สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน

กรรมฐาน มัชฌิมา => ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ธัมมะวังโส ที่ พฤศจิกายน 30, 2011, 07:56:29 amหัวข้อ: การตัดความฟุ้งซ่าน ก่อนภาวนาพระกรรมฐาน
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ พฤศจิกายน 30, 2011, 07:56:29 am
ก็นำคำถามมาประมวล และ ตอบจดหมาย รวม ๆ เนื่องด้วยตอนนี้ จดหมาย ( mail )มีถึง 4700 กว่าฉบับแล้ว
ตอบไม่ทัน จริงๆ

หลายท่านเมื่อจะภาวนา พระกรรมฐาน พึงเคารพในแบบแผน

  คือ 1. กล่าวคำขอขมา ต่อพระรัตนตรัย

      2. อธิษฐาน พระกรรมฐาน

      3. เจริญ คาถา พญาไก่เถื่อน

      4. อุทิศส่วนกุศล

      5. เมื่อมีโอกาส แจ้งกรรมฐาน ควรแจ้งกรรมฐาน

         การแจ้งกรรมฐาน มีไว้เพื่อปรับ

           สอบอารมณ์ สอบสภาวะเหตุของความฟุ้งซ่าน ก็คือ อารมณ์ รับ ธรรมที่อดีต กับธรรม ที่เป็นอนาคต ไว้


    สิ่ง เป็น อดีต ก็ ละไปแล้ว   สิ่ง เป็น อนาคต ก็ ยังไม่มา

    เรา ไม่ พึง อาลัย ต่อสิ่งที่เป็น อดีต

    และ ไม่พึง พะวง ต่อ สิ่งที่ยังมาไม่ถึง


    นอนไม่หลับ เพ้อเจ้อ ฟุ้งซ่าน มีเหตุ จาก ภาวนาธรรม ในปัจจุบัน ไม่ได้

    ทางแก้ความฟุ้งซ่าน ก่อนเจริญ พระกรรมฐาน ก็คือ


 เจริญ อภิณหปัจจเวกขณ 5 ประการ  เจริญเพื่อให้เห็น เป็น ธรรมดา เป็น ปกติ

1. ระลึกให้ได้ว่า เรามีความแ่ก่ เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้
2. ระลึกให้ได้ว่า เรามีความเจ็บ เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไปได้
3. ระลึกให้ได้ว่า เรามีความตาย เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้
4. เราจักมีความเป็นไปต่าง  ๆ เช่น มีความพรัดพรากจากของรัก ของชอบใจเป็นต้น
5.  เรามีกรรมเป็นของ ๆ ตน มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธ์  มีกรรมเป็นพวกพ้อง มีกรรมเป็นที่พึ่งพา่อาศัย ไม่ว่าเราทำอันใด ๆ ไว้ ดี  หรือ ชั่ว เราจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น
             
   ;)

     


หัวข้อ: Re: การตัดความฟุ้งซ่าน ก่อนภาวนาพระกรรมฐาน
เริ่มหัวข้อโดย: ธรรมะ ปุจฉา ที่ สิงหาคม 15, 2012, 02:36:13 pm
แนะนำให้อ่านจ๊า