สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน

เรื่องทั่วไป => ส่งจิตออกนอก (นั่งเล่นคุยกัน) => ข้อความที่เริ่มโดย: PRAMOTE(aaaa) ที่ กุมภาพันธ์ 19, 2016, 11:25:25 pmหัวข้อ: อยากให้ครูช่วยชี้แนะ คว่ำจักร-หงายจักร โดยบริกรรมพุทโธ บริกรรมลม เข้า-ออก นิมิตร
เริ่มหัวข้อโดย: PRAMOTE(aaaa) ที่ กุมภาพันธ์ 19, 2016, 11:25:25 pm
เริ่มสัมปยุตธรรมนาภีบริกรรมพุทโธตึง ยกจิตขึ้นหทัย

  เริ่มบริกรรมพุทโธ กำหนดนิมิตร ลมเข้าออก ปรับความมืดและสว่าง  กำหนดนิมิตรตามเข็มนาฬิกา

    กำหนดจุดศูนย์กลาง  เห็นจักรมาทีละจักร  เดิน

       เห็นชัดไม่ชัด ก็รู้ว่าเดิน บริกรรมพุทโธก็เดิน

     หรือไม่บริกรรมก็เดิน ตามลม เข้าออก ตามจังหวะ

         ตั้งแต่กระจัดกระจาย ปรับ

          จากหมุนนิมิตร  จับจุดแกนโลก   เดินจักร  สี่ทิศ แปดทิศ สิบหกทิศ(อันนี้ยังกำหนดได้ไม่ชัด)

   แต่สองอันแรกค่อนข้างเป็นระเบียบดีกว่าเก่า

        กำหนดเสียงพุทโธ จากไฟน์ จะได้อารมณ์พุทโธ

    นั่งกับไฟน์เสียง และกำหนดเอง ทำทั้งสองแบบ  ได้สั้นบ้าง  ยาวบ้าง ตามโอกาส แต่บ่อย ครับ :035: :banghead: st12 st11


       อยากให้ครูอาจารย์แนะนำ กำกับ ครับ

             ขออนุโมทนาสาธุ


หัวข้อ: Re: อยากให้ครูช่วยชี้แนะ คว่ำจักร-หงายจักร โดยบริกรรมพุทโธ บริกรรมลม เข้า-ออก นิมิตร
เริ่มหัวข้อโดย: arlogo ที่ กุมภาพันธ์ 19, 2016, 11:44:22 pm
อ้างถึง
กำหนดจุดศูนย์กลาง  เห็นจักรมาทีละจักร  เดิน

       เห็นชัดไม่ชัด ก็รู้ว่าเดิน บริกรรมพุทโธก็เดิน

     หรือไม่บริกรรมก็เดิน ตามลม เข้าออก ตามจังหวะ

         ตั้งแต่กระจัดกระจาย ปรับ

          จากหมุนนิมิตร  จับจุดแกนโลก   เดินจักร  สี่ทิศ แปดทิศ สิบหกทิศ(อันนี้ยังกำหนดได้ไม่ชัด)

   แต่สองอันแรกค่อนข้างเป็นระเบียบดีกว่าเก่า

ระวังด้วยการ เรียกจักร เดินจักร ไม่ใช่คำพูดของฉัน ที่เขียนไว้ด้านบนนี้ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวิชา เลย และไม่เคยได้สอนไว้ เขียนไปคนจะเข้าใจผิดว่าฉันสอนนอกลู่ นอกทาง จากสายวัดพลับ

   การปฏิบัติ กรรมฐาน มัชฌิมาแบบลำดับ

      1. สัมปยุต ลง ศูนย์นาภี
      2. ตั้งฐาน พระขุทกาปีติ เดินิจิต
              นิมิตร ลักณณะ และ รัศมี เกิด ผ่าน
      3.เลื่อนชั้น เป็น ฐานสอง พระขณิกาปีติ
              นิมิตร ลักณณะ และ รัศมี เกิด ผ่าน
      4.เลื่อนขั้น เป็น ฐานที่สาม  พระโอกกันติกาปีติ
             นิมิตร ลักณณะ และ รัศมี เกิด ผ่าน
      5.เลื่อนขั้น เป็น ฐานที่สี่ พระอุพเพงคาปีติ
             นิมิตร ลักณณะ และ รัศมี เกิด ผ่าน
      6..เลื่อนขั้น เป็น ฐานที่ห้า  พระผรณาปีติ
             นิมิตร ลักณณะ และ รัศมี เกิด ผ่าน
     
      ออกจากกรรมฐาน จบสาย อนุโลม
      7. เรียน คุณ สมบัติ ของ ธาตุ การใช้ องค์ วิปัสสนา อย่างอ่อน กับโกฏธาตุ ต่าง
           เริ่มตั้ง โกฏธาตุ ดิน ไฟ น้ำ ลม อากาศ             
   
        ออกจากกรรมฐาน จบสาย อนุโลม วิปัสสนาอย่างอ่อน เรียกว่า การตั้งธาตุ

      8. การเดินจิตให้แคล่วคล่อง เพื่อ สะกด เสียง อันเป็นเสั้ยนหนามแห่ง สมาธิ
         เรียนการเเดินจิต ตั้ง ธาตุ พระธรรมปีติ ขึ้น และ ลง
         ( อนุโลม ปฏิโลม )
         เข้าสอบจิต ตั้งสะกด ตามวิธีการของครุอาจารย์

      9. การเดินจิต เข้า คืบ เพื่อ โยกธาตุ ฐานจิต ให้เกิดความชำนาญ ไม่ผูกด้วย ลำดับ แต่เข้าอย่างลำดับ เรียกว่า หนุนธาตุ เสริมธาตุ ทอนธาตุ สะกดธาตุ 
         สอบ เข้าสะกดกรรมฐาน ตามขั้นตอน ของครูอาจารย์

     10. การเดินจิต เข้าวัด ออกวัด เพื่อให้จิตมั่นคงในฐาน ต่าง คำว่า วัด หมายถึง การสอบจิต ว่ารู้ไหม ว่า ตั้งฐานจิต ที่ฐาน ไหน ธาตุ อะไร คุณแห่ง ธาตุ คือ อะไร รัศมี พระลักษณะ ปรากฏอย่างไร
       สอบ เข้าสะกด เข้าวัด ออกวัด

      ผ่าน ก็ไปต่อ ห้อง ที่ 2 คือ พระยุคลธรรมหกคู่ 12 ประการ

    ( ดังนั้น การเข้าจักร หมุนเข็ม อะไร ๆ ต่างที่เขียนไว้ด้านบน ไม่ได้สอนไว้ อย่าไปฝึก ซี้ซั้วะ นะ มันจะทำให้เราติดขัด วิชามันตีกันได้ )


      นี้คือ สิ่งที่ศิษย์ ทุกท่านควรจะต้องทบทวนกันก่อน ที่มักบอกว่า ไม่ได้สอน และยังทำกันไม่ได้ มันอยู่ตรงไหน ทำไมจึงไม่ได้เลื่อนไป พระยุคลธรรมหกคู่ ให้ทบทวนกันตรงนี้ อย่าพึ่งไปพูดหรือกล่าวถึงวิชาด้านอัปปนา โดยตรง

    เจริญพร
         
 
 หัวข้อ: Re: อยากให้ครูช่วยชี้แนะ คว่ำจักร-หงายจักร โดยบริกรรมพุทโธ บริกรรมลม เข้า-ออก นิมิตร
เริ่มหัวข้อโดย: suchin_tum ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2016, 01:30:11 am
ขออนุโมทนาสาธุ


หัวข้อ: Re: อยากให้ครูช่วยชี้แนะ คว่ำจักร-หงายจักร โดยบริกรรมพุทโธ บริกรรมลม เข้า-ออก นิมิตร
เริ่มหัวข้อโดย: kobyamkala ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2016, 05:55:42 am
รู้สึกว่า เคยฟัง เรื่อง คว่ำ หงาย ในวิชา อานาปานสติ นะคะ

  :25: :25: :25:


หัวข้อ: Re: อยากให้ครูช่วยชี้แนะ คว่ำจักร-หงายจักร โดยบริกรรมพุทโธ บริกรรมลม เข้า-ออก นิมิตร
เริ่มหัวข้อโดย: PRAMOTE(aaaa) ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2016, 08:10:43 pm


          สาธุ สาธุ

                    .....การที่เราได้มีครูบาอาจารย์ ก็ดีแบบนี้แหละ กันเราหลง

      เมื่อเรามาถึงทางตัน   และไม่แน่ใจว่าถูกหรือผิด


              โพสถามครูเลย

           อย่าไปอมพะนำ

      เพราะเราไม่ได้เก่ง  เราจึงต้องมีครู..เพื่อชี้นำหนทาง..ไปสู่จุดหมาย

           ขออนุโมทนาสาธุ ครับ


       


หัวข้อ: Re: อยากให้ครูช่วยชี้แนะ คว่ำจักร-หงายจักร โดยบริกรรมพุทโธ บริกรรมลม เข้า-ออก นิมิตร
เริ่มหัวข้อโดย: saieaw ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2016, 08:20:07 pm
 like1 like1 like1 st12 st12 st12

 ตอบได้ชัดเจน เลยคะ ตอนแรกที่อ่านก็สงสัย อยู่ว่า พระอาจารย์ มีสอนเรื่องจักรด้วยหรือ ไม่เคยได้ยินเลย ในรายการ

  :25: :25: :25: