สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน

ธรรมะสาระ => ห้อง_ด า ว น์ โ ห ล ด => ข้อความที่เริ่มโดย: ธัมมะวังโส ที่ กันยายน 01, 2017, 11:33:52 AMหัวข้อ: รวมภาพ คติธรรม กรรมฐาน จาก ธััมมะวังโส พรรษา 2560
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ กันยายน 01, 2017, 11:33:52 AM
(http://madchima.net/2017/pansa60/pansa-01.jpg)

(http://madchima.net/2017/pansa60/pansa-02.jpg)

(http://madchima.net/2017/pansa60/pansa-05.jpg)

(http://madchima.net/2017/pansa60/pansa-06.jpg)

(http://madchima.net/2017/pansa60/pansa-07.jpg)

(http://madchima.net/2017/pansa60/pansa-12.jpg)

(http://madchima.net/2017/pansa60/pansa-14.jpg)

(http://madchima.net/2017/pansa60/pansa-15.jpg)

(http://madchima.net/2017/pansa60/pansa-16.jpg)


หัวข้อ: Re: รวมภาพ คติธรรม กรรมฐาน จาก ธััมมะวังโส พรรษา 2560
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ กันยายน 01, 2017, 11:36:31 AM
(http://madchima.net/2017/pansa60/pansa-17.jpg)

(http://madchima.net/2017/pansa60/pansa-18.jpg)

(http://madchima.net/2017/pansa60/pansa-19.jpg)

(http://madchima.net/2017/pansa60/pansa-20.jpg)

(http://madchima.net/2017/pansa60/pansa-21.jpg)

(http://madchima.net/2017/pansa60/pansa-22.jpg)


หัวข้อ: Re: รวมภาพ คติธรรม กรรมฐาน จาก ธััมมะวังโส พรรษา 2560
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ กันยายน 08, 2017, 01:21:26 PM
(http://madchima.net/2017/pansa60/pansa-23.jpg)

(http://madchima.net/2017/pansa60/pansa-24.jpg)

(http://madchima.net/2017/pansa60/pansa-25.jpg)

(http://madchima.net/2017/pansa60/pansa-26.jpg)หัวข้อ: Re: รวมภาพ คติธรรม กรรมฐาน จาก ธััมมะวังโส พรรษา 2560
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ กันยายน 09, 2017, 11:12:06 AM
(http://madchima.net/2017/pansa60/pansa-27.jpg)


หัวข้อ: Re: รวมภาพ คติธรรม กรรมฐาน จาก ธััมมะวังโส พรรษา 2560
เริ่มหัวข้อโดย: PRAMOTE(aaaa) ที่ กันยายน 09, 2017, 08:17:46 PM
ขออนุโมทนาสาธุ


หัวข้อ: Re: รวมภาพ คติธรรม กรรมฐาน จาก ธััมมะวังโส พรรษา 2560
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ กันยายน 20, 2017, 10:14:15 AM
(http://madchima.net/2017/pansa60/pansa-28.jpg)

(http://madchima.net/2017/pansa60/pansa-29.jpg)

(http://madchima.net/2017/pansa60/pansa-30.jpg)

(http://madchima.net/2017/pansa60/pansa-31.jpg)


หัวข้อ: Re: รวมภาพ คติธรรม กรรมฐาน จาก ธััมมะวังโส พรรษา 2560
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ กันยายน 20, 2017, 10:15:07 AM
(http://madchima.net/2017/pansa60/pansa-32.jpg)

(http://madchima.net/2017/pansa60/pansa-33.jpg)

(http://madchima.net/2017/pansa60/pansa-34.jpg)

(http://madchima.net/2017/pansa60/pansa-35.jpg)

(http://madchima.net/2017/pansa60/pansa-36.jpg)


หัวข้อ: Re: รวมภาพ คติธรรม กรรมฐาน จาก ธััมมะวังโส พรรษา 2560
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ กันยายน 21, 2017, 11:20:04 AM
(http://madchima.net/2017/pansa60/pansa-37.jpg)

(http://madchima.net/2017/pansa60/pansa-38.jpg)


หัวข้อ: Re: รวมภาพ คติธรรม กรรมฐาน จาก ธััมมะวังโส พรรษา 2560
เริ่มหัวข้อโดย: PRAMOTE(aaaa) ที่ กันยายน 21, 2017, 07:55:26 PM
ขออนุโมทนาสาธุ


หัวข้อ: Re: รวมภาพ คติธรรม กรรมฐาน จาก ธััมมะวังโส พรรษา 2560
เริ่มหัวข้อโดย: bajang ที่ กันยายน 23, 2017, 09:46:29 AM
 st11 st12 st12


หัวข้อ: Re: รวมภาพ คติธรรม กรรมฐาน จาก ธััมมะวังโส พรรษา 2560
เริ่มหัวข้อโดย: นักเดินทาง ที่ กันยายน 26, 2017, 01:27:59 AM
 st11 st12 st12


หัวข้อ: Re: รวมภาพ คติธรรม กรรมฐาน จาก ธััมมะวังโส พรรษา 2560
เริ่มหัวข้อโดย: nongyao ที่ กันยายน 27, 2017, 11:36:07 AM
 :25: :25: :25:


หัวข้อ: Re: รวมภาพ คติธรรม กรรมฐาน จาก ธััมมะวังโส พรรษา 2560
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ ตุลาคม 01, 2017, 12:05:55 PM
(http://madchima.net/2017/pansa60/pansa-410.jpg)

(http://madchima.net/2017/pansa60/pansa-42.jpg)

(http://madchima.net/2017/pansa60/pansa-43.jpg)

(http://madchima.net/2017/pansa60/pansa-44.jpg)

(http://madchima.net/2017/pansa60/pansa-45.jpg)

(http://madchima.net/2017/pansa60/pansa-46.jpg)


หัวข้อ: Re: รวมภาพ คติธรรม กรรมฐาน จาก ธััมมะวังโส พรรษา 2560
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ ตุลาคม 02, 2017, 10:03:03 AM
(http://madchima.net/2017/pansa60/pansa-47.jpg)


หัวข้อ: Re: รวมภาพ คติธรรม กรรมฐาน จาก ธััมมะวังโส พรรษา 2560
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ ตุลาคม 13, 2017, 11:31:56 AM
(http://madchima.net/2017/pansa60/pansa-48.jpg)

(http://madchima.net/2017/pansa60/pansa-49.jpg)

(http://madchima.net/2017/pansa60/pansa-50.jpg)

(http://madchima.net/2017/pansa60/pansa-51.jpg)

(http://madchima.net/2017/pansa60/pansa-52.jpg)

(http://madchima.net/2017/pansa60/pansa-53.jpg)


หัวข้อ: Re: รวมภาพ คติธรรม กรรมฐาน จาก ธััมมะวังโส พรรษา 2560
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ ตุลาคม 20, 2017, 05:42:37 PM
(http://madchima.net/2017/pansa60/pansa-54.jpg)

(http://madchima.net/2017/pansa60/pansa-55.jpg)

(http://madchima.net/2017/pansa60/pansa-56.jpg)

(http://madchima.net/2017/pansa60/pansa-57.jpg)


หัวข้อ: Re: รวมภาพ คติธรรม กรรมฐาน จาก ธััมมะวังโส พรรษา 2560
เริ่มหัวข้อโดย: นักเดินทาง ที่ ตุลาคม 21, 2017, 01:01:46 AM
 st11 st12 st12


หัวข้อ: Re: รวมภาพ คติธรรม กรรมฐาน จาก ธััมมะวังโส พรรษา 2560
เริ่มหัวข้อโดย: PRAMOTE(aaaa) ที่ ตุลาคม 23, 2017, 08:18:54 PM
ขออนุโมทนาสาธุ


หัวข้อ: Re: รวมภาพ คติธรรม กรรมฐาน จาก ธััมมะวังโส พรรษา 2560
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ ตุลาคม 25, 2017, 10:15:50 AM
(http://madchima.net/2017/pansa60/pansa-58.jpg)

(http://madchima.net/2017/pansa60/pansa-59.jpg)

(http://madchima.net/2017/pansa60/pansa-60.jpg)

(http://madchima.net/2017/pansa60/pansa-61.jpg)


หัวข้อ: Re: รวมภาพ คติธรรม กรรมฐาน จาก ธััมมะวังโส พรรษา 2560
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ ตุลาคม 28, 2017, 01:21:56 PM
(http://madchima.net/2017/pansa60/pansa-62.jpg)

(http://madchima.net/2017/pansa60/pansa-63.jpg)

(http://madchima.net/2017/pansa60/pansa-64.jpg)

(http://madchima.net/2017/pansa60/pansa-65.jpg)


หัวข้อ: Re: รวมภาพ คติธรรม กรรมฐาน จาก ธััมมะวังโส พรรษา 2560
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ พฤศจิกายน 10, 2017, 12:37:52 PM
(http://madchima.net/2017/pansa60/pansa-66.jpg)

(http://madchima.net/2017/pansa60/pansa-67.jpg)

(http://www.madchima.net/2017/pansa60/PicRDN-60-1.jpg)

(http://www.madchima.net/2017/pansa60/PicRDN-60-2.jpg)

(http://www.madchima.net/2017/pansa60/PicRDN-60-3.jpg)

(http://www.madchima.net/2017/pansa60/PicRDN-60-4.jpg)


หัวข้อ: Re: รวมภาพ คติธรรม กรรมฐาน จาก ธััมมะวังโส พรรษา 2560
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ พฤศจิกายน 12, 2017, 11:45:37 AM
(http://www.madchima.net/2017/pansa60/PicRDN-60-5.jpg)

(http://www.madchima.net/2017/pansa60/PicRDN-60-6.jpg)


หัวข้อ: Re: รวมภาพ คติธรรม กรรมฐาน จาก ธััมมะวังโส พรรษา 2560
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ พฤศจิกายน 23, 2017, 02:02:50 PM
(http://www.madchima.net/2017/pansa60/PicRDN-60-7.jpg)

(http://www.madchima.net/2017/pansa60/PicRDN-60-8.jpg)

(http://www.madchima.net/2017/pansa60/PicRDN-60-9.jpg)


หัวข้อ: Re: รวมภาพ คติธรรม กรรมฐาน จาก ธััมมะวังโส พรรษา 2560
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ พฤศจิกายน 23, 2017, 02:04:32 PM
(http://www.madchima.net/2017/pansa60/PicRDN-60-10.jpg)

(http://www.madchima.net/2017/pansa60/PicRDN-60-11.jpg)

(http://www.madchima.net/2017/pansa60/PicRDN-60-12.jpg)

(http://www.madchima.net/2017/pansa60/PicRDN-60-13.jpg)


หัวข้อ: Re: รวมภาพ คติธรรม กรรมฐาน จาก ธััมมะวังโส พรรษา 2560
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ พฤศจิกายน 23, 2017, 02:05:33 PM
(http://www.madchima.net/2017/pansa60/PicRDN-60-14.jpg)

(http://www.madchima.net/2017/pansa60/PicRDN-60-19.jpg)

(http://www.madchima.net/2017/pansa60/PicRDN-60-20.jpg)

(http://www.madchima.net/2017/pansa60/PicRDN-60-22.jpg)


หัวข้อ: Re: รวมภาพ คติธรรม กรรมฐาน จาก ธััมมะวังโส พรรษา 2560
เริ่มหัวข้อโดย: PRAMOTE(aaaa) ที่ พฤศจิกายน 23, 2017, 08:13:39 PM
  ขออนุโมทนาสาธุ