สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน

กรรมฐาน มัชฌิมา => ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ธัมมะวังโส ที่ ตุลาคม 23, 2010, 05:36:46 pmหัวข้อ: จะศึกษาวิปัสสนา ต้องทำอย่างไร คะ
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ ตุลาคม 23, 2010, 05:36:46 pm
เมล์ มาถามนะคำถามนี้

จะศึกษาวิปัสสนา ต้องทำอย่างไร คะ ?

ตอบ 1.ต้องมีศีลเป็นที่ตั้ง งดงามในเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุด ในฐานะที่ควรแก่การภาวนา เพราะศีลเป็นบาทฐานแห่ง วิปัสสนา ในวิสุทธิ 7 จัดเป็นลำดับที่ 1 คือ ศีลวิสุทธิ

      2.ต้องศึกษาหลักธรรม องค์ วิปัสสนา ซึ่งพูดสั้น ๆ ก็มี ขันธ์ 5 กับ อายตนะ 12 เท่านี้ก็พอ เพราะต้องใช้ในองค์บริกรรม วิปัสสนา

      3.วิปัสสนาจะมีผลมากถ้า มี นิพพิทา คือความหน่าย ต่อสังสารวัฏฏ์

      4.หมั่นอบรมจิตให้ตั้งมั่น ในขั้นอุปจาระสมาธิ ขึ้นไป เพราะจิตที่เป็นสมาธิ จะมองเห็นตามความเป็นจริงได้ จิตที่ไม่ตั้งมั่น มีโอกาสน้อยที่จะพิจารณาธรรม ( วิปัสสนา )ได้

      5.กรรมฐาน 4 อย่างไม่ควรขาดในการทำวิปัสสนา

        5.1  พระพุทธานุสสติ

        5.2  มรณัสสติ
     
        5.3  กายคตาสติ
 
        5.4  เมตตาพรหมวิหาร

     6.ตั้งมั่นใน ทาน ในศีล ในภาวนา

   รวม ๆ ก็มีแค่นี้ นะจ๊ะ


  เจริญพร

   ;)


หัวข้อ: Re: จะศึกษาวิปัสสนา ต้องทำอย่างไร คะ
เริ่มหัวข้อโดย: lastman ที่ ตุลาคม 24, 2010, 08:18:22 am
เป็นวิธีการที่เข้าใจ ง่ายที่สุดแล้วครับ วิธีนี้

อนุโมทนาครับ

 :25:


หัวข้อ: Re: จะศึกษาวิปัสสนา ต้องทำอย่างไร คะ
เริ่มหัวข้อโดย: ISSARAPAP ที่ ตุลาคม 24, 2010, 08:54:14 am
ผู้ศึกษาธรรม เท่าที่ผมสังเกต จากเพื่อน ๆ กันนะครับ ส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่าบรรลุธรรม แล้วก็พากันกล่าว

แต่ปรมัตถ์ ปฏิเสธสมมุติ การภาวนาเป็นเรื่องด้านใน เป็นปรมัตถ์ แต่ด้านนอกก็ต้องอยู่กับสมมุติ และใช้สมมุติ

อย่างยึดติดในสมมุติ

 ดังนั้นความสมบูรณ์ ก็มีศีล สมาธิ ปัญญา ในกระบวนการ ๆ ภาวนา อันนี้ถึงจะกล่าวได้ว่าสมบูรณ์

ในกรรมฐานส่วนวิปัสสนา นั้นก็เริ่มจากการจิตให้ บริสุทธิ์ จากกิเลส เริ่มตั้งแต่ ศีลวิสุทธิ เป็นต้นไป

จิตวิสุทธิ >>>>>

 การปรับเปลี่ยนอุปนิสัยธรรม เป็นสิ่งที่ต้องอยู่บนพื้นฐาน ทาน ศีล ภาวนา

 :25: :25: :25:


หัวข้อ: Re: จะศึกษาวิปัสสนา ต้องทำอย่างไร คะ
เริ่มหัวข้อโดย: ประสิทธิ์ ที่ ตุลาคม 27, 2010, 07:06:09 pm
อ้างถึง
  2.ต้องศึกษาหลักธรรม องค์ วิปัสสนา ซึ่งพูดสั้น ๆ ก็มี ขันธ์ 5 กับ อายตนะ 12 เท่านี้ก็พอ เพราะต้องใช้ในองค์บริกรรม วิปัสสนา

การกำหนดใน ขันธ์ 5 กับ อายตนะ 12 นั้นมีหลักการปฏิบัติอย่างไร ครับ

ผมรู้สึกชอบในการทำวิปัสสนา มากครับ


หัวข้อ: Re: จะศึกษาวิปัสสนา ต้องทำอย่างไร คะ
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ ตุลาคม 28, 2010, 09:43:16 am
เมื่อจิตเป็นสมาธิ ในระดับ อุปจาระสมาธิ ดีแล้ว ผู้ฝึกภาวนาสามารถฝึกวิปัสสนา เพื่อความรู้แจ้งใน มรรค ผล

และ นิพพาน ได้ดังนี้

1. กำหนดขันธ์ 5 เป็นอนิจจลักษณะ สัญญา เพื่อมองเห็น

   ขันธ์ 5 ประกอบด้วย รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ย่อสั้นเพียง 2 ส่วน คือ รูป นาม  วิธีเจริญสติ
กำหนดตามขั้นที่ 2 ดังนี้   

  ขั้นที่ 2 รู้ตามความคิด ตรึก นึก เอาเอง คือการพิจารณา พระไตรลักษณ์ ด้วยการตรึก นึก เอาเอง ซึ่งมีอยู่ 4 นัยยะ คือ
    1.กะลาปะ สัมมะสะนะนัย พิจารณารวมกันทั้ง 5 ขันธ์ ว่า รูปนามที่เป็น อดีต อนาคต ปัจจุบัน รูปนาม ภายใน ภายนอก รูปนามที่หยาบ ละเอียด รูปนามที่ เลว ประณีต รูปนามที่ไกล ใกล้ ล้วนแต่ เป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทั้งสิ้น
    2.อัทธานะ สัมมะสะนะนัย พิจารณารูปนาม ตั้งแต่เป็นเด็ก ๆ  จนกระทั่ง ถึงปัจจุบัน นี้ ว่า รูปนามที่เป็นอดีต ไม่เป็นรูปนามปัจจุบัน รูปนามปัจจุบัน ไม่เป็นรูปนามของอนาคต  รูปนามภายในไม่เป็นรูปนามภายนอก รูปนามอดีตก็ดับไปในอดีต รูปนามในอนาคตก็ดับไปในอนาคต รูปนามในปัจจุบันก็ดับไปในปัจจุบัน  รูปนามในปัจจุบันไม่เกิดในชาติหน้า แต่มีเหตุปัจจัย สืบต่อกันอยู่ เมื่อปัจจุบันดี อนาคตก็ดี  เมื่อปัจจุบันชั่ว อนาคตก็ย่อมชั่ว
    3.สันตะติ สัมมะสะนะนัย พิจารณาความสืบต่อของรูปนาม เช่น รูปเย็นหายไป รูปร้อนเกิดขึ้น รูปร้อนหายไป รูปเย็นเกิดขึ้น รูปนั่งหายไป รูปยืนเกิดขึ้น รูปยืนหายไป รูปนอนเกิดขึ้น อย่างนี้เป็นต้น ย่อมหมุนเวียนเปลี่ยนแปรสืบต่อกันอยู่อย่างนี้ ตลอดไปดังนั้น รูปนามจึงไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา
    4.ขะณะ สัมมะสะนะนัย พิจารณาเห็นความเป็นไปของรูปนามชั่ว ขณะ หนึ่ง ๆ คือพิจารณาเห็น ความเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ของรูปนาม ซึ่งนิยมเรียกว่า  อุปปาทะ(เกิดขึ้น) ฐีติ(ตั้งอยู่) ภังคะ(แตกดับไป) จะยืน เดิน นั่ง นอน ก็มีรูปนาม เกิดดับ ติดต่อกันอยู่อย่างนี้ตลอดไป ทั้ง กลางวัน และ กลางคืน ดังนั้น รูปนาม จึงเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

2.กำนหนอ อายตนะ ภายใน และ ภายนอก เมื่อผัสสะเกิด ให้พิจาณาเป็นความไม่มีตัว ไม่มีตน
  เรียกว่า อนัตตสัญญา ยกตัวอย่าง

   ตา กระทบ กับ รูป ผัสสะ เกิด เวทนา เกิด หยุดตัณหา เพราะรู้เท่าทันตามความเป็นจริง ว่า
รูป เกิดเพราะผัสสะทาง ตา รูปดับเพราะผัสสะทางตาดับ ยึดมั่น ถือมั่นมิได้ ไม่ใช่เรา ไม่ใชของเรา
ไม่ใช่ตัว ไม่ใช่ตนของเรา ดังนี้เป็นต้น พึงรู้ได้ด้วย วิปัสสนาแห่งตนเถิด

 
อายตนะ ภายใน ผัสสะ อายตนะ ภายนอก
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจขันธ์เกิดขึ้นรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส อารมณ์

 ;)


หัวข้อ: Re: จะศึกษาวิปัสสนา ต้องทำอย่างไร คะ
เริ่มหัวข้อโดย: ธรรมะ ปุจฉา ที่ มิถุนายน 29, 2011, 04:26:15 am
อนุโมทนากับคำถามด้วยครับ  สาธุ สาธุ  :25: