สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน

กรรมฐาน มัชฌิมา => ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน => ข้อความที่เริ่มโดย: มะเดื่อ ที่ เมษายน 25, 2011, 07:55:56 amหัวข้อ: ญาณทัศนะ กับ สมาธิ เกี่ยวข้องกันอย่างไรครับ
เริ่มหัวข้อโดย: มะเดื่อ ที่ เมษายน 25, 2011, 07:55:56 am
เวลาฝึกสมาธิ  มักจะได้ยินว่า ทำเพื่อให้เกิด ญาณทัศนะ
อยากทราบว่า ญาณทัศนะ คือ อะไร เกี่ยวกับสมาธิอย่างไรครับ

 :c017:


หัวข้อ: Re: ญาณทัศนะ กับ สมาธิ เกี่ยวข้องกันอย่างไรครับ
เริ่มหัวข้อโดย: raponsan ที่ เมษายน 25, 2011, 10:39:51 am
ญาณทัศนะ, ญาณทัสสนะ การเห็น กล่าวคือ การหยั่งรู้, การเห็นที่เป็นญาณ หรือเห็นด้วยญาณ อย่างต่ำสุดหมายถึง วิปัสสนาญาณ

       นอก นั้นในที่หลายแห่งหมายถึง ทิพพจักขุญาณบ้าง มรรคญาณบ้าง และในบางกรณีหมายถึง ผลญาณบ้าง ปัจจเวกขณญาณบ้าง สัพพัญญุตญาณบ้าง ก็มี ทั้งนี้สุดแต่ข้อความแวดล้อมในที่นั้นๆ

ที่มา พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)


วิชชา ๘ (ความรู้แจ้ง, ความรู้วิเศษ)

๑. วิปัสสนาญาณ (ญาณในวิปัสสนา, ญาณที่เป็นวิปัสสนา คือปัญญาที่พิจารณาเห็นสังขารคือนามรูปโดยไตรลักษณ์ มีต่างกันออกไปเป็นชั้นๆ ต่อเนื่องกัน)
๒. มโนมยิทธิ (ฤทธิ์สำเร็จด้วยใจ, ฤทธิ์ทางใจ คือ นิรมิตกายอื่นออกจากกายนี้ ดุจชักไส้จากหญ้าปล้อง ชักดาบจากฝัก หรือชักงูออกจากคราบ)
๓. อิทธวิธา หรือ อิทธิวิธิ (แสดงฤทธิ์ต่างๆ ได้)
๔. ทิพพโสต (หูทิพย์)

๕. เจโตปริยญาณ (ความรู้ที่กำหนดใจผู้อื่นได้ )
๖. ปุพเพนิวาสานุสสติ (ระลึกชาติได้)
๗. ทิพพจักษุ (ตาทิพย์)
๘. อาสวักขยญาณ (ความรู้ที่ทำให้สิ้นอาสวะ)

ข้อที่ ๒ โดยมากจัดเข้าในข้อที่ ๓ ด้วย ข้อที่ ๓ ถึง ๘ (๖ ข้อท้าย) ตรงกับอภิญญา ๖.

อ้างอิง ที.สี.๙/๑๓๑๑๓๘/๑๐๑-๑๑๒.
ที่มา พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)


จากวิชชา ๘ จะเห็นว่า ญาณแบ่งได้สองส่วน คือ ส่วนที่เป็นอิทธิฤทธิืปาฏิหารย์ หรือ โลกียญาณ

อีกส่วน คือ การสิ้นกิเลส หรือ โลกุตรญาณ


ในภาคโลกียะ จะใช้สมาธิล้วนๆ(สมถกรรมฐาน)

ในภาคโลกุตระ ใช้สมาธิและวิปัสสนาร่วมกัน
เพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น ขอให้ไปอ่านเรื่องนี้ครับ

วิสุทธิ ๗ ความบริสุทธิ์ของ ศีล สมาธิ ปัญญา
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=3669.msg13317#msg13317 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=3669.msg13317#msg13317)

อีกเรื่อง คือ วิปัสสนากรรมฐาน และ ญาณ ๑๖ ผมแนบไฟล์มาให้แล้ว


 :25:


หัวข้อ: Re: ญาณทัศนะ กับ สมาธิ เกี่ยวข้องกันอย่างไรครับ
เริ่มหัวข้อโดย: pornpimol ที่ เมษายน 26, 2011, 08:07:34 am
ความรู้แจ้ง แทงตลอด นั้นชื่อว่า ปัญญา หรือว่า ญาณ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=487.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=487.0)

การที่เราพิจารณาร่างกาย เป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นวิปัสสนาหรือยัง
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=3140.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=3140.0)


หัวข้อ: Re: ญาณทัศนะ กับ สมาธิ เกี่ยวข้องกันอย่างไรครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ เมษายน 29, 2011, 06:43:55 am
ญาณทัศนะ กับ สมาธิ เกี่ยวข้องกันมาก ๆ เพราะ ญาณทัศนะนั้นเป็นเช่น วิปัสสนา
ถามว่าจะรู้ได้อย่างไร ตอบรู้โดยธรรมชาติของผู้ภาวนานะจ๊ะ

ญาณทัศนะ จัดเป็น ความหมดจดตั้งแต่ระดับที่ 3 ในวิสุทธิ 7 เป็นต้นไป

เจริญธรรม

 ;)