ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

ผู้เขียน หัวข้อ: ทิฏฐิวิสุทธิ มูลกรรมฐาน กัจจายนะ แม่บท และเสียงบรรยาย  (อ่าน 4679 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ธัมมะวังโส

 • ธัมมะวังโส
 • ผู้บริหารเว็บ
 • โยคาวจรผล
 • *
 • ผลบุญ: +180/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 7216
 • Respect: +6
  • ดูรายละเอียด
  • เว็บไซต์
0
แม่บท
นามรูปานํ ยาถาวทสฺสนํ ทิฏฐิวิสุทธิ นาม
( แบบอ่าน นามรูปานัง ยาถาวะทัสสะนัง ทิฏฐิวิสุทธิ นามะ )
คำแปล ความเห็นนามและรูป ตามเป็นจริง ชื่อว่า ทิฏฐิวิสุทธิ
ทิฏฐิวิสุทธิ-01
วันนี้ไม่ขยันพิมพ์ ดาวน์โหลดไฟล์เสียงไปฟังกันก็แล้วกัน ตามลิงก์ด้านล่าง 7 นาที 10 mb บันทึกเสียงด้วยโทรศัพท์มือถือ แปลงจาก amr อีกครั้ง ไฟล์เสียง amr ความจุน้อยกว่า 703 kb
 เสียงที่บันทึกก็มีอยู่อีกจำนวนมาก แต่เป็นเล็กๆ น้อย ๆ ประจำวัน ทุกวันก็จะพูดอัดเสียงไว้ประมาณ 5 - 10 นาที

แม่บท สมถยานิเกน ลกฺขณรสาทิวเสน นามํ
ทิฏฐิวิสุทธิ-02
ก็คือ การอธิบาย ข้นตอนภาวนา รูป ขั้น ตอนภาวนา นาม

แม่บท สงเขปโต นามรูปํ ววตถเปติ สุทธิวิปัสสนายานิโก
ทิฏฐิวิสุทธิ-03
ไม่ต้องกำหนด พอง และ ยุบ แต่กรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ นามรูป ปรากฏ ยิ่งกว่าพองและยุบ

แม่บท จตุธาตุววตฺถานมุเขน วิตฺถารโต นามรูปํ วิวตฺถเปติ
ทิฏฐิวิสุทธิ-04
พระลักษณะ ก็คือ อาศัย รูป พระรัศมี อาศัย นาม

แม่บท อันนี้ยาว
ยถา จ ทณฺฑาภิหตํ เภรึ นิสฺสาย สทฺเท ปวตฺตมาเน อญฺญา
เภรี อญฺโญ สทฺโท เภรีสทฺทา อสมฺมิสฺสา เภรี สทฺเทน สุญฺญา สทฺโท เภริยา สุญฺโญ เอวเมว วตฺถุทฺวารารมฺมณสงฺขาตํ รูปํ นิสฺสาย นาเม ปวตฺตมาเน อญฺญํ รูปํ อญฺญํ นามํ นามรูปา อสมฺมิสฺสา นามํ รูเปน สุญฺญํ รูปํ นาเมน สุญฺญํ ฯ อปิจ โข เภรึ ปฏิจฺจ สทฺโท วิย รูปํ ปฏิจฺจ นามํ ปวตฺตติ
( ยังมีอีก )
คำแปลก่อน
อนึง เมื่อเสียงเป็นไป เพราะอาศัยกลองที่เขาตีด้วยไม้ กลองเป็นอย่างหนึ่ง เสียงก้เป็นอย่างหนึ่ง กลองและเสียงไม่ปะปนกัน กลองก็ว่างจากเสียง เสียงก็ว่างจากกลอง ฉันใด ( ยังมีอีก )
บทนี้อธิบาย ผลการเข้าสะกด ตั้งแต่ การเคาะเสียง การกำหนดรู้ การตื่นด้วยการรู้ การกำหนดความว่างอันตรธานของเสียง ที่ชำแรกในสมาธิ การยับยั้งปฏิปักษ์ แห่งสมาธิ

ทิฏฐิวิสุทธิ-05
รูปนาม ปรากฏแจ่มแจ้ง เป็นนามกาย ในพระพุทธานุสสติ

แม่บท ยถาปิ นาวํ นิสฺสาย มนุสฺสา ยนฺติ อณฺณเว
เอวเมว รูปํ นิสฺสาย นามกาโย ปวตฺตติ
ทิฏฐิวิสุทธิ-06
การปรากฏสภาวะธรรม เป็นบาทฐานไปสู่คำว่า จิต

แม่บท-ยถา มนุสฺเส นิสฺสาย นาวา คจฺฉติ อณฺณเว
เอวเมว นามํ นิสฺสาย รูปกาโย ปวตฺตติ
ทิฏฐิวิสุทธิ-07
นามรูป เป็นบัญญัติที่ต้องเห็นเป็นสิ่งแรกในการรู้ชัด แต่ไม่ใช่ธรรมท่ามกลาง และ ธรรมในที่สุด

แม่บท-อุโภ นิสฺสาย คจฺฉนฺติ มนุสฺสา นาวา จ อณฺณเว
เอวํ นามญฺจ รูปญฺจ อุโภ อญฺโญญฺญนิสฺสิตาติ
ทิฏฐิวิสุทธิ-08
การเข้ายุคลธรรม ต้องรูัชัดสภาวะธรรม เรื่องจิต

แม่บท กายสฺส ปสฺสมฺภนํ กายปสฺสทฺธิ ฯ จิตฺตสฺส
ปสฺสมฺภนํ จิตฺตปสฺสทฺธิ ฯ กาโยติ เจตฺถ เวทนาทโย ตโย ขนฺธา ฯ อุโภปิ ปเนตา เอกโต กตฺวา กายจิตฺตทรถวูปสมลกฺขณา กายจิตฺตปสฺสทฺธิโย กายจิตฺตทรถนิมฺมทฺทนรสา กายจิตฺตานํ อปริปฺผนฺทนสีติภาวปจฺจุปฏฺฐานา กายจิตฺตปทฏฺฐานา กายจิตฺตานํ อวูปสมกรอุทฺธจฺจาทิกิเลสปฏิปกฺขภูตาติ ทฏฺฐพฺพา ฯ กายลหุภาโว กายลหุตา ฯ จิตฺตลหุภาโว จิตฺตลหุตา ฯ ตา กายจิตฺตครุภาววูปสมลกฺขณา กายจิตฺตครุภาวนิมฺมทฺทน รสา กายจิตฺตานํ อทนฺธตาปจฺจุปฏฺฐานา กายจิตฺตปทฏฺฐานา กายจิตฺตานํ ครุภาวกรถีนมิทฺธาทิกิเลสปฏิปกฺขภูตาติ ทฏฺฐพฺพา ฯ กายมุทุภาโว กายมุทุตา ฯ
ทิฏฐิวิสุทธิ-09
ยุคลธรรม 12 ชื่อว่ากาย เทวดา

และอีกหลาย ๆ ตอน แต่ยังไม่ได้แปลงไฟล์ อยากได้อาสาถอดเทป

เป็นการอธิบาย แม่บท มูลกรรมฐาน กัจจายนะ ก็บรรยายไว้เรื่อย เผื่อฉันละสังขารแล้ว ใครใคร่ศึกษา ก็มีคำอธิบาย ทิ้งไว้ที่ Server สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 26, 2016, 04:58:47 pm โดย ธัมมะวังโส »
บันทึกการเข้า
เว ทา สา กุ กุ สา ทา เว ทา ยะ สา ตะ ตะ สา ยะ ทา สา สา ทิ กุ กุ ทิ สา สา กุ ตะ กุ ภู ภู กุ ตะ กุ

patra

 • RDNpromote
 • ผู้บริหารเว็บ
 • โยคาวจรมรรค
 • ********
 • ผลบุญ: +100/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: หญิง
 • กระทู้: 971
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
  • เว็บไซต์
0
คัมภีร์มูลกัจจายน์ มี ทั้ง หมด 16 สาย
1.โยชนา มูลกัจจายน์ ( ไม่นิยมในมคธ แต่นิยม แคว้นอื่น ๆ เพราะว่า คัมภีร์ พุทธศาสนา นั้นจารึก ด้วยภาษา มาคธี จำเป็นต้องเรียนโยชนาก่อน)
มี 8 หมวด 673 รูป 683 ปสิทธิ ทั้งหมดเรียกว่า รูปสิทธิ
1.สนธิกัณฑ์ 2.นามกัณฑ์ 3.การกกัณฑ์ 4.สมาสกัณฑ์ 5.ตัทธิตกัณฑ์ 6.อาขยาตกัณฑ์ 7.กิพพิธานกัณฑ์ 8.อุณาทิกัณฑ์

2. มูลกัมมัฏฐาน กัจจายน์
มี 23 ปริจเฉท 496 บท 42 หมวด ( อันนี้สนใจมากที่สุด )

3. พยากรณ์ กัจจายนะ
มี 3 หมวด บทจำไม่ได้ ( ได้แต่อ่านผ่าน เพราะไม่สนใจ )
1.โลกพยากรณ์ 2.พุทธพยากรณ์ 3.อรหันตพยากรณ์
ข้อความคล้ายคลึงกับพระไตรปิฏก ในส่วน พุทธวงศ์

4- 16 จำชื่อไม่ได้ เพราะไม่ได้สนใจศึกษา ส่วนใหญ่ ที่พบเป็น โยชนามูลกัจจาย์ ไม่ใช่ มูลกัมมัฏฐาน กัจจายน์

โยชนามูลกัจจายน์ ในไทย แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คัดลอกเป็นทางการในสมัย ร2 แต่ชัดเจนมากในสมัย ร3 เพราะเนื่องด้วยบันทึกขณะนั้นไม่ได้มีการตรวจทาน ความถูกต้อง บางฉบับก็ผิด บางฉบับตกหล่น มาก มีการชำระกันเป็นทางการสมัย ร3
ฉบับที่ 1 ชื่อว่า ฉบับรดน้ำดำทอง ต่อมามีการคัดลอกออกเป็น 2 ฉบับอีก คือ ฉบับ ทองน้อย และ ฉบับเทพพนม มาในยค ร4 ฉบับทองน้อยได้ถูกคัดลอกไปอีก 3 ฉบับอย่างเป็นทางการ คือ ฉบับล่องชาด ฉบับวัดสังกระจาย ฉบับทองทึบ

ต้นฉบับที่ถูกนำมาคัดลอก เกิดจากการท่องจำ ผู้ที่ชำนาญด้านภาษาบาลีมากที่สุดคือ พระสังฆราชสุข ( เป็นพระอาจารย์สอนบาลีให้กับ สมเด็จพุฒาจารย์โต ) ไม่ใช่สังฆราช หลวงปู่สุก ( ไก่เถื่อน ) แต่หลวงปู่สุก ก็มีความชำนาญด้าน คัมภีร์มุลกัจจายน์ โยชนามาจากกรุงศรีอยุธยา จากวัดโรงช้าง ด้วยเช่นกัน
บันทึกการเข้า
ข้าพจ้า สนับสนุนการเผยแผ่ พระกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ

PRAMOTE(aaaa)

 • ศิษย์ตรง
 • โยคาวจรผล
 • *****
 • ผลบุญ: +5/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 3598
 • ความศรัทธาคือเชื่อเรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
0
ขออนุโมทนาสาธุ
บันทึกการเข้า
การมีกัลยาณมิตร ครูบาอาจารย์ ที่สั่งสอนธรรม เป็นเรื่องที่ดี
..เชื่อเรื่องการตรัสรู้ธรรม ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
...และเชื่อในพระธรรมที่เป็นตัวแทนของพระศาสดา

PRAMOTE(aaaa)

 • ศิษย์ตรง
 • โยคาวจรผล
 • *****
 • ผลบุญ: +5/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: ชาย
 • กระทู้: 3598
 • ความศรัทธาคือเชื่อเรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
0

    ดาวโหลดได้แล้วนะครับพระอาจารย์

    ขออนุโมทนาสาธุ

      ค่อยๆอยากรู้ควบไปทั้งสองอย่าง เอาแบบอ่อนๆไปมีพื้นไปสู่ปลาย

       ไม่มีพื้นไม่รู้ไปเลย...เดี๋ยวมันจะเฝือ..ไปรู้ปลาย มันรับไม่ไหว เพราะไม่มีพื้นครับ
บันทึกการเข้า
การมีกัลยาณมิตร ครูบาอาจารย์ ที่สั่งสอนธรรม เป็นเรื่องที่ดี
..เชื่อเรื่องการตรัสรู้ธรรม ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
...และเชื่อในพระธรรมที่เป็นตัวแทนของพระศาสดา

เสริมสุข

 • พอพึ่งพาได้
 • ***
 • ผลบุญ: +0/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • เพศ: หญิง
 • กระทู้: 223
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
0
 st12 st12 st12
ไฟล์เสียง สั้นมากครับ แต่ก็ได้ประโยชน์ ครับ ถ้าให้ดาวน์โหลดทั้งหมดเลย จะดีนะครับ
บันทึกการเข้า
อยากได้รับความสุข จาก ธรรมะ อยากได้รับ ..... แหมก็อยากนี้จ๊ะ

Admax

 • ผู้อุปถัมภ์
 • โยคาวจรผล
 • ****
 • ผลบุญ: +0/-0
 • ออฟไลน์ ออฟไลน์
 • กระทู้: 1063
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
บันทึกการเข้า
ความติดข้องใจเสพย์อารมณ์ความพอใจยินดี และ ความไม่พอใจยินดี เป็น สมุทัย
ผลของการดำเนินไปแห่งความพอใจยินดี และ ความไม่พอใจยินดี เป็น ทุกข์
รู้สัจธรรมและปรมัตถ์ ดำรงอยู่ในกุศล สติ ศีล สมาธิ พรหมวิหาร๔ คิดดี พูดดี ทำดี เป็น มรรค
การดับไปแห่งความพอใจยินดี และ ความไม่พอใจยินดี ถึง อัพยกตธรรม เป็น นิโรธ