สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน

เรื่องทั่วไป => แนะนำเว็บไซท์ สายธรรมะ กันหน่อยจ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: vichai ที่ กุมภาพันธ์ 14, 2013, 10:11:18 amหัวข้อ: http://www.watphochai.net วัดโพธิชัย ( หลวงพ่อพระใส ) หนองคาย
เริ่มหัวข้อโดย: vichai ที่ กุมภาพันธ์ 14, 2013, 10:11:18 am
(http://www.watphochai.net/image/piv3.gif)

(http://www.watphochai.net/news_2/10x3.jpg)

http://www.watphochai.net (http://www.watphochai.net)
วัดโพธิชัย ( หลวงพ่อพระใส ) หนองคาย


ติดต่อ

วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) ถนนประจักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐

พระโสภณวิหารการ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย(พระอารามหลวง)

โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๑-๑๑๒๘

พระครูปลัดมงคลวรวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย(พระอารามหลวง)

โทรศัพท์ ๐-๘๑๙๕-๔๑๖๒-๗

พระครูอนุกลูศิลาเขต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย(พระอารามหลวง)

โทรศัพท์ ๐-๘๙๕๗-๑๔๙๗-๓

นายไพรัตน์ ภาสอน  กรรมการที่ปรึกษาวัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง)

โทร ๐-๘๑๙๗-๕๑๐๘-๔

วิทยุโพธิ์ชัยใต้ร่มพุทธธรรม

สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดหนองคาย

FM ๙๗.๗๕ MHz

โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๖-๑๑๒๓,๐-๔๒๔๑-๓๗๒๓ โทรสาร ๐-๔๒๔๖-๑๑๒๔

อีเมล์ www.watphochai_nongkhai@ (http://www.watphochai_nongkhai@)hotmail.com

www.to_teerawat@ (http://www.to_teerawat@)hotmail.com