สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน

กรรมฐาน มัชฌิมา => ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ธัมมะวังโส ที่ มิถุนายน 25, 2021, 02:22:04 pmหัวข้อ: ถาม การเห็นภาพอนาคต มีโอกาสเป็นจริงบ้างหรือป่าว คะ
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ มิถุนายน 25, 2021, 02:22:04 pm
ถาม การเห็นภาพอนาคต มีโอกาสเป็นจริงบ้างหรือป่าว คะ
ตอบ  การเห็นในฝัน กับ การเห็นในสมาธิ ย่อมต่างกัน ต่างกันตรงที่มีสติ กับ ไม่มีสติ มีสัมปชัญญะ กับ ไม่มีสัปชัญญะ มีอำนาจญาณ กับ ไม่มีอำนาจญาณ
การเห็นภาพอนาคต มีโอกาสเป็นจริงได้ ถ้าผู้ที่เห็นเข้าสภาวะ ตติยฌาน ได้ แต่สภาวะที่จะเห็นได้นั้นมันต้องอยู่ในสภาวะเกือบกึ่งวิปัสสนา
ในต่างประเทศมีชายหนุ่มคนหนึ่ง ตกไปในร่องหินและถูกหินทับข้อมือไว้ เขารออยู่อย่างนั้น 2 - 3 วัน และแน่ใจว่าไม่มีใครมาช่วยแน่ ๆ เขาจึงตัดสินใจตัดแขนตัวเองตรงส่วนที่ถูกทับออก แต่ก่อนที่จะตัดเขาได้เข้าสมาธิโดยบังเอิญมองเห็นภาพอนาคต ของเขา ( ซึ่งก็เป็นความจริงต่อมาภายหลัง) เขาจึงตัดสินใจตัดแขนที่เริ่มเน่าแล้วนั้นออกจึงรอดชีวิตมาได้
ในกรณีที่ผู้นั่งสมาธิถึงระดับ ตติยะฌาน การเห็นภาพนิมิตนั้นมีโอกาสที่จะเป็นภาพจริงได้ ถ้าเป็นอนาคต แต่ถ้าเป็นอดีต แสดงว่ามีโอกาสจะได้ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณอย่างถาวร
แต่อย่างไรก็ตามเป้าประสงค์ของการทำสมาธินั้น ไม่ได้ทำเพื่อการเห็นเหล่านี้แต่ทำเพื่อให้ได้เห็นญาณในวิปัสสนา เฉพาะหน้าต่างหากเป็นไปเพื่อมรรค ผล แต่การห้ามอาการ ๆ การได้ญาณวิเศษเป็นเรื่องของบุญบารมีที่สร้างมาด้วย ยอ่มแตกต่างกันไปแต่ละคน
ก็อย่าได้หลงในสิ่งที่ได้ อย่าได้น้อยใจในธรรมที่ไม่มี
จงยินดีเฉพาะต่อญาณที่ปรากฏต่อหน้า ด้วยความเป็นอนัตตา
เจริญธรรม / เจริญพร