สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน

กรรมฐาน มัชฌิมา => ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน => ข้อความที่เริ่มโดย: nirvanar55 ที่ มีนาคม 02, 2015, 01:29:55 amหัวข้อ: สติ มหาสติ คือ อะไร ? มีที่มาอย่างไร ?
เริ่มหัวข้อโดย: nirvanar55 ที่ มีนาคม 02, 2015, 01:29:55 am
 ask1

สติ มหาสติ คือ อะไร ? มีที่มาอย่างไร ?

 :25: thk56


หัวข้อ: Re: สติ มหาสติ คือ อะไร ? มีที่มาอย่างไร ?
เริ่มหัวข้อโดย: kindman ที่ มีนาคม 02, 2015, 10:25:04 am
สติ แปลว่า ความระลึกได้
มหาสติ เคยได้ยินในสายวัดป่า พูดกันบ่อย ๆ นะครับ

 รู้เท่านี้ ก็ตอบเท่านี้ คุยกันก่อน เห็นยังไม่มีใครตอบ

  :character0029: :49:


หัวข้อ: Re: สติ มหาสติ คือ อะไร ? มีที่มาอย่างไร ?
เริ่มหัวข้อโดย: Admax ที่ มีนาคม 04, 2015, 02:01:38 pm
สติ คือ ความระลึกได้ ระลึกรู้ ความหวนระลึกได้โดยสัญญา ความไม่หลงลืม ความระลึกได้แบบธรรมดาทั่วไป

มหาสติ คือ ความระลึกรู้ในปัจจุบันขณะ ความที่สติมีกำลังมากทำให้เห็นสภาวะธรรมตามจริง เกิดยถาภูญาณทัสสนะ นิพพิทาญาณ วิมุตติ ความรู้กายและใจทั่วพร้อม(สติ+สัมปะชัญญะ) ความที่มีมหาสตินีีมีสภาวะสติอันบริสุทธิ์ ไม่มีความปรุงแต่งนึกคิด ซึ่งหมาสติมีขึ้นก็อยู่ในอัปปนาสมาธิ ตั้งแต่ปฐมฌาณขึ้นไป การฝึกสติก็เพื่อสิ่งนี้นี่แหละ

สภาวะมหาสติในปฐมฌาณ จะมีสติรู้เห็นแค่สภาวะธรรม มีความตรึกนึกอยู่ แต่ก็ไม่มีวาจาจากวิตกจะกึ่งสำเหนียกกึ่งวาจาเกิดมีขึ้นในวิตก มีสภาวะที่ว่างมีวิจารแนบอารมณ์อยู่กับสภาวะธรรม เมื่อมหาสติเกิดความโล่งว่างเท่านั้นรู้แค่สภาวะธรรมเท่านั้นจะเกิดมีขึ้น เปรียบเหมือนเราเป็นบ้านหลังหนึ่งมีสิ่งใดแปลกปลอมเข้ามาก็รู้ได้หมด เป็นธรรมเอกผุดขึ้น
สภาวะมหาสติในทุติยฌาณ จะมีสติรู้เห็นแค่สภาวะธรรมทั้งปวงในสภาวะที่ว่าง มีความสำเหนียกอยู่ สุขก็มี อิ่มเอมก็มี อยู่ในสภาวะที่ว่างรู้แค่สภาวะธรรมนั้นๆ เมื่อจิตจะสำเหนียกไปทางใดมันก็จะเพิกไปทันที สภาวะธรรมมีเกิดขึ้นก็รู้ทันที เปรียบเหมือนเราเป็นบ้านหลังหนึ่งมีสิ่งใดแปลกปลอมเข้ามาก็รู้ได้หมด มีธรรมเอกผุดขึ้น ณ ที่นั้น
สภาวะมหาสติในตติยฌาณ จะมีแค่สภาวะรู้นิ่งแช่อยู่มีสติบริสุทธิ์รู้ทันสภาวะธรรม มีความสุขอันหาประมาณมิได้เกิดปะทุขึ้นในชีวิตเกิดมาจักไม่เคยได้รับเลย เป็นผลความสุขอันเกิดมาแต่ความบริสุทธิ์ไม่ปรุงแต่งอื่นใดนอกจากสภาวะฌาณของสังขาร
สภาวะมหาสติใจจตุตถฌาณ อันนี้สติบริสุทธิ์มากมีความรู้สภาวะธรรมที่นิ่งแช่อยู่ในสภาวะที่ว่าง ไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นนอกจากความว่าง สว่างเหมือนรุ่งอรุณ หากสัมปะชัญญะมีเกิดขึ้นก็จะบังคับจิตให้เห็นธรรมเอกจากการปราศจ่กกิเลสนิวรณ์ หรือ ยกขึ้นอรูปฌาณได้

เมื่อเข้าอัปปนาสมาธิ จะว่าง สว่างดุจรุ่งอรุณ ไม่มีกายแต่ยังไม่แยกขาดกาย มีแต่ตัวรู้ประดุจอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรที่กว้างใหญ่- ผมไม่ใช่ผู้รู้ ไม่ใช่ผู้เข้าถึง ถ้าจะตอบก็คงได้แค่นี้ตามปะหสาปลาที่ไม่เคยเห็นสภาพแวดล้อมบนบกก็ได้แต่อนุมานเอา


หัวข้อ: Re: สติ มหาสติ คือ อะไร ? มีที่มาอย่างไร ?
เริ่มหัวข้อโดย: nirvanar55 ที่ มีนาคม 05, 2015, 05:19:58 am
 thk56 ที่ตอบครับ พยายามอ่านหลาย ๆ รอบ แต่ ก็ยังไม่เข้าใจ อยู่ดี

  :25:


หัวข้อ: Re: สติ มหาสติ คือ อะไร ? มีที่มาอย่างไร ?
เริ่มหัวข้อโดย: modtanoy ที่ มีนาคม 05, 2015, 11:29:48 am
สังเกตไหม ที่น้อง ถาม พระตาอ้วน ยังไม่ได้ตอบเลยนะ
เพราะอะไร รู้ไหม เพราะกลัวคนถามไง ล่ะ

  :88:
 


หัวข้อ: Re: สติ มหาสติ คือ อะไร ? มีที่มาอย่างไร ?
เริ่มหัวข้อโดย: nirvanar55 ที่ มีนาคม 05, 2015, 11:31:26 am
สังเกตไหม ที่น้อง ถาม พระตาอ้วน ยังไม่ได้ตอบเลยนะ
เพราะอะไร รู้ไหม เพราะกลัวคนถามไง ล่ะ

  :88:

 ท่านอาจจะไม่มีเวลา นะครับ คงต้องรอหน่อย ผม ว่า อย่ามองด้านลบ จะดีกว่า นะครับ
  :49:


หัวข้อ: Re: สติ มหาสติ คือ อะไร ? มีที่มาอย่างไร ?
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ มีนาคม 09, 2015, 07:33:58 am
ask1

สติ มหาสติ คือ อะไร ? มีที่มาอย่างไร ?

 :25: thk56


  ans1

     สติ คือ ความระลึกได้ ผล ของ สติ ก็คือ ความรู้ตัว
 
     มหาสติ คือ ความระลึกได้ ในหมวดใหญ่ ผลของการมี มหาสติ ก็คือ พระอนาคามี และ พระอรหันต์

     ความแตกต่างก็อยู่ แค่ตรงนี้ แต่ มหาสติ อาศัย สติ นับเนื่องซึ่งกันและกัน

     คำว่า มหาสติ ก็มาจากคำเรียก เมื่อ สัมมาสติ เกิด ก็เรียกว่า มหาสติ

     มหาสติ มีอยู่ 4 หมวด คือ

          มหาสติ  ใน  กายานุปัสสนา  ผลของ มหาสติ คือ มหาสัมปชัญญะ รู้ 6 อย่าง
          มหาสติ  ใน  เวทนานุปัสสนา ผลของ มหาสติ คือ มหาสัมปชัญญะ รู้ 6 อย่าง
          มหาสติ  ใน  จิตตานุปัสสนา  ผลของ มหาสติ คือ มหาสัมปชัญญะ รู้ 6 อย่าง
          มาหสติ  ใน  ธรรมานุปัสสนา ผลของ มหาสติ คือ มหาสัมปชัญญะ รู้ 6 อย่าง

    ดังนั้น คำว่า มหาสติ พระพุทธเจ้าพระองค์ จึงทรงตรัสเรียกว่า  มหาสติปัฏฐาน

   เจริญธรรม / เจริญพร


 


หัวข้อ: Re: สติ มหาสติ คือ อะไร ? มีที่มาอย่างไร ?
เริ่มหัวข้อโดย: tcarisa ที่ มีนาคม 09, 2015, 10:10:21 am
อยากจะถามต่อ คะ แต่ให้ จขกท. ถามต่อดีกว่า นะคะ

  :25:


หัวข้อ: Re: สติ มหาสติ คือ อะไร ? มีที่มาอย่างไร ?
เริ่มหัวข้อโดย: Admax ที่ มีนาคม 10, 2015, 08:56:29 pm
ask1

สติ มหาสติ คือ อะไร ? มีที่มาอย่างไร ?

 :25: thk56


  ans1

     สติ คือ ความระลึกได้ ผล ของ สติ ก็คือ ความรู้ตัว
 
     มหาสติ คือ ความระลึกได้ ในหมวดใหญ่ ผลของการมี มหาสติ ก็คือ พระอนาคามี และ พระอรหันต์

     ความแตกต่างก็อยู่ แค่ตรงนี้ แต่ มหาสติ อาศัย สติ นับเนื่องซึ่งกันและกัน

     คำว่า มหาสติ ก็มาจากคำเรียก เมื่อ สัมมาสติ เกิด ก็เรียกว่า มหาสติ

     มหาสติ มีอยู่ 4 หมวด คือ

          มหาสติ  ใน  กายานุปัสสนา  ผลของ มหาสติ คือ มหาสัมปชัญญะ รู้ 6 อย่าง
          มหาสติ  ใน  เวทนานุปัสสนา ผลของ มหาสติ คือ มหาสัมปชัญญะ รู้ 6 อย่าง
          มหาสติ  ใน  จิตตานุปัสสนา  ผลของ มหาสติ คือ มหาสัมปชัญญะ รู้ 6 อย่าง
          มาหสติ  ใน  ธรรมานุปัสสนา ผลของ มหาสติ คือ มหาสัมปชัญญะ รู้ 6 อย่าง

    ดังนั้น คำว่า มหาสติ พระพุทธเจ้าพระองค์ จึงทรงตรัสเรียกว่า  มหาสติปัฏฐาน

   เจริญธรรม / เจริญพร


 สาธุ สาธุ สาธุ พระอาจารย์ตอบได้แจ้งใจยิ่งแล้ว


หัวข้อ: Re: สติ มหาสติ คือ อะไร ? มีที่มาอย่างไร ?
เริ่มหัวข้อโดย: PRAMOTE(aaaa) ที่ มีนาคม 11, 2015, 05:53:44 pm
  ขออนุโมทนาสาธุ  ครับ


หัวข้อ: Re: สติ มหาสติ คือ อะไร ? มีที่มาอย่างไร ?
เริ่มหัวข้อโดย: Hero ที่ มีนาคม 11, 2015, 10:09:24 pm
ในห้องกรรมฐาน นี้ พระอาจารย์ ตอบ แม้จะสั้น ในคำตอบ แต่ คำตอบ ๆ ชัดเจน แจ่มแจ้ง ครับ

  st11 st12