สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน

กรรมฐาน มัชฌิมา => ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน => ข้อความที่เริ่มโดย: arlogo ที่ มีนาคม 13, 2012, 05:27:30 pmหัวข้อ: อยากเป็นชาวสวรรค์ หรือ เป็นชาว อุตตรกุรุทวีป ( ชาวลับแล ) กันบ้างไหม ?
เริ่มหัวข้อโดย: arlogo ที่ มีนาคม 13, 2012, 05:27:30 pm
      พระสุตตันตปิฎก  อังคุตตรนิกาย  นวกนิบาต  [๑.ปฐมปัณณาสก์]
                 ๓.สัตตาวาสวรรค  ๑.ติฐานสูตร
 
เล่มที่ 23 หน้า 475
 
                  ๓. สัตตาวาสวรรค
               หมวดว่าด้วยสัตตาวาส
                  ๑. ติฐานสูตร
               ว่าด้วยฐานะ ๓ ประการ
            [๒๑]    ภิกษุทั้งหลาย    มนุษย์ชาวอุตตรกุรุทวีปเหนือกว่าเทวดาชั้นดาวดึงส์
และมนุษย์ชาวชมพูทวีป    ด้วยฐานะ    ๓    ประการ
            ฐานะ  ๓   ประการ๑    อะไรบ้าง    คือ
               ๑.    ไม่มีความเห็นแก่ตัว   
               ๒.    ไม่มีความหวงแหน
               ๓.    มีอายุแน่นอน
            ภิกษุทั้งหลาย    มนุษย์ชาวอุตตรกุรุทวีปเหนือกว่าเทวดาชั้นดาวดึงส์และมนุษย์
ชาวชมพูทวีป  ด้วยฐานะ  ๓  ประการนี้แล
            ภิกษุทั้งหลาย    เทวดาชั้นดาวดึงส์เหนือกว่ามนุษย์ชาวอุตตรกุรุทวีปและมนุษย์
ชาวชมพูทวีป    ด้วยฐานะ    ๓    ประการ
            ฐาน ๓ ประการ อะไรบ้าง    คือ
                ๑.    อายุอันเป็นทิพย์ 
                ๒.    วรรณะอันเป็นทิพย์
                ๓.    สุขอันเป็นทิพย์
            ภิกษุทั้งหลาย    เทวดาชั้นดาวดึงส์เหนือกว่ามนุษย์ชาวอุตตรกุรุทวีปและมนุษย์
ชาวชมพูทวีป    ด้วยฐานะ    ๓    ประการนี้แล๑ ไม่มีความเห็นแก่ตัว  หมายถึงไม่มีตัณหา  อีกนัยหนึ่ง  หมายถึงไม่มีความทุกข์  ไม่มีความหวงแหน  หมาย
   ถึงไม่หวงแหนว่า  “สิ่งนี้เป็นของเรา”  มีอายุแน่นอน  หมายถึงมีอายุ  ๑,๐๐๐  ปี  และมีคติที่แน่นอนคือ  เมื่อ
   จุติจากอุตตรกุรุทวีปแล้วต้องไปเกิดในสวรรค์เท่านั้น  (องฺ.นวก.อ.  ๓/๒๑/๓๐๓)

(http://www.madchima.net/images/433_card_35.jpg)
หัวข้อ: อยากเป็นชาวสวรรค์ หรือ เป็นชาว อุตตรกุรุทวีป เป็นได้ เพราะไม่เห็นแก่ตัว
เริ่มหัวข้อโดย: arlogo ที่ มีนาคม 13, 2012, 05:42:12 pm
วันนี้มาชักชวน ท่านทั้งหลาย เป็นชาวสวรรค์ กับชาวอุตตรกุรุทวีป กันสักหน่อย เพราะบางท่านคิดว่า การเป็นชาวสวรรค์เป็นเรื่องยาก เป็นชาวอุตตรกุรุทวีป ก็เป็นกันยาก

 แท้ที่จริง การเป็นอย่างนี้ไม่ยาก แต่เป็นยาก ถ้าไม่อยากเป็น
 
 อันที่จริง การเป็นชาว ทั้ง สอง นี้ เป็นได้ง่าย ๆ ถ้าท่านพอกพูน ความไม่เห็นแก่ตัว ไว้มาก ๆ นะจ๊ะ

 เมื่อก่อนอาตมา เคยคิดว่า ความไม่เห็นแก่ตัว เป็นคุณธรรมของ พระโสดาบัน ( เมื่อก่อน นะจ๊ะ นานมาแล้ว )
ดังนั้น วันนี้ทบทวนธรรม แล้วอยากบอกท่่านทั้งหลายว่า ความไม่เห็นแก่ตัว นั้นท่านทั้งหลาย ที่เป็น เทวดา มั่นคงในหลักธรรม พระพุทธศาสนา นี้ก้เป้นได้นะจ๊ะ

      การไม่เห็นแก่ตัว เป็นหัวข้อรวม ๆ
 
           การไม่เห็นแก่ตัว นั้น เริ่มตั้งแต่ระดับพื้น ๆ คือ ความตั้งใจ รักษา ศีล นี้ก็ถือว่าไม่เห็นแก่ตัวแล้ว คนที่มีศีลไม่ใช่คนเห็นแก่ตัว เพราะเป็นคนที่เห็นแก่ เพื่อน ๆ ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ร่วมโลก ร่วมธรรม นะจ๊ะ

           การไม่เห็นตัวระดับสูงขึ้นมาอีกหน่อยก็คือ การใ้หทาน ซึ่งก็เริ่มกันตั้งแต่ ทานสามัญ ไปจนกระทั่งเป็นทาน ขั้นสูง อย่างเช่น อภัยทาน ธรรมทาน เป็นต้น

           การไม่เห็นแก่ตัว พอกพูนได้ ด้วยการภาวนา อันนี้ สำคัญมาก ๆ เพราะการภาวนา ก็คือ การปฏิบัติ ไม่ว่า จะเป็น ศีล เป็นทาน ก็ต้องอาศัยการภาวนา เพราะการภาวนาสนับสนุนธรรม ทุกประการ

     ดังนั้นอยากชวนท่านทั้งหลาย เป็นชาวสวรรค์ ชาวอุตตรกุรุทวีป กันดีกว่า เน้อ....

     สาธุ

    (http://www.madchima.net/images/905_card_36.jpg)


หัวข้อ: Re: อยากเป็นชาวสวรรค์ หรือ เป็นชาว อุตตรกุรุทวีป ( ชาวลับแล ) กันบ้างไหม ?
เริ่มหัวข้อโดย: inlove ที่ มีนาคม 13, 2012, 07:29:02 pm
อยากเป็นชาวสวรรค์ คะ

อนุโมทนา สาธุ คะ

  :25:


หัวข้อ: Re: อยากเป็นชาวสวรรค์ หรือ เป็นชาว อุตตรกุรุทวีป ( ชาวลับแล ) กันบ้างไหม ?
เริ่มหัวข้อโดย: sakol ที่ มีนาคม 13, 2012, 07:51:03 pm
สงสัย ว่า เกี่ยวอะไร กับเรื่อง ลับแล ที่วงเล็บไว้ครับ

  :25: :smiley_confused1:


หัวข้อ: Re: อยากเป็นชาวสวรรค์ หรือ เป็นชาว อุตตรกุรุทวีป ( ชาวลับแล ) กันบ้างไหม ?
เริ่มหัวข้อโดย: ธุลีธวัช (chai173) ที่ มีนาคม 14, 2012, 02:55:55 am
มนุษย์ชาวชมพูทวีปมีตัณหาความเห็นแก่ตัวเป็นที่สุด คือ ความรัก ที่เสแสร้งมีให้กันอย่างน่าทุเรศ โลกใบนี้จึงไม่น่าอยู่ อีกทั้งชาวสวรรค์เห็นแก่ตัวชั่วไม่ต่างกัน โลกจึงวิกฤตวิกลเพราะมนุษย์เทวดาเอื้อกัน ขอเป็นชาวอุตตรกุรุทวีปดีกว่า ครับ.!


หัวข้อ: Re: อยากเป็นชาวสวรรค์ หรือ เป็นชาว อุตตรกุรุทวีป ( ชาวลับแล ) กันบ้างไหม ?
เริ่มหัวข้อโดย: tcarisa ที่ มีนาคม 14, 2012, 10:38:22 am
ถ้า ชาตินี้ข้าพเจ้า ภาวนาไม่สำเร็จ เมื่อตายไปแล้วขอให้ข้าพเจ้า ได้ชาติกำเนิดใน อุตตรกุรุทวีป เป็นชาวพุทธที่นั่นด้วยเถิด ด้วยบุญที่สั่งสม ขอให้สำเร็จตามนี้เทอญ

   :25: :25: :25: :25: :25: :25:


หัวข้อ: Re: อยากเป็นชาวสวรรค์ หรือ เป็นชาว อุตตรกุรุทวีป ( ชาวลับแล ) กันบ้างไหม ?
เริ่มหัวข้อโดย: VongoleX ที่ มีนาคม 17, 2012, 07:35:35 pm
(http://www.madchima.net/images/433_card_35.jpg)

 :08:

อนุโมทนาสาธุ ครับ


หัวข้อ: Re: อยากเป็นชาวสวรรค์ หรือ เป็นชาว อุตตรกุรุทวีป ( ชาวลับแล ) กันบ้างไหม ?
เริ่มหัวข้อโดย: colo ที่ มีนาคม 17, 2012, 07:48:18 pm
เมื่อก่อนก็ไม่เคยคิดจะอธิษฐาน เป็นชาวอุตตรกุรุทวีป ครับแต่พอได้อ่านพระสูตรที่นำมาเสนอแล้ว รู้สึกสนใจเป็นอย่างมากเลยครับ คิดไปคิดมา ก้ไมอย่ากเกิดมาเป็นมนุษย์บนชมพูทวีปแล้วจริง ๆ ครับ

 เอาด้วยคนครับ อธิษฐานเป็นชาวอุตตรกุรุทวีิป ด้วยคนครับ

  :08: :25: