สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน

กรรมฐาน มัชฌิมา => ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน => ข้อความที่เริ่มโดย: saichol ที่ สิงหาคม 24, 2011, 10:21:10 amหัวข้อ: อยากทราบเรื่อง นิมิต คะ
เริ่มหัวข้อโดย: saichol ที่ สิงหาคม 24, 2011, 10:21:10 am
คือ เรื่องของ นิมิต ที่เกิดขึ้นกรรมฐาน

 เราเห็นเป็นองค์พระพุทธรูป อยู่ที่กลางหน้าอก ทุกครั้งที่นั่งกรรมฐาน

อยากทราบว่า ควรทำอย่างไร ต่อไปคะ

  เคยถามเพื่อน ๆ บอกว่า ได้ อุคคหนิมิต ควรจะเปลี่ยน อุคคหนิิมิต ให้เป็น ปฏิภาคนิมิต

 อยากทราบวิธีเปลี่ยน ปฏิภาคนิิมิต ต้องทำอย่างไร คะ

   :c017:


หัวข้อ: Re: อยากทราบเรื่อง นิมิต คะ
เริ่มหัวข้อโดย: raponsan ที่ สิงหาคม 25, 2011, 01:11:05 pm
   นิมิต

       1. เครื่องหมาย ได้แก่วัตถุอันเป็นเครื่องหมายแห่งสีมา,
           วัตถุที่ควรใช้เป็นนิมิตมี ๘ อย่าง ภูเขา ศิลา ป่าไม้ ต้นไม้ จอมปลวก หนทาง แม่น้ำ น้ำ

       2. (ในคำว่าทำนิมิต) ทำอาการเป็นเชิงชวนให้เขาถวาย, ขอเขาโดยวิธีให้รู้โดยนัย ไม่ขอตรงๆ

       3. เครื่องหมายสำหรับให้จิตกำหนดในการเจริญกรรมฐาน,ภาพที่เห็นในใจของผู้เจริญกรรมฐาน,        
           ภาพที่เป็นอารมณ์กรรมฐาน มี ๓ คือ
               ๑. บริกรรมนิมิต นิมิตแห่งบริกรรม หรือนิมิตตระเตรียม ได้แก่สิ่งที่เพ่ง หรือกำหนดนึกเป็นอารมณ์กรรมฐาน
               ๒. อุคคหนิมิต นิมิตที่ใจเรียน หรือนิมิตติดตาติดใจ ได้แก่ สิ่งที่เพ่งหรือนึกนั้นเอง ที่แม่นในใจ จนหลับตามองเห็น
               ๓. ปฏิภาคนิมิต นิมิตเสมือน หรือนิมิตเทียบเคียง ได้แก่ อุคคหนิมิตนั้น เจนใจจนกลายเป็นภาพที่เกิดจากสัญญา เป็นของบริสุทธิ์ จะนึกขยาย หรือย่อส่วนก็ได้ตามปรารถนา

       4. สิ่งที่พระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรเห็นก่อนเสด็จออกบรรพชา ๔ อย่าง;ดู เทวทูต


อ้างอิง พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)


    เรื่องนี้ถ้าเป็นแนววิปัสสนา ต้องทิ้งครับ เพราะเป็น วิปัสสนูกิเลส

    แต่ถ้าตั้งใจฝึกสมถะล่ะก็ นิมิตนี้น่าจะเป็นเรื่องของกสิณ

    ขอบอกก่อนว่า การได้มาซึ่งปฏิภาคนิมิตนั้น ก็คือ การได้ฌาน หรืออัปปานาสมาธิ นั่นเอง

    ผมได้รวบรวมเรื่อง "นิมิตในกสิณ" ซึ่งเป็นคำสอนของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ มาให้พิจารณา

    หวังว่าจะเพียงพอที่จะเป็นคำตอบให้คุณสายชล

     :s_good: :49:


    เชิญดาวน์โหลดตามอัธยาศัยครับ


หัวข้อ: Re: อยากทราบเรื่อง นิมิต คะ
เริ่มหัวข้อโดย: DANAPOL ที่ สิงหาคม 27, 2011, 06:46:00 pm
ได้ยินว่า นิมิต ในกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ มี 3 อย่างนะครับ

 1.บริกรรมนิมิต

 2.ปัคคาหะนิิมิต

 3.อุเบกขานิมิต

 เวลาอธิษฐาน ก็จะมี สอง ส่วน คือ

  1. อุคคหนิมิต  อุปจาระสมาธิ

  2. ปฏิภาคนิมิต อัปปนาสมาธิ


 ผิดถูกอย่างไร เพิ่มเติมกันด้วยนะครับ

  :25:


หัวข้อ: Re: อยากทราบเรื่อง นิมิต คะ
เริ่มหัวข้อโดย: raponsan ที่ กันยายน 03, 2011, 11:59:39 am

ขอนำข้อความที่กล่าวถึง"นิมิต" ในหน้า ๕๐ ในหนังสือ คู่มือสมถะ-วิปัสสนากรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ มาแสดงดังนี้

             พระลักษณะ หรือ รูปนั้น เป็น รูปบัญญัติ อาจ แปรปรวน ไม่แน่นอน นิมิตที่เกิดขึ้นอาจเป็นนิมิตลวง นิมิตหลอน นิมิตหลอก หรือนิมิตอันเกิดจากอุปาทานได้

          ฉะนั้นพระอาจารย์เจ้า แต่ปางก่อน ท่านให้อาราธนานั่งเอายัง  พระรัศมี ดวงธรรม หรือ สี อันเป็นรูปารมณ์ เป็น รูปปรมัตถะ คือ รูปจริงแท้แน่นอน ไม่แปรผัน  การนั่งเอายังพระรัศมีองค์พระ เพื่อปรับจิต กันนิมิตหลอก นิมิตลวง กันนิมิตอุปาทาน ทำให้จิตมีอุปาทานในนิมิตน้อยลง 

เพราะพระพุทธานุสสติกรรมฐานนี้มีแต่ อุคคหะนิมิตประการเดียว หามีปฏิภาคนิมิตไม่, อุคคหะนิมิตนี้ ย่อมเกิดในมโนทวาร ฉะนั้นนิมิตอาจเป็นนิมิตที่นึกขึ้นเอง คิดขึ้นเองก็ได้


อ้างอิง
คู่มือสมถะ-วิปัสสนากรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ
สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)
วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร(พลับ) บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ


   นอกจากนี้แล้วในหนังสือดังกล่าว ในหน้าที่ ๓๔ ถึง หน้าที่ ๔๒ ยังกล่าวถึงนิมิตในแง่มุมต่างๆ น่าสนใจมาก
   ผมจะแนบไฟล์หนังสือนี้ ให้ดาวน์โหลดกันหัวข้อ: Re: อยากทราบเรื่อง นิมิต คะ
เริ่มหัวข้อโดย: wayu ที่ กันยายน 04, 2011, 08:31:02 pm
ขอบคุณมากครับ กำลังอ่านเรื่องนี้พอดีเลยครับ

ขอนำไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับ

 :c017:


หัวข้อ: Re: อยากทราบเรื่อง นิมิต คะ
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ พฤศจิกายน 02, 2011, 09:41:38 am
การได้ภาพใด ๆ ขึ้นมาที่ กลางอก ระหว่างนั่งภาวนา นั้น เบื้องต้น ก็ขอชมเชยว่า คุณมีความตั้งมั่นดีได้ดีี
 จึงมีภาพปรากฏ ขึ้น มีแล้วมิหายไปแสดงว่า กำลังจิต นึกหน่วงได้มาก
 
  ดังนั้น เมื่อตั้งภาพ อย่างนั้นให้ วิจารลักษณะภาพนั้น มีสี อะไร รัศมี สีอะไร
 
  ในส่วนกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ มุ่งเรื่องแรกในห้องพระธรรมปีติ คือ ส่วนพระลักษณะ
 
  พระลักษณะ คือ อาการที่จิตตั้งมั่นและเห็นสภาวะกระทบทางกาย เนื่องด้วยจิต  เรียกว่า กายภาพ คือเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิ ระดับหนึ่ง  ก็จักมีอาการเปลี่ยนแปลงทางกาย เกิดขึ้น เช่น รู้สึกตัวเบา โยก โคลง  เป็นต้น
 
  พระรัศมี คือ สภาวะทางจิตที่เห็น นิมิต ภายในอันเกิดที่ ฐานจิตต่าง ๆ  ทางกรรมฐานไม่สนใจรูปลักษณะ ว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นภาพ ลักษณะอย่างใด  แต่สนใจที่รัศมีคือ สี ที่สร้านอยู่นั้่น มีสี อะไร รัศมี อะไร เท่านั้น  เพราะรัศมีนั้นเป็นของแท้ เป็นนิมิตแท้
 
 ส่วนนิมิตที่เป็นภาพนั้น อาจจะเกิดจากอุปาทาน นึกหน่วงให้เป็น ให้มี  ตามใจที่ ยึดมั่นไว้ ดังนั้น ถ้าตอบในพระกรรมฐานนั้น ก็ให้ดู รํศมีของ  ภาพนั้น เป็นสีอะไร แล้ว ตอบมาทางเมล เป็นการส่วนตัว  ไม่สามารถตอบรวมในเว็บนี้ได้ เพราะเป็นคุณธรรมที่ เป็นของเฉพาะตน นะจ๊ะ
 
  เจริญธรรม

 ;)