สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน

กรรมฐาน มัชฌิมา => ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ธัมมะวังโส ที่ พฤษภาคม 29, 2022, 07:45:02 amหัวข้อ: การเดินจงกรม ข้อความ ของ สุนันทะ ภิกขุ แบ่งการเดินจงกรม
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ พฤษภาคม 29, 2022, 07:45:02 am
การเดินจงกรม ข้อความ ของ สุนันทะ ภิกขุ แบ่งการเดินจงกรม ออกเป็น 2 หมวด ( ข้อความจารผูกที่ 5 )
1.หมวดเดินจงกรม เล็ก
2.หมวดเดินจงกรม ใหญ่
ทั้งสองหมวด มีข้อความเหมือนกัน ตรงที่การอธิษฐาน การเดินจงกรม แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ
1. ก่อนการเดินจงกรม มีการอธิษฐาน กำหนดขอบเขต ขนาดเล็ก 15 วา ขนาดใหญ่ ไม่มีกำหนด
2.ทำการอธิษฐาน ดิน หัว กลาง ท้าย ว่า อิมัง ปฐวียัง อธิษฐามิ จากนั้นก็อธิษฐาน เขต จงกรมว่า อิมัง จังกมัง อธิษฐามิ
และเริ่มเดิน ด้วยการสวด บทคาถา เริ่มตั้งแต่ง อเนกชัง เป็นต้นไป
3.ในการเดินจงกรม นั้น ให้ระลึกถึง ศีล และ บริสุทธิ์ ของศีล และเดินกลับไป กลับมา ให้ศีลนั้นมุ่งตรงพระนิพพาน
( เป็นวิธีการเดิน ด้วย สีลานุสสติ )