ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
  • สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน
แสดงกระทู้
This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.
  Messages   Topics   Attachments  

  Topics - kosol
หน้า: [1]
1  เรื่องทั่วไป / ข่าวสารเพื่อนถึงเพื่อน / เชิญผู้สนใจฝึกกรรมฐาน ปฏิบัติธรรมเดือน มิถุนายน 2556 คณะ 5 วัดราชสิทธาราม เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2013, 10:07:52 am
เชิญผู้สนใจฝึกกรรมฐาน ปฏิบัติธรรมเดือน มิถุนายน 2556
ณ คณะ 5 วัดราชสิทธาราม  22 - 23 ( 2 วัน )

ที่คณะ 5 และพระอุโบสถ วัดราชสิทธาราม (พลับ)

ถนนอิสรภาพ ซ.อิสรภาพ 23 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
 โทร.084-651-7023

ขอบคุณภาพจาก https://www.facebook.com/phrakrusittisongvon
 

กำหนดการ ปฏิบัติธรรมเดือนมิถุนายน 2556

    วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน  2556  ขึ้น 14   ค่ำ เดือน 7

   เวลา 09.00-10.00  น.          ลงทะเบียน รับทานอาหารเช้า

  ขึ้นกรรมฐาน นั่งกรรมฐาน

    เวลา 10.00 น.- 11.00 น.      รับประทานอาหารเพล พักผ่อน

    เวลา 13.00 น.- 14.00 น.      ฟังบรรยายธรรม –ตอบปัญหา

    เวลา 14.00 น.- 16.00 น.      เจริญจิตภาวนา เดินจงกรม

    เวลา 16.00 น.- 17.00 น.      ทำวัตรสวดมนต์ ในพระอุโบสถ อุทิศส่วนกุศล

   วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2556  แรม 15 ค่ำ เดือน 7 

     เวลา 06.30 น.- 08.30 น.    รับประทานอาหารเช้า  ทำวัตรเช้าในพระอุโบสถ

     เวลา 09.30 น.- 11.00 น.    นั่งกรรมฐานเดินจงกรม รับประทานอาหารเพล

     เวลา 13.00 น.- 14.00 น.    ฟังธรรมบรรยาย   

     เวลา 14.00 น.- 16.00 น.    เจริญจิตภาวนา เดินจงกรม ทำธุระส่วนตัว   

     เวลา 16.30 น.- 17.00 น.    ทำวัตรเย็น  ในพระอุโบสถ ลาศีล

ที่มาข่าวสาร
http://www.somdechsuk.org/node/297

2  ธรรมะสาระ / สนทนาธรรม ทั่วไป ตามความชอบใจของท่าน / ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรม อยู่สูตร นี้นะครับ เมื่อ: มกราคม 25, 2013, 01:39:00 am


**************************************************
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรม

บุคคลคิดแล้วจึงกระทำกรรมด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ

เหตุเกิดแห่งกรรมเป็นไฉน คือ ผัสสะเป็นเหตุเกิดแห่งกรรม

ความต่างแห่งกรรมเป็นไฉน คือ กรรมที่ให้วิบากใน
นรกก็มี กำเนิดสัตว์ดิรัจฉานก็มี เปรตวิสัยก็มี มนุษย์โลกก็มี เทวโลกก็มี

วิบากแห่งกรรมเป็นไฉน คือ เราย่อมกล่าววิบากแห่งกรรมว่ามี ๓ ประการ คือ
กรรมที่ให้ผลในปัจจุบัน ๑ กรรมที่ให้ผลในภพที่เกิด ๑ กรรมที่ให้ผลในภพต่อๆไป ๑

ความดับแห่งกรรมเป็นไฉน คือ ความดับแห่งกรรมย่อมเกิดขึ้นเพราะความดับแห่งผัสสะ

อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการนี้แล คือ สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ เป็นปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งกรรม

**************************************************
นิพเพธิกสูตร
เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๒  บรรทัดที่ ๙๖๑๑ - ๙๗๕๓.  หน้าที่  ๔๑๘ - ๔๒๔
3  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / หลังจากฝึกสมาธิ แล้ว เมื่อออกจากสมาธิ แล้วทำไมเหนื่อยมากครับ เมื่อ: ตุลาคม 24, 2012, 01:05:47 am
หลังจากฝึกสมาธิ แล้ว เมื่อออกจากสมาธิ แล้วทำไมเหนื่อยมากครับ อันที่จริงผมคิดว่าการฝึกสมาธินั้นฝึกพลังจิตแล้วก็ต้องไม่เมื่อยล้า ร่างกาย จะเกิดสมดุลย์เคยฟัง และคิดมาอย่างนี้  แต่พอผมได้ฝึกแล้วเกิดอาการเหนื่อยมากหลังจากออกจากสมาธิ บางครั้งก็หลับไม่รู้เรื่องเลยครับ

 ไม่ทราบว่าอาการอย่างนี้ผิดปกติหรือไม่ครับ

  :c017: :25:
4  ธรรมะสาระ / สนทนาธรรม ทั่วไป ตามความชอบใจของท่าน / องค์ของภิกษุผู้มีความเพียร ๕ เมื่อ: ตุลาคม 17, 2012, 01:22:44 pm
องค์ของภิกษุผู้มีความเพียร ๕

  [๕๑๘] ดูกรราชกุมาร องค์ของภิกษุผู้มีความเพียร ๕ เหล่านี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.
องค์ของภิกษุผู้มีความเพียร ๕ เป็นไฉน?
๑. ดูกรราชกุมาร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีศรัทธา เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่า
แม้เพราะเหตุนี้ๆ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึก ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้จำแนกพระธรรม.

๒. เธอเป็นผู้มีอาพาธน้อย มีโรคเบาบาง ประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอ
ไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก เห็นปานกลางควรแก่ความเพียร.

๓. เธอเป็นผู้ไม่โอ้อวด ไม่มีมายา เปิดเผยตนตามความเป็นจริง ในพระศาสดาหรือในเพื่อนพรหมจรรย์ผู้เป็นวิญญูทั้งหลาย.

๔. เธอเป็นผู้ปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อยังกุศลธรรมให้เข้าถึงพร้อม
เป็นผู้มีกำลัง มีความบากบั่นมั่นคง ไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย.

๕. เธอเป็นผู้มีปัญญา เป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาอันเห็นความเกิดและดับเป็นอริยะ
สามารถชำแรกกิเลส ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ.
ดูกรราชกุมาร องค์ของภิกษุผู้มีความเพียร ๕ ประการนี้แล ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์แห่ง
ภิกษุผู้มีความเพียร ๕ ประการนี้แล เมื่อได้ตถาคตเป็นผู้แนะนำ พึงทำให้แจ้งซึ่งที่สุดพรหมจรรย์ อันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า ที่กุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการ ด้วยปัญญา อันยิ่งเองในปัจจุบันแล้วเข้าถึงอยู่ได้ [ใช้เวลาเพียง] เจ็ดปี. ดูกรราชกุมาร เจ็ดปีจงยกไว้.

 ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์แห่งภิกษุผู้มีความเพียร ๕ ประการนี้
 เมื่อได้ตถาคตเป็นผู้แนะนำ พึงทำให้แจ้งซึ่งที่สุดพรหมจรรย์อันไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่า ที่กุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการ ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน แล้วเข้าถึงอยู่ได้. [ใช้เวลาเพียง] หกปี ...ห้าปี ... สี่ปี ... สามปี ... สองปี ... หนึ่งปี. ดูกรราชกุมาร หนึ่งปีจงยกไว้.

 ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์แห่งภิกษุผู้มีความเพียร ๕ ประการนี้ เมื่อได้ตถาคตเป็นผู้แนะนำ พึงทำให้แจ้งซึ่งที่สุดพรหมจรรย์อันไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่า ที่กุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการ ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน แล้วเข้าถึงอยู่ได้ [ใช้เวลาเพียง] เจ็ดเดือน. ดูกรราชกุมาร เจ็ดเดือนจงยกไว้.

ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์แห่งภิกษุผู้มีความเพียร ๕ ประการนี้ เมื่อได้ตถาคตเป็นผู้แนะนำพึงทำให้แจ้งซึ่งที่สุดพรหมจรรย์ อันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า ที่กุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการ ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน แล้วเข้าถึงอยู่ได้ [ใช้เวลาเพียง]หกเดือน ... ห้าเดือน ... สี่เดือน ... สามเดือน ... สองเดือน ... หนึ่งเดือน. ดูกรราชกุมาร ครึ่งเดือน จงยกไว้.

 ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์แห่งภิกษุผู้มีความเพียร ๕ ประการนี้ เมื่อได้ตถาคตเป็นผู้แนะนำพึงทำให้แจ้งซึ่งที่สุดพรหมจรรย์อันไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่า ที่กุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน แล้วเข้าถึงอยู่ได้ [ใช้เวลาเพียง] เจ็ดคืน เจ็ดวัน. ดูกรราชกุมาร เจ็ดคืนเจ็ดวันจงยกไว้.

 ภิกษุประกอบด้วยองค์แห่งภิกษุผู้มีความเพียร ๕ ประการนี้ เมื่อได้ตถาคตเป็นผู้แนะนำ พึงทำให้แจ้งซึ่งที่สุดพรหมจรรย์ อันไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่า ที่กุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการ ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน แล้วเข้าถึงอยู่ได้ [ใช้เวลาเพียง] หกคืนหกวัน ... ห้าคืนห้าวัน ... สี่คืนสี่วัน ... สามคืน...สามวัน ... สองคืนสองวัน ... หนึ่งคืนหนึ่งวัน. ดูกรราชกุมาร หนึ่งคืนหนึ่งวันจงยกไว้.

ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์แห่งภิกษุผู้มีความเพียร ๕ ประการนี้ เมื่อได้ตถาคตเป็นผู้แนะนำ ตถาคต สั่งสอนในเวลาเย็น จักบรรลุคุณวิเศษได้ในเวลาเช้า ตถาคตสั่งสอนในเวลาเช้า จักบรรลุคุณวิเศษได้ในเวลาเย็น. เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว โพธิราชกุมารได้กราบทูลว่า พระพุทธเจ้ามีพระคุณเป็นอัศจรรย์ พระธรรมมีพระคุณเป็นอัศจรรย์ พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้วเป็นอัศจรรย์ เพราะภิกษุที่พระผู้มีพระภาคทรงสั่งสอนในเวลาเย็น จักบรรลุคุณวิเศษได้ในเวลาเช้า ที่พระผู้มีพระภาคทรงสั่งสอนในเวลาเช้า จักบรรลุคุณวิเศษได้ในเวลาเย็น.
(๕/๕๑๘)
5  เรื่องทั่วไป / forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน / จ่อยุบโรงเรียนพระปริยัติธรรม 50 แห่ง เมื่อ: ตุลาคม 17, 2012, 01:20:48 pm
วันนี้ (9 ต.ค.)นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ขณะนี้นอกจาก พศ. จะเร่งจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (บี-เน็ต) หรือว่า B-net -Buddhism National Educational Test) ให้กับสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั้งประเทศ 16,000 รูป เพื่อใช้วัดระดับมาตรฐานความรู้ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะสงฆ์แล้วนั้น ตนได้มอบนโนบายให้เร่งดำเนินการพัฒนาคุณภาพและแก้ปัญหาการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ โดยเฉพาะเรื่องการสอนบาลีเสริมเข้าไปในชั้นเรียนและการบริหารทรัพยากรร่วมกันด้วย เนื่องจากการสำรวจพบว่าโรงเรียนพระปริยัติธรรมขนาดเล็กที่มีอยู่ประมาณ 50 แห่ง มีอัตราครูสอนน้อยไม่ครบตามรายวิชาที่ตั้งไว้ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายเรียนฟรี 15 ปีเด็กส่วนใหญ่หันไปเรียนการศึกษาภาคบังคับหมด มาบวชเรียนจึงน้อยลงเรื่อยๆ


นายนพรัตน์ กล่าวต่อไปว่า ส่วนที่บวชเรียนอยู่บางรูปไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่าย ค่าเดินทาง เพราะอาศัยอยู่วัดห่างไกล ทำให้จำนวนนักเรียนมีแนวโน้มลดลงจากปี 2554 มีนักเรียน 56,000 รูป ในปี 2555 มียอดนักเรียนเหลือเพียง 54,000 รูปเท่านั้น โรงเรียนบางแห่งมีนักเรียนแค่ 3 ห้องๆ ละ30 รูป ซึ่งถือว่าน้อยมาก หากปล่อยทิ้งไว้อาจมีแนวโน้มโรงเรียนพระปริยัติธรรม ขนาดเล็กอาจจะต้องถูกยุบในที่สุด อย่างไรก็ตามแนวทางแก้ไขเฉพาะหน้านั้น ทาง พศ.จะเร่งจัดสรรงบประมาณที่มีอยู่ 1,100 ล้านบาทลงไปเพื่อช่วยเหลืออย่างเต็มที่ และจะเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนที่เป็นพระสงฆ์มาช่วยสอนมากขึ้น เพื่อให้พระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถจะมีทักษะประสบการณ์ในการสอนเด็กให้มีคุณภาพ


“ส่วนโรงเรียนที่มีสามเณรเรียนน้อยจริงๆ อาจจะให้ยุบรวมกับโรงเรียนใกล้เคียงแล้วสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รถโดยสารให้ ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวจะต้องเร่งสร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้ามาบวชเรียน นอกเหนือจากทุนเล่าเรียนหลวงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน เพื่อพัฒนาวงการศึกษาคณะสงฆ์แล้ว ตนจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาทุนเรียนฟรีถึงปริญญาเอกให้สามเณรที่เรียนดีด้วย” ผอ.พศ. กล่าว


http://www.dailynews.co.th/education/159937
6  เรื่องทั่วไป / forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน / เบอร์ฉุกเฉิน ครับ เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2012, 11:41:43 pm
ตำรวจทางหลวง☎1193 กรมทางหลวง☎1586 บขส.☎1490 ตร.จราจร☎1197 สวพ.91☎1644 จส.100☎1137 แจ้งจับสัตว์☎1362 ไฟฟ้านครหลวง☎1130 ประปา1125

7  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / ทำอย่างไร ให้คนที่ไม่เคยสนใจในการปฏบิติ กรรมฐานมาสนใจในกรรมฐาน เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2012, 04:50:44 pm
ทำอย่างไร ให้คนที่ไม่เคยสนใจในการปฏบิติ กรรมฐานมาสนใจในกรรมฐาน

 คือ ถ้าจะเริ่มต้นเรียนกรรมฐาน แต่ไม่เคยมีศรัทธาในการภาวนากรรมฐาน มาก่อนควรเริ่มตรงไหนก่อนครับ และถ้ามีคนรอบข้างไม่สนใจเรื่องกรรมฐาน ด้วยแล้ว คือไม่สนเรื่องการปฏิบัติ ที่ว่าพ้นทุกข์กันเลยครับ เราควรจะทำอย่างไรครับ ที่จะทำให้ใจเราศรัทธาและมีกำลังในการปฏิบัติ กรรมฐานให้ดียิ่งขึ้นไปครับ

  :s_hi: :s_hi: :c017: :c017:
8  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / สัมปยุตธาตุ กับ สัมปยุตธรรม คืออะไร ครับ เมื่อ: มิถุนายน 10, 2012, 08:11:51 pm
สัมปยุตธาตุ กับ สัมปยุตธรรม คืออะไร ครับ คือฟังรายการภาวนาทาง madchimaRDN มาหลายครั้งและจะได้ยินบ่อย ๆ ครับ อยากทราบว่า คำว่า

  สัมปยุตธาตุ คือ อะไรครับ ใช้ตอนไหน ต้่องทำอย่างไร ครับ
  สัมปยุตธรรม คือ อะไรครับ ใช้ตอนไหน ต้องทำอย่างไร ครับ

   คิดว่าถามทางหน้าเว็บ หน้าจะได้คำตอบรวดเร็ว กว่า นะครับ

   ขอบคุณมากครับ

  ( ไม่จำเป็นต้องเป็นพระอาจารย์ ต้องตอบนะครับ ขอความกรุณา ศิษย์พี่น้องกรรมฐาน แนะนำผมหน่อย นะครับ )

 ขอบคุณมากครับ

  :c017:
9  เรื่องทั่วไป / ส่งจิตออกนอก (นั่งเล่นคุยกัน) / อริยทรัพย์ มีค่า กว่า ทรัพย์ ของมนุษย์ อย่างไร ครับ เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2012, 12:57:40 pm
คือได้อ่านข้อความ แล้ว ว่า มี

  อริยทรัพย์ ที่พระพุทธเจ้า ทรงประทานให้โอรสของพระองค์ 4 ประการ

  1.สัทธา ในพระตถาคต
  2.ศีลสัมปทา การถึงพร้อมด้วยศีล
  3.สังเฆ ปสาโท ความเลื่อมใสในพระสงฆ์
  4.ทิฏฐุชุกรรม การทำความเห็นธรรมอย่างเนือง ๆ

  อ่านแล้ว ทรัพย์ 4 ประการนี้ เหนือกว่าทรัพย์ ของมนุษย์ ตรงไหนครับ ?

  ขอบคุณมากครับ

  :c017:
10  เรื่องทั่วไป / ส่งจิตออกนอก (นั่งเล่นคุยกัน) / ทำไม ? นักรบ และ เสนาบดี เมื่อไปพบพระพุทธเจ้า จึงออกบวช เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2012, 12:54:44 pm
ได้ฟัง พระพุทธประวัติ ความที่พระเจ้าสุทโธทนะ ทรงส่งทหาร และ เสนาบดี ไปเชิญพระพุทธเจ้า เสด็จกลับเมืองแต่เมื่อไปแล้ว ครั้นได้ฟังธรรม จากพระพุทธเจ้า ทำไมจึงออกบวช เพราะอะไร

   ท่านคิดอะไรกันอยู่ ในขณะนั้น จึงเห็นธรรม บรรลุธรรม กันได้ง่าย

   หรือ มีธรรมอันใดที่เราชาวปัจจุบัน ในขณะนี้ ยังคิดไม่ถึงในขณะนั้น

   :) :17: :c017:
11  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / อาจารย์สอนกรรมฐาน ควรใช้ face book หรือไม่ครับ เมื่อ: ตุลาคม 08, 2011, 03:59:05 pm
คือ สงสัย ถ้าเป็นพระที่ภาวนากรรมฐาน แล้ว เรื่องของ โลก ๆ สังคม ๆ อะไรประมาณนี้ สมควรที่จะใช้ facebook หรือไม่ครับ คือ ยกพวกพระที่เรียนหนังสือ ออกไปอันนี้ยกให้นะครับ แต่พระที่สอนกรรมฐานและ
เป็นครูอาจารย์ นี้สมควรหรือไม่ครับ

  :s_hi: :25:
หน้า: [1]