สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน

กรรมฐาน มัชฌิมา => ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ธัมมะวังโส ที่ มกราคม 20, 2022, 03:51:30 pmหัวข้อ: ถาม เรียนถาม พอจ ชีวิตของกระผม ไม่ค่อยได้เจอธรรมะเลยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ มกราคม 20, 2022, 03:51:30 pm
ถาม เรียนถาม พอจ ชีวิตของกระผม ไม่ค่อยได้เจอธรรมะเลยครับ เจอแต่เรื่องวุ่นวายตลอด อยากจะไปวัดฟังธรรมก็ไม่มีเวลา แล้วอย่างนี้ผมจะมีโอกาสภาวนาได้หรือครับ ผมต้องทิ้งบ้านออกบวชใช่ไหมครับ ถึงจะมีเวลาปฏิบัติภาวนา ขอ พอจ ช่วยชี้ทางหน่อยครับ
ตอบ การภาวนาปฏิบัติตามธรรม ไม่ได้อาศัยเวลา และสถานที่ แต่อาศัยกำลังศรัทธา และดวงตาเห็นธรรมเป็นหลัก ดังนั้นการที่เราปฏิบัติธรรมภาวนาไม่สำเร็จ นั้น ก็อาจจะขาดอะไรหลายอย่าง เช่น บารมีที่สั่งสมไว้ไม่มี แต่อาจจะมีการศึกษาฟังธรรม
ดังนั้นให้พิจารณาดังนี้
1. บารมีสั่งสมที่ได้ทำไว้ก่อน เช่นการให้ทาน
2. การทรงไว้ซึ่งศีล สมาทานศีล
3. การเรียนธรรม ศึกษาหลักธรรม ฟังธรรม ได้กระทำแล้ว
4. การอยู่ในปฏิรูปประเทศที่มีการส่งเสริมด้านธรรม
5. การคบกัลยาณมิตรอันงาม
6. การได้ครูอาจารย์อุปถัมภ์
7. การที่ได้เวลาว่างจากโลกธรรม
8. ปณิธานอันประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิทีมุ่งไปเพื่อภาวนา
8 ประการนี้คือสาเหตุที่จะทำให้เราได้หลักธรรม คุณธรรม บรรลุธรรม หากไม่มี ก็ต้องดูกำลังลดหลั่นกันไป บางอันไม่มีพอได้อยู่ แต่บางอันบางข้อไม่มีไม่ได้ ดังนั้น 8 ประการนี้ถือว่าเป็นเหตุสนับสนุนให้มีการภาวนาได้ แต่ที่เราคิดว่าทำไม่ได้นั้นมันขาดข้อไหนก็ขอให้พิจารณาให้ดีแล้วจัดการให้เหมาะสม
เจริญธรรม / เจริญพร