สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน

กรรมฐาน มัชฌิมา => ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน => ข้อความที่เริ่มโดย: malee ที่ กันยายน 02, 2012, 01:54:03 pmหัวข้อ: กรรมฐาน จะแก้กรรมได้อย่างไร คะ
เริ่มหัวข้อโดย: malee ที่ กันยายน 02, 2012, 01:54:03 pm
คือ รับทราบมาว่า กรรมฐาน แก้กรรม ได้
อยากทราบว่า แท้ที่จริง กรรมฐาน จะแก้กรรมได้อย่างไร คะ

 ได้อ่านในหนังสือ แล้ว เห็นวิธีการมาก ๆ มายเลยคะ แต่ ที่จุดแก้กรรม เช่น สามีนอกใจ มีลูกก็ปวดหัว อย่างนี้กรรมฐาน จะช่วยแก้กรรมได้อย่างไร คะ

  เรียนถามด้วยความเคารพคะ ( รอจดหมายพระอาจารย์ หลายเดือนแล้วคะ )

  :'( :'( :'(


หัวข้อ: Re: กรรมฐาน จะแก้กรรมได้อย่างไร คะ
เริ่มหัวข้อโดย: นักเดินทาง ที่ กันยายน 04, 2012, 12:51:17 am
กรรมฐาน แก้กรรม ( การกระทำ ) ได้จริงๆ ครับ
อย่างน้อยก็เริ่มจากการแก้กรรม ไม่ดี ที่เราจะกระทำต่อไป ให้ดีครับ

 การเจริญกรรมฐาน จัดเป็น กุศลจิต ครับ ผู้เจริญกรรมฐาน นั้นจิตย่อมผ่องใส นี่ก็แก้กรรม ( พฤติกรรม ) ได้แล้วครับ

  ส่วนเรื่องการแก้กรรมที่เคยทำผิดมานั้น สำหรับพระพุทธศาสนานั้น ไม่มีหลักคำสอนประมาณนี้นะครับ ที่จะมาไถ่บาป ไถ่กรรม อะไรได้นะครับ เมื่อสร้างกรรมไว้อย่างไร ก็ย่อมรับผลกรรมอย่างนั้นครับ


   :s_hi:


(http://www.watbusaya.org/web/0kum.jpg)
ขอบคุณภาพ จาก http://www.watbusaya.org (http://www.watbusaya.org)


หัวข้อ: Re: กรรมฐาน จะแก้กรรมได้อย่างไร คะ
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ กันยายน 04, 2012, 07:22:30 pm
ตอบได้ดี นะจ๊ะ กรรมฐาน แก่กรรม ส่วนแรก เรียกว่า พฤติกรรม ก่อน
ต่อไป กรรมฐานก็พัฒนา ไปสู่การแก้กรรม ขั้นสูง ที่เรียกว่า เลิกใช้กรรม เพราะไม่ต้องเกิดมาอีกต่อไป นั่นแหละจ้า เพราะกรรมฐาน มีเพื่อแก้กรรม ส่วนที่คั่งค้าง ทั้งหมดก็ตรงนี้ ดังนั้นเมื่อไม่เกิดแล้ว มีกรรมมากมายขนาดไหน ก็ใช้กันชาตินี้ ชาติเดียว ไม่สะสมไปชาติต่อไปอีกแล้วนะจ๊ะ

 เจริญธรรม / เจริญพร

  ;)


หัวข้อ: Re: กรรมฐาน จะแก้กรรมได้อย่างไร คะ
เริ่มหัวข้อโดย: เสกสรรค์ ที่ กันยายน 05, 2012, 08:04:32 am
อ่านข้อสุดท้าย
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)


[105] วัฏฏะ 3 หรือ ไตรวัฏฏ์ (วน, วงเวียน, องค์ประกอบที่หมุนเวียน ต่อเนื่องกันของภวจักร หรือสังสารจักร — the triple round; cycle)
       1. กิเลสวัฏฏ์ (วงจรกิเลส ประกอบด้วยอวิชชา ตัณหา และอุปาทาน — round of defilements)
       2. กรรมวัฏฏ์ (วงจรกรรม ประกอบด้วยสังขารและกรรมภพ — round of Karma)
       3. วิปากวัฏฏ์ (วงจรวิบาก ประกอบด้วย วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ซึ่งแสดงออกในรูปปรากฏที่เรียกว่า อุปปัตติภพ ชาติ ชรา มรณะ เป็นต้น — round of results)

       สามอย่างนี้ ประกอบเข้าเป็นวงจรใหญ่แห่งปัจจยาการ เรียกว่า ภวจักร หรือ สังสารจักร ตามหลักปฏิจจสมุปบาท

Vism.581.    วิสุทธิ. 3/198.


(http://www.na.mahidol.ac.th/LCProj/Thai-Folksy/Image/Oths/Religions/Budha/image003.gif)