สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน

กรรมฐาน มัชฌิมา => ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน => ข้อความที่เริ่มโดย: นักเดินทาง ที่ มกราคม 08, 2012, 07:10:22 pmหัวข้อ: จุดเด่นของกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: นักเดินทาง ที่ มกราคม 08, 2012, 07:10:22 pm
วันนี้ จะมา กล่าวเปรียบเทียบ จุดเด่นของกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ครับ
( ตามความเห็นของผม นะครับ ผิดถูกช่วย กันชี้แนะ นะครับ )

ขอไปทำตามรางดีกว่า เพราะพิมพ์ในนี้ไม่สวยพิมพ์ยาก
แต่ขอเปิดประเด็นกระทู้วันนี้ก่อนนะครับ

(http://www.madchima.net/images/288_good_1.jpg)

ถูกผิดอย่างไร ท้วงติงกันได้ ด้วยธรรม นะครับ

 :25: :25: :25:

ส่วนหัวข้อแต่ละข้อนั้น ในแนวคิดผมเป็นอย่างไร จะมาชี้แจงกันในภายหลัง นะครับ

 :49: :coffee2:


หัวข้อ: Re: จุดเด่นของกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: axe ที่ มกราคม 08, 2012, 10:16:17 pm
ติดตามข้อมูล ที่มา ของ 31 รายการที่นำเสนอไว้ ครับ

  :49: :coffee2:


หัวข้อ: Re: จุดเด่นของกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: pimpa ที่ มกราคม 09, 2012, 06:26:05 am
ข้อมูล น่าติดตามคะ อยากฟังคำวิเคราะห์ ด้วยคะ เป็นเรื่องที่ควรสนับสนุนคะ

 :88: :25:


หัวข้อ: Re: จุดเด่นของกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: นักเดินทาง ที่ มกราคม 15, 2012, 10:20:14 pm
1. มีอายุ ผู้สืบทอด ชัดเจน

     กรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ นั้นมีที่ไป ที่มา บันทึกสืบทอดกันมาอย่างเป็นระบบ

     โดยองค์ต้นกรรมฐาน คือ พระพุทธเจ้า พระสารีบุตร พระราหุล ( และ พระอาจารย์ของพระราหุล )

     มาในยุค สุวรรณภูมิ ก็มี พระโสณะ พระอุตตระ ในสายการเผยแผ่

ลำดับการสืบทอด พระกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=1651.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=1651.0)

 พอจะเคลียร์ข้อที่ 1 ที่ผมให้คะแนน แบบเต็มเลยครับ คือสามารถหาบันทึกได้ง่าย โดยเฉพาะหนังสือประวัติการสืบทอดพระกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ที่จัดทำโดยคณะ 5 วัดราชสิทธาราม โดยพระครูสิทธิสังวรนั้น จัดได้ว่ามีบันทึก การสืบทอดที่อ่านได้ง่าย ครับ

 
(http://1.bp.blogspot.com/-IPwroPmMYy8/TsXABGOyqdI/AAAAAAAAAFc/G-WPVMFybkw/s320/697__1011_resize.jpg)
ติดตามภาพ และ เนื้อหาได้ที่ลิงก์ด้านล่าง
http://rajasit5.blogspot.com/ (http://rajasit5.blogspot.com/)


หัวข้อ: Re: จุดเด่นของกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: raponsan ที่ มกราคม 16, 2012, 11:58:18 am
(http://www.somdechsuk.org/sites/default/files/images/siththi2.jpg)
พระครูสังฆรักษ์วีระ ฐานวีโร คณะ ๕ วัดราชสิทธาราม

     พระสมถะ-วิปัสสนากรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ  ข้าพเจ้าได้รวบรวม และเรียบเรียงมาจาก พระคัมภีร์กรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ  ฝ่ายเถรวาท ซึ่งถือตามคติที่พระอรหันต์พุทธสาวก ที่ได้วางหลักพระธรรมวินัย และธรรมปฏิบัติเป็นแบบแผนไว้เมื่อครั้งตติยสังคายนา และนับถือแพร่หลายมาในประเทศ ไทย พม่า ลังกา ลาว และกัมพูชา 

     เป็นของเก่า สืบทอดต่อมาโดยสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร (สุก ไก่เถื่อน) วัดราชสิทธาราม แต่ได้มาอธิบาย พระกรรมฐานของเก่าขึ้นใหม่ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย  และเพิ่มศรัทธา ให้มีผู้เข้ามาปฏิบัติธรรม ของเก่าดั่งเดิมกันมากขึ้น เป็นการจรรโลงการปฏิบัติธรรมของเก่ามิให้ เสื่อมสลาย สูญสิ้นไป 
   
     สมดังปณิธาน ของสมเด็จพระสังฆราช ไก่เถื่อน และพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ที่ได้ทรงกระทำสังคายนาพระกรรมฐานมัชฌิมา ภาคปฏิบัติเอาไว้ ตั้งแต่ปีพระพุทธศักราช ๒๓๖๔

   พระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับนี้ เป็นของเก่าเล่าเรียนปฏิบัติ สืบต่อกันมาช้านาน แต่ครั้งพุทธกาลโดยพระราหุลเถรเจ้า ทรงเป็นต้นสาย สืบต่อมา ถึงครั้งตติยสังคายนา นำเข้ามาสู่ลังกา  และนำเข้ามาสู่สุวรรณภูมิ โดยพระโสณเถรเจ้า พระอุตระเถรเจ้า  พระองค์ท่านได้นำพระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแพร่ในดินแดนสุวรรณภูมิ พร้อมพระสมถะ-วิปัสสนากรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ ผ่านยุคผ่านสมัยเรื่อยมาจนถึงยุคศรีทวารวดี

        ต่อมาประมาณปีพระพุทธศักราช ๖๐๙–๖๕๓ พระอุปติสสะเถรเจ้า แห่งลังกาทวีป ได้นำเอาพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ ซึ่งเป็นพระกรรมฐาน ภาคปฏิบัติ อันทรงจำสืบกันมา นำมาแต่งจารึกลงเป็นอักษร เรียงลำดับ เรียงหมวดหมู่พระกรรมฐานไว้เป็นภาคปริยัติ เรียกว่า คัมภีร์วิมุตติมรรค เพื่อให้ผู้ปฎิบัติพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ มาแล้ว ได้ศึกษาหาความรู้ภาคปริยัติต่อไป

        ต่อมาประมาณปีพระพุทธศักราช ๙๕๖ พระพุทธโฆสะ ได้นำคัมภีร์วิมุตติมรรค มาแต่งเป็น พระคัมภีร์วิสุทธิมรรค  เพื่อแสดงปัญญา ให้ได้มาซึ่งคัมภีร์อรรถคาถา

        แต่การบอกพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ ยังคงบอกต่อๆกันมา ในภาคปฏิบัติ และจำสืบกันมาเรื่อยๆ เพื่อป้องกันการชี้นำ และเกิดอุปาทาน และจิตหลอน จึงสืบต่อมาจนถึงยุคศรีทวารวดี  ยุคสุโขทัย  ยุคอยุธยา  และยุครัตนโกสินทร์ 

   ในยุครัตนโกสินทร์นี้เอง พระสมถะ-วิปัสสนากรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ ได้เริ่มเสื่อมถอยลงเรื่อยๆ ประมาณปีพระพุทธศักราช ๒๓๖๔  พระสงฆ์ สามเณร ปะขาว ชี   เริ่มประพฤติปฏิบัติพระกรรมฐานมัชฌิมา ออกนอกลู่ นอกทาง ของการปฏิบัติพระกรรมฐานมัชฌิมา แต่ก่อนมา  ไม่ปฏิบัติเป็นขั้น เป็นตอน ทำให้พระพุทธศาสนาภาคปฏิบัติ ค่อยๆเสื่อมถอยลง 

        ต่อมาล้นเกล้าฯรัชกาลที่ ๒ จึงได้ให้ชุมนุมพระสงฆ์ วิปัสสนา-พระกรรมฐานมัชฌิมา มาร่วมกัน ทำสังคายนาพระกรรมฐานมัชฌิมาไว้     และทรงแต่งตั้งภิกษุ ไปเป็นพระอาจารย์บอกพระสมถะ-วิปัสสนากรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ ต่อจากนั้นสมถะ-วิปัสสนานากรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ จึงได้มีมาจนทุกวันนี้ ซึ่งบางสมัยก็เจริญ บางสมัยก็เสื่อม โดยความไม่รู้ทั่วถึง   จึงต้องมีการฟื้นฟู ผดุงรักษา พระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับไว้

   ฉะนั้น โบราณจารย์ พระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ แต่ปางก่อนทั้งหลาย จึงได้กล่าว เป็นคติพยากรณ์ถึงการรักษาแบบแผน การปฏิบัติพระกรรมฐานมัชฌิมา  แบบลำดับ ไว้เป็น ๓ คาบว่า
   ลัชชี รักขิสสติ   ภิกษุลัชชีจักรักษา  ลัชชีรักขิสสติ  ภิกษุลัชชีจักรักษา   ลัชชีรักขิสสติ    ภิกษุลัชชีจักรักษา     ดังเช่น..หลวงปู่สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน) ดังนี้ เป็นต้น


(http://www.madchima.net/images/396_SAM_0762r.jpg)
คู่มือสมถะ-วิปัสสนากรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ
สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า(สุก ไก่เถื่อน)
วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร(พลับ) บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
พิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราช ปีมหามงคล ๒๕๕๐

อ้างอิง
คำนำจากหนังสือ "คู่มือ สมถะ-วิปัสสนากรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ"
ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน) 
วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร (พลับ) กรุงเทพฯ
พระครูสังฆรักษ์วีระ ฐานวีโร  รวบรวม เรียบเรียง
ขอบคุณภาพจาก http://www.somdechsuk.org/ (http://www.somdechsuk.org/)


     
ตำนานการสืบทอดที่ชัดเจนและยาวนานของกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ เป็นจุดแข็งของกรรมฐานครับ
:s_good: :s_good: :s_good:


หัวข้อ: Re: จุดเด่นของกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: raponsan ที่ มกราคม 16, 2012, 12:18:10 pm
(http://www.madchima.net/images/599_SAM_0763.jpg)
ตำนานสืบทอดพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ ของพระราหุลเถรเจ้า
วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร(พลับ)
พิมพ์เผยแพร่ ผดุงพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับของ พระราหุลเถรเจ้า องค์ต้นพระกรรมฐานมัชฌิมา
สืบทอดต่อมาโดยสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

พระพุทธศาสนา ยุคหลังพุทธกาล ครั้งตติยสังคายนา

     พุทธกาลล่วงแล้วได้ประมาณ  ๒๑๖ ปี  ก่อนตติยสังคายนา จึงหมดพระกรรมฐานแบบสันโดด คือ การเจริญพระกรรมฐานแบบกองใดกองหนึ่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ของพระมหาสาวกทั้งหลาย เหลือแต่พระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ เป็นพระกรรมฐานทางสายกลางของพระราหุลเถรเจ้

     เหตุที่เรียกพระกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ เพราะเป็นพระกรรมฐานที่ไม่เอนเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง ในพระสมถกรรมฐานทั้ง ๔๐ กอง และเรียนเป็นลำดับไปจนครบ ๔๐ กอง เป็นการรวบรวมเอาพระสมถะกรรมฐานทั้ง ๔๐ กอง และวิปัสสนาทั้งมวลไว้ในที่เดียวกัน

    เพื่อไม่ให้พระสมถะกรรมฐาน ๔๐กอง และพระวิปัสสนาทั้งมวล แตกกระจายสูญหายไปในทางปฏิบัติ (คือไม่เหลือ แต่ตำรา) อีกทั้งไม่ให้ความสำคัญกับพระกรรมฐานกองใด กองหนึ่ง

   พระกรรมฐานแบบมัชฌิมา แบบลำดับ อันเป็นของ พระผู้เป็นเอตทัคคะ เป็นเลิศทาง เป็นผู้ใคร่ในการศึกษา ศีล สมาธิ ปัญญา คือ พระราหุลเถรเจ้าอ้างอิง
ตำนานการสืบทอดพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ ของพระราหุลเถรเจ้า
สืบต่อมาจนถึง สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร (สุก ไก่เถื่อน)
พระครูสังฆรักษ์วีระ ฐานวีโร  เรียบเรียง.


   
นี้เป็นจุดเด่นมากๆของกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ คือ สอนกรรมฐานทุกกอง
:25: :s_good: :s_good: :s_good: :25:


หัวข้อ: Re: จุดเด่นของกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ครับ ( วิจารณ์ ข้อ 3 )
เริ่มหัวข้อโดย: saichol ที่ มกราคม 17, 2012, 06:51:22 pm
ทำไม ? ถึงให้คะแนน ผู้สอนกรรมฐาน มีจำนวนน้อย เกือบไม่มี คะ ทั้ง ๆ ที่กรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับเป็นกรรมฐาน เก่าแก่ และ มีลูกศิษย์ มากมาย ทั้งพระและฆราวาส คะ

  :smiley_confused1: :67: :25:


หัวข้อ: Re: จุดเด่นของกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: นักเดินทาง ที่ มกราคม 17, 2012, 07:40:15 pm
ทำไม ? ถึงให้คะแนน ผู้สอนกรรมฐาน มีจำนวนน้อย เกือบไม่มี คะ ทั้ง ๆ ที่กรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับเป็นกรรมฐาน เก่าแก่ และ มีลูกศิษย์ มากมาย ทั้งพระและฆราวาส คะ

  :smiley_confused1: :67: :25:

ผมให้คะแนน ตามความรู้สึกของผม ครับ แต่ถ้าหากใครมี ข้อมูล เบาะแส การสืบค้นได้ มาแย้งก็เชิญนะครับ ผมยินดีเป้นอย่างมาก เพื่อเป็นการส่งเสริมพระกรรมฐาน มัชฌิมาแบบลำดับ ครับ


   สำหรับ การให้คะแนนข้อที่ 3 มีผู้สอนกรรมฐานจำนวนมาก ผมให้คะแนน ไว้ที่ 4 ครับ คือเกือบจะไม่มี นะครับเหตุผล ก็คือ ผมนึกถึง วิชากรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ แล้วเดินทางไปร่วมปฏิบัติเกือบทั่วประเทศตามชื่อ นักเดินทาง แล้วนะครับ ผมพอประมวลวิชากรรมฐาน ที่มีคนปฏิบัติกันมากที่สุด ดังนี้ นะครับ
(http://www.dhammajak.net/gallery/albums/userpics/normal_%CB%C5%C7%A7%BB%D9%E8%C1%D1%E8%B9%20%C0%D9%C3%D4%B7%D1%B5%E2%B5%205~0.jpg)
   อันดับหนึ่ง ต้องยกให้ กับ วิชา พุทโธ ของ สายวัดป่าครับ ยังเหนียวแน่น ด้วยวิธีปฏิบัติที่ไปทุกที่ก็มีปฏิบัติ แม้แต่เด็กนักเรียน ยังตอบวิธีปฏิบัติได้เลยครับ นั่นก็คือ หายใจเข้าพุท  หายใจออกโธ ( อันนี้สันนิษฐาน มีอิทธิพลมาจาก กรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับสมัยก่อนครับ ) ความเหนียวแน่นในสายของพ่อแม่ครูอาจารย์ในสายอิสาณ เข้มข้น โดยเฉพาะได้ หลวงปู่มั่น หลวงตามหาบัว สนับสนุนจึงมีพื้นฐานค่อนข้างจะมากในสายอิสาณส่วนใหญ่จะใช้แนวปฏิบัติแบบนี้
(http://www.dhammajak.net/gallery/albums/userpics/%BE%C3%D0%B8%C3%C3%C1%B8%D5%C3%C3%D2%AA%C1%CB%D2%C1%D8%B9%D5%20(%E2%AA%B4%A1%20%AD%D2%B3%CA%D4%B7%B8%D4)~0.jpg)
   อันดับที่สองคือ วิชาวิปัสสนา ในสาย ยุบพอง หรือออกเสียง หนอ ครับ อันนี้มีการกล่าวมาก และอิงกับกรรมฐาน วิปัสสนาโดยตรง ครับ มีต้นตอเผยแผ่ที่วัดมหาธาตุ และ ในสายพม่า ผนวกกันเป็นแนวสติปัฏฐาน ครับ ที่เป็นอันดับที่สอง เพราะเป็นวิชา ที่อิงวิปัสสนาครับ ผู้ปฏิบัติจึงรู้สึกว่า ภาวนาได้ง่าย ขุนพลใหญ่ในสายนี้ ต้องยกให้ เจ้าคุณธรรมธีรราช ( เจ้าคุณโชดก ) มีวัดอัมพวัน หลวงพ่อจรัญ มี คุณแม่ ดร. สิริ กรินชัย ที่สำคัญสายนี้ มีสำนักวิปัสสนาสงฆ์ไทยสนับสนุน ร่วมกับพม่า จึงมีผู้ปฏิบัติเป็นอันดับสอง
(http://statics.atcloud.com/files/comments/127/1272705/images/1_original.jpg)
   อันดับที่สามคือ วิชาธรรมกายในสายวัดปากน้ำ และ วัดพระธรรมกาย มีหลวงพ่อสด เป็นต้นแบบความยิ่งใหญ่อลังการ ของชาวธรรมกายถือได้ว่า ในบรรดาชาวพุทธเราแล้ว ทางสำนักนี้ถือว่าจัดได้เข้าตาคนที่ชอบความอลีงการ โดยเฉพาะการทุ่มทุนเพื่อให้ได้ภาพสวย ๆ งาม ๆ ประทับใจมาให้ชาวพุทธได้เห็น ถึงขณะนี้ก็ได้มี มหาวิทยาลัยธรรมกาย แล้ว มีหลักสูตรของตนเอง
(http://rattanabucha.com/picture/1303406764.jpg)
   อันดับที่สี่ คือ อานาปานสติ ในแนวทางสวนโมกขพลาราม มีขุนพลใหญ่อย่าง หลวงพ่อพุทธทาส และ หลวงพ่อปัญญา พร้อมผลิตพระใจสิงห์ พระธรรมทายาทออกมาเผยแผ่ แต่ในสายนี้ค่อนข้างจะออกไปทางเซ็นเป็นส่วนใหญ่ จะทิ้งเรื่องสมาธิ ผมเคยเข้าร่วมปฏิบัติธรรมที่สวนโมก นานาชาติที่ ไชยา และเกาะสมุย รูปแบบอานาปานสตินั้นเป็นการภาวนาที่ผสานไปกับการทำงานเป็นส่วนใหญ่ เวลาพระท่านสอนตอนเช้า กลายเป็นโยคะ แบบฤาษีไป ในแนวทางอานาปานสติ ผมนั่งฟังบรรยายไปกันหลายครั้งหลายหน ก็ไม่เคยเห็นบรรยาย เข้า ขั้นที่ 4 เลยครับยังอยู่กับการตามดูลมหายใจเข้าและออก แบบสั้น แบบยาว อยู่เหมือนเดิม แต่อย่างไรก็ตาม ในสายปฏิบัติสายนี้ ทางภาคอิสาณ ก็มีศิษย์ หรือ คล้าย ๆ ศิษย์สวนโมก เผยแผ่กันหลายท่าน ที่แน่ ๆ สหายธรรมอย่างหลวงปู่ชา แห่ง วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี ก็จัดได้เป้นแนวนี้อยู่ครับ
(http://www.visalo.org/article/images/PersonlpTien.jpg)
   อันดับที่ห้า สายเคลื่อนไหว ในแนวทางการฝึกแบบหลวงพ่อเทียน ซึ่งมีสำนักสาขามากมายทั่วประเทศก็จัดได้ว่ามีความเหนียวแน่นกันมากในสายศิษย์ ในสายนี้เน้นแนวทางของเซ้นอย่างชัดเจนครับ เพราะใช้สติตามดู ตามรู้สึก ตัวกับการเคลื่อนไหว มีรูปแบบการฝึกเป็นเอกลักษณ์เรื่องรูปมือการเคลื่อนไหวเหมือนใบโพธิ และหัวใจ มีการเดินจงกรม เป็นหลักผสาน ผสมกันไปตลอดการปฏิบัติ
(http://www.xn--12cm6cwazj4fc0l.com/shop/pra_shop/1300946821-6oc7hRFmpV.jpg)
  อันดับที่หก คือ วิชามโนมิยทธิครับในสายนี้ไม่ต้องกล่าวถึงมาก เพราะเว็บที่ดูเหมือนจะเป็นผู้ชุมนุมในสายพลังจิตอย่างเว็บพลังจิต ก็ศิษย์สายนี้มีอยู่มากมาย เลยครับส่วนมากเท่าที่ผมพบก็จะหลุดโลกออกไปแตกต่างจากชาวบ้าน เพราะมีความสามารถพิเศษ เป็นฆราวาสจะมีมากครับเพราะ ฆราวาสเวลาแสดงฤทธิ์ ไม่ต้องพะวงเรื่องวินัยครับ ดังนั้นจึงพูดเรื่อง ฌาน เข้าฌาน ญาณสิบ เป็นต้น ส่วนพระจะลำบากหน่อยต้องเก็บไว้ในใจนะครับ ดีังนั้นวิชามโนมยิทธิ นี้ผู้ที่นำมาเผยแผ่เป้นทางการก็คือ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ซึ่งมีสาขาทั่วประเทศเหมือนกันครับ ถึงแม้หลวงพ่อท่านจะมรณภาพไปในปี 2535 แล้วแต่กำลังลูกศิษย์ ก็มิได้ลดน้อยกันลงสังเกตุได้จากงานปฏิบัติประจำปีผมไปร่วมงานทุกครั้งก็มีคนเป็นหลักหมื่อนครับ เต็มศาลาครับ
(http://www.baanruenthai.com/forum/attachments/2553/02-12/qw%5B6103%5D.jpg)
  อันดับที่เจ็ด คือ วิชาธรรมเปิดโลก ของวัดเขาสมโภชน์ ผู้ที่นำมาเผยแผ่ ก็คือ หลวงพ่อคง ศิษย์ในสายนี้จัดได้ว่าเหนียวแน่นและกลมกลืนกันกับ สายมโนมิยธิ ด้วยนะครับ ด้วยเฉพาะวิชาทีปฏิบัติแล้ว มีเสียงกรีดร้อง ร่ายรำ แสดงอาการต่าง ๆ ซึ่งเป็นสัญญลักกณ์ของการแก้กรรม ออกกรรม ประมาณนี้นะครับผมเคยไปกับเพื่อน ๆ ที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยพอไปปฏิบัติที่นี่แล้วมีอาการเพ้อร้องไห้ อย่างหยุดไม่ได้ ควบคุมไม่ได้ ในขณะที่เข้าปฏิบัติอยู่จนออกนั่นแหละครับ เป็นชั่วโมง ถึงจะหายได้
(http://www.dharma.in.th/wp-content/uploads/2010/06/kasin.jpg)
  อันดับที่แปด วิชากสิณสี วรรณกสิณ และ กสิณอื่น ๆ ผู้ที่เผยแผ่อย่างเป็นทางการนั้นเห็นจะเป็นที่วัดยานนาวาครับ มีอุปกรณ์การฝึกมากมายเลยครับ ที่สนับสนุนการฝึกกสิณและมีผู้สนใจมาปฏิบัติด้วย แต่เวลาฝึกปฏิบัตินอกเหนือจากการทำกสิณแล้วก็ยังผนวกวิชา เดินหนอ หนอ ๆ  ประมาณนี้ของวัดมหาธาตุด้วยครับ เรียกว่า มีเอกลักษณ์ เฉพาะของวัดเลยนะครับ ที่นี่ยังมีการเผยแผ่ ทางเคเบิ้ลดาวเทียม ด้วยนะครับ เช่นเดียวกับวัดธรรมกาย
(http://farm3.static.flickr.com/2280/2112969458_67e2bb1173.jpg)
  อันดับที่เก้า ที่ผมเองเห็น และ ยอมศิโรราบอยู่ในปัจจุบัน นะครับกับตำนานอันยาวนานมาตลอด ตั้งแต่ พ.ศ.600 กว่า ๆ โดยประมาณ ซึ่งเป็นวิชาที่ถือว่าเป็นรากฐานของวิชาของพระในปัจจุบัน นั่นก็คือ วิชากรรมฐาน มัชฌฺมา แบบลำดับ นั่นเอง แต่ปัจจุบัน ทำไมหาพระสนทนาเรื่องกรรมฐาน นี้ได้ยากครับ และตามวัดวาอาราม สหายธรรม ที่เป็นทั้งพระผู้ใหญ่ พระผู้น้อย ตลอดเหนืออิสาณ ตะวันออก ตะวันตก แล้ว กับหาพระที่สอน วัดที่บอกกรรมฐานไม่ได้ คงเหลือ อยู่ที่เดียวซึ่งจัดเผยแผ่โดย ศูนย์กลางพระกรรมฐาน อย่างวัดราชสิทธาราม ทีเดียวนับว่าในยุคนี้แทบจะหาคนรู้จักกรรมฐาน นีได้น้อยทั้ง ๆ ที่ประวัติพระกรรมฐานนั้นยิ่งใหญ่ มีระดับชั้นพระราชาพระมหากษัตริย์ พระสังฆราช สนับสนุนกันมาตลอด แต่ปัจจุบันก็หาผู้ที่ปรึกษากรรมฐานนีี้ได้น้อย ถ้าจะถามผมว่า ผมเข้าออกวัดราชสิทธาราม มาสิบกว่าปีมานี้ ลองแนะนำพระที่สอนกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ที่เข้าตาผมเองนั้น ผมขอบอกตามตรง ๆ เลยว่า ยุคนี้มีที่ผมยอมรับเพียงสองรูปเองครับ ที่แนะนำสอนกรรมฐาน ได้อย่างเข้าใจ และทำการเผยแผ่อย่างจริงจัง ก็คือ หลวงพ่อพระครูสิทธิสังวร (หลวงพ่อจิ๋ว ) และ พระอาจารย์สนธยา ธัมมะวังโส ครับ ที่ผมได้ฟังการสอนกรรมฐาน แล้วจัดได้ว่า ดีที่สุดแล้วที่ผมได้พบในสายกรรมฐาน นี้ เพราะเหตุนี้ผมจึงให้คะแนนเกือบไม่มีผู้สอน ไงละครับ

   ขอภัยนะครับ ถ้าการจัดอันดับ และการแสดงความคิดเห็นของผมไม่ตรงใจของพวกท่านทั้งหลาย แต่ก็ได้โปรดชี้แนะด้วยนะครับ ถ้ามีอันใดที่ผมจัดไปแล้วคิดว่ายังไม่สมบูรณ์ก็มาร่วมสนทนาแสดงความคิดเห็นกันต่อไปนะครับ


   ขอบคุณมากครับ ส่วนหัวข้ออื่น ๆ จะมาชี้แจงต่อไปคราวหน้านะครับ

    ธรรมะสวัสดี ครับ


 


   


(http://www.madchima.net/images/288_good_1.jpg)


หัวข้อ: Re: จุดเด่นของกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: painting ที่ มกราคม 17, 2012, 08:31:08 pm
เห็นด้วยครับ แต่อันดับ 9 นี่ยังดีนะครับ เพราะถ้าหลุดจาก topten แย่เลยนะครับ กับกรรมฐาน เก่า ดั้งเดิม ขอให้คุณนักเดินทาง มาแสดงความเห็น ให้ครบทุกข้อเลยนะครับ เมื่อเราได้อ่านแล้ว จะได้มาช่วยกันหาทางปรับปรุง หรือช่วยกันจรรโลงกรรมฐาน กันต่อไป ครับ

  :coffee2: :coffee2: :coffee2: :49: :13: :13:


หัวข้อ: Re: จุดเด่นของกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: chatchay ที่ มกราคม 17, 2012, 10:10:53 pm
เยี่ยมครับ คุณนักเดินทาง สมกับนักเดินทางจริง ๆ ถ่ายทอดประสบการณ์ ตรงใจเลยครับ
มาวิเคราะห์ ต่อในข้ออื่น ด้วยนะครับ

 :25: :25: :25:


หัวข้อ: Re: จุดเด่นของกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: translate ที่ มกราคม 22, 2012, 02:24:57 pm
คุณนักเดินทาง มาต่อบทความด้วยครับ ผมติดตามอ่านอยู่นะครับ เรื่องนี้คิดว่ามีประโยชน์ มาก ๆ
 :25: :49:


หัวข้อ: Re: จุดเด่นของกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: VongoleX ที่ มกราคม 22, 2012, 04:10:02 pm
เห็นด้วยครับ มาต่อบทความด้วยนะครับ หรือช่วยกันวิจัยว่าจริง ๆ ไม่จริงก็ดีนะครับ จะได้เป็นแนวทางให้กับครูอาจารย์ และเพื่อนที่ร่วมสายกรรมฐาน มัชฌิมาแบบลำดับ นำมาปรับปรุงกันครับ

  :bedtime2: :c017:


หัวข้อ: Re: จุดเด่นของกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: PRAMOTE(aaaa) ที่ มกราคม 23, 2012, 01:14:59 am
จุดเด่น คือ สอนตามวิธีแบบโบราณ ก็คือ วิธีดูจิต   สอบสภาวะ ตามความจริง ทั้ง รูป สี เน้นมาตรฐานความถูกต้อง ยึดถือวิธีที่ครูบาอาจารย์ กรรมฐาน มัชฌิมา แบบลําดับ รุ่นก่อนเก่า ได้สืบทอดให้คงอยู่ต่อไป ดั่งเช่นที่สืบทอด กันมา รุ่นต่อรุ่นๆ
        ต้องมีการแจ้งอารมณ์พระกรรมฐาน สร้างพุทธานุสสติ ระหว่าง ตัวผู้เป็นศิษย์ กับครูบาอาจารย์ สอนในระหว่างนั่ง ไม่มีตํารา ถ้าแจ้งอารมณ์ผ่าน ก็ได้กรรมฐานใหม่
   ยังยืนหยัดในเจตนาองค์ต้นพระกรรมฐาน เพื่อมิให้ของเดิมต้องสูญเสียไป ในพระประวัติที่มีการทําสังคายนา ทุกๆครั้ง ตั้งแต่คราวพุทกาลมา ล้วนมีแต่ครูบาอาจารย์กรรมฐาน มัชฌิมา ร่วมสังคายนาด้วยทั้งสิ้น


หัวข้อ: Re: จุดเด่นของกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ มกราคม 23, 2012, 10:06:17 am
อนุโมทนา กับทุกท่าน ที่ช่วยกันชี้ข้อดี และ ข้อด้อย ของกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ในสถานการณ์ ปัจจุบันนับว่ามีประโยชน์ มากต่อการเผยแผ่ ในยุคนี้ ซึ่งการแสดงความเห็นของพวกท่าน นับว่าเป็น การแนะนำที่มีประโยชน์เป็น อย่างยิ่ง

  ดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลาย แสดงความเห็นกันอย่างเต็มที่ ตามที่ท่านรู้ ซึ่งจะเป้นบุญต่อการจรรโลงกรรมฐาน ในยุคนี้ ด้วย

  ขออนุโมทนา กับความเห็นทุกความเห็น

  เจริญธรรม

   ;)


หัวข้อ: Re: จุดเด่นของกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: นักเดินทาง ที่ มกราคม 23, 2012, 09:01:10 pm
ขอบคุณพระอาจารย์ ที่ให้โอกาสครับ ผมก็กำลังรอสังเกตการณ์ เพื่อน ๆ ทุกท่านแสดงความเห็นกันต่อย่างไร จึงสงวนท่าที ไว้ก่อนครับ เดี๋ยวไม่ถูกใจกันอย่างไร จะได้ไม่มีกรรม ต่อกันครับ

  ก็อยากให้เพื่อน ๆ ทีมมัชฌิมา แสดงความคิดเห็นกันก่อนบ้างนะครับ เพราะเป็นวงใน .......

   :coffee2: :49: :25: :c017:


หัวข้อ: Re: จุดเด่นของกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: นักเดินทาง ที่ มีนาคม 08, 2012, 10:19:43 pm
เกือบลืมแล้วนะครับ กับการมาชี้แจง แต่เห็นเพื่อน ๆ ไม่สนใจกัน ก็เลยลืมไปเลยครับ

นำมาให้อ่านทบทวนกันก่อนนะครับ

 :67: :67: :67:


หัวข้อ: Re: จุดเด่นของกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ครูนภา ที่ มีนาคม 09, 2012, 09:34:19 am
สนใจมากคะ กรุณา มาต่อ เนื้อหาด้วยนะคะ เพราะอ่านแล้วมีประโยชน์ ในเชิงวิเคราะห์ มากคะ

  :c017: :25:


หัวข้อ: Re: จุดเด่นของกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: บุญเอก ที่ มีนาคม 10, 2012, 08:06:55 am
ติดตามอ่านอยู่ ครับ มีเนื้อหาดี ครับ

  :s_hi:


หัวข้อ: Re: จุดเด่นของกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: prayong ที่ มีนาคม 14, 2012, 06:46:07 am
(http://www.madchima.net/images/288_good_1.jpg)

น่าสนใจนะคะ โปรดมาสานต่อ ด้วยคะ
ติดตามอ่านอยู่นะจ๊ะ


 :88:


หัวข้อ: Re: จุดเด่นของกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: นักเดินทาง ที่ มีนาคม 15, 2012, 08:56:22 pm
สำหรับ กรรมฐาน มีผู้เรียนสำเร็จจำนวนมากนั้น อันนี้เท่าที่ผมสัมผัสแล้ว มีจำนวนมากจริง ๆ ครับ เพียงแต่ในสายกรรมฐาน นี้มีความเคารพใน ครูอาจารย์ ไม่ไปเที่ยวสอนมั่ว ครับ จึงทำให้ดูเหมือนมีผู้สอนน้อย ผมเจอผู้ที่ปฏิบัติในกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ถึงห้อง พระอานาปานุสสติ นี้ไม่ต่ำกว่า 20 คน ครับ

   ที่นี้ศิษย์ที่เป็น ฆราวาส คงพูดกันยากนะครับ แต่พูดถึงศิษยื ที่เป้นพระสงฆ์แล้ว

  ท่านเข้าไปดูใน http://www.madchima.org/forum/index.php?board=20.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?board=20.0)

  เกี่ยวกับ วัด พระสงฆ์ พระธาตุ พระเครื่อง
  จะเห็น ศิษย์ที่เป็นพระยุคกรุงรัตนโกสินทร์ นี้มีจำนวน ไม่ใช่น้อยเลยนะครับ
  แต่ปฏิบัติได้แล้ว ที่มาเป็นครูสอนนั้น ก็มีน้อยครับ เพราะแต่ละรูป แต่ละองค์ก้เด่นไปคนละแบบ ครับ

   :s_hi: :s_hi: :s_hi:


หัวข้อ: Re: จุดเด่นของกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: magicmo ที่ มีนาคม 19, 2012, 01:25:00 pm
อนุโมทนาบุญ


หัวข้อ: Re: จุดเด่นของกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: นักเดินทาง ที่ พฤษภาคม 06, 2012, 10:07:13 pm
เพื่อน ๆ ที่ เข้ามาใหม่ นะครับ ฝากอ่าน ตรงนี้นะครับ

 :s_hi: :67: :13: :13: :13:


หัวข้อ: Re: จุดเด่นของกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: นักเดินทาง ที่ พฤษภาคม 07, 2012, 11:02:26 pm
เพื่อน ๆ ที่ เข้ามาใหม่ นะครับ ฝากอ่าน ตรงนี้นะครับ

 :s_hi: :67: :13: :13: :13:

เพื่อน ๆ ที่มาใหม่ อย่าลืมอ่านส่วนนี้กันนะครับ
  :25:


หัวข้อ: Re: จุดเด่นของกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: นักเดินทาง ที่ พฤษภาคม 14, 2012, 10:24:24 pm
ไม่ได้มาโพสต์ นานแล้วนะครับ เพราะเดินทางไปปฏิบัติธรรม ทำภาระกิจกับสหายธรรมกันหลายท่านทำให้ไม่ค่อยมีเวลามาอัพเดท นะครับ วันนี้ ก็เลยจะมาอัพเดท ข้อที่ 19 ครับ
  อดใจไม่ได้ หลังจากได้ชมมิวสิกวีดีโอ ปณิธาน มุ่งเผยแผ่พระกรรมฐาน ที่พระอาจารย์สนธยา ประพันธ์แล้วฟังแล้วซึ้งดีครับ อย่างน้อยพระอาจารย์ท่านก็มีเจตน์จำนงค์ชัดเจนในการเผยแผ่ ครับ


 19. ผู้ฝึกกรรมฐาน มีปณิธาน มุ่งสู่พระนิพพาน   ผมให้คะแนนไว้ที่ ปานกลาง คือ 50/50 นะครับ

    ผู้ฝึกกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ จากที่ผมได้คลุกคลี กับวงในวงนอก ที่วัดราชสิทธารามเป็นเวลาร่วม 15 กว่าปีมานี้ ไปปฏิบัตินั่งกรรมฐาน เรียนกับหลวงพ่อท่านก็บ่อย จนท่านจะจำผมได้หรือไม่ผมก็ไม่ทราบ นะครับ แต่จากการคลุกคลี ทั้งเพื่อน ๆ ที่ไปร่วมปฏิบัติกันนั้น ส่วนใหญ่มุ่งมาฝึกกรรมฐาน เป็นเพราะอยากได้ ฌาน มีฤทธิ์ เพราะว่ากรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ มีแนวทางชัดเจนเลื่อนระดับการฝึกได้อย่างชัดเจน เพื่อนๆ ผมพอได้ฝึกขึ้นห้องสี่ ก็เป็นเอามากกันหลายท่าน บางทีก็พูดกำกวมกับพบ ราวกับเป็นพระอรหันต์ มีตาทิพย์ หูทิพย์ มีฤทธิ์สะกดใจ เข้าดูจิต กันเป็นกันหลายท่าน แต่ก็ไม่เห็นมุ่งหรือที่จะทำความเข้าใจ ตามเห็นตามความเป็นจริงกันสักเท่าไหร่ ทั้งที่ ๆ กรรมฐาน นี้มีไว้ฟอกกิเลสโดยตรง แต่กับมีแต่พูดเรื่อง ฤทธิ์ 10 ประการกันมากกว่า ที่เหลือพอจะคุยเรื่องการเห็นตามความเป็นจริง วิปัสสนา ของพระกรรมฐาน ก็มีเหลืออยู่พอ ๆ กัน

   ดังนั้น ข้อนี้ผมให้คะแนนมาจากความรู้สึกของผมที่เพื่อน ๆ รอบตัวเพื่อนที่ไปฝึกกรรมฐานด้วยกัน นะครับ ผิดถูกอย่างไร ชี้แนะผมได้นะครับ


(http://www.madchima.net/images/288_good_1.jpg)


   


หัวข้อ: Re: จุดเด่นของกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: paisalee ที่ กันยายน 23, 2012, 01:34:31 am
คุณ midnight ข้อมูลน่าจะแน่นนะครับ

อ่านแล้ว เข้าใจความลำบากในแนวทางกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ในปัจจุบันเลยนะครับ ว่าทำไมจึงมีผู้สนใจปฏิบัติตามน้อยลง หลัก ๆ ก็คือ ขาด ผู้ใหญ่ที่เป็น ราชวงศ์ สนับสนุนไม่เหมือนครา ร.1 - ร.4 สนับสนุนสมัยนั้น ผมว่า ตรงนี้มีส่วนมากนะครับ และ ขาดพระราชาคณะ ระดับสมเด็จ ส่งเสริมด้วยในปัจจุบัน

  และที่สำคัญ เพราะว่าแนวทางกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ นั้นต้องพบครูเป็นประจำ คนในสมัยปัจจุบันนี้ ไม่ค่อยยากจะพบครูมาก เพราะว่าการเจริญทางด้านวัตถุสูง จึงไม่ค่อยให้ความสำคัญทางด้านจิตใจกันแบบเมื่ออดีต

   :014:


หัวข้อ: Re: จุดเด่นของกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ธุลีธวัช (chai173) ที่ กันยายน 23, 2012, 03:54:56 pm
กรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ในปัจจุบันขาด ผู้ใหญ่ที่เป็น ราชวงศ์ สนับสนุน และ ขาดพระราชาคณะ ระดับสมเด็จ ส่งเสริมด้วยในปัจจุบัน และที่สำคัญ เพราะว่าแนวทางกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ นั้นต้องพบครูเป็นประจำ คนในสมัยปัจจุบันนี้ ไม่ค่อยอยากจะพบครู จึงไม่ค่อยให้ความสำคัญทางด้านจิตใจกันแบบเมื่ออดีต

กรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ หากจะรื้อฟื้นคงต้องอาศัยครูบาอาจารย์ผู้รู้จริงชี้นำ แต่ด้วยครูบาอาจารย์ผู้กล่าวสอนได้

มีเพียงหลวงพ่อพระครูคณะ ๕ วัดราชสิทธิ์ฯ ลำพังเพียงรูปเดียวคงเหน็ดเหนื่อยท่านมาก แม้จะมีอยู่ท่านก็จะอยู่ด้วยไม่

นาน ผมว่าพระกรรมฐานแนวนี้คงต้องเรียนฝากเพียงเฉพาะศิษย์เอกสืบตกทอดเป็นบุคคลแล้วเร้นกายสันโดษหาย อย่าง

เช่นท่านพระโพธิธรรมตั๊กม้อสืบตกทอดให้ศิษย์เว่ยโฮ(เสินกวง)รูปที่ 1 กระทั่งสู่ท่านฮวางยาน(หงเหยิ่น)รูปที่ 5 สู่ศิษย์

เอกท่านเว่ยหลาง(ฮุ่ยเหนิง)(ท่านเว่ยหลางรับสืบทอดอยู่เร้นกายกว่า 40 ปี จึงเผยแพร่) ซึ่งเป็นยุคที่พระโพธิธรรมตั๊กม้อ

กล่าวไว้ว่าจะเป็นยุคแห่งความแพร่หลายสามารถวางรากฐานของนิกายเซ็นอย่างสมบูรณ์ได้ สรุปได้ว่านิกายเซ็นสืบตก

ทอดเพียงเฉพาะศิษย์เอกหนึ่งเดียวมาถึง 6 รุ่น จึงมีบัณฑิตใต้ต้นไม้(ชายตัดฟืนเลี้ยงชีพ) ผู้มีวาสนาเป็นครูบาอาจารย์

คนสอนคนอื่นได้มาวางรากฐานสานต่อแนวธรรมกรรมฐานนิกายเซ็น กรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ก็น่าจะในแนวเดียว

กันนี้ หรือ หลากหลายท่านจะคิดแย้งไปจากนี้


หัวข้อ: Re: จุดเด่นของกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Jojo ที่ กันยายน 23, 2012, 08:14:59 pm
(ท่านเว่ยหลางรับสืบทอดอยู่เร้นกายกว่า 40 ปี จึงเผยแพร่)

40 กว่าปีท่านอยู่อย่างไร น่าศึกษา นะคะ คุณธรรมธวัชเปิด กระทู้ประวัติ ท่านเว่ยหล่างด้วยนะคะเราเคยได้ยินพระอาจารย์เคยกล่าวถึงว่า ท่านเว่ยหล่าง นั่งมรณะภาพ ไม่รู้กระทู้ไหน อันนี้จริงหรือไม่จ๊ะ

ขอบคุณล่วงหน้า จ้า

  :c017: :49: :25: :58:
 


หัวข้อ: Re: จุดเด่นของกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: นักเดินทาง ที่ กันยายน 24, 2012, 12:20:49 am
ชื่นชมกับคุณ ธรรมธวัช ที่มองเห็นความจริงของการสืบทอดกรรมฐาน สายนี้นะครับ ผมว่ายุคนี้ หายากมากแล้วนะครับ เพราะยุคนี้เป็น ยุค ที่สติปัฏฐานเฟื่องฟู มากที่สุดนะครับ จริตของคนเป็นอย่างนี้ด้วยนะครับ คือต้องการปฏิบัติภาวนาโดยอยู่กับสังคม เรียกว่า ใช้ชีวิตการภาวนาในสังคมนะครับ

   ดังนั้นแนวกรรมฐาน ที่หลีกออกจากสังคม จึงไม่เป็นกรรมฐานที่หลาย ๆ คน สนใจเพราะต้องทิ้งบ้าน สละเรือน อาชีพ ผู้คนออกไปอยู่ป่า อยู่เขา อยู่ถ้ำ อย่างพระที่เอาจริงเอาจังในการภาวนานั้น ไม่มีแล้วนะครับสมัยนี้

   ผู้คนที่ภาวนา ชอบสังคมในการภาวนานะครับ แทนที่จะชอบวิเวกในการภาวนา

   ขอบคุณครับ ที่มาร่วมวิจารณ์เพื่อ ความก้าวหน้าในการเผยแผ่พระกรรมฐานนะครับ

  :c017: :25:


หัวข้อ: Re: จุดเด่นของกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ธุลีธวัช (chai173) ที่ กันยายน 24, 2012, 10:24:28 pm
(ท่านเว่ยหลางรับสืบทอดอยู่เร้นกายกว่า 40 ปี จึงเผยแพร่)

(http://2.bp.blogspot.com/-RR6PAngY83M/TiFnLNhST-I/AAAAAAAANd4/LVFh4fXhdzA/s320/02%2B%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587%2B%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3.jpg)          (http://3.bp.blogspot.com/-x0ksDXbZa8k/TiFn7A3X5DI/AAAAAAAANeA/9qalMb9blRo/s320/02%2B%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587%2B%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%25AB%25E0%25B9%2589%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2581.jpg)          (http://1.bp.blogspot.com/-NkPM2FIUNQA/TiFoo4qCj9I/AAAAAAAANeI/RED5GPQe6Jw/s320/02%2B%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587%2B%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2581.jpg)         

(http://1.bp.blogspot.com/-ljoYicq5ZPI/TiFpjmxrTMI/AAAAAAAANeQ/ra99zcVRWfQ/s320/02%2B%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587%2B%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B3%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2587.jpg)          (http://3.bp.blogspot.com/-gNgi57Qt1uA/TiFqV2IcvJI/AAAAAAAANeY/8XA-eJAWkz0/s320/02%2B%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587%2B%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%258A.jpg)

บรรยายจากภาพจะเห็นว่าท่านพระอาจารย์เว่ยหลาง(ฮุ่ยเหนิง)ได้รับการสืบทอดตำแหน่งสังฆปรินายกลำดับ 6

ด้วยการรับมอบบาตรและจีวรขณะที่ยังมิได้บวช ซึ่งอันตรายมากสำหรับท่านที่เป็นศิษย์ปลายแถวจึงต้องเร้นหนี

หายเข้าป่าภาวนาหลบซ่อนตัวกว่า 40 ปี และอาศัยความยาวนานนี้ค่อยๆแซกตัวออกมาสั่งสอนผู้คนหยั่งรากฐาน

นิกายฉาน ณาน หรือ เซน จนเป็นที่แพร่หลายจวบจนปัจจุบัน
http://sanamluang2008.blogspot.com/2011/07/162.html         


หัวข้อ: Re: จุดเด่นของกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: บุญเอก ที่ กันยายน 25, 2012, 02:01:39 am
ถูกใจมากเลยครับ คนที่มีเชื้อจีน และองค์กรที่ เป็นอาสา ก็จะได้ยุ่งกับสุสาน คนจีนประจำ ประเพณีจีนอยู่แล้วครับ โดยเฉพาะ เรื่องการปฏิบัติแบบเซ็น นั้นเป็นสิ่งที่ผมสนใจมาตั้งแต่เล็กครับ อิทธิพลจากภาพยนต์จีน มีผลมากครับ

 :s_hi:


หัวข้อ: Re: จุดเด่นของกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ครูนภา ที่ กันยายน 25, 2012, 09:35:17 am
ข้อสรุป มีประโยชน์ มากคะ
 :c017: :25:


หัวข้อ: Re: จุดเด่นของกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: นักเดินทาง ที่ ตุลาคม 18, 2012, 12:45:58 am
ก็ยืนยัน นะครับ ว่ามีเจตนา วิจารณ์เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นักภาวนากรรมฐาน นะครับ ส่วนเรื่องของครูอาจารย์ที่สอนวิชากรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ในฐานะที่ผมเป็นผู้ฝึกไปนั่งฟังสอนทั้งที่วัด และในสถานที่ต่าง ๆ ผมบอกตามตรงเลยนะครับ ที่ผมชอบและเห็นว่าสอนได้เข้าใจ และ ทำให้ปฏิบัติได้ มีไม่ถึง 4 องค์ครับที่เป็นพระสงฆ์ ตลอดระยะเวลาที่ผมได้ฝึกกรรมฐาน มาเป็นเวลา 15 กว่าปีนี้คงกล่าวได้ตามที่ผมแสดงไว้นะครับ

 และอยากให้เกิดมีผู้สืบทอด ธรรมทายาททางกรรมฐาน มากขึ้นนะครับ

  :25: :49: :welcome: :67: :13:


หัวข้อ: Re: จุดเด่นของกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: นักเดินทาง ที่ ธันวาคม 28, 2012, 01:00:19 am
อยากให้เพื่อน ๆ ช่วยกันทบทวน นะครับ สิ้นปี แล้ว การเผยแผ่พระกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ กว้างขึ้นหรือไม่ครับ อยากให้พิจารณาครับ และที่สำคัญ ครูอาจารย์กรรมฐาน มีเพิ่มขึ้นหรือไม่ ? อันนี้ผมก็อยากให้ทบทวนครับ

  :13: :s_good: :49:


หัวข้อ: Re: จุดเด่นของกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สถาพร ที่ พฤษภาคม 06, 2013, 03:26:42 pm
ผมว่า หัวข้อนี้ คงจะเป็น อมตะนิรันตร์กาล แล้วนะครับ เพราะปัญหาที่ยกมา ปัจจุบัน ก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้ เลยนะครับ

  thk56 st12 :13: :13: :13:


หัวข้อ: Re: จุดเด่นของกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: samapol ที่ พฤษภาคม 06, 2013, 07:58:00 pm
ไม่ได้อ่านนาน นะครับ รื้อมาอ่านใหม่ ยัง เฉียบ นะครับ

  :25: :49:


หัวข้อ: Re: จุดเด่นของกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: mature_na ที่ พฤษภาคม 07, 2013, 01:09:10 pm
เห็นด้วยกับพี่THAWATCHAI173 ครับและคิดว่าการเริ่มฟื้นฟูกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ในยุคถัดๆไปน่าจะเป็นแบบนี้ครับคือมีศิษย์เอกสืบทอดวิชาทั้งหมดยุคละคนสองคนเก็บตัวเงียบบ่มเพาะตนเองจนวิชาแก่กล้าแล้วค่อยออกมาโด่งดังอีกทีนึง

 สำนวนติดหนังกำลังภายในไปหน่อยนะครับ
:86: :s_laugh:


กรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ในปัจจุบันขาด ผู้ใหญ่ที่เป็น ราชวงศ์ สนับสนุน และ ขาดพระราชาคณะ ระดับสมเด็จ ส่งเสริมด้วยในปัจจุบัน และที่สำคัญ เพราะว่าแนวทางกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ นั้นต้องพบครูเป็นประจำ คนในสมัยปัจจุบันนี้ ไม่ค่อยอยากจะพบครู จึงไม่ค่อยให้ความสำคัญทางด้านจิตใจกันแบบเมื่ออดีต

กรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ หากจะรื้อฟื้นคงต้องอาศัยครูบาอาจารย์ผู้รู้จริงชี้นำ แต่ด้วยครูบาอาจารย์ผู้กล่าวสอนได้

มีเพียงหลวงพ่อพระครูคณะ ๕ วัดราชสิทธิ์ฯ ลำพังเพียงรูปเดียวคงเหน็ดเหนื่อยท่านมาก แม้จะมีอยู่ท่านก็จะอยู่ด้วยไม่

นาน ผมว่าพระกรรมฐานแนวนี้คงต้องเรียนฝากเพียงเฉพาะศิษย์เอกสืบตกทอดเป็นบุคคลแล้วเร้นกายสันโดษหาย อย่าง

เช่นท่านพระโพธิธรรมตั๊กม้อสืบตกทอดให้ศิษย์เว่ยโฮ(เสินกวง)รูปที่ 1 กระทั่งสู่ท่านฮวางยาน(หงเหยิ่น)รูปที่ 5 สู่ศิษย์

เอกท่านเว่ยหลาง(ฮุ่ยเหนิง)(ท่านเว่ยหลางรับสืบทอดอยู่เร้นกายกว่า 40 ปี จึงเผยแพร่) ซึ่งเป็นยุคที่พระโพธิธรรมตั๊กม้อ

กล่าวไว้ว่าจะเป็นยุคแห่งความแพร่หลายสามารถวางรากฐานของนิกายเซ็นอย่างสมบูรณ์ได้ สรุปได้ว่านิกายเซ็นสืบตก

ทอดเพียงเฉพาะศิษย์เอกหนึ่งเดียวมาถึง 6 รุ่น จึงมีบัณฑิตใต้ต้นไม้(ชายตัดฟืนเลี้ยงชีพ) ผู้มีวาสนาเป็นครูบาอาจารย์

คนสอนคนอื่นได้มาวางรากฐานสานต่อแนวธรรมกรรมฐานนิกายเซ็น กรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ก็น่าจะในแนวเดียว

กันนี้ หรือ หลากหลายท่านจะคิดแย้งไปจากนี้หัวข้อ: Re: จุดเด่นของกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: yoyoyo ที่ กรกฎาคม 27, 2013, 12:29:59 pm
 :08: :08:


หัวข้อ: Re: จุดเด่นของกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: samapol ที่ กันยายน 19, 2013, 02:35:58 am
ท่าน Midnight ไม่มาชี้แจงต่อ หรือ ครับ ผมตามอ่านอยู่นะครับ

 :c017:


หัวข้อ: Re: จุดเด่นของกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: SRIYA ที่ กันยายน 24, 2013, 01:21:42 am
มาแนะนำต่อ ด้วย กำลังสนใจ
 st11 st12


หัวข้อ: Re: จุดเด่นของกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: fasai ที่ ตุลาคม 22, 2013, 12:11:25 pm
เป็นไปได้ เชิญท่าน Midnight มา เล่าต่อ ด้วย คะ

 หายไปไหน เอ่ย หรือ ติดงาน อะไร คิดถึง นะคะ
 
 เพราะไม่ค่อยเห็น มีใครกล่าวถามเรื่อง กรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ กันนะคะ มาส่งเสริมด้วย คะ

  st12 st12 st12


หัวข้อ: Re: จุดเด่นของกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: PRAMOTE(aaaa) ที่ ธันวาคม 27, 2014, 06:31:19 pm
จุดเด่น กรรมฐานมัชฌิมาแบบลําดับ

.............เปิดกลับที่หน้า  ๑..............


หัวข้อ: Re: จุดเด่นของกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: PRAMOTE(aaaa) ที่ มกราคม 18, 2015, 01:40:21 pm
จุดเด่นกรรมฐานโบราณสายนี้ :014: :104: :104: