ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
  • สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน
แสดงกระทู้
This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.
  Messages   Topics   Attachments  

  Topics - nirvanar55
หน้า: [1]
1  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / เรียนถาม เมื่อไหร่ จะกลับวัด ครับ และ ท่านได้อะไร กับ การเผยแพร่ อย่างนี้ เมื่อ: ธันวาคม 13, 2015, 02:25:15 pm
 ask1

เรียนถาม เมื่อไหร่ จะกลับวัด ครับ และ ท่านได้อะไร กับ การเผยแพร่ อย่างนี้

    อาจจะถามเป็นทางการ ไปหน่อยครับ แต่ ก็เพราะว่า คิดถึง อยากให้พระอาจารย์ กลับวัดครับ ผมจะได้พบหรือไปขึ้นกรรมฐาน ที่วัดได้บ้างครับ หรือ ไม่ได้เรียนกรรมฐาน ก็ได้ทำบุญ ใส่บาตร เวลาคิดถึงครับ
 
    อีกอย่างการที่ พระอาจารย์ ออกไปวิเวก แล้วเผยแพร่ กรรมฐาน อย่างนี้ พระอาจารย์ได้อะไร เป็นสิ่งตอบแทนครับ ถึงยังได้ ยืนกรานที่ จะทำอย่างนี้ต่อไป

     :25: :25: :25:

 
2  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / ถ้าจะเริ่มปฏิบัติ อย่างจริง ๆ จัง ๆ ในสายกรรมฐานี้ ควรทำอย่างไร เมื่อ: สิงหาคม 05, 2015, 03:02:15 pm
 ask1
ถ้าจะเริ่มปฏิบัติ อย่างจริง ๆ จัง ๆ ในสายกรรมฐานี้ ควรทำอย่างไร

    นิมนต์พระอาจารย์ ตอบ ถ้าพระอาจารย์ไม่มีเวลาตอบ ก็ขอเชิญ ท่านที่มีประสบการณ์ ช่วยตอบให้ด้วยครับ

  thk56 st11 st12
3  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / เวลาเราจะเลือกกรรมฐาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติ เราจะเลือกได้อย่างไร เมื่อ: มิถุนายน 16, 2015, 10:38:56 am
 ask1
เวลาเราจะเลือกกรรมฐาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติ เราจะเลือกได้อย่างไร

 :25: thk56
4  เรื่องทั่วไป / ส่งจิตออกนอก (นั่งเล่นคุยกัน) / บุญถาวรวัตถุ ที่ถูกรื้อถอน มีหรือไม่ ? ได้บุญหรือไม่ ? เมื่อ: มิถุนายน 16, 2015, 10:36:25 am
 ask1

 ถ้าเราทำบุญ ลงทุนไปกับ วัด สนส ที่ก่อสร้าง แล้วปรากฏว่า ถาวรวัตถุที่เราได้บริจาคเงินจัดสร้างทำนั้น ผิดระเบียบ ผิดกฏหมาย จนกระทั่งต้องมีการรื้อ อยากทราบว่า อย่างนี้เราได้บุญหรือไม่ ? เช่นบริจาคสร้างห้องน้ำวัด แต่ ต่อมาสร้างเสร็จแล้ว วัดก็รื้อห้องน้ำนั้น เพื่อสร้างอย่างอื่น หรือ เราไปร่วมสร้างวิหาร ให้กับ สนส. ทีี่สร้างในที่ดินที่ผิดกฏหมาย เป็น สปก. แล้วรัฐ ขอพื้นที่คืน โดยให้รื้อสิ่งปลูกสร้างออก ไม่ให้ใช้ สิ่งปลูกสร้างนั้น ไม่ทราบว่าได้บุญหรือไม่ ?

    thk56
5  เรื่องทั่วไป / ส่งจิตออกนอก (นั่งเล่นคุยกัน) / เรียนถาม คุณ raponson และ คุณ ธุลีธวัช ครับ เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2015, 04:04:06 pm
 ask1

เรียนถาม คุณ raponson และ คุณ ธุลีธวัช คุณ aaaa ครับ

  จริงหรือไม่ ครับ ที่ ท่านสนธยา มีฤทธิ์ อย่างที่เขาร่ำลือกัน เรื่องการอ่านใจ มองเห็นสัมภเวสี หรือ มีฤทธิ์เรื่อง การระลึกชาติได้ ครับ เคยทราบมาจากที่เขาพูดกันร่ำลือว่า ท่านสนธยา ครูกรรมฐาน มาสอนในนิมิต จริง หรือ ไม่ ? ครับ

  ขออภัยที่ต้องเรียน ถามแบบ ระบุชื่อ นะครับ

   thk56 ที่ตอบนะครับ และอยากให้ตอบมาก ๆ ครับ

  :25:
6  เรื่องทั่วไป / ส่งจิตออกนอก (นั่งเล่นคุยกัน) / ไม่จำเป็นต้อง ไปตามลำดับ ก็บรรลุธรรมได้ ? เมื่อ: เมษายน 08, 2015, 07:45:10 pm
การเข้าไปบรรลุธรรม ไม่ จำเป็น ต้อง รู้ตามลำดับ
ไม่จำเป็นต้องผ่าน สมถกรรมฐาน
เพราะ ปัญญา เป็นเครื่อง รู้ ในการบรรลุเท่านั้น

   ลองศึกษา เรื่อง สมาธิเหวี่ยง ( บัญชา ตั้งวงษ์ไชย )

   :coffee2:
7  เรื่องทั่วไป / ส่งจิตออกนอก (นั่งเล่นคุยกัน) / ผู้ที่แสดงสิ่งที่พระพุทธเจ้ามิได้บัญญัติว่าบัญญัติ ผลเสียที่ มี หรือ ไม่มี เมื่อ: เมษายน 08, 2015, 07:38:37 pm
ผู้ที่แสดงสิ่งที่พระพุทธเจ้ามิได้บัญญัติว่าบัญญัติ พระพุทธเจ้าทรงแสดงถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นไว้ว่าอย่างไร   
ดูกร ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพวกที่แสดงอธรรมว่าธรรม ภิกษุเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล ไม่เป็นความสุขแก่ชนเป็นอันมาก เพื่ออนัตถะมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ทั้งย่อมประสบบาปมิใช่บุญเป็นอันมาก และย่อมจะยังสัทธรรม  นี้ให้อันตรธาน ฯ
[๑๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพวกที่แสดงธรรมว่า อธรรม ฯลฯ ที่แสดงสิ่งที่มิใช่วินัยว่า วินัย ฯลฯ ที่แสดงวินัยว่า มิใช่วินัย ฯลฯ ที่แสดงพระดำรัสอันพระตถาคตมิได้ทรงภาษิต มิได้ตรัสไว้ว่า พระตถาคตทรงภาษิตไว้ตรัสไว้ ฯลฯ  ที่แสดงพระดำรัสอันพระตถาคตได้ทรงภาษิตไว้ ตรัสไว้ว่า  พระตถาคตมิได้ทรงภาษิต  มิตรัสไว้  ฯลฯ
ที่แสดงกรรมอันพระตถาคตมิได้ทรงสั่งสมว่า พระตถาคตทรงสั่งสม ฯลฯ
ที่แสดงกรรมอันพระตถาคตมิได้ทรงสั่งสม ไว้ว่า พระตถาคตมิได้ทรงสั่งสมไว้ ฯลฯ
ที่แสดงสิ่งอันพระตถาคตมิได้ทรงบัญญัติไว้ว่า พระตถาคตทรงบัญญัติไว้ ฯลฯ
ที่แสดงสิ่งอันพระตถาคตทรงบัญญัติ  ไว้ว่า พระตถาคตมิได้ทรงบัญญัติไว้
    ภิกษุเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อไม่เป็น ประโยชน์เกื้อกูล ไม่เป็นความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนัตถะใช่ประโยชน์ เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ทั้งย่อมประสบ บาปใช่บุญเป็นอันมาก และย่อมยังสัทธรรมนี้ให้อันตรธาน ฯ
 [๑๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพวกที่แสดงอธรรมว่าอธรรม ภิกษุเหล่านั้นชื่อว่า เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออัตถะประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ทั้งย่อมประสบบุญเป็นอันมาก และย่อมดำรงสัทธรรมนี้ไว้มั่น ฯ
[๑๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพวกที่แสดงธรรมว่า ธรรม ฯลฯ ที่แสดงสิ่งที่มิใช่วินัยว่ามิใช่วินัย ฯลฯ ที่แสดงวินัยว่า วินัย ฯลฯ ที่แสดงพระดำรัสอันพระตถาคตมิได้ทรงภาษิต มิได้ตรัสไว้ว่า พระตถาคตมิได้ทรงภาษิตมิได้ตรัสไว้ ฯลฯ ที่แสดงพระดำรัสอันพระตถาคตได้ทรงภาษิต ได้ตรัสไว้ว่าพระตถาคตได้ทรง ภาษิต ได้ตรัสไว้ ฯลฯ ที่แสดงกรรมที่พระตถาคตมิได้ทรงสั่งสมว่า พระตถาคตมิได้ทรงสั่งสม ฯลฯ ที่แสดงกรรมอันพระตถาคตทรงสั่งสมว่า พระตถาคตทรงสั่งสม ฯลฯ ที่แสดงสิ่งอันพระตถาคตมิได้ทรงบัญญัติว่า ตถาคตทรงบัญญัติ
       ภิกษุเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมาก เพื่ออัตถะประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ทั้งย่อมประสบบุญเป็นอันมาก และย่อมดำรงสัทธรรมนี้ไว้มั่น ฯ
 
(ไทย) อํ. เอก. ๒๐/๑๙ -๒๐/๑๓๑–๑๓๔:คลิกดูพระสูตร
(บาลี) อํ. เอก. ๒๐/๒๕ -๒๖/๑๓๑–๑๓๔:คลิกดูพระสูตร
8  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / สติ มหาสติ คือ อะไร ? มีที่มาอย่างไร ? เมื่อ: มีนาคม 02, 2015, 01:29:55 am
 ask1

สติ มหาสติ คือ อะไร ? มีที่มาอย่างไร ?

 :25: thk56
9  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / เรียนถามว่า ทำไม พระอาจารย์ ที่เข้าใจหลักธรรม ทำไม ทำเรื่อง ไสยศาสตร์ เมื่อ: มีนาคม 02, 2015, 01:21:17 am
 ask1

เรียนถามว่า ทำไม พระอาจารย์ ที่เข้าใจหลักธรรม ทำไม ทำเรื่อง ไสยศาสตร์
 
   เช่นการทำน้ำมนต์ สร้างพระเครื่อง หล่อ พระ อะไรประมาณนี้ ผมเคยฟัง ครูอาจารย์ผมท่านกล่าวว่า การที่มอมเมา ประชาชน ด้วยสิ่งเหล่านี้ คือการสอนตรงกันข้ามกับ พระพุทธเจ้า

  :25: thk56
10  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / กรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ถ้าจะเริ่ม ๆ จากอะไร ? เมื่อ: มีนาคม 02, 2015, 01:02:20 am
 ask1

กรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ถ้าจะเริ่ม ๆ จากอะไร ?

  ในขณะเดียวกัน ถ้าจะเปลี่ยนแนวทาง กรรมฐาน คือ แบบว่า ปฏิบัติแบบนี้แล้ว ก็ยังไม่ถูกจริต ต้องทำอย่างไร ? มันจะทำให้ ปีนเกลียว ปนเป ในกรรมฐาน ที่ฝึกหรือไม่ ?

  :smiley_confused1: thk56 :25:
11  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / อยากทราบความเห็น จาก ท่าน ธัมมะวังโส เรื่อง การปฏิบัติ แบบ ธรรมกาย เมื่อ: มีนาคม 02, 2015, 01:00:38 am
 ask1

อยากทราบความเห็น จาก ท่าน ธัมมะวังโส เรื่อง การปฏิบัติ แบบ ธรรมกาย

 เพราะเห็นมีความละม้าย คล้ายคลึง กันตรงที่มีการเดินจิต และ ภาวนา สัมมา อรหัง

 ( อยากให้ตอบมาก )

 :014: :035:
12  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / การเดินจงกรม แบบ สมถะ สนับสนุน วิปัสสนา อย่างไร ? เมื่อ: มีนาคม 02, 2015, 12:58:49 am
 ask1

 การเดินจงกรม แบบ สมถะ สนับสนุน วิปัสสนา อย่างไร ?

 การเดินจงกรม โดยมีอารมณ์เป็นสมถะ ต้องทำอย่างไร ?

 การเดินจงกรม แบบสมถะ มีรูปแบบหรือไม่ ?

 การเดินจงกรม แบบไหน ที่พระพุทธเจ้า พระองค์ ทรงใช้มากที่สุด ?

 การเดินจงกรม จัดเป็นกรรมฐาน สมถะ หรือ วิปัสสนา ?


   ขออนุญาต ถามรวมเลยนะครับ เพื่อไม่ให้ มีกระทู้มากไป

   thk56 :25:
13  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / การเดินจงกรม แบบ สติ ช่วย อะไรในการทำ วิปัสสนา เมื่อ: มีนาคม 02, 2015, 12:55:54 am
 ask1

การเดินจงกรม แบบ สติ ช่วย อะไรในการทำ วิปัสสนา

แบบว่าสงสัยว่า ถ้าเราทำวิปัสสนา แล้ว เดินจงกรม แบบ สติ คือกำหนด ยก ย่าง เหยียบ เป็นต้น จะช่วยอะไรในด้านการทำวิปัสสนา และ วิปัสสนา จะเกิดขึ้นตอนไหน ?

 :25: thk56
14  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / ระหว่าง สวดมนต์ กับ ภาวนาสมาธิ อันไหน ? ดีกว่า กัน เมื่อ: มกราคม 14, 2015, 03:56:18 pm
 ask1

ระหว่าง สวดมนต์ กับ ภาวนาสมาธิ อันไหน ? ดีกว่า กัน


 thk56
15  เรื่องทั่วไป / ส่งจิตออกนอก (นั่งเล่นคุยกัน) / การเข้าสมาธิ นั้น มีการปรุงแต่ง หรือ ไม่ ถ้ามีการปรุงแต่ง จะชื่อว่า ภาวนาหรือไม่ เมื่อ: เมษายน 19, 2013, 10:58:03 am
 ask1

    การเข้าสมาธิ นั้น มีการปรุงแต่ง หรือ ไม่ ถ้ามีการปรุงแต่ง จะชื่อว่า ปฏิบัติตามธรรมได้อย่างไร

   :c017:
16  เรื่องทั่วไป / ส่งจิตออกนอก (นั่งเล่นคุยกัน) / ปฏิฆะ กับ พยาบาท และ โกรธ นี้แตกต่างกันอย่างไร ครับ เมื่อ: เมษายน 19, 2013, 10:56:26 am
 ask1

  ปฏิฆะ กับ พยาบาท และ โกรธ นี้แตกต่างกันอย่างไร ครับ

   :c017:
17  เรื่องทั่วไป / ส่งจิตออกนอก (นั่งเล่นคุยกัน) / ถ้าเราทำบุญไปแล้ว เขาเอาเงินที่เราทำบุญไปทำอย่างอื่น จะได้บุญหรือไม่ ครับ เมื่อ: เมษายน 19, 2013, 10:55:29 am
 ask1

   เพื่อนคนหนึ่ง มาถามผมว่า ได้ทำบุญถวายเงินให้วัดไปเพื่อสร้าง กุฏิ หลังหนึ่ง ราคา 500000 กว่าบาท แต่พระเจ้าอาวาสไม่ได้ สร้างกุฏิซะที ก็เลยไปถามมาว่า ทำไมไม่สร้างกุฏิ เจ้าอาวาสตอบว่า นำเงินไป บูรณะศาลา หมดแล้ว ( เรื่องนี้จริง หรือ เท็จ ก็ขอข้ามไว้ก่อน ) แต่เพื่อนผมถามว่า แล้วอย่างนี้เขาจะได้บุญหรือไม่ครับ

   :c017:
18  เรื่องทั่วไป / ส่งจิตออกนอก (นั่งเล่นคุยกัน) / จะนั่งกรรมฐาน แต่ เพื่อนข้างบ้าน กินเหล้าเมาเปิดเพลงเสียงดัง ทุกวัน ทำอย่างไร เมื่อ: เมษายน 07, 2013, 04:13:28 pm
 ask1

  จะนั่งกรรมฐาน แต่ เพื่อนข้างบ้าน กินเหล้าเมาเปิดเพลงเสียงดัง ทุกวัน ทำอย่างไร
 
  ในเมื่อคุยกันแล้ว ก็ไม่รู้เรื่อง แถมพูดส่งมาอีกว่า อยากนั่งกรรมฐาน ก็ให้ไปที่วัดโน่น
 
  เอ้า ก็นี่มันบ้านฉัน แกเปิดเพลงเสียงดังลั่นทุ่งอยู่บ้านแก
 
  อย่างนี้ควรจัดการอย่างไร ครับ

   thk56
19  เรื่องทั่วไป / ส่งจิตออกนอก (นั่งเล่นคุยกัน) / กรรมฐาน จะช่วยให้ชีิวิตเราเป็นสุข จริง ๆ ได้อย่างไร เมื่อ: เมษายน 07, 2013, 04:11:22 pm
 ask1

กรรมฐาน จะช่วยให้ชีิวิตเราเป็นสุข จริง ๆ ได้อย่างไร
  ในเมื่อทุกวัน เราก็ถูกเบียดเบียน จากชาวโลกที่ไม่ได้มีศีล มีธรรม

  แล้วกรรมฐาน จะช่วยเราพ้นจากทุกข์ มีสุขได้อย่างไร

20  เรื่องทั่วไป / ส่งจิตออกนอก (นั่งเล่นคุยกัน) / นำมาฝากจาก ครูบาเพชร วชิรมโน 1 เมื่อ: เมษายน 02, 2013, 01:26:32 pm


 ดีแน่ ๆ ครับ

  :25: :25: :25:
21  เรื่องทั่วไป / ส่งจิตออกนอก (นั่งเล่นคุยกัน) / นำมาฝากจาก ครูบาเพชร วชิรมโน เมื่อ: มีนาคม 28, 2013, 02:49:56 pm


พระดีที่ยิ่งกว่า ..... ที่นี่

 :49: st12 thk56
22  เรื่องทั่วไป / forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน / ลองทายสิ ว่าภาพที่เห็นเป็น ประเทศไหน ครับ เมื่อ: มีนาคม 24, 2013, 09:49:51 pm


  ที่นี่เขาบริโภค เนื้อสุนัข ( หมา ) กันเป็นปกติ ครับ

 
23  เรื่องทั่วไป / ส่งจิตออกนอก (นั่งเล่นคุยกัน) / พระอ้วน กับ พระผอม พระไหน น่าจะภาวนาธรรมได้สำเร็จครับ เมื่อ: มีนาคม 24, 2013, 12:13:21 pm
 ask1
พระอ้วน กับ พระผอม พระไหน น่าจะภาวนาธรรมได้สำเร็จครับ

  พระอรหันต์ อ้วน ๆ มีหรือไม่ ครับ

  :c017:
24  เรื่องทั่วไป / ส่งจิตออกนอก (นั่งเล่นคุยกัน) / เป็นพระปฏิบัติ ต้องออกเดินธุดงค์ หรือไม่ ? เมื่อ: มีนาคม 24, 2013, 12:12:18 pm
 ask1

เป็นพระปฏิบัติ ต้องออกเดินธุดงค์ หรือไม่ ?
 คือทราบ และเข้าใจว่า พระที่ปฏิบัติภาวนา ควรจะต้องเดินธุดงค์ บ้าง แต่ ถ้าพระที่ไม่เคยออกเดินธุดงค์เลย จะสำเร็จธรรมได้ หรือไม่ครับ

  :c017:
25  เรื่องทั่วไป / ส่งจิตออกนอก (นั่งเล่นคุยกัน) / ทำไม หลาย ๆ วัด สร้างเทวรูป นอกพระพุทธศาสนา บูชากัน ไม่ผิดหรือ เมื่อ: มีนาคม 23, 2013, 09:43:46 am
ในเมื่อพุทธศาสนาให้อุบาสกอุบาสิกาเชื่อว่า
1.ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
2.ไม่เเสวงบุญนอกพระพุทธศาสนา
3.ไม่บำเพ็ญบุญนอกพระพุทธศาสนา
4.ไม่ค้าสัตว์ที่เขานำไปฆ่า
5.ไม่ขายยาพิษ


ทำไม หลาย ๆ วัด สร้างเทวรูป นอกพระพุทธศาสนา บูชากัน ไม่ผิดหรือ เป็นการทำให้คนงมงาย เพิ่มขึ้นใข่หรือไม่

   :smiley_confused1:
26  เรื่องทั่วไป / forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน / ฝากให้ร่างทรงอ่าน มีผู้คนจำนวนมากถูกทักว่า "มีองค์" เมื่อ: มีนาคม 19, 2013, 10:52:49 am
ฝากให้ร่างทรงอ่าน มีผู้คนจำนวนมากถูกทักว่า "มีองค์" เป็นช่องทางทำมาหากินของพวกมิจฉาชีพ อาศัยช่องทางของเรื่องลี้ลับมาหลอกลวงต้มตุ๋น แท้จริงแล้วมนุษย์เราเกิดมามีองค์เทพปกปักษ์รักษาอยู่แล้ว ตำหนักทรง ร่างทรงต่างๆ หลอกให้ไปรับขันธ์ ล้วนแล้วแต่เป็น "ผี" หรือ "สัมภเวสี" ทั้งสิ้น!!

เนื่องจากผีเหล่านี้ร่อนเร่พเนจร ไม่มีสังขาร จึงมาอาศัยร่างมนุษย์เกาะกินบุญ ทำบุญไปเท่าไหร่สัมภเวสีพวกนี้เอาไปหมด ทำบุญมาก แต่ชีวิตก็ไม่ดีขึ้น มันจะดีได้อย่างไรในเมื่อท่านไปรับ "ผีเข้าตัว" บางขันธ์มีเป็นสิบวิญญาณ ขึ้นอยู่กับสำนักไหน สำนักที่เป็นเสือสมิง บรรดาที่ถูกหลอกรับขันธ์มาก็เป็นวิญาณเสือสมิงเข้าตัวทั้งนั้น ที่ผ่านมาปราบไปเป็นจำนวนมาก

ร่างทรงต่างๆ ไม่รู้ว่าตัวเองถูกผีเข้า แต่เข้าใจว่าเป็นเทพเจ้า อ้างตนเป็นเทพองค์ใหญ่ๆ เพราะถ้าบอกว่าเป็นผี.. ก็คงไม่มีใครศรัทธาเชื่อถือ เลยอ้างตนเป็นพระแม่อุมาบ้าง พระศิวะบ้าง พระพิฆเนศบ้าง พระพรหมบ้าง เสด็จพ่อ ร.5 บ้าง (ท่านไม่มาดูหมอดูดวง หรือมายุ่งกับเรื่องผัวเมีย ทำนายทายทักอะไรเพราะท่านไม่มีหน้าที่จุกจิกกับเรื่องแบบนี้) บ้างก็อ้างเป็นกรมหลวงชุมพรบ้าง พระเจ้าตาก ฯลฯ ก็วนเวียนกันอยู่แค่นี้ เพราะกษัตริย์ไทยดังๆ มีอยู่ไม่กี่องค์ หากินง่าย ยิ่งเป็น ร.5 ก็หลอกคนได้มากที่สุดเพราะคนนับถือเยอะ ..

แท้จริงแล้ว ใครทรงเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน แจ้งความให้ตำรวจจับได้เลย ถือว่าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ กฏหมายเค้ามีอยู่
(แต่ก็เห็นมีพวกตำรวจ ลูกเมียตำรวจ ไปเป็นลูกค้าพวกร่างทรงก็มีนะ เห็นเข้าตำหนักกันเยอะ เจริญละ...)

ผู้ที่รับขันธ์มา ส่วนใหญ่แล้วชีวิตอัปปาง วิบัติ ลมสลายเกือบทุกรายไป ที่ยังไม่ออกเหตุก็เพราะบุญยังเยอะ สุดท้ายจบลงด้วย โรคมะเร็ง เบาหวาน พิการ อัมพาต หรืออุบัติเหตุแทบทั้งสิ้น รวมถึงเจ้าของตำหนักคนทรงก็ตามมักจะจบชีวิตด้วยเหตุนี้ โดนผีกัดกินอวัยวะภายในให้เจ็บป่วยในบั้นปลายชีวิต...บ้างก็ล้มตายด้วยอุบัติเหตุไปเลย!!!

--------------------------------------------------------------------------------

ที่ผ่านมามีผู้ทนทุกข์ทรมานจากการรับขันธ์แล้วผีเข้าเป็นจำนวนมาก บางคนหมดเงินไปเป็นล้านๆ บางคนก็ถอนเอง แต่ส่วนใหญ่จะทำไม่ถูกวิธี ..ทิ้งขันธ์ไปก็มี แต่วิญญาณในขันธ์นั้นยังเกาะอยู่ที่เดิม..!! ถึงจะเหลือแต่ขันเปล่าๆ ก็ผีมันยังสิงสถิตไว้ที่เดิมอยู่ดี

งานพิธีไหว้ครูต่างๆ เป็นการเต้นรำ บรรดาผีต่างๆ แต่งตัวมาเลียนแบบเทพ กันสนุกสนาน ท่านสังเกตุเกิดว่า พระแม่กวนอิมต้องมาฟ้อนรำกับกุมาร หรือพระศิวะ กุมารต่างๆ หรือมหาเทพอย่างพระแม่อุมา จะมาฟ้อนเต้นแร้งเต้นกากับผี หรือกุมารต่างๆ อย่างนั้นหรือ..???

แท้จริงแล้วเทพต่างๆ ล้วนอิ่มทิพย์ ไม่ต้องมาทรมานสังขารมนุษย์ เพราะมันเป็นบาป นั่งสั่นๆ หงายท้อง เคี้ยวหมาก หรือดูดบุหรี่ทีละ 4-5 มวน อันนั้นมันผีชัดๆ หรือพูดจาด่าทอสาปแช่งมนุษย์ หากมีจิตใจไม่ดี หรือไม่มีศีลธรรมคงไม่เป็นเทพหรอกครับ ยกเว้นพวกผีชั้นต่ำเท่านั้น!!

บางตำหนักทรงก็เป็นผีชั้นดี ต้องการสร้างบุญจริงๆ ไม่เก็บเงินใดๆ เอาไปทำบุญ แต่หากให้รับขันธ์ ก็ผิดอีกนั้นแหละ ไปเอาพวกผีด้วยกันมาใส่ตัวชาวบ้านให้ได้รับความเดือดร้อนกัน

บางท่านไม่ได้รับขันธ์ แต่เข้าไปร่วมด้อมๆมองๆในบริเวณตำหนักทรง ก็โดนสัมภเวสีเข้าแทรกได้เช่นกัน มีอาการแปลกๆ ดังที่เห็นได้ในงานพิธีของตำหนักทรงต่างๆ บางครั้งเห็นว่าเพียงพรมน้ำมนต์ก็จะสงบลง แต่จริงๆแล้วผียังไม่ออกนะครับ...ผลสุดท้าย ตำหนักทรงนั้นเพียงเอาเรื่องนี้มาทำมาหากิน ขายพานดอกไม้ ขายผลไม้ถวายเทพในราคาแพง ขายวัตถุมงคลของปลอม ฯลฯ

มนุษย์เรา ไม่เข้าใจเรื่องของกฏแห่งกรรม ไปเอาไสยศาสตร์หรือวิชาต่ำๆมาคุ้ม ถึงได้ถูกผีเข้ากันมากมาย ใครรู้ตัวถอยออกมาก่อน ก็นับว่าเป็นบุญ...

--------------------------------------------------------------------------------

ความเข้าใจเรื่องการรับขันธ์
ขันธ์ 5 ของมนุษย์นั้น ประกอบไปด้วย รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์

แต่....ตำหนักทรงต่างๆ จะบิดเบือนว่า ขันธ์ 5 คืออย่างเดียวกับ ศีล 5 (ตั้งใจหลอกลวงเพื่อให้ทำพิธีรับวิญญาณเข้าตัว)

ผี วิญญาณ จะมีขันธ์เพียง 3 ขันธ์ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ วิญญาณขันธ์ จึงต้องอาศัยการแต่งขันธ์ 5 ของมนุษย์ ที่จัดตบแต่งขึ้นมาเป็นตัวแทนของตน ว่าได้ยอมรับเป็นร่างให้กับเทพองค์นั้น ๆ และยังหมายถึงข้อตกลง ระหว่างเทพกับมนุษย์ผู้ตกลงปลงใจยอมรับหน้าที่เป็นสังขารขันธ์ให้กับองค์เทพผู้นั้นไว้ใช้ร่างของตนสร้างบารมี โดยมีองค์เทพผู้ทำพิธีมอบขันธ์ให้เป็นสักขีพยาน หากแม้นมีใครระหว่างเทพกับมนุษย์มีการผิดข้อตกลง ก็ต้องเดือดร้อนถึงผู้เป็นครูที่เป็นสักขีพยาน จะต้องทำหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือนผู้กระทำผิดต่อไป

ความหมายของขันธ์ต่างๆ

ขันธ์ 5 หมายถึง รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ

ขันธ์ 8 หมายถึงการรับ ศีล 8 ซึ่งจะต้องประพฤติพรหมจรรย์ ห้ามร่วมหลับนอนฉันท์สามีภรรยา งดเว้นอาหารมื้อเย็น สวดมนต์ไหว้พระ เจริญสมาธิภาวนา เหมือนการถือศีลบวชพราหมณ์นั่นเอง

ขันธ์ 9 หมายถึงการรับ ศีลอุโบสถ ถือศีล 8 เคร่งครัด เด็ดดอกไม้ก็ไม่ได้ ดมดอกไม้หรือเครื่องหอมก็ไม่ได้ กินแต่อาหารเจ หรือมังสวิรัติ

ขันธ์ 10 หมายถึง ศีลของสามเณรหรือสามเณรี ก็เท่ากับการถือบวชโดยถือสิกขาบท 10 ประการ

ขันธ์ 16 หมายถึง ศีลของนักบวช 227 ที่มุ่งการบำเพ็ญสมาธิภาวนา กินอาหารมือเดียว งดเว้นของสดของคาว กินแต่ผลไม้ เผือกมัน ไม่เที่ยวเดินพลุกพล่าน อยู่ด้วยการสำรวมปฏิบัติ นั่งสมาธิเป็นที่เป็นทาง แทบจะทำตัวเหมือนนักบวช เพียงแต่เป็นการบวชใจไม่ได้บวชกายเท่านั้น

ดังนั้นหากถือปฏิบัติตามที่กล่าวมาแล้วไม่ได้ ก็จงอย่าได้รับขันธ์เลย หากแม้นมีใครแนะนำให้รับก็จงพิจารณาให้ถ้วนถี่เสียก่อน เพราะการรับขันธ์นั้นไม่ใช่เพียงนำมาบูชาเท่านั้น จะต้องปฏิบัติเป็นประจำด้วยก็คือ การสวดมนต์ไหว้พระ หรือเทพที่บูชา โดยเฉพาะการนั่งสมาธิ ต้องนังสมาธิให้ถึงขั้นสูงสุดเท่าที่ชีวิตนี้จะทำได้ รวมถึงการแผ่เมตตาถึงสรรพสัตว์ ไม่เช่นนั้นแล้วอาจสร้างปัญหาให้เดือดร้อนได้ เพราะถือว่าผิดสัจจะที่รับมา

--------------------------------------------------------------------------------

คำแนะนำเรื่องการรับขันธ์
ดังนั้นถ้าไม่จำเป็นจริงๆ จะมีองค์หรือไม่ก็ตาม ก็จงอย่าไปรับขันธ์เลย ถ้าท่านหมั่นสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ แผ่เมตตาถึงครูบาอาจารย์ และองค์เทพที่คุ้มครองตนเอง ก็น่าจะเพียงพอแล้ว เพราะการที่เทพมาอยู่กับเราก็ด้วยเหตุที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น คือปรารถนาจะได้ร่วมสร้างบารมี และช่วยเหลือผู้ที่เคยเกี่ยวข้องกันมาก่อน พาร่างสร้างบารมีทำบุญไหว้พระ สร้างแต่กรรมดี ชอบช่วยเหลือผู้อื่น

ถ้าเราทำได้ดังนี้ก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่ต้องไปรับขันธ์ เทพเป็นผู้ที่มีจิตเมตตา ย่อมไม่สร้างปัญหาใด ๆ ให้กับร่างที่จะมาอยู่ด้วย เพราะท่านกลัวบาป การที่จะทำให้เจ็บป่วยหนักหนาแสนสาหัส หรือลงโทษอะไรหนักหนาคงไม่มี นอกจากช่วยเหลือเท่านั้น แต่ที่มันเจ็บป่วยหรือมีปัญหาในหน้าที่การงาน การเงิน จนล้มละลาย มันเป็นเรื่องของวิบากกรรมที่ใครจะเข้าไปแก้ไขได้ นอกจากช่วยประคับประคองหรือดลจิตดลใจให้ไปหาผู้ที่สามารถแก้ไขวิบากกรรมส่วนนี้ได้

ดังนั้นการที่เราได้กล่าวถึงกรณีการรับขันธ์นี้ ก็เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้ใช้วิจารณญาณในการแก้ไขตนเองให้ถูกต้อง ไม่ใช่ใช้เงินแก้ไข มนุษย์เราไม่อาจฝืนกฏแห่งกรรมได้ แต่อาจได้รับการชี้แนวทางแก้ไขได้ เพราะปัญหาต่างๆ ทั้งชีวิตความรัก การงาน สุขภาพ ฐานะการเงิน ที่รุมเร้ามนุษย์นั้น มีกรรมเป็นต้นเหตุที่สำคัญ การแก้ไขเรามาแก้กันที่ปลายเหตุมันก็ไม่จบ ต้องรู้จักต้นเหตุ เพราะเหตุเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่น..


Dhamma Chaichana
27  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / เรียนท่าน ธรรมะปุจฉา มาตอบคำถามให้ผมด้วยครับ ผมจะเริ่มถามเป็นข้อ ๆ แล้วครับ เมื่อ: มีนาคม 05, 2013, 08:26:51 pm
อาตมา  น่าพอจะตอบให้  ได้นะจ๊ะ  ว่ามาที่ละข้อ นะ แต่ขอเป็นการถามใหม่ โยมถามมาหนึ่ง  อาตมาก็ตอบไปหนึ่ง เอาแบบนี้นะจ๊ะ


เรียนเพื่อน ๆ สมาชิก ช่วยชี้แนะ สาระธรรม ในห้องนี้หน่อยครับ ว่าบทไหน ที่เรียกว่าเป็นสาระ มากที่สุด ในบอร์ดถามตอบเรื่องกรรมฐาน ที่ท่านอ่านแล้ว ถูกใจ เข้าใจ แล้วนำไปปฏิบัติได้ เพราะผมต้องการประมวล ( ประเมิน ) คำสอนของพระสนธยา ว่า กระทู้ไหน ที่ตอบได้ แนะนำ อย่างมีสาระ เช่นครูอาจารย์กรรมฐาน ครับ

  ถือว่าผมต้องการลอง เลยก็ได้ครับ
  จะว่าปรามาส หรือ อย่างไรก็ช่างนะครับ เชิญแนะนำเป็นทางการหน่อยครับ เพราะผมคงไปเริ่มอ่านทั้งหมดไม่ได้ครับ  ขอบคุณ ท่านธรรมะปุจฉา ด้วยนะครับ ที่จะมาช่วยตอบ และกรุณา ผมนะครับ


 thk56

 
28  เรื่องทั่วไป / ส่งจิตออกนอก (นั่งเล่นคุยกัน) / พระสนธยา ธัมมะวังโส มีอะไร ดี ในการนำทางธรรม กรรมฐาน อยากรู้ เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2013, 03:11:16 pm
พระสนธยา ธัมมะวังโส มีอะไร ดี ในการนำทางธรรม กรรมฐาน อยากรู้

   คือไม่คุ้นเคยกับพระรูปนี้ เคยได้ยินจากเพื่อน ๆ ที่ว่ารู้จักท่าน ว่าไม่น่าคบ นิสัยไม่ดี อ้วน กินจุ ไม่เป็นพระอริยะ แต่บางท่าน ก็ว่า เก่งกรรมฐาน ใจดี สรุปแล้ว ดี หรือ ดี ครับ

   และทำไม ถึงต้องออกจากวัดแก่งขนุน ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ ?
   ทำไม จึงเที่ยวเดินทางไปทั่ว ไปนั่น ไปนี่ ถ่ายรูปอย่างกับนักท่องเที่ยว ? สงสัยเหมือนกัน

   และที่สำคัญ ผมเองก็สงสัย ว่า ภาวนาปฏิบัติ ทำไม ถึงต้องมาใช้ intermet มา แชท มา เฟค ประมาณนี้
   หรือท่านเป็น พระที่ยังปฏิบัติไม่ได้อะไร ? หรือว่า อย่างไร

    ในมุมมอง ก็มีทั้ง เรื่องที่สงสัย แง่ลบ จะเยอะซะหน่อย เพราะรอบ ๆ ด้าน ที่เขาว่ารู้จัก จะพูดทางที่ไม่ดี

   เคยไปที่วัด ถามคนแถวนั้น มีคนกล่าวว่า ท่านประพฤติไม่ดี เจ้าอาวาสก็เลยไล่ออก ประมาณเรื่องยาเสพติด จรงิเท็จประการใด ช่วยเล่าให้กระจ่างหน่อยได้หรือไม่ครับ

    เนื่องด้วยผมไปที่วัดแล้ว ที่วัดแก่งขนุน ไม่มีสอนกรรมฐาน แล้ว พระสนธยา ก็ไม่อยู่ด้วย

     thk56  ด้วยความอยากรู้

 :13: :13: :13: :13:
 
29  เรื่องทั่วไป / ส่งจิตออกนอก (นั่งเล่นคุยกัน) / เมืองที่ไม่มีการเบียดเบียนกัน มีอยู่จริง หรือไม่ เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2012, 11:27:28 am
ความปรารถนาของคนเรา ก็คือเกิดขึ้นมา แล้วมีความสุข ไม่มีใครมาเบียดเบียน หรือทำร้ายเราใช่หรือไม่ ครับ ดังนั้นทุกคนจึงตั้งตา ตั้งใจ รอความหวังที่จะไปอยู่เมืองศักดิ์สิทธิ์ นี้ที่เราได้อ่านและทราบในตำนานว่า ในยุคพระศรีอาริยเมตตรัย จะมีเมืองอย่างนั้น อายุคนจะยืนยาวมาก ๆ เป็น 10000 ปี

  ดังนั้นเวลาใส่บาตรทำบุญ ตายาย มักจะสอนให้อธิษฐาน ไปเกิดในแดนพระศรีอาริยเมตตรัย

  แต่หนทางที่จะไปสู่แดนพระอาริยเมตตรัยนั้น สำหรับผมนั้นเป็นจินตนาการไปเสียแล้ว เพราะถ้าเทียบอายุขัยของเราซึ่งมีสัก 60 - 100 ปี โดยประมาณ นี้ไม่มีทางที่จะได้เห็นแดนนี้ หรือจะตั้งความหวังให้ได้เจอหลังจากตาย ก็ไม่รู้จะเป็นอย่างไร คิดว่าเป็นไปได้โดยยาก

   หากพอได้ศึกษาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้ว พระองค์ทรงชี้แนะให้เราเดินทางสายกลาง เพื่อการไม่ต้องไปเกิดในที่ไหน อีก ( เหมือนดับสูญ )ไปจากโลกนี้แล้ว อย่างนี้พอใคร่ครวญดูจึงพอจะเห็นแนวทางว่าน่าจะเป็นไปได้มากกว่ว ดังนั้นผมจึงให้ความสนใจกับเรื่อง นิพพานในเวลานี้ มาก ๆ

   แต่ถึงแม้จะสนใจ มาก เพียงใด นิพพาน นี้กลับต้องละ กิเลส คือ โลภะ โทสะ โมหะ ลงจึงจะนิพพานได้ ดังนั้นต้องขจัดความอยาก ความปรารถนาลง อีก จึงทำให้รู้สึกว่า เคว้งคว้างเหมือนไม่มีเป้าหมาย เพราะเดิมทีเป้าหมาย คือ นิพพาน แต่พอเอาความอยากออก กับรู้สึกเว้ิงว้างว่างเปล่า ไปเสียนี่

   ไม่ทราบว่าเพื่อน ๆ ท่านใด มีความรู้สึกเช่นนี้ บ้าง ช่วยเล่าประสบการณ์การผ่านช่วงนี้ให้หน่อยได้หรือไม่ครับ

  ขอบคุณมากครับ

  :c017: :25:
30  เรื่องทั่วไป / forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน / คนเรามักจะคิดเชื่อมโยง เรื่อย เปื่อย ครับ ฟังนิทาน ผมจะสาทกครับ เมื่อ: ตุลาคม 15, 2012, 09:07:37 pm
ผมมีนิทานเรื่องนึง เล่าให้ฟังครับ

นานมาแล้วมีพรานป่าคนนึง ออกล่าสัตว์
นั่งพักเหนื่อยระหว่างทางใต้ร่มไม้ใหญ่

เบื้องหน้าเขา มีตอต้นตาลอยู่

ไม่ไกลกันนั้นมีกระต่ายตัวนึง
นอนใต้ต้นมะพร้าว ลูกมะพร้าวแก่ร่วงลงพื้น
กระต่ายตกใจตื่น ตาลีตาเหลือกวิ่งหนีสุดชีวิต
ไปชนตอต้นตาล เบื้องหน้านายพราน ตายพอดี

นายพรานนึกในใจ
อ้อ ถ้าเรามาอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่นี่
เฝ้าตอต้นตาลไว้ เราคงมีกระต่ายมาให้จับกิน
เป็นอาหารง่ายๆ ตลอดชีวิตแน่ๆ

นายพรานนี้มานั่งรอทุกวันๆๆ
จนกระทั่งอดตายในที่สุด

นิทานจบแล้วครับ
นิทานเรื่องนี้สอนอะไร ?

นายพรานดูเหมือนโง่นะครับ
แต่ความจริง สมองคนเราก็ทำงานอย่างนี้เหมือนกันครับ
คือ เอาของสองสิ่งที่ไม่เกี่ยวกัน แล้วมานึกเชื่อมโยงกันเอง

คิดเอง เออเอง ว่ามันเกี่ยวกัน

ลองนึกดูตามสิครับ มีเรื่องราวในชีวิตเรามากมาย
ที่เราก็ไปหาเหตุเชื่อมโยงมั่วซั่ว และคิดว่ามันเป็นเหตุผลแก่กัน
ทั้งที่ความจริงอาจไม่ใช่เลยครับ

^^

จากคุณ    : solo 356
31  เรื่องทั่วไป / forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน / เมื่อเด็ก ป 3 เขียน mindmap ด้วยอริยสัจ : เรื่องอะไรก็อ่านกันดูครับ เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2012, 12:44:48 pm
เมื่อเด็ก ป 3 เขียน mindmap ด้วยอริยสัจ : เรื่องอะไรก็อ่านกันดูครับ

เด็ก ป.3 เขียน Mind Map เรื่อง "ทำอย่างไรไม่ให้ภาชนะหล่น"  โดยใช้หลักอริยสัจ 4
แสดงให้เห็นว่า อริยสัจ4 สามารถใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตประจำวัน สมกับได้ชื่อว่า "อริยสัจ" (ความจริงอันประเสริฐ) มีการค้นพบเมื่อ 2600 ปีมาแล้ว
ไม่ใช่เพิ่งมาค้นพบในยุคปัจจุบัน..

32  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / เหตุที่กรรมฐาน เสื่อม จาก หลวงตามหาบัว เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2012, 12:39:35 pm
จิต เป็นอนัตตา มันดี แล้วมันก็เสื่อม ลองดู ดิฉันเคยไปอ่าน แล้วบันทึกไว้

     1. เกิดจากปรามาส พระรัตนตรัย โดยเฉพาะปรามาสในครูอาจารย์ผู้สอนกรรมฐาน อันตนขึ้นกรรมฐานด้วย คุณธรรมจะถูกปิด ส่วนมากที่เจอ จะกระสับกระส่าย นอนไม่หลับ ปฏิบัติกรรมฐานไม่ได้
        วิธีแก้ไข ให้มาขอขมา

     2.ขาดความเพียร ในการทำกรรมฐาน คือ ไม่ปฏิบัติ ไม่ภาวนา ทุกวัน เว้นช่วงยาวนานอันนี้ก็เสื่อมเช่นกัน
        วิธีแก้ไข ให้ภาวนาทุกวัน ไม่สบายก็ต้องภาวนา อย่างน้อยไม่ทำก็สัก 10 นาที

     3.บริโภคกามคุณ อยู่ในความสุขแห่งชาวโลก จึงว่างเว้นและไม่ได้ภาวนา อันนี้ก็เสื่อม
        วิธีแก้ไข อันนี้ยาก เพราะความสุขของชาวโลกเป็นเรื่องที่ละได้ยาก ปลงได้ยาก ติดโลกธรรม ดังนั้นต้งสั่งสมบารมีไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะมีสติ เกิดขึ้น

     4.ปฏิบัติกรรมฐาน หลากหลาย ๆ ครูอาจารย์ เข้าขอบเขตที่เรียกว่า เรียนมากชักยากนาน อันนี้กรรมฐานเสื่อม เหมือนกัน มีหลายท่านเคยฝึกเดินจิต อนุโลม ปฏิโลม พอไปฝึกวิปัสสนา ก็เข้ากรรมฐานตั้งมั่นไม่ได้ อย่างนี้ก็เรียกว่าเสื่อม
        วิธีแก้ไข ให้สมาทานกรรมฐาน เดียว ตัดใจเอาสักอย่าง ในกองกรรมฐาน

     5.เพราะฟุ้งซ่าน เข้าใจว่าบรรลุธรรมเนื่องด้วยเห็นภาพนั้น เห็นภาพนี้ มีทั้งจริง และไม่จริง จึงคิดว่าบรรลุแล้ว เกิดอุปาทานฟุ้งซ่าน ทำให้ กรรมฐานเสื่อม เพราะติดข้องในนิมิต หรือสภาวะนั้นๆ  อันนี้สาเหตุมาจากจุดประสงค์การฝึกกรรมนั้นไม่ได้เป็นเพื่อ พระนิพพาน แต่เป็นไปเพื่อ อิทธิฤทธิ์ ต่าง ๆ จึงทำให้ มิจฉาทิฏฐิ มีกำลัง

อันนี้หลวงตามหาบัว ท่านให้บริกรรม อย่างเดียว ใส่ใจในบริกรรมเป็นอุบาย

แก้ไขเมื่อ 07 ก.ค. 55 12:56:37

จากคุณ    : กอบัวสวรรค์จริง เท็จ อย่างไรก็ขอให้ชาวกรรมฐาน ที่นี่พิจารณาด้วยนะครับ ช่วยกันชี้แนะนะครับ
 :s_hi:
33  เรื่องทั่วไป / ส่งจิตออกนอก (นั่งเล่นคุยกัน) / ศีล 5 มีมาก่อนพระพุทธศาสนา หรือ ว่ามีหลังแต่เกิดพระพุทธเจ้า เมื่อ: เมษายน 28, 2012, 12:57:50 pm
ศีล 5 มีมาก่อนพระพุทธศาสนา หรือ ว่ามีหลังแต่เกิดพระพุทธเจ้า 
ถ้าอย่างนั้นเวลา รับไตรสรณคมน์ สมัยก่อน มีการสมาทานศีล หรือ ไม่ ?

ในพระไตรปิฏก ประวัติการกล่าวสมาทานศีล ของ พุทธบริษัท หรือไม่ครับ

  :25: :s_hi: :c017:
หน้า: [1]