ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
  • สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน
แสดงกระทู้
This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.
    Messages   Topics Attachments  

  Messages - patra
หน้า: [1] 2 3 ... 23
1  เรื่องทั่วไป / แจ้งปัญหาการใช้งานบอร์ด / ช่วงเวลา 08.30 - 12.00 น จะทำการเปลี่ยนระบบ สถานี วิทยุ ออนไลน์ เมื่อ: มกราคม 23, 2019, 08:33:09 am
ช่วงเวลา 08.30 - 12.00 น
จะทำการเปลี่ยนระบบ สถานี วิทยุ ออนไลน์ ดังนั้นในช่วงเวลาดังกล่าว อาจจะไม่สามารถรับฟัง รายการได้ตามปกติ

เจริญธรรม / เจริญพร
2  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / อานิสงส์การดูแลพระอาพาธ เมื่อ: ธันวาคม 01, 2018, 08:51:48 am
เกี่ยวกับเรื่อง การบำรุงดูแล พระภิกษุอาพาธ นั้นมีในพระไตรปิฏก พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่า

โย ภิกฺขเว มํ อุปฏฺฐเหยฺย โส คิลานํ อุปฏฺฐเหยฺย
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดจะพึงอุปัฏฐากเรา ผู้นั้นพึงพยาบาลภิกษุอาพาธ

ความข้างต้นมีที่มาในพระวินัยปิฏก เล่มที่ ๕ มหาวรรค ข้อ ๑๖๖ ซึ่งมีความโดยสรุปว่า มีภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเป็นโรคท้องร่วง (กุจฺฉิวิการาพาโธ) นอนจมกองมูตร(อุจจาระ) กองคูถ(ปัสสาวะ) ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคมีท่านพระอานนท์เป็นผู้ติดตาม เสด็จพุทธดำเนินไปตรวจตามที่พักอาศัยของพระภิกษุทั้งหลาย ได้เสด็จไปทางที่อยู่ของภิกษุรูปนั้นนอนป่วยอยู่ ได้เสด็จเข้าไปตรัสถามขึ้นว่า อาพาธเป็นโรคอะไร เมื่อทรงด้รับคำกราบทูลว่า อาพาธเป็นโรคท้องร่วง จึงตรัสถามว่า มีพยาบาลคอยดูแลหรือไม่ เมื่อทรงได้รับคำกราบทูลว่าไม่มี ก็ได้ตรัสถามว่าเพราะเหตุใดภิกษุทั้งหลายจึงไม่มาดูแล เมื่อพระภิกษุรูปนั้นทูลว่า เพราะท่านเองไม่เคยไปดูแลภิกษุรูปใด ก็จึงไม่มีภิกษุรูปใดมาดูแลท่าน จึงรับสั่งให้พระอานนท์ไปตักน้ำมาแล้วพระองค์ก็ได้รับน้ำมาชำระล้างทำความสะอาดเนื้อตัวให้สะอาดแล้วทรงร่วมกับพระอานนท์หามพระภิกษุรูปนั้นขึ้นไปนอนบนเตียง จากนั้นได้ทรงตรัสเรียกประชุมพระภิกษุทั้งหลาย ทรงตรัสว่าพระภิกษุทั้งหลายเมื่อเข้ามาบวชแล้ว เป็นผู้ไม่มีมารดา ไม่มีบิดา  ดังนั้นเมื่อเวลาเกิดการเจ็บป่วยก็จะต้องคอยดูแลกันจนกว่าจะตายหรือจนกว่าจะหาย หากไม่ช่วยกันดูแลก็จะเป็นอาบัติ ดังสำนวนความในพระวินัยปิฎกว่าดังนี้:

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   พวกเธอไม่มีมารดาไม่มีบิดา   ผู้ใดเล่าจะพึงพยาบาลพวกเธอ   ถ้าพวกเธอจักไม่พยาบาลกันเอง   ใครเล่าจักพยาบาล  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย    ผู้ใดจะพึงอุปัฏฐากเรา    ผู้นั้นพึงพยาบาลภิกษุอาพาธ   ถ้ามีอุปัชฌายะๆ   พึงพยาบาลจนตลอดชีวิต    หรือจนกว่าจะหาย    ถ้ามีอาจารย์ ๆพึงพยาบาลจนตลอดชีวิต  หรือจนกว่าจะหาย   ถ้ามีสัทธิวิหาริก ๆ  พึงพยาบาลจนตลอดชีวิต  หรือจนกว่าจะหาย  ถ้ามีอันเตวาสิก ๆ  พึงพยาบาลจนตลอดชีวิตหรือจนกว่าจะหาย  ถ้ามีภิกษุผู้ร่วมอุปัชฌายะ ภิกษุผู้ร่วมอุปัชฌายะพึงพยาบาลจนตลอดชีวิต  หรือจนกว่าจะหาย  ถ้ามีภิกษุผู้ร่วมอาจารย์  ภิกษุผู้ร่วมอาจารย์พึงพยาบาลจนตลอดชีวิต    หรือจนกว่าจะหาย    ถ้าไม่มีอุปัชฌายะ    อาจารย์สัทธิวิหาริก  อันเตวาสิก  ภิกษุผู้ร่วมอุปัชฌายะ  หรือภิกษุผู้ร่วมอาจารย์  สงฆ์ต้องพยาบาล   ถ้าไม่พยาบาลต้องอาบัติทุกกฏ”

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสถึง องค์ของภิกษุอาพาธที่พยาบาลได้ยาก 5 อย่างคือ 1. ไม่ทำความสบาย 2. ไม่รู้ประมาณในความสบาย 3.ไม่ฉันยา 4. ไม่บอกอาการไข้ตามจริงแก่ผู้พยาบาล 5. มีนิสัยเป็นคนไม่อดทนต่อทุกขเวทนา จากนั้นได้ได้ถึง องค์ของภิกษุอาพาธที่พยาบาลได้ง่าย 5 อย่าง คือ 1. ทำความสบาย 2. รู้ประมาณในความสบาย 3. ฉันยา 4. บอกอาการป่วยไข้ตามจริงแก่ผู้พยาบาล 5.มีนิสัยเป็นคนอดทนต่อทุกขเวทนา

เจริญธรรม / เจริญพร
3  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / Re: การเดินทาง เมื่อ: ธันวาคม 01, 2018, 08:47:57 am
คลองสัมพันธ์ ขนานคู่ สองจังหวัด
เชื่อมความรัก บ้านขอนแก่น  กาฬสินธ์
คลองกว้างแคบ คดเคี้ยวบ้าง ตามเป็นจริง
เพิ่มเติมสิ่ง ที่เรียกว่า สายสัมพันธ์

ธ 29/11/61 7.30
คลอง เล็กแห่งนี้ เป็นคลองที่กั้นอาณาเขต สองจังหวัด คือจังหวัด ขอนแก่นและก็จังหวัดกาฬสินธุ์ ท่ายืนอยู่ฝั่ง ขวา ก็จะเป็นขอนแก่นถ้าไปยืนอยู่ฝั่งซ้าย ก็จะเป็นกาฬสินธุ์ และของนี้ก็จะมีระยะทางขั้นในเขตนี้ ก็นับว่าแปลกดีเหมือนแม่น้ำโขง กั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาว ประมาณนั้น ตอนที่มายืนดูเนี่ย บรรยากาศ ก็มีความสงบ อากาศบริสุทธิ์มองเห็นดอกบัว ในคลองในสระใกล้ๆ เป็นทิวยาว ก็เป็นสภาพธรรมชาติตามบ้านนอกบ้านนา ทำให้เพลิดเพลินจิตได้
เจริญธรรม/เจริญพร
4  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / Re: การเดินทาง เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2018, 09:35:36 pm
พิรุณโปรย เย็นสบาย สำราญจิต
ธรรมนิมิต เย็นระลอก ไม่ขาดหาย
นึกถึงองค์ มัชฌิมา ท่ามกลางกาย
ใจสบาย อิงแอบแนบ ดั่งตักครู
ขอรำลึก นึกถึงคุณ ที่ครูสอน
ลำนำกลอน ยอคุณพระ ชินสีห์
ศิษย์นอบน้อม ถึงพระคุณ ที่ปราณี
น้อมความดี เดินตามทาง เยี่ยงอย่างครู

ธมัมะวังโส 27 พ.ย. 61
5  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / Re: การเดินทาง เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2018, 09:34:43 pm
กายสองส่วน โคจรจิต เป็นแปดส่วน
เข้ากระบวน ทบทวนตาม สวนกระแส
ตามลำดับ ลงมาสุด หยุดดูแล
ทวนกระแส จบสุดลง ที่กลางใจ
อันนิมิต ปรวนแปร รูปลิขิต
เป็นตามจิต สะสม อนุสัย
เดินตามลม เป็นตามฐาน เข้าตามนัย
ให้หทัย รู้ชัดแจ้ง ตามเป็นจริง
ธัมมะวังโส 25 พ.ย.61
6  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / Re: การเดินทาง เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2018, 09:34:02 pm
ฟังเสียงหริ่ง เรไรร้อง ก้องประสาน
จิตเข้าฌาน ทรงกายไว้ ไม่หวั่นไหว
เสียงสงบ ดุจเสียงฆ้อง ก้องพงไพร
เป็นสายใย โยงดวงจิต ข้ามนที
ธัมมะวังโส 24 พ.ย.61
7  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / การเดินทาง เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2018, 09:33:14 pm
นอนยลฟัง ไก่แก้ว ประชันเสียง
จิตเรียบเรียง มนตรา ที่ครูสอน
ทั้งโคจร ทั้งทรงฌาน แม้กายรอน
จิตนอบน้อม เข้าออก ตามเป็นจริง
เห็นตามจิต รู้ชัด นิ่ง ความเป็นธาตุ
รู้ฉลาด ความเป็น ธรรม ไม่หวั่นไหว
รู้สองรู้ จิตรู้รอด รู้เป็นไท
ไหวไม่ไหว ใจสงบ เห็นตามจริง
ธัมมะวังโส 23 พ.ย.61
8  เรื่องทั่วไป / IT สาระประโยชน์ชาวธรรม / Re: แนะนำโปรแกรมร้านอาหาร ใช้งานฟรี สำหรับท่านที่ต้องการโปรแกรมช่วยจัดการร้านอาหาร เมื่อ: ตุลาคม 30, 2018, 08:23:54 pm
กำลังอยู่ในการพิจารณา ความเหมาะสม โพสต์ เนื่องด้วยทางเว็บ ให้อิสระทางการโฆษณา ที่ เว็บ kidsaraburi.com ไว้มากแล้วไม่ต้องการให้มีโฆษณา ขายของในเว็บ พระธรรม

เพราะตอนนี้ก็โดนด่าจาก สาธุชน มากพอแล้ว ครับ

โปรดเข้าใจด้วย
9  เรื่องทั่วไป / forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน / Re: ใครคือ 2 นักดำน้ำอังกฤษ ผู้พบ 13 ชีวิตติดถ้ำหลวง.? เผยกู้มาแล้วหลายถ้ำ เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2018, 07:29:17 am
 like1 gd1
10  เรื่องทั่วไป / forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน / Re: จอห์น โวลันเธน "ฮีโร่เจอ 13 ชีวิต" แจ้งต้นสังกัด ดำน้ำถ้ำหลวง ไม่ง่าย เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2018, 07:28:38 am
 like1 gd1
11  กรรมฐาน มัชฌิมา / บันทึกความทรงจำ Memorytime / Re: พิธี ถวายพระเพลิง พระบรมศพ รัชกาลที่ 9 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2017, 01:58:26 pm


12  กรรมฐาน มัชฌิมา / บันทึกความทรงจำ Memorytime / Re: พิธี ถวายพระเพลิง พระบรมศพ รัชกาลที่ 9 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2017, 01:57:47 pm


13  กรรมฐาน มัชฌิมา / บันทึกความทรงจำ Memorytime / Re: พิธี ถวายพระเพลิง พระบรมศพ รัชกาลที่ 9 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2017, 01:57:12 pm


14  กรรมฐาน มัชฌิมา / บันทึกความทรงจำ Memorytime / Re: พิธี ถวายพระเพลิง พระบรมศพ รัชกาลที่ 9 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2017, 01:01:28 pm


15  กรรมฐาน มัชฌิมา / บันทึกความทรงจำ Memorytime / Re: พิธี ถวายพระเพลิง พระบรมศพ รัชกาลที่ 9 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2017, 12:29:40 pm


16  กรรมฐาน มัชฌิมา / บันทึกความทรงจำ Memorytime / Re: พิธี ถวายพระเพลิง พระบรมศพ รัชกาลที่ 9 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2017, 12:29:07 pm


17  กรรมฐาน มัชฌิมา / บันทึกความทรงจำ Memorytime / Re: พิธี ถวายพระเพลิง พระบรมศพ รัชกาลที่ 9 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2017, 12:17:30 pm


18  กรรมฐาน มัชฌิมา / บันทึกความทรงจำ Memorytime / Re: พิธี ถวายพระเพลิง พระบรมศพ รัชกาลที่ 9 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2017, 12:01:10 pm


19  กรรมฐาน มัชฌิมา / บันทึกความทรงจำ Memorytime / Re: พิธี ถวายพระเพลิง พระบรมศพ รัชกาลที่ 9 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2017, 12:00:29 pm20  กรรมฐาน มัชฌิมา / บันทึกความทรงจำ Memorytime / Re: พิธี ถวายพระเพลิง พระบรมศพ รัชกาลที่ 9 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2017, 11:01:55 am21  กรรมฐาน มัชฌิมา / บันทึกความทรงจำ Memorytime / Re: พิธี ถวายพระเพลิง พระบรมศพ รัชกาลที่ 9 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2017, 10:43:26 am22  กรรมฐาน มัชฌิมา / บันทึกความทรงจำ Memorytime / Re: พิธี ถวายพระเพลิง พระบรมศพ รัชกาลที่ 9 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2017, 10:42:13 am


23  กรรมฐาน มัชฌิมา / บันทึกความทรงจำ Memorytime / Re: พิธี ถวายพระเพลิง พระบรมศพ รัชกาลที่ 9 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2017, 10:41:29 am


24  กรรมฐาน มัชฌิมา / บันทึกความทรงจำ Memorytime / Re: พิธี ถวายพระเพลิง พระบรมศพ รัชกาลที่ 9 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2017, 10:40:36 am


25  กรรมฐาน มัชฌิมา / บันทึกความทรงจำ Memorytime / พิธี ถวายพระเพลิง พระบรมศพ รัชกาลที่ 9 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2017, 10:37:52 am
26  เรื่องทั่วไป / แจ้งปัญหาการใช้งานบอร์ด / Re: สนง ส่งเสริมพระกรรมฐาน กำลังดำเนินการ เปลี่ยนระบบ เมื่อ: กันยายน 16, 2017, 12:01:48 pm
ระบบ Line ยังไม่ได้ตั้ง ใครส่งข้อความอะไรมาตอนนี้ ยังไม่ได้ อ่าน เพราะยังไม่ได้ตั้งลง โปรแกรม ไม่ใช่ ว่าไม่สนใจ ในความคิดถึง ของทุกท่าน แต่เนื่อง PC ยังรวนอยู่ ด้วยระบบ ตอนนี้ปัญหา เรื่อง Antivirus ที่คุณดนัย มอบ Serial มานั้นก็ใช้ไม่ได้แล้ว เพราะว่า ไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้ เนื่องด้วย PC เปลี่ยนชื่อเครื่อง ใหม่ โปรแกรมใหม่ จาก Win732B เป็น Win764B เครื่องทำงานรวดเร็ว ตามประสิทธิภาพ 64 bit ในขณะที่ ปรับปรุงอยู่นี้ ก็มีการ Restart ไปตามโปรแกรม update ไปเรื่อย ๆ อยู่ ก็วันที่ 2 แล้วที่ยังต้องยุ่งกับเรื่อง การปรับปรุงระบบ เพราะว่า การลงโปรแกรม ต่าง ๆ นั้น ใช้เวลายาวนาน ลงโปรแกรม Windows เอง พร้อม update ก็เป็นวัน โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับ ระบบเว็บ การทำงาน Studio อีก ที่มันช้าก็เพราะว่า ยุคสมัยมันเปลี่ยน สิ่งที่ซื้อไว้ กลายเป็นว่า เก่า แล้วไม่มีบริการ เหมือนถูกลอยแพ มีแต่ของใหม่ ออกมาให้เสียเงิน ครั้นจะดาวโหลดของเก่า ก็ไม่มีบริการ ก็หายาก ต้องค้น แผ่นในกระเป๋า ออกมาเจอบ้างไม่เจอบ้าง อันไหนติดขัด ก็ต้องติดต่อประสานงาน กับคนขาย ซึ่ง ส่วนใหญ่ เราก็ต้องจ่ายตังค์ พอบอกว่า ต้องจ่ายค่าบริการ ก็ต้องหยุดก่อน เพราะว่า เราไม่มีทุนมากขนาดนั้น
ดังนั้นสองสามวัน อาจจะเป็นอาทิตย์ ก็คงต้องปรับปรุง โปรแกรม ปิดเปิด รีสตาร์ท ไปจนกว่า จะเข้าที่ เข้าทาง ดีเหมือนกัน ไม่ได้นอนอยู่แล้ว มีงานทำ......
27  เรื่องทั่วไป / แจ้งปัญหาการใช้งานบอร์ด / สนง ส่งเสริมพระกรรมฐาน กำลังดำเนินการ เปลี่ยนระบบ เมื่อ: กันยายน 16, 2017, 11:48:53 am
ตอนนี้ระบบ ของ สนง ทำอะไรต่อไม่ได้แล้ว เนื่องด้วย ติดลายเซ็นต์ ยังไม่ได้ซื้อ เป็นการทดสอบ ระบบ ลงอะไรไป ตอนนี้ ก็เด้งหมด จะถูกให้ทำ Activator คือการจ่ายเงิน ก็ใช้ไปก่อน อีก 25 วัน
28  ธรรมะสาระ / ห้อง_ด า ว น์ โ ห ล ด / Re: แจกเว็บสมัคร บิททอแร้น เมื่อ: เมษายน 04, 2017, 02:07:29 pm
 :smiley_confused1:
29  เรื่องทั่วไป / forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน / Re: ถวายฎีกานิมนต์ 'สมเด็จอัมพร' รับตำแหน่งสังฆราช 10 ก.พ. เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2017, 12:19:27 pm
 st11 st12 st12 st12
30  เรื่องทั่วไป / forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน / Re: ความเป็นมา ‘สังฆราช’ แห่งสยาม เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2017, 12:19:09 pm
 :25: :25: :25: st12
31  เรื่องทั่วไป / forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน / Re: 5 เรื่องวุ่นๆ ของ “ บุญ ” ที่หลายคนยังไม่เคลียร์ เมื่อ: มกราคม 28, 2017, 06:20:46 pm
 st12
32  เรื่องทั่วไป / forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน / Re: จงประคองศีล จงรักษาสามัคคี จงระวังสตรีและสตางค์ เมื่อ: มกราคม 28, 2017, 06:19:58 pm
 st11 st12
33  เรื่องทั่วไป / forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน / Re: พศ.เริ่มทดลอง ระบบแบล็คลิสต์ พระปาราชิก เมื่อ: มกราคม 28, 2017, 06:19:09 pm
 gd1 like1
34  เรื่องทั่วไป / ส่งจิตออกนอก (นั่งเล่นคุยกัน) / Re: ทำบุญโดยไม่หวังผลบุญ ทำอย่างไร เพราะทำที่ไร ก็ปรารถนาได้บุญทุกครั้ง เมื่อ: มกราคม 20, 2017, 10:18:49 pm
 st11 st12 st12
35  เรื่องทั่วไป / ส่งจิตออกนอก (นั่งเล่นคุยกัน) / Re: ตัณหาผูกมัดใจ : บ่วงผูกคอ ปอผูกศอก ปลอกผูกตีน เมื่อ: มกราคม 20, 2017, 10:17:57 pm
 st12 st11
36  เรื่องทั่วไป / forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน / Re: ปลดล็อควาสนา ตั้งใจทำบุญ แต่มีวิบากกรรมมาขวาง ทำอย่างไร.? เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2016, 10:59:51 am
 st11 st12 st12
37  เรื่องทั่วไป / forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน / Re: ปัจจุบันเรื่องคุณไสย หรือการเล่นของ การโดนของ ยังมีอยู่จริงไหมคะ.? เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2016, 10:59:19 am
ปัจจุบัน มีน้อยมาก แทบจะไม่มี พอ ๆ กับ หาพระอรหันต์ นั่นแหละ
ที่มีอยู่ เป็นพวกปลอม หลอกลวง 98%

   คนที่มี ฌาน จริง ๆ เขาไม่ทำ อกุศล เพราะว่า ฌาน บังคับให้มี กุศลกรรมบถ 10 เป็น วิรัติ ไม่ใช่สมาทาน ฌาน นั้นละกิเลส 5 ประการ คือ กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจะกุกกุจจะ และ วิจิกิจฉา

 :49:
38  เรื่องทั่วไป / forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน / Re: ถ้าเปิดคลิปฟังพระเทศน์ก่อนนอน เพื่อให้ตัวเองนอนหลับ จะบาปไหมคะ.? เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2016, 10:55:08 am
มันมีข้อดี และ ข้อเสียด้วย นะ

  ข้อดี ก็คือ มีสุขในปัจจุบัน คือนอนหลับ ฝันดี
  ข้อเสีย คือ อนุสัยการฟังธรรมที่ไม่จบสายจะเกิดขึ้น และจะติดเป็นอุปสรรคมากขึ้นทั้งในชาติปัจจุบัน และ ชาติต่อไป

   :coffee2:
39  พระไตรปิฏก / พระธรรมตามพระไตรปิฏก / Re: เลื่อมใสในบุคคลใดแล้ว หากบุคคลนั้นเสื่อม ผู้เลื่อมใสอาจเสื่อมจากสัทธรรมได้ เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2016, 10:52:54 am
 st11 st12 st12
40  เรื่องทั่วไป / แจ้งปัญหาการใช้งานบอร์ด / Re: สัญญานออนไลน์ขัดข้อง ๑-๒ อาทิตย์ เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2016, 03:52:43 pm
สัญญาณขัดข้องอยู่ ในระหว่างซ่อมแซม ต้องขออภัยด้วยครับ

 :49: ;)
หน้า: [1] 2 3 ... 23