต้นพระศรีมหาโพธิ์กับโพธิบัลลังก์จากตะวันออกไปยังตะวันตกจากนั้นจึงทรงเดินจงกรมเป็นเวลา 7 วัน

สัปดาห์ที่ 4 พระพุทธองค์เสด็จไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของต้นพระศรีมหาโพธิ์ ประทับขัดสมาธิในรัตนฆรเจดีย์หรือเรือนแก้ว(อาคารที่ประดับไปด้วยเพชรพลอย) ซึ่งเทวดาเนรมิตถวายจากนั้นทรงพิจารณาพระอภิธรรมปิฎกและสมันตปัฏฐานอนันตนัยเป็นเวลา 7 วัน

สัปดาห์ที่ 5 พระพุทธองค์ประทับใต้ต้นไทร ณ บริเวณซึ่งเป็นที่อาศัยของคนเลี้ยงแพะ ทรงตอบปัญหาของพราหมณ์หุหุกชาติ พร้อมทั้งแสดงธรรมที่ทำให้เป็นสมณะและเป็นพราหมณ์ จากนั้นได้มีธิดาพญามารวสวัตดี คือ นางตัณหานาอรดี และนางราคา มายั่วยวนด้วยวิธีต่างๆ แต่พระพุทธองค์ก็ทรงหนักแน่น ไม่หวั่นไหว  และตรัสไล่นางทั้งสามหนีไป

สัปดาห์ที่ 6 พระพุทธองค์ประทับใต้ต้นมุจจลินท์หรือต้นจิก ครั้งนั้นได้เกิดพายุฝนตกลงมาตลอดทั้ง 7 วัน 7 คืนพญานาคนามว่า “มุจจลินท์” จึงขึ้นจากบาดาลมาขนดล้อมรอบพระวรกายพระพุทธเจ้าถึง 7 รอบ  และแผ่พังพานใหญ่เพื่อปกป้องพระองค์จากพายุฝนและสัตว์ร้าย กระทั่งเมื่ออากาศปลอดโปร่งดีแล้ว พญานาคมุจจลินท์จึงคลายขนดนาคออก แล้วจำแลงตนเป็นชายหนุ่มเข้ามาถวายอัญชลีพระพุทธเจ้า

สัปดาห์ที่ 7 ตลอด 6 สัปดาห์ที่ผ่านมานั้น พระพุทธองค์ไม่ได้ชำระล้างพระพักตร์ ไม่ได้ปฏิบัติพระสรีระ และไม่มีกิจด้วยพระกระยาหาร ด้วยทรงยับยั้งกิจทั้งปวงนี้อยู่ด้วยฌานสุข มรรคสุข และผลสุข ในสัปดาห์สุดท้ายของการเสวยวิมุตติสุข พระพุทธองค์ประทับใต้ต้นราชายตนะ(ต้นเกด) พระอินทร์ลงมาถวายผลสมออันเป็นทิพยโอสถ ไม้สีทนต์ชื่อ“นาคลดา” และน้ำบ้วนพระโอษฐ์จากสระอโนดาต จากนั้นตปุสสะและภัลลิกะ สองพ่อค้าหนุ่มได้เข้าเฝ้าพร้อมกับถวายสัตตุผงและสัตตุก้อนเพื่อเป็นภัตตาหาร

ครั้งนั้นท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่องค์ได้ถวายบาตรศิลาแด่พระพุทธเจ้าองค์ละ 1 ใบพระพุทธเจ้าทรงรับและอธิษฐานให้บาตรทั้งสี่ใบรวมกันเป็นใบเดียว จากนั้นพระพุทธองค์ทรงใช้บาตรนั้นรับสัตตุผงและสัตตุก้อนที่พ่อค้าสองคนนำมาถวาย ครั้นแล้วพ่อค้าทั้งสองคนจึงได้เปล่งวาจาถึงพระพุทธเจ้าและพระธรรมเป็นสรณะตลอดชีวิต  ทั้งสองจึงกลายเป็น “พุทธมามกะคู่แรก” ของโลก

 st12 st12 st12 st12

เมื่อสิ้นสัปดาห์ที่ 7 ที่นี้แล้ว เสด็จกลับไปประทับใต้ต้นอชปาลนิโครธอีก ทรงดำริถึงความลึกซึ้งแห่งธรรมที่ตรัสรู้ คือ ปฏิจจสมุปบาทและนิพพาน แล้วตัดสินพระทัยที่จะไม่แสดงธรรม ร้อนถึงท้าวสหัมบดีพรหมต้องเร่งมากราบทูลอาราธนาขอให้พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเพื่อโปรดคนที่สามารถโปรดได้

เรื่องราวการเสวยวิมุตติสุขตลอดทั้งเจ็ดสัปดาห์ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะ พระจริยวัตรของพระพุทธเจ้าหลายประการ อันได้แก่ ความเป็นโลกุตระ(ความอยู่เหนือโลก) การเป็นผู้ชนะกิเลสทั้งปวงหรือผู้ปราศจากกิเลส และการกตัญญูรู้คุณ คุณลักษณะทั้งหลายเหล่านี้ ชาวพุทธสามารถนำมาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนตามอย่างพระองค์ท่านได้เป็นอย่างดี ขอบคุณภาพและบทความจาก
http://www.goodlifeupdate.com/30565/healthy-mind/afterintuit/
บันทึกการเข้า
ปัญจะมาเร ชิเนนาโถ ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง จตุสัจจัง ปะกาเสติ มหาวีรัง นะมามิหัง ปัญจะมาเร ปลายิงสุ

ธัมมะวังโส

 • ธัมมะวังโส
 • ผู้บริหารเว็บ
 • โยคาวจรผล
 • *
 • ผลบุญ: +180/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 7216
 • Respect: +6
  • ดูรายละเอียด
  • เว็บไซต์
0
 st11 st12 st12

 เป็นที่น่าชื่นชม ในการทำข้อสรุป ที่พระพุทธเจ้า ทรงเสวยวิมุตติ อรหัง เป็นเวลา 49 วัน ( 7 สัปดาห์ ) ก่อนที่จะปฏิญญานตนเป็น พระพุทธเจ้า

  การเสวยวิมุตติ มีความสำคัญมาก การเสวยวิมุตติ ไม่ใช่การดำเนินมรรค
  การดำเนินมรรค เป็นเรื่องของผู้ยังไม่พ้นกิเลส
  ดังนั้นวิมุตติ เป็นอริยผล
  ในระหว่างวิมุตตินั้น ก็มีการพิจารณาถึงคุณธรรมที่ดับกิเลสได้เรียกว่า การทบทวน สัจจานุโลมิกญาณ

   :49:
บันทึกการเข้า
เว ทา สา กุ กุ สา ทา เว ทา ยะ สา ตะ ตะ สา ยะ ทา สา สา ทิ กุ กุ ทิ สา สา กุ ตะ กุ ภู ภู กุ ตะ กุ

nongyao

 • ศิษย์ตรง
 • มีเหตุมีผล
 • *****
 • ผลบุญ: +0/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: หญิง
 • กระทู้: 380
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
บันทึกการเข้า
กราบนอบน้อมพระพุทธเจ้าอันเป็นอดีต อนาคต แลปัจจุบัน ด้วยเศียรเกล้า
                 พุทธัง  ธัมมัง  สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
                       
                         ข้าพเจ้าจักขอทำเหตุที่ดี

bajang

 • มีเหตุมีผล
 • ****
 • ผลบุญ: +0/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 325
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
บันทึกการเข้า

PRAMOTE(aaaa)

 • ศิษย์ตรง
 • โยคาวจรผล
 • *****
 • ผลบุญ: +5/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 3598
 • ความศรัทธาคือเชื่อเรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
0
ขออนุโมทนาสาธุ
บันทึกการเข้า
การมีกัลยาณมิตร ครูบาอาจารย์ ที่สั่งสอนธรรม เป็นเรื่องที่ดี
..เชื่อเรื่องการตรัสรู้ธรรม ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
...และเชื่อในพระธรรมที่เป็นตัวแทนของพระศาสดา