สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน

กรรมฐาน มัชฌิมา => ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ธัมมะวังโส ที่ กรกฎาคม 20, 2019, 11:57:27 amหัวข้อ: บันทึกการเข้า ออกกรรมฐาน ในพรรษา ปี พ.ศ. 2562 ของ ธัมมะวังโส
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ กรกฎาคม 20, 2019, 11:57:27 am
(http://madchima.net/2019/ps-001.jpg)

ถาม พอจ พรรษานี้ เข้ากรรมฐานหรือไม่คะ / ครับ

ตอบ ในพรรษานี้ ก็จะเว้นการโพสต์ ไปตามการอธิษฐานเข้าพรรษา ตามปกติ อย่างทุกพรรษา ดังนั้นเรื่อง โพสต์ ถาม ตอบ ก็จะไม่ค่อยได้มาตอบอย่างทุกครั้ง เพราะต้องเข้ากรรมฐาน เป็นระยะเวลานาน เพิ่มขึ้น ดังนั้น ก็จะเริ่มจากเบาๆ ไปหลายวัน ในเดือนแรก ก็จะทำเบา ๆ ไปก่อน

เจริญธรรม / เจริญพร

เข้าพรรษา คืออะไร ?

เข้าพรรษา เป็นส่วนของวินัยสงฆ์ ส่วนหนึ่ง เมื่อถึง คราฤดูฝน ภิกษุต้องหยุดเดินทาง โดยไม่มีความจำเป็น ณ สถานที่ ๆ ถูกต้องตาม พระวินัย โดย มีพุทธานุญาต ให้พักอาศัย อยู่ที่ใด ที่หนึ่ง ที่ไม่มีโทษแก่การภาวนา

การเข้าพรรษานี้ พระเจ้าพิมพิสารให้กำหนดเป็น ชุณปักษ์
[๒๐๙] ก็โดยสมัยนั้นแล พระเจ้าพิมพิสาร จอมเสนามาคธราช มีพระราชประสงค์ จะทรงเลื่อนกาลฝนออกไป จึงทรงส่งทูตไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่า ถ้ากระไร ขอพระคุณเจ้า ทั้งหลายพึงจำพรรษาในชุณหปักษ์อันจะมาถึง. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค.
พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้คล้อยตามพระเจ้าแผ่นดิน.

ดังนั้นกาลแห่ง ฤดูฝน ที่เป็น ชุณปักษ์ จึงเป็นกาลที่พระพุทธเจ้า พุทธบัญญัติ ไปตามที่ พระเจ้าพิมพิสารขอไว้นั่นเอง

การเข้าพรรษา ทำอย่างไร
1. ภิกษุทำการกำหนดเขต สำหรับ สถานที่ ไม่ใช่อาวาสตรง เพื่อรู้เขตแห่งราตรี
2. ทำการอธิษฐานเข้าพรรษา
3. และอยู่จำพรรษา ในที่นั้น ๆ เป็นเวลา 90 วัน หรือ 3 เดือน

ในระหว่างเข้าพรรษา ภิกษุ ควรทำอย่างไร
1. ควรศึกษาหลักธรรม หรือ สมาทาน กรรมฐาน
2. ควรตั้งสัจจะเพื่อรักษา การอยู่จำพรรษา ให้บริบูรณ์

การไปสถานที่อื่น ๆ ในระหว่าง พรรษา นั้นทำอย่างไร
การไปสถานที่ อื่น ๆ ในระหว่างเข้าพรรษา มีข้อกำหนด ตามวินัย ด้วยความจำเป็น หลายอย่าง อาทิ เช่น ไปเยี่ยมบิดามารดา ที่ป่วย หรือ ได้รับนิมนต์เป็นพิเศษ เป็นต้น ถ้าจะต้องไปจะต้องกลับมาให้ถึงที่อธิษฐาน เข้าพรรษา ภายใน 7 ราตรี
การไปอย่างนี้เรียกว่า สัตตาหะ

ดังนั้นการอยู่จำพรรษา นั้นเป็นเรื่อง ของภิกษุ ตั้งแต่ 1 รูป ขึ้นไป ไม่ใช่เป็นเหตุ ของฆราวาส

คฤหัสถ์ หรือ ฆราวาส ควรทำอย่างไร
ควรบำรุงภิกษุ ผู้อยู่จำพรรษา ในที่นั้นให้อยู่จำพรรษา ได้ครบถ้วนตามกำหนด

เจริญธรรม / เจริญพร


หัวข้อ: Re: หลักธรรม เข้าพรรษา ปี พ.ศ. 2562
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ กรกฎาคม 20, 2019, 11:57:52 am
วันที่ 2 ( หลังเข้าพรรษา )
การสมาทาน ศีล
การตรวจ ศีล
การรักษา ศีล

เป็นคุณสมบัติผู้ภาวนา เริ่มต้น
ถ้าหากศีล พร่อง ทะลุ ขาด ย่อมตั้งจิตให้มั่น ไม่ได้

ดังนั้นก่อนจะเดินจงกรม นั่งสมาธิ
ให้สำรวจ ตรวจศีล ของตนเองเสียก่อน
ถ้าอะไรมันพร่อง ก็สมาทานใหม่ และรักษา ให้แน่ใจ อย่างน้อยต้อง รักษาให้ได้ 3 วัน ขึ้นไป

เจริญธรรม / เจริญพร


หัวข้อ: Re: หลักธรรม เข้าพรรษา ปี พ.ศ. 2562
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ กรกฎาคม 20, 2019, 11:58:21 am
วันที่ 3
ทำการตรวจศีล ของตนเอง
เพิ่มการสวดคาถา พญาไก่เถื่อน 108 จบ
( การเป็นศิษย์ในสายสมเด็จหลวงปู่สุก ไม่สวดคาถานี้ไม่ได้ )
ทบทวนศีล รักษาศีล และ นั่งสวดคาถา

เจริญธรรม / เจริญพร


หัวข้อ: Re: หลักธรรม เข้าพรรษา ปี พ.ศ. 2562
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ กรกฎาคม 20, 2019, 11:58:31 am
วันที่ ๔
เดินจงกรม ๑ ชม
นั่งกรรมฐาน มากกว่า ๒ ชม จนถึง ๔ ชม

๑.การเดินจงกรม ใช้ จตุรธาตุ ขั้นที่ ๑

๒.การนั่งกรรมฐาน ใช้ พุทธานุสสติ มัชฌิมา แบบลำดับ ในพระธรรมปีติ ห้องที่ ๑

ฝึกอย่างเบา ๆ แต่ให้เป็น สติ เป็นหลัก จนถึงสมาธิ เพื่อเข้าสู่ธรรมชื่อว่า ปีติ

เจริญธรรม / เจริญพร


หัวข้อ: Re: หลักธรรม เข้าพรรษา ปี พ.ศ. 2562
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ กรกฎาคม 21, 2019, 11:20:47 am
วันที่ 5 ( 21/7/62 )
เดินจงกรมธาตุ เป็น เพิ่ม 4 ระดับ
ปัญจมธาตุ ฉัฏฐธาตุ สัตตธาตุ อัฏฐธาตุ

นั่งกรรมฐาน ด้วยพุทธานุสสติ
พระธรรมปีติ ยุคลธรรม สุขสมาธิ

เจริญธรรม / เจริญพร


หัวข้อ: Re: หลักธรรม เข้าพรรษา ปี พ.ศ. 2562
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ กรกฎาคม 22, 2019, 10:28:21 am
วันที่ ๖ ( ๒๒ ก.ค. ๖๒ )

วันนี้เดินจงกรม นวโลกุตระ ขั้นสุดท้าย

นั่งกรรมฐาน จบ พระสุขสมาธิ

เจริญธรรม / เจริญพร


หัวข้อ: Re: หลักธรรม เข้าพรรษา ปี พ.ศ. 2562
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ กรกฎาคม 23, 2019, 08:11:09 am
(http://madchima.net/2019/ps-002.jpg)

วันที่ ๗ ( ๒๓ ก.ค. ๖๒ )

วันนี้ ยุติ การเดินจงกรม
เข้านั่งกรรมฐาน มากกว่า ๑๒ ชม.
กรรมฐานที่ใช้ คือ อานาปานสติ หมวดกายานุปัสสนา ถึง จิตตานุปัสสนา คู่ที่ ๑ - คู่ที่ ๑๒

จะเริ่มเข้านั่งหลังฉันภัตร แล้ว ๑ ชม.

( ยังไม่กำหนด เป็น ๑ ทิวา ๑ ราตรี )

เจริญธรรม / เจริญพร


หัวข้อ: Re: หลักธรรม เข้าพรรษา ปี พ.ศ. 2562
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ กรกฎาคม 24, 2019, 09:51:42 am
วันที่ ๘ ( ๒๔ ก.ค. ๖๒ )

สำหรับ วันนี้ หยุดพัก ไม่ได้เข้ากรรมฐาน
ซักผ้า บริหารกาย ( ปลงหนวด ตัดเล็บ เป็นต้น )

เจริญธรรม / เจริญพร


หัวข้อ: Re: หลักธรรม เข้าพรรษา ปี พ.ศ. 2562
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ กรกฎาคม 26, 2019, 12:23:39 pm
วันที่ ๙ ( ๒๕ ก.ค. ๖๒ )

วันนี้ จะเข้ากรรมฐาน ช่วงเย็นๆ
กรรมฐานที่ใช้ คือ อานาปานสติ

เจริญธรรม / เจริญพร

หาเวลาให้แก่ตนเอง ได้ นั่นก็คือ ความสุขของตนเอง
คนที่หาเวลาให้ตนเองไม่ได้ คือ คนที่ไม่มีความสุข


หัวข้อ: Re: หลักธรรม เข้าพรรษา ปี พ.ศ. 2562
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ กรกฎาคม 26, 2019, 12:23:56 pm
วันที่ ๑๐ ( ๒๖ ก.ค. ๖๒ )

วันนี้ พักเข้ากรรมฐาน เพื่อขยับ เป็นเข้ากรรมฐาน ๒๔ ชม

เข้ากรรมฐาน ด้วย อานาปานสติ คู่ที่ ๑๓ และ คู่ที่ ๑๔

เจริญธรรม / เจริญพร

( เข้า ๒๔ ชม เข้า ๑ วัน ๑ คืน พัก ๑ วัน ๑ คืน )


หัวข้อ: ถาม การปฏิบัติธรรม คือ อะไร ครับ ขอ พอจ อธิบายหน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ กรกฎาคม 26, 2019, 12:24:17 pm
ถาม การปฏิบัติธรรม คือ อะไร ครับ ขอ พอจ อธิบายหน่อยครับว่า อย่างไร ชื่อว่า เป็นการปฏิบัติธรรม ครับ

ตอบ

๑. สภาวะใดที่สามารถข่มกลั้น ต่อกิเลสได้ ชื่อว่า การปฏิบัติธรรมได้ผลสำเร็จเบื้องต้น อาศัยธรรมเป็นเครื่องข่มกลั้นไม่ให้ไหลตามอกุศลไป จะมาก หรือ น้อย

๒.สภาวะใดที่มีการดับกิเลสได้ ชั่วครู่หนึ่ง ขณะหนึ่ง สภาวะนั้นชื่อว่า การปฏิบัติธรรมในขั้นกลาง คือต้องมีสมาทาน เช่น มีศีล มีสมาธิ มีปัญญา เพื่อยับยั้งอกุศลให้ยุติลงไป ชั่วคราว เป็นวัน เป็นเดือน เป็นปี

๓.สภาวะใดที่ดับกิเลสได้อย่างสิ้นเชิง กิเลสนั้นไม่สามารถ กำเริบ หรือเกิดขึ้นมาได้อีกต่อไป เป็นการปฏิบัติธรรมขั้นสูง มีความละเอียด หักแล้วซึ่งสงสาร ไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิด อีกต่อไป

ในทั้ง ๓ สภาวะนี้

สภาวะเบื้องต้น ชื่อว่า วิกขัมภนวิมุตติ
สภาวะเบื้องกลาง ชื่อว่า ตทังควิมุตติ
สภาวะเบื้องสูง ชื่อว่า สมุทเฉทปหานวิมุตติ

ผู้อ่อนอยู่ เป็น โยคาวจร ย่อมดับกกิเลส ได้ด้วยการข่มกิเลส เพียงช่วงหนึ่ง อาจจะแพ้หรือชนะ ขึ้นอยู่กับใจที่อดทนข่มกลั้นเอาไว้ ไม่ให้สนองไปตามตัณหา

ผู้สำเร็จธรรม เป็นอริยะขั้นต้น ตั้งแต่ โสดาบัน ถึง อนาคามี ย่อมดับกิเลสได้ชั่วคราว ถึงความพ้นได้ชั่วคราว

ผู้สำเร็จธรรมขั้นประณีต ย่อมดับกิเลสได้สิ้นเชิง ไม่เวียนว่ายกลับมาในภพ ในชาติอีกต่อเป็น พระอรหันต์ โดยชอบ สำเร็จกิจชื่อว่า พรมหจรรย์ โดยแท้นั่นเทียว

เจริญธรรม / เจริญพร


หัวข้อ: Re: หลักธรรม เข้าพรรษา ปี พ.ศ. 2562
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ กรกฎาคม 29, 2019, 01:41:56 pm
วันที่ 11 26 ก.ค. 62

เข้ากรรมฐาน 26/7/62 23.00 น. ถึง

วันที่ 12 27/7/62
ออกกรรมฐาน 27/7/62 23.30
( รวม 24 ชม 1 ทิวา 1 ราตรี )

เข้ากรรมฐานด้วย อานาปานสติ คู่ที่ 14

เจริญธรรม / เจริญพร


หัวข้อ: Re: หลักธรรม เข้าพรรษา ปี พ.ศ. 2562
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ กรกฎาคม 29, 2019, 01:42:19 pm
วันที่ 13 ( 28/7/62 )

สำหรับวันนี้ ก็เป็นวันพักผ่อน เตรียมตัวเข้ากรรมฐาน ต่อเนื่องไปอีกใน เวลาใกล้ ๆ เที่ยงคืน

เจริญธรรม / เจริญพร


หัวข้อ: Re: หลักธรรม เข้าพรรษา ปี พ.ศ. 2562
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ กรกฎาคม 29, 2019, 01:42:39 pm
วันที่ 14 ( 29/7/62 )

เข้ากรรมฐาน 28/7/62 22.30 น.
ออกกรรมฐาน 29/7/62 10.45 น
( ไม่เกิน 24 ชม )

ขอผลแห่งบุญที่ข้าพเจ้า ได้ทำนี้ จงถึงแก่ ผู้อุปถัมภ์ อุปัฏฐาก ไวยาวัจกร ตลอดถึงศิษย์ที่ขึ้นกรรมฐาน ที่สนับสนุน ธรรมทาน มูลกรรมฐาน กัจจายนะ นี้ ทุกท่าน

เจริญธรรม / เจริญพร


หัวข้อ: Re: หลักธรรม เข้าพรรษา ปี พ.ศ. 2562
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ สิงหาคม 01, 2019, 09:35:51 am
(http://madchima.net/2019/ps-003.jpg)

วันที่ 15 ( 30/7/62 )

เข้ากรรมฐาน 29/7/62 23.00
ออกกรรมฐาน 30/7/62 11.00
รวม 12 ชม

อุทิศผลแห่งสุขการภาวนา นี้ให้แก่ ผู้อุปถัมถ์ ผู้อุปัฏฐาน ไวยาวัจกร และศิษย์ที่ขึ้นกรรมฐาน ผู้ที่ได้ส่งเสริมการภาวนา ให้กับธัมมะวังโส ทุกท่าน

เจริญธรรม / เจริญพร


หัวข้อ: Re: หลักธรรม เข้าพรรษา ปี พ.ศ. 2562
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ สิงหาคม 01, 2019, 09:36:09 am
วันที่ 16 ( 31/7/62 )

เข้ากรรมฐาน 30/7/62 22.15
ออกกรรมฐาน 31/7/62 10.30
( 12 ชม )

อุทิศกุศลภาวนา ให้แก่ผู้อุปถัมภ์ อุปัฏฐาก ไวยาวัจกร และ ศิษย์ที่ขึ้นกรรมฐาน ทุกท่าน

เจริญธรรม / เจริญพร


หัวข้อ: Re: หลักธรรม เข้าพรรษา ปี พ.ศ. 2562
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ สิงหาคม 01, 2019, 09:36:27 am
วันที่ 17 ( 1/8/62 )

เข้ากรรมฐาน 31/7/62 21.00
ออกกรรมฐาน 1/8/62 09.15

( 12 ชม )

อุทิศกุศลภาวนา ให้แก่ผู้อุปถัมภ์ อุปัฏฐาก ไวยาวัจกร และ ศิษย์ที่ขึ้นกรรมฐาน ทุกท่าน

เจริญธรรม / เจริญพร

หมายเหตุ
สำหรับ วันที่ 1/8/62 ก็จะพัก 24 ชม เว้นการเข้ากรรมฐาน


หัวข้อ: Re: บันทึกการเข้า ออกกรรมฐาน ในพรรษา ปี พ.ศ. 2562 ของ ธัมมะวังโส
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ สิงหาคม 02, 2019, 12:07:35 pm
วันที่ 19 ( 2/8/62 )

วันนี้อยู่ในเวลาพัก จักเข้ากรรมฐาน ใกล้ ๆ เที่ยงคืน

เจริญพร


หัวข้อ: Re: บันทึกการเข้า ออกกรรมฐาน ในพรรษา ปี พ.ศ. 2562 ของ ธัมมะวังโส
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ สิงหาคม 03, 2019, 10:38:57 pm
วันที่ 20 ( 3/8/62 )

เข้ากรรมฐาน 2/8/62 21.30
ออกกรรมฐาน 3/8/62 22.30

อุทิศกุศลภาวนา ให้แก่ ผู้อุปถัมภ์ ผู้อุปัฏฐาก ไวยาวัจกร และ ศิษย์ที่ขึ้นกรรมฐาน ทุกท่าน

เจริญธรรม / เจริญพร


หัวข้อ: Re: บันทึกการเข้า ออกกรรมฐาน ในพรรษา ปี พ.ศ. 2562 ของ ธัมมะวังโส
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ สิงหาคม 06, 2019, 11:58:26 pm
(http://madchima.net/2019/ps-004.jpg)

วันที่ 21 ( 6/8/62 )( นับตั้งแต่วันที่ 17/7/62 แก้ไขจำนวนวัน )

เข้ากรรมฐาน 5/8/62 20.45
ออกกรรมฐาน 6/8/62 21.30
( 24 ชม )

อุทิศกุศลให้กับ ผู้อุปถัมภ์ ผู้อุปัฏฐาก ไวยาวัจกร และศิษย์ขึ้นกรรมฐาน ทุกท่านได้รับผลบุญ

เจริญธรรม / เจริญพร


หัวข้อ: Re: บันทึกการเข้า ออกกรรมฐาน ในพรรษา ปี พ.ศ. 2562 ของ ธัมมะวังโส
เริ่มหัวข้อโดย: saichol ที่ สิงหาคม 08, 2019, 06:47:25 am
พอจ จะเข้ากรรมฐาน อย่างนี้จนออกพรรษา หรือคะ ?

 st12 st12 st12


หัวข้อ: Re: บันทึกการเข้า ออกกรรมฐาน ในพรรษา ปี พ.ศ. 2562 ของ ธัมมะวังโส
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ สิงหาคม 08, 2019, 10:23:43 pm
วันที่ 22 ( 7/8/62 )

วันนี้ก็พักการเข้ากรรมฐาน 24 ชม หรือ มากกว่า

เจริญธรรม / เจริญพร


หัวข้อ: Re: บันทึกการเข้า ออกกรรมฐาน ในพรรษา ปี พ.ศ. 2562 ของ ธัมมะวังโส
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ สิงหาคม 08, 2019, 10:24:01 pm
วันที่ 23 ( 8/8/62 )

เข้ากรรมฐาน 7/8/62 21.00
ออกกรรมฐาน 8/8/62 21.30

อุทิศกุศลภาวนา ให้แก่ ผู้อุปถัมภ์ ผู้อุปัฏฐาก ไวยาวัจกร ตลอดถึงศิษย์ที่ขึ้นกรรมฐาน ทุกท่าน

เจริญธรรม / เจริญพร

( จากนี้ก็จะพัก 48 ชม เพื่อเตรียมเข้ากรรมฐาน 48 ชม )


หัวข้อ: Re: บันทึกการเข้า ออกกรรมฐาน ในพรรษา ปี พ.ศ. 2562 ของ ธัมมะวังโส
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ สิงหาคม 10, 2019, 11:46:35 am
วันที่ 24 ( 9/8/62 )

สำหรับวันนี้ก็พักการเข้ากรรมฐาน ไว้ เป็นเวลา 2 วัน เพื่อเตรียมเข้ากรรมฐาน 48 ชม ต่อไป

เจริญธรรม / เจริญพร


หัวข้อ: Re: บันทึกการเข้า ออกกรรมฐาน ในพรรษา ปี พ.ศ. 2562 ของ ธัมมะวังโส
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ สิงหาคม 10, 2019, 11:47:09 am
วันที่ 25 ( 10/8/62 )

วันนี้พักการเข้ากรรมฐาน
จักเข้ากรรมฐาน ในช่วงค่ำ ๆ

เจริญธรรม / เจริญพร


หัวข้อ: Re: บันทึกการเข้า ออกกรรมฐาน ในพรรษา ปี พ.ศ. 2562 ของ ธัมมะวังโส
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ สิงหาคม 13, 2019, 12:07:36 am
วันที่ 25 - 26 - 27 ( 10/8/62 - 12/8/62 )

เข้ากรรมฐาน วันที่ 10/8/62 21.00
ออกกรรมฐาน วันที่ 12/8/62 22.15
( รวม 48 ชม )

อุทิศกุศลภาวนา ให้แก่ ผู้อุปถัมภ์ ผู้อุปัฏฐาก ไวยาวัจกร และศิษย์ที่ขึ้นกรรมฐาน ทุกท่าน

เจริญธรรม / เจริญพร


หัวข้อ: Re: บันทึกการเข้า ออกกรรมฐาน ในพรรษา ปี พ.ศ. 2562 ของ ธัมมะวังโส
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ สิงหาคม 13, 2019, 12:07:53 am
วันที่ 28 ( 13/8/62 )

พักการเข้ากรรมฐาน อย่างน้อย 3 วัน

เจริญธรรม / เจริญพร


หัวข้อ: Re: บันทึกการเข้า ออกกรรมฐาน ในพรรษา ปี พ.ศ. 2562 ของ ธัมมะวังโส
เริ่มหัวข้อโดย: fasai ที่ สิงหาคม 17, 2019, 08:57:11 am
 st11 st12 st12 st12


หัวข้อ: Re: บันทึกการเข้า ออกกรรมฐาน ในพรรษา ปี พ.ศ. 2562 ของ ธัมมะวังโส
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ สิงหาคม 19, 2019, 01:33:59 am
วันที่ 33 ( 18/8/62 )

เข้ากรรมฐาน 15/8/62 21.30 น.
ออกกรรมฐาน 18/8/62 23.30 น.
( รวม 72 ชม )

กุศลภาวนานี้อุทิศให้แก่ ทานที่เป็นผู้อุปถัมภ์ ผู้อุปัฏฐาก ไวยาวัจกร และ ศิษย์ที่ขึ้นกรรมฐาน ทุกท่าน

เจริญธรรม / เจริญพร


หัวข้อ: Re: บันทึกการเข้า ออกกรรมฐาน ในพรรษา ปี พ.ศ. 2562 ของ ธัมมะวังโส
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ สิงหาคม 19, 2019, 01:34:13 am
วันที่ 34 ( 19/8/62 )

พักการเข้ากรรมฐาน 1 อาทิตย์

เจริญธรรม / เจริญพร


หัวข้อ: Re: บันทึกการเข้า ออกกรรมฐาน ในพรรษา ปี พ.ศ. 2562 ของ ธัมมะวังโส
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ สิงหาคม 25, 2019, 07:24:55 am
วันที่ 35 - 40 ( 20/8/62 - 25/8/62 )

พักการเข้ากรรมฐาน เพื่อเตรียมตัวเข้ากรรมฐานในครั้งต่อไป ในวันที่ 25/8/62

เจริญธรรม / เจริญพร


หัวข้อ: Re: บันทึกการเข้า ออกกรรมฐาน ในพรรษา ปี พ.ศ. 2562 ของ ธัมมะวังโส
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ สิงหาคม 25, 2019, 07:26:12 am
วันที่ 40 ( 25/8/62 )

วันนี้จักเข้ากรรมฐาน ตอนค่ำประมาณ 21.00

เจริญธรรม / เจริญพร

( สุขภาพ โดยรวม ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ มีอาการเจ็บปวด จุกแน่น ที่เป็นโรค ทั้งสามแห่ง  )


หัวข้อ: Re: บันทึกการเข้า ออกกรรมฐาน ในพรรษา ปี พ.ศ. 2562 ของ ธัมมะวังโส
เริ่มหัวข้อโดย: fasai ที่ สิงหาคม 26, 2019, 08:15:12 am
 st12 st12 st12 st11


หัวข้อ: Re: บันทึกการเข้า ออกกรรมฐาน ในพรรษา ปี พ.ศ. 2562 ของ ธัมมะวังโส
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ กันยายน 07, 2019, 09:44:45 am
ออกกรรมฐาน วันที่ 45 ( 30/9/62 )

วันที่ 53 ( 7/9/62 )

เตรียมตัวเข้ากรรมฐาน 10.00 น.

จะออกกรรมฐาน วันที่ 10/9/62 10.00 น.

เจริญธรรม / เจริญพร


หัวข้อ: ถาม พอจ จะเข้ากรรมฐาน 7 วัน ช่วงไหน คะ
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ กันยายน 18, 2019, 12:52:26 pm
ถาม พอจ จะเข้ากรรมฐาน 7 วัน ช่วงไหน คะ

ตอบ
เข้าพรรษา มาถึงวันนี้ วันที่ 18 ก.ย. 2562 รวมแล้ว ก็ 62 วัน เข้าไปแล้ว เหลือ อีก 25 วัน ก็ออกพรรษา ( 13 ต.ค. 62 ) ดังนั้น ภายใน 25 วันนี้จะมีการเข้ากรรมฐาน อีก 1 ครั้ง ที่มีระยะเวลานานที่สุด ที่ พอจ เคยเข้ามา น่าจะเป็น วันที่ 6 ต.ค. 62 แล้วไปออกกรรมฐาน วันออกพรรษา เลย คิดว่าน่าจะเป็น
อย่างนั้น

ตอนนี้ต้องรักษาอาการปวดคอให้ดีขึ้นก่อน

เจริญธรรม / เจริญพร


หัวข้อ: Re: บันทึกการเข้า ออกกรรมฐาน ในพรรษา ปี พ.ศ. 2562 ของ ธัมมะวังโส
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ ตุลาคม 03, 2019, 07:22:41 am
วันที่ 77 ( 3 ต.ค. 62 นับจากวันที่ 19 ก.ค.62 )

สำหรับวันนี้ก็จะพักผ่อน ร่างกาย เพื่อเตรียมพร้อมเข้ากรรมฐาน วันที่ 6 ต.ค. 62 ก็จะหยุดพักจากวันนี้ 3 วัน

เจริญธรรม / เจริญพร


หัวข้อ: Re: บันทึกการเข้า ออกกรรมฐาน ในพรรษา ปี พ.ศ. 2562 ของ ธัมมะวังโส
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ ตุลาคม 05, 2019, 06:10:24 am
วันที่ 79 ( 5 ต.ค. 2562 )

สำหรับวันนี้ก็เป็นวันพักการเข้ากรรมฐาน เพื่อเตรียมเข้ากรรมฐาน ในวันพรุ่งนี้

เจริญธรรม / เจริญพร


หัวข้อ: Re: บันทึกการเข้า ออกกรรมฐาน ในพรรษา ปี พ.ศ. 2562 ของ ธัมมะวังโส
เริ่มหัวข้อโดย: saieaw ที่ ตุลาคม 09, 2019, 08:04:36 am
 st11 st12 st12


หัวข้อ: Re: บันทึกการเข้า ออกกรรมฐาน ในพรรษา ปี พ.ศ. 2562 ของ ธัมมะวังโส
เริ่มหัวข้อโดย: namtip ที่ ตุลาคม 09, 2019, 08:12:26 am
 st11 st12 st12
สงสัยว่าช่วงนี้ พอจ เงียบไป

น่าจะเป็นเพราะเข้ากรรมฐาน


หัวข้อ: Re: บันทึกการเข้า ออกกรรมฐาน ในพรรษา ปี พ.ศ. 2562 ของ ธัมมะวังโส
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ ตุลาคม 13, 2019, 09:27:45 am
เข้ากรรมฐาน 21.30 น. 6 ต.ค. 62
ออกกรรมฐาน 6.30 น. 13 ต.ค. 62
อุทิศกุศลภาวนา ใน ในหลวง รัชกาลที่ 9
บุญที่เหลือ อุทิศให้แก่ ผู้อุปถัมภ์ ผู้อุปัฏฐาก ไวยาวัจกร และศิษย์ที่ขึ้นกรรมฐาน ทุกท่าน

เจริญธรรม / เจริญพร