สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน

กรรมฐาน มัชฌิมา => ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน => ข้อความที่เริ่มโดย: lastman ที่ มิถุนายน 13, 2010, 01:20:05 pmหัวข้อ: ปฏิบัติ กรรมฐาน ไม่มี วสีได้หรือไม่ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: lastman ที่ มิถุนายน 13, 2010, 01:20:05 pm
ฟังบรรยายเรื่อง วสี แล้วผมจำไม่ได้

เวลาปฏิบัตินั้น ไม่ต้องสนใจเรื่อง วสี เลยได้หรือป่าวครับ


หัวข้อ: Re: ปฏิบัติ กรรมฐาน ไม่มี วสีได้หรือไม่ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ มิถุนายน 13, 2010, 10:50:31 pm
วสี แปลว่าความคล่องแคล่วชำนาญ

มี 5 ประการ

1.อาวัชชนวสี  ความสามารถในการพิจารณาองค์ฌานด้วยมโนทวาราวัชชวนจิต
2.สมาปัชชนวสี ความสามารถในการเข้าฌาน
3.อฐิฏฐานวสี ความสามารถในการให้ฌานดำรงอยู่ตามกำหนด
4.วุฏฐานวสี ความสามารถ ในการออกจากฌานตามกำหนด
5.ปัจจเวกขณวสี ความสามารถในการพิจารณาองค์ฌานด้วยชวนจิต


สำหรับบุคคลที่ได้ ฌาน แล้วนะ

ถ้ายังไม่ได้ ฌาน อยู่ระหว่างการฝึก ถึง อุปจาระสมาธิ วสีจะมีความหมายตามด้านล่างนี้

         1.อาวัชชวนวสี  หมายถึงการกำหนดนึกองค์บริกรรม เช่นภาวนา พุทโธ ก็อยู่กับ พุทโธ
         2.สมาปัชชนวสี หมายถึงการกำหนดเลื่อนฐานบริกรรม และ เข้า ออก จากการบริกรรม
         3.อธิษฐานวสี หมายถึงการกำหนดอธิษฐาน และทำตามที่อธิษฐานได้
         4.วุฏฐานวสี หมายถึงกำหนดเวลา เข้า ออก กรรมฐานได้อย่างแม่นยำ ไม่คลาดเคลื่อน
         5.ปัจเวกขณวสี หมายถึงกาำรกำหนดพิจารณาองค์ธรรม แห่ง สมาธิ เช่น องค์แห่ง ฌาน อุปจารฌาน
หรือแม้แต่ ฝ่ายปัญญาวิมุตติ นั้นก็สามารถกำหนด องค์ธรรม แห่งวิปัสสนาตามโพชฌงค์ 7 ได้ ( อธิบายแบบบรวม ๆ )

อ้างถึง
เวลาปฏิบัตินั้น ไม่ต้องสนใจเรื่อง วสี เลยได้หรือป่าวครับ

ตอบว่าได้ เพราะตอนที่เราภาวนาอยู่ ยิ่งจิตเป็น สมาธิ เพิ่มขึ้น ๆ นั้นก็ย่อมไม่ได้นึกถึง สภาวะแห่ง ปริยัติอยู่แล้วคงสภาวะ ผู้ปฏิบัติ และ ผู้รับปฏิเวธ

ดังนั้นในระหว่าง ภาวนา นั้นไม่ต้องนึกถึง วสี ก็ได้ แต่ให้มีความเข้าใจ

ถ้าปฏิบัติ ตามครูอาจารย์ ที่สอน ก็จะเข้าใจเอง ในองค์ธรรม

เพราะ วสี นั้นแท้จริง เป็น ปฏิเวธ ต้องภาวนาถึงจะมี เพียงรู้แต่ ปริยัติ ไว้ก็ไม่มีอยู่ดี

เจริญพรให้เข้าใจตามนี้

ถามสั้น ๆ แต่ให้ตอบเยอะมากไม่ได้หัวข้อ: Re: ปฏิบัติ กรรมฐาน ไม่มี วสีได้หรือไม่ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: arlogo ที่ ธันวาคม 10, 2011, 10:02:43 am
ตอบตามคำถาม ก่อนนะ   "ปฏิบัติ กรรมฐาน ไม่มี วสีได้หรือไม่ครับ ? "

ปฏิบัติกรรมฐาน ไม่ต้องมี วสี ก็ได้ อันนี้หมายถึง โดยพยัญชนะ นะ๊จ๊ะ คือ ผู้ปฏิบัติไม่จำเป็นต้องว่า มีวสีอะไร ชื่ออะไร มีกี่ข้อ กี่อย่าง อย่างนี้ ไม่ต้องมี ไม่ต้องรู้ก็ได้นจ๊ะ ในการภาวนา สำหรับ วสี นั้นนำมาอธิบายให้เข้าใจเท่านั้นว่าตรงนี้ เรียกว่า มีความชำนาญอะไรกัน เท่านั้น

ส่วน วสี ในการภาวนานั้น ถึงแม้เราไม่รู้ แต่เมื่อเราภาวนาจริง ก็ใช่ว่าจะไม่มี นะจ๊ะ

ถ้าหมายถึง ปริยัติ อรรถ ความหมายของ วสี นั้นไม่ต้องรู้ก็ได้ นะจ๊ะ

 แต่ วสี นั้น เราจะรู้จัก หรือ ไม่รู้จัก แต่เมื่อเราภาวนาจริง ๆ วสี นั้นก็อยู่มีขึ้นเอง

  อุปมา เหมือนคนขับรถ จะสามารถเข้าเกียร์ได้เอง ถ้าขับรถบ่อย ๆ ไม่ต้องคอยท่อง ว่าเลี้ยว เกียร์อะไร เบา เกียร์ อะไร เร็ว เกียร์ อะไร อย่างนี้

   ดังนั้น วสี นั้น หมายถึง ความชำนาญในการภาวนา นะจ๊ะ

  เจริญธรรม

   ;)