สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน

เรื่องทั่วไป => แนะนำเว็บไซท์ สายธรรมะ กันหน่อยจ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: VongoleX ที่ มกราคม 31, 2013, 09:53:13 amหัวข้อ: http://www.kanlayanatam.com แจกธรรมทาน
เริ่มหัวข้อโดย: VongoleX ที่ มกราคม 31, 2013, 09:53:13 am
(http://www.kanlayanatam.com/banner/Banner_tammatan2.jpg)

http://www.kanlayanatam.com
แจกธรรมทาน


ขอมอบเป็นธรรมบรรณาการแด่ทุกท่าน จากใจชมรมกัลยาณธรรม

เพียงเขียนชื่อที่อยู่ของท่าน บนซองเล็กกว่า เอ ๔ นิดหน่อย ติดแสตมป์ ๑๕ บาท
แล้วพับซอง ใส่ในอีกซอง ส่งไปที่ :

ชมรมกัลยาณธรรม
๑๐๐ ถ. ประโคนชัย ต. ปากน้ำ อ. เมือง
จ. สมุทรปราการ ๑๐๒๗๐


 การบริจาคซีดีและหนังสือเป็นธรรมทานของชมรมกัลยาณธรรม ทำด้วยเจตนาบริสุทธิ์ ไม่ได้มีเจตนาล่วงเกินหรือตั้งใจละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะเชื่อว่าพระธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ทรงเมตตา เข้าถึงทุกชนชั้น ไม่แบ่งแยกหรือจำกัดให้เพียงบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเท่านั้น แต่หากธรรมบรรยายเรื่องใด หนังสือเล่มใด สงวนลิขสิทธิ์หรือเจ้าของไม่อนุญาต โปรดกรุณาแจ้งมายังwebmaster ทางชมรมจะพิจารณายุติการเผยแผ่สื่อธรรมะนั้นๆทันที

ขอน้อมอนุโมทนาแด่ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในปัญญาทานบารมีร่วมกับ
ชมรมกัลยาณธรรม ขอให้ทุกท่านมีความเจริญทั้งทางโลก ทางธรรม ทั่วกันเทอญ

ท่านสามารถมีส่วนร่วมในมหาทานครั้งนี้ได้โดยแนะนำญาติ พี่น้องและ
กัลยาณมิตรของท่าน ให้ได้มีโอกาสอ่านและฟังธรรมะเพื่อพัฒนาจิตใจสู่ความสงบสันติสุข

ซีดีและหนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทาน
ท่านผู้มีจิตกุศล สามารถร่วมสร้างปัญญาทานนี้ได้โดย
ส่งต้นฉบับซีดีหรือ MP3 หรือ VCD ที่ท่านเห็นว่ามีคุณค่า
ช่วยชี้ทางสว่างที่ถูกตรงและทางพ้นทุกข์ให้แก่เพื่อนมนุษย์
โดยส่งถึง ทพญ.อัจฉรา  กลิ่นสุวรรณ์ ตามที่อยู่ด้านบน.... ขออนุโมทนา

(http://www.kanlayanatam.com/Myimage-index/free_hist.jpg)