สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน

กรรมฐาน มัชฌิมา => ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ธัมมะวังโส ที่ พฤษภาคม 29, 2022, 07:37:37 amหัวข้อ: ถาม ลูกศิษย์สายกัจจายนะ ควรเจริญกรรมฐาน กี่อย่างครับ ถึงจะเพียงพอต่อการเป็นโสดาบ
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ พฤษภาคม 29, 2022, 07:37:37 am
ถาม ลูกศิษย์สายกัจจายนะ ควรเจริญกรรมฐาน กี่อย่างครับ ถึงจะเพียงพอต่อการเป็นโสดาบัน
ตอบ กรรมฐานที่ควรเจริญ ท่านกล่าวว่า มีเพียงสองอย่างก็เป็นได้ตั้งแต่ โสดาบัน จนถึ อรหันต์
กรรมฐานสองอย่าง ที่ควรเจริญ
คือ พุทธานุสสติ และ อานาปานสติ
พุทธานุสสติ ให้ผลสองอย่าง คือ โสดาบัน และ สกทาคามี
อานาปานสติ ให้ผลสองอย่าง คือ อนาคามี และ อรหันต์
พุทธานุสสติ ที่เหมาะสมกับ อุบาสก อุบาสิกา คือ อุปัตตา
พุทธานุสสติ ที่เหมาะสมกับ ภิกษุ สามเณร คือ มัชฌิมา
อานาปานสติ ที่เหมาะสมกับ ปัญญาวิมุตติ คือ อานาปานสติปัฏฐาน 4
อานาปานสติ ที่เหมาะสมกับ เจโตวิมุตติ คือ อานาปานสตินวหรคุณ 9
มีแค่นี้แหละ ที่เหลือก็อยู่ที่ความเข้าใจ และความขยัน ของผู้ฝึกฝนภาวนา
ภาวนา มี 4 อย่าง
ภาวนา แบบรู้บ้าง ไม่รู้บ้าง
ภาวนา แบบรู้
ภาวนา แบบทำบ้าง ไม่ทำบ้าง
ภาวนา ตลอดที่เวลาอำนวยไม่ขาดสักวัน
เจริญธรรม / เจริญพร