สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน

ธรรมะสาระ => ห้อง_ด า ว น์ โ ห ล ด => ข้อความที่เริ่มโดย: ธัมมะวังโส ที่ พฤษภาคม 25, 2019, 04:46:09 pmหัวข้อ: ไฟล์เสียง รำลึกวันอัฏฐมีบูชา
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ พฤษภาคม 25, 2019, 04:46:09 pm
(http://madchima.net/2019/nm-005.jpg)

ไฟล์เสียงให้ดาวน์โหลด รำลึกวันอัฏฐมีบูชา ตอนที่ 1
เนื้อหา อัฏฐมีบูชา คือ อะไร ?
http://cloudbox.3bb.co.th/share3/MTg3ODZ8YzUwYjhkNTVhY2FkNTBhYmVkMmIxNTVmNjdmYzU2YjN8MzAyNTU= (http://cloudbox.3bb.co.th/share3/MTg3ODZ8YzUwYjhkNTVhY2FkNTBhYmVkMmIxNTVmNjdmYzU2YjN8MzAyNTU=)

 รำลึกวันอัฏฐมีบูชา ตอนที่ 2
เนื้อหา อปริหานิยธรรม 6 หมวด
http://cloudbox.3bb.co.th/share3/MTg3ODd8Y2U5ZDg0ZDQ4YjI0NDhiN2U3YzRiYWM3OWY1YTdiZDl8MzAyNTU= (http://cloudbox.3bb.co.th/share3/MTg3ODd8Y2U5ZDg0ZDQ4YjI0NDhiN2U3YzRiYWM3OWY1YTdiZDl8MzAyNTU=)

รำลึกวันอัฏฐมีบูชา ตอนที่ 3
ปัจฉิมโอวาท ของพระพุทธเจ้า
http://cloudbox.3bb.co.th/share3/MTg3ODh8ZmFlMDFkNGVlNjk2M2I3NGEwMzdlNDZiMmNmNDM2Y2Z8MzAyNTU= (http://cloudbox.3bb.co.th/share3/MTg3ODh8ZmFlMDFkNGVlNjk2M2I3NGEwMzdlNDZiMmNmNDM2Y2Z8MzAyNTU=)