สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน

กรรมฐาน มัชฌิมา => ธรรมะสัญจร => ข้อความที่เริ่มโดย: ธัมมะวังโส ที่ มกราคม 04, 2016, 04:14:57 pmหัวข้อ: ลัดเลาะซอกซอย เยือนวัดหงส์ เยี่ยมวัดโมลี 2558
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ มกราคม 04, 2016, 04:14:57 pm
 :19:(http://www.madchima.net/images2558/song_58_2/092.jpg)

  ถนนอิศรภาพ นับว่า มีร่องรอยของประวัติศาสตร์ยุคกรุงธนบุรี และ รัตนโกสินทร์ ตอนต้นอยู่หลายแห่ง โดยเฉพาะ วัดวาอารามต่าง ๆนั้นยังทรงคุณค่าทางศิลปะ ตลอด ถึงคุณค่าทางจิตใจด้วย

(http://www.madchima.net/images2558/song_58_2/093.jpg)

  วันนี้อีกวันหนึ่ง ธัมมะวังโส และ ปัญญาปะโชโต ก็ได้ออกจากวัดมาเที่ยวลัดเลาะดูเพื่อนบ้านกันหน่อย เส้นทางก็ต้อง ไปตามตรอกซอกซอย เพราะใช้อิริยาบถเดิน พอได้เหงื่อนะ

(http://www.madchima.net/images2558/song_58_2/094.jpg)
ตรงนี้เป็นทางมาจากวัดราชสิทธาราม เข้าวัดหงษ์ นะ

(http://www.madchima.net/images2558/song_58/009.JPG)
เข้าวัดมาก็จะผ่าน ศาลพระยาตาก นะ มองไปทางซ้าย ก็เป็นเส้นทางตรอกซอกซอยเช่นกัน ผ่านด้านหน้าที่พักสงฆ์ และ ตัดกับทางเข้าวิหาร และอุโบสถ

(http://www.madchima.net/images2558/song_58/010.JPG)
ประตูทางเข้าวิหาร และ อุโบสถ ถึงจะบูรณะขึ้นมาใหม่ แต่ก็ยังทรงไว้ซึ่งศิลปะเดิม

(http://www.madchima.net/images2558/song_58/011.JPG)
ต้นไม้ใหญ่ ๆ ยังพอมีให้เห็นอยู่บ้าง แต่ถ้าเทียบกับวัดราชสิทธาราม วัดย่านนี้ มีต้นไม้น้อยมาก ๆ

(http://www.madchima.net/images2558/song_58/012.JPG)
เจดีย์เล็ก ๆอย่างนี้มีให้เห็นหลายวัด สร้างก็คล้าย ๆ กัน แต่จะสร้างขนาดไปตามฐานะ และความสำคัญของกระดูก ผู้ถูกบรรจะด้วย

(http://www.madchima.net/images2558/song_58/013.JPG)
ที่พักสงฆ์ ใช้รั้วกันเป็นคณะ จัดเรียงในแนวเดียวกันทั้งหมด กุฏิถูกบูรณะใหม่ มีลักษณะแบบเดียวกัน


(http://www.madchima.net/images2558/song_58/014.JPG)
จุดบูชาวัตถุมงคล ก็อยู่ตรงนี้ มีลูกศิษย์วัดคอบดูแล ตามวัดต่าง ๆ นั้นลูกศิษย์วัดมีความสำคัญสูงเพราะว่า คล่องตัวกวาพระสงฆ์สามเณร

(http://www.madchima.net/images2558/song_58/015.JPG)
วิหารพระใหญ่

(http://www.madchima.net/images2558/song_58/016.JPG)

วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ อยู่เลขที่ 72 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร สร้างในสมัย กรุงศรีอยุธยา ยุคนั้นเป็นวัดราษฎร์ เรียกว่า วัดเจ๊สัวหง หรือ แจ๊สัวหง หรือ เจ้าสัวหง หรือ วัดขรัวหง เพราะตั้งตามชื่อของเศรษฐีชาวจีนผู้สร้าง คือ นายหงวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร วัดหลวงชั้นโท คณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต ตั้งตามทะเบียนเลขที่ ๑๐๒ ถนนวังเดิม ๒ หรือ ถนนอิสรภาพ ๒๘ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ใกล้กับวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร และ กองทัพเรือ (พระราชวังธนบุรีเดิม) ตั้งอยู่บนเนื้อที่ขนาด ๔๖ ไร่ ๑ งาน ๒๓ ตารางวา

(http://www.madchima.net/images2558/song_58/017.JPG)
ทางเข้าวิหารพระใหญ่
ในสมัยกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร เรียกชื่อว่า วัดหงษ์อาวาสวิหาร
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่ ๑ เรียกชื่อว่า วัดหงส์อาวาศวรวิหาร
สมัยรัชกาลที่ ๒ เรียกชื่อว่า วัดหงส์อาวาสวรวิหาร
สมัยรัชกาลที่ ๓ เรียกชื่อว่า “วัดหงสาราม”
สมัยรัชกาลที่ ๔ เรียกชื่อว่า วัดหงส์รัตนาราม
และสมัยรัชกาลที่ ๖ จนถึงปัจจุบัน เรียกชื่อว่า วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร

(http://www.madchima.net/images2558/song_58/018.JPG)

(http://www.madchima.net/images2558/song_58/019.JPG)

(http://www.madchima.net/images2558/song_58/020.JPG)

(http://www.madchima.net/images2558/song_58/021.JPG)

(http://www.madchima.net/images2558/song_58/022.JPG)

(http://www.madchima.net/images2558/song_58/023.JPG)

(http://www.madchima.net/images2558/song_58/024.JPG)

(http://www.madchima.net/images2558/song_58/025.JPG)


หัวข้อ: Re: ลัดเลาะซอกซอย เยือนวัดหงส์ เยี่ยมวัดโมลี 2558
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ มกราคม 04, 2016, 04:31:01 pm
(http://www.madchima.net/images2558/song_58/026.JPG)
ตรงด้านหลังวิหาร ส่วนนี้ ทางทหารเรือ ได้ใช้เป็นที่พักชั่วคราว

(http://www.madchima.net/images2558/song_58/027.JPG)
ก็ช่วยดูแลวัดไปด้วยในตัว

(http://www.madchima.net/images2558/song_58/028.JPG)

(http://www.madchima.net/images2558/song_58/029.JPG)

(http://www.madchima.net/images2558/song_58/030.JPG)


หัวข้อ: Re: ลัดเลาะซอกซอย เยือนวัดหงส์ เยี่ยมวัดโมลี 2558
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ มกราคม 04, 2016, 04:54:17 pm
 http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=20256 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=20256)

 ธรรมสัญจร ส่งท้ายปี 2558 และ ต้อนรับปี 2559 ตอนที่ 2 วัดราชสิทธาราม
 http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=20257.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=20257.0)

ลัดเลาะซอกซอย เยือนวัดหงส์ เยี่ยมวัดโมลี 2558
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=20279 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=20279)

ไปวัดพรหมวงศาวาส เพื่อเสวนาธรรม กับ บัณฑิต ตามรอยเรื่อง คาถาพญาไก่เถื่อน
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=20277 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=20277)


(http://www.madchima.org/kid/images/forimg58/pra/atama-01.jpg)


หัวข้อ: Re: ลัดเลาะซอกซอย เยือนวัดหงส์ เยี่ยมวัดโมลี 2558
เริ่มหัวข้อโดย: PRAMOTE(aaaa) ที่ มกราคม 04, 2016, 08:12:32 pm

        ขออนุโมทนาสาธุ