ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

ผู้เขียน หัวข้อ: ปฐมมรรค ( พระโสดาปัตติมรรค และ พระโสดาปัตติผล )  (อ่าน 10675 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ธัมมะวังโส

 • ธัมมะวังโส
 • ผู้บริหารเว็บ
 • โยคาวจรผล
 • ********
 • ผลบุญ: +180/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 7216
 • Respect: +6
  • ดูรายละเอียด
  • เว็บไซต์
0


ดวงปฐมมรรค เป็นแก่นสาร อันดับที่หนึ่ง ของผู้ภาวนา ในธรรมอันยอดเยี่ยม อันเป็นธรรมอันเอก การภาวนาธรรมเป้าหมายเพื่อการเข้าไปรู้แจ้ง เห็นจริง เพื่อละตัดสังโยชน์ อันเป็นเครื่องร้อยรัดให้สัตว์ วนอยู่วัฏฏะ สำหรับ ดวงปฐมมรรค เป็นนิมิตอันดับที่หนึ่ง เป็นธรรมเครื่องยืนยัน คุณสมบัติ ของพุทธสาวก หรือ พระอนุพุทธะ คือ ผู้รู้ตามพระพุทธเจ้า สำหรับ สังโยชน์ 3 ประการเป็นอันดับแรก นั้นเมื่อปรากฏ ก็จะปรากฏมรรค ขึ้นก่อน

   การปรากฏของ มรรค ก็คือ การเข้าไปรู้แจ้ง อริยสัจจะ 4 ประการ อันเป็นฝ่ายเหตุ นั้นก็คือ สมุทัย และ มรรค นั้นเอง สมุทัย อาศัย ทุกข์  นิโรธ ( สุข ) อาศัย มรรค

   ความสำคัญอยู่ที่จิต ของผู้ภาวนา จะมองเห็นทุกข์ หรือ ไม่ ?

   ความคร่ำครวญ ร่ำไร รำพัน ความผิดหวัง ความไม่สมหวัง ความพรัดพราก จากของรักของชอบใจ ความผูกพักยึดมั่น ใน ขันธ์ ทั้ง 5 ว่าเป็น เรา เป็นของเรา เป็น อัตตา ของเรา นี่แหละเรียกว่า ความทุกข์ อันอาศัยเหตุ สมุทัย นั่นก็ คือ ตัณหาอุปาทาน นั่นเอง เมื่อใจรู้แจ้ง เหตุ ก็จะรู้ว่า อะไร คือ ทุกข์ อะไร เป็น ทุกข์ และ ทุกข์ จะกำหนดได้อย่างไร ?

    สำหรับในทางการอธิบาย มีมากมายเหลือเกิน เขียนและพูดกันเป็นชั่วโมง สำหรับเรื่องราวเหล่านี้
 
    แต่สำหรับการภาวนา อยู่ที่การภาวนา ใน โพชฌงค์ 7 นั่นเอง

    โพชฌงค์ 7 คือการรวมมรรค เป็นธรรมอัน สหรคต ด้วย มรรคมีองค์ 8 เป็นธรรม อันพระอริยะทั้งหลาย ทบทวนซ้ำไปซ้ำมา แม้พระพุทธบิดา อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ทรงทบทวนกลับไปกลับมา เช่นกัน

    ธรรมจักษุ ก็คือ ดวงปฐมมรรค นั่นเอง เมื่อธรรมจักษุ ปรากฏ การละดับตัดกิเลส สังโยชน์ ทั้ง 3 ประการจึงเริ่มมี นี่เรียกว่า ก้าวเข้าสู่ ปฐมมรรค หรือ พระโสดาปัตติมรรค ธรรมอันเป็นการทบทวน ก็จะสลับไป มา หลายรอบหลายหน ตามกำลังวาสนาของผู้ภาวนา อย่างเร็ว ก็ฉับพลัน อย่างช้าก็ 7 ปี จึงก้าวเข้าสู่ ความเป็น พระโสดาปัตติผล

   ดวงปฐมมรรค เป็นธรรมอันหนัก ที่สุด เพราะว่า เป็นธรรมที่เปลี่ยนระหว่าง ปถุชชน เป็น อริยะชน การเปลี่ยนเป็น อริยะชน อย่างทันทีนั้น ก็เหมือนกับ การเปิดดวงตาให้เห็น หรือ แสงสว่างปรากฏ ให้เห้นในความมืด การปรับตัว ของ พระโสดาบันจึงเป็นเรื่องหนัก เพราะการทำลาย สักกายทิฏฐิ ความเห็นว่าเป็นเรานั้น มันเป็นปฐมบทที่ใหญ่มาก เปรียบเหมือนต้นไม้ บรรดาเปลือก ย่อมอยู่รอบต้นไม้ด้วยความหนาแน่นตามความใหญ่โตของต้นไม้ฉันใด การถอดเปลือกต้นไม้ออก เพื่อให้ต้นไม้มีชีิวิตต่อไป นั้นเป็นไปไม่ได้ เพราะถึงแม้ว่าเป็นเปลือกไม้ ก็ต้องรักษาต้นไม้ให้อยู่ได้ ด้วยเปลือก ฉันนั้น
 
    จงมาถึงที่ไม่มีน้ำ จากที่มีน้ำ จงละกามเสีย จงเป็นผู้ไม่มีความกังวล จงยินดีเฉพาะต่อพระนิพพาน อันสัตว์ทังปวงยินดี ได้โดยยาก

   เจริญธรรม / เจริญพร


(  หมายเหตุ หัวข้อธรรมชุดนี้ ห้ามนำไปเผยแผ่ ในเฟคบุ๊ค ทั้งภาพและเนื้อหา คงสงวนให้อยู่ใน host หลัก นี้เท่านั้น)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 20, 2015, 08:20:11 am โดย ธัมมะวังโส »
บันทึกการเข้า
เว ทา สา กุ กุ สา ทา เว ทา ยะ สา ตะ ตะ สา ยะ ทา สา สา ทิ กุ กุ ทิ สา สา กุ ตะ กุ ภู ภู กุ ตะ กุ

ธัมมะวังโส

 • ธัมมะวังโส
 • ผู้บริหารเว็บ
 • โยคาวจรผล
 • ********
 • ผลบุญ: +180/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 7216
 • Respect: +6
  • ดูรายละเอียด
  • เว็บไซต์
0
“เราเป็นผู้ครอบงำธรรมทั้งปวง   รู้ธรรมทั้งปวง
 มิได้แปดเปื้อนในธรรมทั้งปวง    ละธรรมทั้งปวงได้สิ้นเชิง
 หลุดพ้นเพราะสิ้นตัณหา    ตรัสรู้ยิ่งเอง
 แล้วจะพึงกล่าวอ้างใครเล่า
   เราไม่มีอาจารย์   เราไม่มีผู้เสมอเหมือน
เราไม่มีผู้ทัดเทียม    ในโลกกับทั้งเทวโลก
เพราะเราเป็นอรหันต์    เป็นศาสดาผู้ยอดเยี่ยม
เป็นผู้ตรัสรู้ชอบเองเพียงผู้เดียว    เป็นผู้เยือกเย็น
ดับกิเลสได้แล้วในโลก
   เราจะไปเมืองหลวงแห่งชาวกาสี    ประกาศธรรมจักร
ตีกลองอมตธรรมไปในโลกอันมีความมืดมน”


พระวินัยปิฎก  มหาวรรค  [๑.มหาขันธกะ]
 เรื่องที่ ๖.ปัญจวัคคิยกถา เล่มที่ ๔ หน้า ๑๗
 
บันทึกการเข้า
เว ทา สา กุ กุ สา ทา เว ทา ยะ สา ตะ ตะ สา ยะ ทา สา สา ทิ กุ กุ ทิ สา สา กุ ตะ กุ ภู ภู กุ ตะ กุ

ธัมมะวังโส

 • ธัมมะวังโส
 • ผู้บริหารเว็บ
 • โยคาวจรผล
 • ********
 • ผลบุญ: +180/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 7216
 • Respect: +6
  • ดูรายละเอียด
  • เว็บไซต์
0
   ภิกษุทั้งหลาย มัชฌิมาปฏิปทาไม่เอียงเข้าใกล้ที่สุด  ๒  อย่างนั้น  ตถาคตได้ ตรัสรู้อันเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจักษุ  ก่อให้เกิดญาณ เป็นไปเพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง  เพื่อความตรัสรู้    เพื่อพระนิพพาน

   ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เล่มที่ ๔ หน้าที่ ๒๐

   ก็ธรรมที่เรียกว่า มัชฌิมา นั้นเป็นธรรม อันเอก อันพระพุทธเจ้าทรงตรัสเรียกการปฏิบัติว่า เป็นธรรมอันเอก เป็นหนทางแห่ง พระอริยะ เป็นธรรมที่ไม่มีส่วนสุดเข้าไปร่วมสองอย่างคือ
   1. การไม่เข้าไปส้องเสพในกาม เพลิดเพลินในกามคุณทั้ง 5 ประการ
   2. การไม่เข้าไปทรมานตน ให้ลำบากด้วยคิดว่า การทรมานตนนั้นจะสำเร็จธรรมใด ๆ ได้

   ดังนั้นหนทางแห่งธรรมสายกลาง ไม่ใช่เป็นเสพกาม หรือ ทรมานตน แต่เป็นการดำรงค์อยู่ด้วยคุณธรรม อันมีปัญญาอย่างแท้จริง สัมมาทิฏฐิ เป็นดวงตาเห็นธรรม เป็นคุณธรรมแรก ที่องค์พระชินสีห์ ทรงตรัสสอน พุทธสาวก เนื่องด้วยเป็นคุณธรรมที่จักปรากฏก่อนเป็นอันดับแรก มรรค จะเดินได้จริงก็อยู่ สัมมาทิฏฐิ จะรวมไปจนถึง สัมมาสมาธิ ก็อยู่ที่ สัมมาทิฏฐิ นั่นแหละ เป็นองค์ที่ 1 ในส่วนประกอบของมรรค

   ดังนั้น มัชฌิมา ปฏิปทา ก็คือ มัชฌิมา แบบลำดับ นั่นเอง
   การดำเนิน มรรค ตาม อริยะมีองค์ 8 ก็คือการเจริญกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ
มัชฌิมาปฏิปทานั้น    ได้แก่   
อริยมรรคมีองค์    ๘    นี้แหละ    คือ
๑.สัมมาทิฏฐิ    (เห็นชอบ)                 
๒ สัมมาสังกัปปะ    (ดำริชอบ)
๓.สัมมาวาจา    (เจรจาชอบ)
๔.สัมมากัมมันตะ    (กระทำชอบ)
๕.สัมมาอาชีวะ    (เลี้ยงชีพชอบ)
๖.สัมมาวายามะ    (พยายามชอบ)
๗.สัมมาสติ    (ระลึกชอบ)
๘.สัมมาสมาธิ    (ตั้งจิตมั่นชอบ)
     ภิกษุทั้งหลาย นี้คือมัชฌิมาปฏิปทานั้น ที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้ว อันเป็นปฏิปทา ก่อให้เกิดจักษุ    ก่อให้เกิดญาณ เป็นไปเพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อพระนิพพาน


   ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เล่มที่ ๔ หน้าที่ ๒๑
บันทึกการเข้า
เว ทา สา กุ กุ สา ทา เว ทา ยะ สา ตะ ตะ สา ยะ ทา สา สา ทิ กุ กุ ทิ สา สา กุ ตะ กุ ภู ภู กุ ตะ กุ

ธัมมะวังโส

 • ธัมมะวังโส
 • ผู้บริหารเว็บ
 • โยคาวจรผล
 • ********
 • ผลบุญ: +180/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 7216
 • Respect: +6
  • ดูรายละเอียด
  • เว็บไซต์
การรู้แจ้งทุกข์ ก็คือ การกระทำ ญาณทั้ง 3 ให้เกิด
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2015, 09:15:33 am »
0


   [๑๔]  ภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้เป็นทุกขอริยสัจ คือ  แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์    แม้ความเจ็บก็เป็นทุกข์ แม้ความตายก็เป็นทุกข์  ความประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ ความไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาก็เป็นทุกข์ โดยย่นย่ออุปาทานขันธ์ ๕ ก็เป็นทุกข์

     ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เล่มที่ ๔ หน้าที่ ๒๑

    กำหนดทุกข์ เป็น ก็จะรู้แจ้ง เรียกว่า ญาณทัศนะ 3 ประการ
      1.สัจจะญาณ รู้ความจริงของทุกข์ มีสภาพเป็นอย่างอาการอย่างไร ?
      2.กิจจญาณ  รู้การกำหนดทุกข์
      3.กตญาณ   รู้ว่าทุกข์นี้กำหนดได้แล้ว

     
   
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 20, 2015, 09:47:59 am โดย ธัมมะวังโส »
บันทึกการเข้า
เว ทา สา กุ กุ สา ทา เว ทา ยะ สา ตะ ตะ สา ยะ ทา สา สา ทิ กุ กุ ทิ สา สา กุ ตะ กุ ภู ภู กุ ตะ กุ

PRAMOTE(aaaa)

 • ศิษย์ตรง
 • โยคาวจรผล
 • *****
 • ผลบุญ: +5/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 3598
 • ความศรัทธาคือเชื่อเรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
Re: ปฐมมรรค ( พระโสดาปัตติมรรค และ พระโสดาปัตติผล )
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2015, 10:34:43 am »
0

สาธุ ครับ พระอาจารย์
บันทึกการเข้า
การมีกัลยาณมิตร ครูบาอาจารย์ ที่สั่งสอนธรรม เป็นเรื่องที่ดี
..เชื่อเรื่องการตรัสรู้ธรรม ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
...และเชื่อในพระธรรมที่เป็นตัวแทนของพระศาสดา

KIDSADA

 • มีเหตุมีผล
 • ****
 • ผลบุญ: +0/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 439
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
Re: ปฐมมรรค ( พระโสดาปัตติมรรค และ พระโสดาปัตติผล )
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2015, 09:00:52 pm »
0
 st11 st12 st12 st12

  หัวข้อนี้ ตลอดถึงภาพคำกลอน ไม่ปรากฏ ในเฟคบุ๊ค อย่างที่เคยมี น่าเสียดาย

  :49:
บันทึกการเข้า
เราชอบ ป่วนแก็งค์ อ๊บ อ๊บ

fan

 • กำลังแหวกกระแส
 • **
 • ผลบุญ: +0/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 139
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
Re: ปฐมมรรค ( พระโสดาปัตติมรรค และ พระโสดาปัตติผล )
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2015, 09:21:12 pm »
0
 st11 st12 st12

  เรื่องนี้ ไม่มีในเฟคบุีค จริง ๆ ด้วยคะ รู้สึกเป็นเรื่องแรก ใช่หรือไม่ คะ ที่ไม่มี

  :smiley_confused1: :03:
บันทึกการเข้า

kobyamkala

 • โยคาวจรผล
 • ******
 • ผลบุญ: +5/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: หญิง
 • กระทู้: 2236
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
Re: ปฐมมรรค ( พระโสดาปัตติมรรค และ พระโสดาปัตติผล )
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2015, 09:27:10 pm »
0
 st11 st12 st12 st12

 ถึงว่า ทำไม 1 อาทิตย์ ที่มาไม่มีสัญญาณเตือนทางเฟคบุีค ของ เว็บมัชฌิมา นึกว่า ทีมงานไม่ว่าง ที่ไหนได้กลายเป็นว่า จะเลิกใช้ ซะแล้ว

   :03:
บันทึกการเข้า
แล้วลองแอบมาแย้มกะลา
เพื่อดูโลก เห็นแล้วตกใจโลกนี้กว้างใหญ่จริง ๆ

sakol

 • พอพึ่งพาได้
 • ***
 • ผลบุญ: +0/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 242
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
Re: ปฐมมรรค ( พระโสดาปัตติมรรค และ พระโสดาปัตติผล )
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2015, 11:43:16 am »
0
 st11 st12 st12
บันทึกการเข้า

ฟ้าใหม่แจ่มใส

 • พอพึ่งพาได้
 • ***
 • ผลบุญ: +1/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 226
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
Re: ปฐมมรรค ( พระโสดาปัตติมรรค และ พระโสดาปัตติผล )
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2015, 11:54:14 am »
0
 st11 st12 st12

 เป็นเรื่องแรก ใช่หรือไม่คะ ที่ไม่ได้มีในเฟค
 เห็นที่เฟค ไม่มีข้อความใด ๆ มาจะสองอาทิตย์แล้วนะคะ
 
  :58: st12 st12 st12
บันทึกการเข้า
เครดิต ยายกบ ถ้าไม่ถูกใจก็ต้องว่า ยายกบ เพราะชวนมาศึกษาธรรมะ

nopporn

 • พอพึ่งพาได้
 • ***
 • ผลบุญ: +2/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: หญิง
 • กระทู้: 248
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
Re: ปฐมมรรค ( พระโสดาปัตติมรรค และ พระโสดาปัตติผล )
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2015, 11:59:50 am »
0
รู้สึกว่าได้ฟัง การบรรยาย เรื่องนี้ ไปเมื่อวาน ช่วง ประมาณ 23.00 น. ด้วยคะ เรื่อง ปฐมมรรค เสียงบรรยายพระอาจารย์ ได้ฟังเป็นบุญหูมากเลยคะ ยังอยากได้ไฟล์เสียง ฟังแล้ว น้ำตาไหลเลยคะ เรื่องราวของปฐมมรรคของพระอริยะแต่ ละรูป น่าฟังมากคะ

   st11 st12 st12 st12
บันทึกการเข้า
อยู่แก๊งค์ ป่วนอ๊บ

Hero

 • โยคาวจรมรรค
 • *****
 • ผลบุญ: +0/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 557
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
Re: ปฐมมรรค ( พระโสดาปัตติมรรค และ พระโสดาปัตติผล )
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2015, 12:07:28 pm »
0
เรื่องนี้หลุดไป ครับ ไม่ได้อ่านเมื่อวาน ขอบคุณมากครับ แสดงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องล่าสุด ที่พระอาจารย์โพสต์ คืออยากขอร้อง ท่านที่พลัสกระทู้ นะครับ ถ้าเป็นเรื่องล่าสุด ที่ออกมานี้ ผมว่าอย่า พลัสกระทู้ จะดีกว่านะครับ เพราะถ้าท่านพลัสกระทู้ ในขณะทีี่มีเรื่อง ใหม่ ๆ นั้น คนที่เข้ามาทีหลังจะไม่เห็นกระทู้ใหม่นะครับ เรื่องนี้ มาวานตกไปอยู่ที่ หน้า 2 นะครับ ทำให้ผมไม่รู้ว่า มีเรื่องใหม่ คือ เรื่องนี้ นะครับ

  ขอบคุณทุกท่าน ถ้าให้ดี วันไหน พระอาจารยโพสต์ กระทู้ใหม่แล้ว อย่าเพิ่งได้พลัสกระทู้ กันนะครับ

   thk56 thk56 thk56

  st11 st12 st12
บันทึกการเข้า
ทำไมต้องมีอินทรีแดง เพราะสังคมเราบางครั้งก็ตาบอด
ปล่อยให้คนดี เดือดร้อน ดังนั้นจึงต้องมีผู้ปกป้องคนดี
hero ไม่ได้มีแต่ในหนังเท่านั้น นะครับ

nopporn

 • พอพึ่งพาได้
 • ***
 • ผลบุญ: +2/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: หญิง
 • กระทู้: 248
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
Re: ปฐมมรรค ( พระโสดาปัตติมรรค และ พระโสดาปัตติผล )
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2015, 09:44:21 am »
0
ในเฟคบุ๊ค เรื่องนี้ ยังไม่มี นะคะ อยากให้แปะลิงก์ คะ เพราะว่า ส่วนตัวก็มักจะเข้ามาอ่านตอนที่ ทางทีมงาน ไปแปะลิงก์ ในเฟคคะ เพราะที่เครื่องมือถือ จะมีสัญญาณเตือนขึ้นมาว่า ก็จะเข้ามาอ่านทุกครั้ง คะ ถ้าทางบอร์ดอัพเดท อะไรแล้ว มีเสียงเตือนเข้ามือถือ ด้วย น่าจะดีนะคะ

  :25: :25: :25:
บันทึกการเข้า
อยู่แก๊งค์ ป่วนอ๊บ

ธัมมะวังโส

 • ธัมมะวังโส
 • ผู้บริหารเว็บ
 • โยคาวจรผล
 • ********
 • ผลบุญ: +180/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 7216
 • Respect: +6
  • ดูรายละเอียด
  • เว็บไซต์
Re: ปฐมมรรค ( พระโสดาปัตติมรรค และ พระโสดาปัตติผล )
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2015, 10:04:36 am »
0
ถูกต้องเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่ฉัน ไม่ได้เอาไปโพสต์ แม้แปะลิงก์ใน facebook เลยนะ ต้องการให้ท่านได้อ่านในนี้ เดี๋ยวรายละเอียดจะลึกมากขึ้น ก็จะไปอยู่ วิชชาศิษย์สายตรง ต่อไป นะเรื่องนี้ ตอนนี้เริ่มเกริ่นไว้ก่อน ก็เลยยังไม่มีข้อความสงวน แต่แนวทาง ฉัน จะแสดงจนถึง จตุตถมรรค เลยนะ

  ;)
บันทึกการเข้า
เว ทา สา กุ กุ สา ทา เว ทา ยะ สา ตะ ตะ สา ยะ ทา สา สา ทิ กุ กุ ทิ สา สา กุ ตะ กุ ภู ภู กุ ตะ กุ

Admax

 • ผู้อุปถัมภ์
 • โยคาวจรผล
 • ****
 • ผลบุญ: +0/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 1063
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
Re: ปฐมมรรค ( พระโสดาปัตติมรรค และ พระโสดาปัตติผล )
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2015, 10:27:06 am »
0
 st12 st12 st12 st11

เ้ป็นประโยชน์อย่างสูงครับ
บันทึกการเข้า
ความติดข้องใจเสพย์อารมณ์ความพอใจยินดี และ ความไม่พอใจยินดี เป็น สมุทัย
ผลของการดำเนินไปแห่งความพอใจยินดี และ ความไม่พอใจยินดี เป็น ทุกข์
รู้สัจธรรมและปรมัตถ์ ดำรงอยู่ในกุศล สติ ศีล สมาธิ พรหมวิหาร๔ คิดดี พูดดี ทำดี เป็น มรรค
การดับไปแห่งความพอใจยินดี และ ความไม่พอใจยินดี ถึง อัพยกตธรรม เป็น นิโรธ

PRAMOTE(aaaa)

 • ศิษย์ตรง
 • โยคาวจรผล
 • *****
 • ผลบุญ: +5/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 3598
 • ความศรัทธาคือเชื่อเรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
Re: ปฐมมรรค ( พระโสดาปัตติมรรค และ พระโสดาปัตติผล )
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2015, 07:48:15 pm »
0
สาธุ
บันทึกการเข้า
การมีกัลยาณมิตร ครูบาอาจารย์ ที่สั่งสอนธรรม เป็นเรื่องที่ดี
..เชื่อเรื่องการตรัสรู้ธรรม ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
...และเชื่อในพระธรรมที่เป็นตัวแทนของพระศาสดา

นักเดินทาง

 • ศิษย์ตรง
 • โยคาวจรมรรค
 • *****
 • ผลบุญ: +2/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: หญิง
 • กระทู้: 695
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
Re: ปฐมมรรค ( พระโสดาปัตติมรรค และ พระโสดาปัตติผล )
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2015, 12:17:54 am »
0
อนุโมทนา สาธุ ได้ฟังไปตอนหนึ่งแล้วครับ เรื่อง ปฐมมรรค 1 ชั่วโมง 30 นาที ฟังตอนตี 3 ฟังแล้วมองเห็นพระกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ อย่างทันที เลยครับผิดจากที่ผมคิดไว้ ตั้งหลายปี คิดไว้อย่างนั้นแสดงให้เห็นว่า ที่ผ่านมานั้น ยังไม่ถึง กรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ตัวกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ไม่ไช่ พุทธานุสสติกรรมฐาน หรือ อานาปานสติ อย่างที่เข้าใจ แต่ เป็นเจริญ มรรค รวม มรรค จนได้ ปฐมมรรค ปฐมผล จนถึงสิ้นสุด คือ จตุตถผล และ การเดินจิต เข้า นิพพาน แบบสภาวะที่ มีกายเนื้อ และ การเข้า นิพพาน จริงๆ

  ได้ฟังแล้ว หูตา สว่าง ไสว เพราะเป็นธรรม ไม่เคยฟังมาแต่ ก่อนว่า อริยมรรคเป็นอย่างนี้ อริยผลเป็นอย่างนี้ ในยุคนี้ ผมว่า หาผ้อธิบายนำสอนอย่างนี้ได้ยาก แล้วนะครับ

   st11 st12 st12
บันทึกการเข้า

kobyamkala

 • โยคาวจรผล
 • ******
 • ผลบุญ: +5/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: หญิง
 • กระทู้: 2236
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
Re: ปฐมมรรค ( พระโสดาปัตติมรรค และ พระโสดาปัตติผล )
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2015, 09:35:35 am »
0
อนุโมทนา สาธุ ได้ฟังไปตอนหนึ่งแล้วครับ เรื่อง ปฐมมรรค 1 ชั่วโมง 30 นาที ฟังตอนตี 3

   st11 st12 st12

 ข้าพเจ้า ยังไม่ได้ ฟัง เลย จะมีบุญได้ฟัง หรือ ไม่ ถึงว่า ช่วงดึกยังมีเปิดรายการ อยู่ ทั้งที่ เขียนไว้ว่า 09.00- 21.00 น. แท้ที่จริง มีเปิดรายการพิเศษ น่าเสียดายไม่ได้ ฟัง ไม่มีให้ดาวน์โหลด ด้วย

  :88: st12 st12
บันทึกการเข้า
แล้วลองแอบมาแย้มกะลา
เพื่อดูโลก เห็นแล้วตกใจโลกนี้กว้างใหญ่จริง ๆ

ธัมมะวังโส

 • ธัมมะวังโส
 • ผู้บริหารเว็บ
 • โยคาวจรผล
 • ********
 • ผลบุญ: +180/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 7216
 • Respect: +6
  • ดูรายละเอียด
  • เว็บไซต์
Re: ปฐมมรรค ( พระโสดาปัตติมรรค และ พระโสดาปัตติผล )
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2015, 10:35:47 pm »
0
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกันวิชชา ว่าด้วยการเจริญ ปฐมมรรค จน ถึง จตตถมรรค มีข้อความปรากฏที่ไหน ?
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=16726.0
มัชฌิมา แบบลำดับ สำหรับศิษย์ สายตรง เท่านั้น ไม่เหมาะแก่บุคคลทั่วไป
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=15680.0 )
บันทึกการเข้า
เว ทา สา กุ กุ สา ทา เว ทา ยะ สา ตะ ตะ สา ยะ ทา สา สา ทิ กุ กุ ทิ สา สา กุ ตะ กุ ภู ภู กุ ตะ กุ

PRAMOTE(aaaa)

 • ศิษย์ตรง
 • โยคาวจรผล
 • *****
 • ผลบุญ: +5/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 3598
 • ความศรัทธาคือเชื่อเรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
Re: ปฐมมรรค ( พระโสดาปัตติมรรค และ พระโสดาปัตติผล )
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2015, 11:06:44 pm »
0

ขออนุโมทนาสาธุ
บันทึกการเข้า
การมีกัลยาณมิตร ครูบาอาจารย์ ที่สั่งสอนธรรม เป็นเรื่องที่ดี
..เชื่อเรื่องการตรัสรู้ธรรม ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
...และเชื่อในพระธรรมที่เป็นตัวแทนของพระศาสดา

nirvanar55

 • มีเหตุมีผล
 • ****
 • ผลบุญ: +1/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 305
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
Re: ปฐมมรรค ( พระโสดาปัตติมรรค และ พระโสดาปัตติผล )
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2015, 11:07:59 pm »
0
อ่านแล้ว รู้สึกว่า เหมือนสิ่งที่เรารู้มาตอนนี้ มันไม่ได้ความอะไรเลย ?

 จะเปิดรับศิษย์ ขึ้นกรรมฐาน เมื่อไหร่ ครับ ?

  :25:
บันทึกการเข้า