ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
  • สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน
แสดงกระทู้
This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.
  Messages   Topics   Attachments  

  Topics - patra
หน้า: [1] 2 3 ... 7
1  เรื่องทั่วไป / แจ้งปัญหาการใช้งานบอร์ด / ช่วงเวลา 08.30 - 12.00 น จะทำการเปลี่ยนระบบ สถานี วิทยุ ออนไลน์ เมื่อ: มกราคม 23, 2019, 08:33:09 am
ช่วงเวลา 08.30 - 12.00 น
จะทำการเปลี่ยนระบบ สถานี วิทยุ ออนไลน์ ดังนั้นในช่วงเวลาดังกล่าว อาจจะไม่สามารถรับฟัง รายการได้ตามปกติ

เจริญธรรม / เจริญพร
2  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / อานิสงส์การดูแลพระอาพาธ เมื่อ: ธันวาคม 01, 2018, 08:51:48 am
เกี่ยวกับเรื่อง การบำรุงดูแล พระภิกษุอาพาธ นั้นมีในพระไตรปิฏก พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่า

โย ภิกฺขเว มํ อุปฏฺฐเหยฺย โส คิลานํ อุปฏฺฐเหยฺย
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดจะพึงอุปัฏฐากเรา ผู้นั้นพึงพยาบาลภิกษุอาพาธ

ความข้างต้นมีที่มาในพระวินัยปิฏก เล่มที่ ๕ มหาวรรค ข้อ ๑๖๖ ซึ่งมีความโดยสรุปว่า มีภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเป็นโรคท้องร่วง (กุจฺฉิวิการาพาโธ) นอนจมกองมูตร(อุจจาระ) กองคูถ(ปัสสาวะ) ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคมีท่านพระอานนท์เป็นผู้ติดตาม เสด็จพุทธดำเนินไปตรวจตามที่พักอาศัยของพระภิกษุทั้งหลาย ได้เสด็จไปทางที่อยู่ของภิกษุรูปนั้นนอนป่วยอยู่ ได้เสด็จเข้าไปตรัสถามขึ้นว่า อาพาธเป็นโรคอะไร เมื่อทรงด้รับคำกราบทูลว่า อาพาธเป็นโรคท้องร่วง จึงตรัสถามว่า มีพยาบาลคอยดูแลหรือไม่ เมื่อทรงได้รับคำกราบทูลว่าไม่มี ก็ได้ตรัสถามว่าเพราะเหตุใดภิกษุทั้งหลายจึงไม่มาดูแล เมื่อพระภิกษุรูปนั้นทูลว่า เพราะท่านเองไม่เคยไปดูแลภิกษุรูปใด ก็จึงไม่มีภิกษุรูปใดมาดูแลท่าน จึงรับสั่งให้พระอานนท์ไปตักน้ำมาแล้วพระองค์ก็ได้รับน้ำมาชำระล้างทำความสะอาดเนื้อตัวให้สะอาดแล้วทรงร่วมกับพระอานนท์หามพระภิกษุรูปนั้นขึ้นไปนอนบนเตียง จากนั้นได้ทรงตรัสเรียกประชุมพระภิกษุทั้งหลาย ทรงตรัสว่าพระภิกษุทั้งหลายเมื่อเข้ามาบวชแล้ว เป็นผู้ไม่มีมารดา ไม่มีบิดา  ดังนั้นเมื่อเวลาเกิดการเจ็บป่วยก็จะต้องคอยดูแลกันจนกว่าจะตายหรือจนกว่าจะหาย หากไม่ช่วยกันดูแลก็จะเป็นอาบัติ ดังสำนวนความในพระวินัยปิฎกว่าดังนี้:

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   พวกเธอไม่มีมารดาไม่มีบิดา   ผู้ใดเล่าจะพึงพยาบาลพวกเธอ   ถ้าพวกเธอจักไม่พยาบาลกันเอง   ใครเล่าจักพยาบาล  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย    ผู้ใดจะพึงอุปัฏฐากเรา    ผู้นั้นพึงพยาบาลภิกษุอาพาธ   ถ้ามีอุปัชฌายะๆ   พึงพยาบาลจนตลอดชีวิต    หรือจนกว่าจะหาย    ถ้ามีอาจารย์ ๆพึงพยาบาลจนตลอดชีวิต  หรือจนกว่าจะหาย   ถ้ามีสัทธิวิหาริก ๆ  พึงพยาบาลจนตลอดชีวิต  หรือจนกว่าจะหาย  ถ้ามีอันเตวาสิก ๆ  พึงพยาบาลจนตลอดชีวิตหรือจนกว่าจะหาย  ถ้ามีภิกษุผู้ร่วมอุปัชฌายะ ภิกษุผู้ร่วมอุปัชฌายะพึงพยาบาลจนตลอดชีวิต  หรือจนกว่าจะหาย  ถ้ามีภิกษุผู้ร่วมอาจารย์  ภิกษุผู้ร่วมอาจารย์พึงพยาบาลจนตลอดชีวิต    หรือจนกว่าจะหาย    ถ้าไม่มีอุปัชฌายะ    อาจารย์สัทธิวิหาริก  อันเตวาสิก  ภิกษุผู้ร่วมอุปัชฌายะ  หรือภิกษุผู้ร่วมอาจารย์  สงฆ์ต้องพยาบาล   ถ้าไม่พยาบาลต้องอาบัติทุกกฏ”

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสถึง องค์ของภิกษุอาพาธที่พยาบาลได้ยาก 5 อย่างคือ 1. ไม่ทำความสบาย 2. ไม่รู้ประมาณในความสบาย 3.ไม่ฉันยา 4. ไม่บอกอาการไข้ตามจริงแก่ผู้พยาบาล 5. มีนิสัยเป็นคนไม่อดทนต่อทุกขเวทนา จากนั้นได้ได้ถึง องค์ของภิกษุอาพาธที่พยาบาลได้ง่าย 5 อย่าง คือ 1. ทำความสบาย 2. รู้ประมาณในความสบาย 3. ฉันยา 4. บอกอาการป่วยไข้ตามจริงแก่ผู้พยาบาล 5.มีนิสัยเป็นคนอดทนต่อทุกขเวทนา

เจริญธรรม / เจริญพร
3  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / การเดินทาง เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2018, 09:33:14 pm
นอนยลฟัง ไก่แก้ว ประชันเสียง
จิตเรียบเรียง มนตรา ที่ครูสอน
ทั้งโคจร ทั้งทรงฌาน แม้กายรอน
จิตนอบน้อม เข้าออก ตามเป็นจริง
เห็นตามจิต รู้ชัด นิ่ง ความเป็นธาตุ
รู้ฉลาด ความเป็น ธรรม ไม่หวั่นไหว
รู้สองรู้ จิตรู้รอด รู้เป็นไท
ไหวไม่ไหว ใจสงบ เห็นตามจริง
ธัมมะวังโส 23 พ.ย.61
4  กรรมฐาน มัชฌิมา / บันทึกความทรงจำ Memorytime / พิธี ถวายพระเพลิง พระบรมศพ รัชกาลที่ 9 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2017, 10:37:52 am
5  เรื่องทั่วไป / แจ้งปัญหาการใช้งานบอร์ด / สนง ส่งเสริมพระกรรมฐาน กำลังดำเนินการ เปลี่ยนระบบ เมื่อ: กันยายน 16, 2017, 11:48:53 am
ตอนนี้ระบบ ของ สนง ทำอะไรต่อไม่ได้แล้ว เนื่องด้วย ติดลายเซ็นต์ ยังไม่ได้ซื้อ เป็นการทดสอบ ระบบ ลงอะไรไป ตอนนี้ ก็เด้งหมด จะถูกให้ทำ Activator คือการจ่ายเงิน ก็ใช้ไปก่อน อีก 25 วัน
6  เรื่องทั่วไป / แจ้งปัญหาการใช้งานบอร์ด / สัญญานออนไลน์ขัดข้อง ๑-๒ อาทิตย์ เมื่อ: ตุลาคม 30, 2016, 10:42:15 pm
เนื่องด้วย เสาสัญญานระบบออนไลน์เกิดอุบัติเหตุ
จึงทำให้ไม่มีสัญญานออนไลน์

แจ้งมาให้ทาาบคาดว่า ๑ -๒ อาทิตย์
7  เรื่องทั่วไป / แจ้งปัญหาการใช้งานบอร์ด / ทดสอบฟังออนไลน์ ในมือถือ แบบไม่ต้องลง แอพ เมื่อ: กันยายน 27, 2016, 01:10:27 am


สรุปโค๊ดนี้ไม่เวิร์ก
 >:(
8  เรื่องทั่วไป / แจ้งปัญหาการใช้งานบอร์ด / เรียน สมาชิก ทุกท่านเพื่อเป็นการรักษา สถานสมาชิก โปรดทำการ Login ทุกวัน เมื่อ: สิงหาคม 21, 2016, 03:15:47 pm
เรียน สมาชิก ทุกท่านเพื่อเป็นการรักษา สถานสมาชิก โปรดทำการ Login ทุกวัน เพื่อเลื่อนระดับ สมาชิก เข้าไปอ่านยังห้องพิเศษ ทั้งนี้ขอให้ท่าน ทำการ Login ในเวลาที่ Admin ระบบตรวจสอบได้ คือช่วงเวลา

 00.00 - 01.00 , 08.00 - 09.00 ,12.00 - 13.00 , 15.00 - 16.00 ,18.00 - 20.00

 ทั้งนี้ทางระบบได้โปรแกรม ตรวจสอบเวลาดังกล่าว ดังที่เคยแจ้งสมาชิกรับทราบไปกันแล้ว ทางจดหมาย ดังนั้นขอให้ทุกท่าน ช่วยกัน Login เป็นประจำวันก็จะดี หรือ สองสามวัน ก็จะดี แต่ถ้าเว้นไว้นาน เกินกว่า 1 ปี แล้ว ทาง ฝ่าย Admin จะเริ่มพิจารณา ลบสมาชิก ไปตามเวลาดังกล่าว

  ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ร่วมกัน Login


   :58: :58: :58: :58:
9  เรื่องทั่วไป / แจ้งปัญหาการใช้งานบอร์ด / ซ่่อมบำรุง เครื่องส่งสัญญาณ เสียง เป็นเวลา 24 ชม 6/4/59 00:00 - 19:00 เมื่อ: เมษายน 05, 2016, 05:38:01 pm


เรียนสมาชิก ที่ติดตามรับฟังรายการ งดออกอากาศ
ในวันที่ 6 เม.ย.59 00:00 - 19:00 น
เพื่อทำการซ่อมบำรุงเครื่อง ( จำเป็นต้องพักเปิดติดต่อมา 14 วันแล้ว )
ดังนั้นจะไม่สามารถรับฟังรายการจากสถานี ออนไลน์ madchimaRDN ได้ตั้งแต่เวลา 00.00 - 19.00 น. โดยประมาณ จึงขออภัยท่านที่ติดตามรับฟังเสียงธรรม ไว้ ณ ที่นี้ ด้วย
10  เรื่องทั่วไป / แจ้งปัญหาการใช้งานบอร์ด / พักเครื่อง เปิดสัญญาณ เสียง 10 มี.ค. 59 เวลา 09.30 - 18.00 น. เมื่อ: มีนาคม 10, 2016, 09:35:06 am
พักเครื่อง เปิดสัญญาณ เสียง 10 มี.ค. 59 เวลา 09.30 - 18.00 น.

 ขออภัยสมาชิก ผู้ติดตามรับฟังเสียง เนือ่งด้วย เครื่องเปิดสัญญาณ ต้องพักเครื่อง เพื่อซ่อมแซมบางส่วน จึงจำเป็นต้องปิดการส่งสัญญาณเสียง ลง

   ท่านจะสามารถรับฟังเสียง ตามที่คาดการณ์ไว้ ตั้งแต่ 18.00 น. เป็นต้นไป หรือเร็วกว่านั้น

   จึงขออภัยไว้ ณ ที่นี้

   RDNpormote
11  เรื่องทั่วไป / แจ้งปัญหาการใช้งานบอร์ด / ทดสอบระบบ หลัง ย้ายบ้าน 28/1/59 เวลา 23.00 น - 29 03.20 น เมื่อ: มกราคม 29, 2016, 03:27:20 am
ทดสอบ โพสต์

    :49: :49: :49:
12  ธรรมะสาระ / ห้อง_ด า ว น์ โ ห ล ด / ดาวน์โหลด หนังสือ เกี่ยวกับพระสังฆราช องค์ที่ 19 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2015, 01:11:05 am
13  เรื่องทั่วไป / แจ้งปัญหาการใช้งานบอร์ด / ทำไมฟัง วิทยุออนไลน์ ไม่ได้ ( วิธีแก้ปัญหา ) เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2015, 09:29:16 am
ตามที่หลายท่าน สอบถามกันมา ครับ คำตอบมีอยู่ที่นี่ ปฏิบัติตามที่เขาบอก ฟังได้แน่  ๆครับ

   สำหรับ IE และ Firefox Opera

 คอมผมฟังวิทยุออนไลน์ไม่ได้
http://pantip.com/topic/31138055

 
14  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / ใช้ปัจจัยสี่ อย่างฉลาด ตามชอบธรรม ก็ไม่ต้องทุกข์ เพราะว่า มี หรือ ไม่มี เมื่อ: ตุลาคม 21, 2015, 08:50:47 am


"ประเพณี ก็ ควรรักษาไว้ ถ้า สื่อความหมาย ธรรมะ ทางพุทธศาสนา เขาเรียกว่า จิตวิญญาณของชนชาติ นั้น ๆ ฝรั่งเรียกว่า Spiritual

ศาสนา ก็มี หลายระดับ ตั้งแต่ ศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม บัญญัติธรรม ปรมัตถ์ธรรม ก็ใช้ให้ถูกในวาระ

 ดังนั้น เมื่อถึงธรรม ว่า ไม่มีเรา ก็ไม่ใช่ ไปเดินแก้ผ้า แสดงความอุจาดทางสรีระ เพราะไม่ยึดมั่นถือ มั่น ใช่ไหม ?

 พุทธศาสนา ถึงแม้พระอริยะ จะบรรลุธรรมแล้ว ก็ยังต้อง อาศัย ปุถุชน ในการรักษาชีวิต นั้นก็ยังต้องบิณฑบาตร รักษาอัตภาพ กายขันธ์ ให้อยู่ รอด ไม่ใช่เป็นพระอรหันต์แล้ว ก็ทิ้งกาย ป่วยไข้ ก็ต้องรักษา ไม่ใช่ปล่อยมัน ต้องรักษาเท่าที่ได้ ให้ถึงที่สุด เพียงแต่ข้างในต้องวางใจไว้ว่า ไม่ไดยึดมั่นถือมั่น ในอุปาทานขันธ์ ทั้ง 5"

  ข้อความบางส่วน จาก หนังสือ เพียงหยดหนึ่งแห่งพระธรรม
  บันทึกการภาวนา และการเดินทาง ของ ธัมมะวังโส

15  เรื่องทั่วไป / แจ้งปัญหาการใช้งานบอร์ด / ก็ต้องขออภัย สมาชิกทุกท่าน เรื่อง บอร์ดเข้าใช้งานไม่ได้ ตั้งแต่ 00.00 - 10.30 น. เมื่อ: ตุลาคม 17, 2015, 10:52:36 am

ก็ต้องขออภัย สมาชิกทุกท่าน เรื่อง บอร์ดเข้าใช้งานไม่ได้ ตั้งแต่ 00.00 - 10.30 น.

  ทาง Admin ก็ไม่ได้ หลับนอน ยังต้องตรวจสอบ Code และ พยายาม Contract กับ ผู้ดูแล host แต่เนื่องด้วยไม่ได้เป็นเวลาทำงานของผู้ดูแล และ เป็นช่วงวันหยุดคือวันเสาร์ อีก ผู้ดูแล เริ่มทำงานที่ 9.30 น. นะครับ ใช้เวลา 1 ชม. ในการแก้ปัญหา ในส่วนของผู้ดูแล

    ในส่วนของ Admin ก็ต้อง Maintenace Table database follow compare

    ดังนั้น ก็คิดว่า ปัญหา การใช้งาน คงหมดไป ในระดับ 1 ก็ต้องสังเกตอาการกันต่อไปอีก ว่าจะเป็นอย่างไร ?

     จึงเรียนมาเพื่อให้สมาชิก รับทราบ กันไว้ และขอบคุณทุกท่าน ที่ยังติดตามเว็บ นี้เสมอต้น เสมอปลาย

     ขอบคุณ

     ประกาศโดย
     RDNpromote
16  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / เมื่อคำตอบ หลายท่าน บอกว่า " ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน " เมื่อ: ตุลาคม 13, 2015, 02:56:29 am


เมื่อคำตอบ หลายท่าน บอกว่า "  ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน "
  ถึงอย่างไร เว็บแห่งนี้ ก็ทำงานแบบปิดทองหลังพระ ก็จะสู้ เท่าที่เราจะทำได้ นะครับ ถึงแม้ว่าการสร้างคุณงามความดี ไม่มีผู้สนับสนุนแต่การช่วยเผยแผ่ธรรม กรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ ในหลายปีนี้ ก็นับว่า ประสบความสำเร็จ ไปมากขึ้น ถึงแม้ไม่ได้ 30 เปอร์เซ้นต์ตามเป้าที่ตั้งไว้ แต่
       วันนี้ ก็มีคนรู้จัก วัดราชสิทธาราม มากขึ้น
       รู้จักกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ มากขึ้น
       รู้จัก หลวงปู่สุก ไก่เถื่อน กันมากขึ้น
       มีเว็บหลายชุดที่่ ซัพพอร์ทเรื่องราว ของ กรรมฐาน สายนี้มากขึ้น
       มีสื่อ หลายชุดมากขึ้น
       มีผู้รู้จัก ครูกรรมฐานองค์ปัจจุบัน คือ พระครูสิทธิสังวร ผชล.วัดราชสิทธาราม มากขึ้น
       และมีผู้ติดตามข่าวสาร ตั้งคำถาม ทั้งทางตรงและทางอ้อม กันมากขึ้น

     อย่างไรเสีย การเผยแผ่ธรรม ทาง อินเตอร์เน็ต นั้นไม่ได้เป็นเป้าประสงค์ของเราทั้งหมด แต่เป็นเพียง 30 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ที่เราคาดหวังก็คือ การสร้างธรรมสถาน ที่ซัพพอร์ต ผู้ปฏิบัติธรรม ผู้ที่สนใจกรรมฐานสายนี้ สักแห่ง ในจังหวัดสระบุรี นครนายก อยุธยา ปากช่อง ประมาณนี้ ซึ่งก็ไม่ได้ต้องการใหญ่โตอะไร แต่ปัญหาหลายท่านแจ้งมาว่า ใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติ สร้างสำนักไม่ดี หรือ ตอบเลยว่า ไม่ดี เพราะตอนนี้ทางรัฐ เข้าควบคุมและ ป้องกัน พร้อมที่จะรื้อถอน สนส. ประเภทนี้มากขึ้น ตามที่เป็นข่าว ดังนั้น จึงต้องใช้ สถานที่ ๆ เป็นวัด หรือ ที่ดินส่วนบุคคล อย่างใดอย่างหนึ่ง ใจอยากได้วัดมากกว่า เพราะการสร้างธรรมสถาน ระบบกฏหมาย ปี58 เริ่มต้น บล๊อก การสร้างธรรมสถาน วันก่อนเข้าไปปรึกษา ผู้ที่ทำงาน พศจ. ได้รับคำตอบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ในการดำเนินการเรื่อง ธรรมสถาน ซึ่งมีข้อกำหนดมากมาย เลย.... นะ

      ดังนั้น เมื่อเราเข้าปรึกษา ครูอาจารย์ คนรู้จัก ทุกท่านก็ผลัก การต้อนรับขบสู้ ว่า ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน เท่านั้น ก็ขอขอบคุณ ถือว่า เป็นการแจ้งผลดำเนินการช่วงนี้ ตามที่ท่านทั้งหลาย พยายามสอบถามกันมา นะ


   เจริญธรรม / เจริญพร

    ผู้นำประกาศ

    RDNpromote
17  เรื่องทั่วไป / แจ้งปัญหาการใช้งานบอร์ด / พักสัญญาณ วิทยุ ในวันที่ 7 ต.ค.58 ตั้งแต่ 12.00 - 18.00 น. เมื่อ: ตุลาคม 07, 2015, 11:37:18 am
พักสัญญาณ วิทยุ ในวันที่ 7 ต.ค.58 ตั้งแต่ 12.00 - 18.00 น.
 เนื่องด้วย สัญญาณเผยแผ่เสียงธรรม 24 ชม. ติดต่อมาเป็นเวลา 7 วันแล้ว
 จำเป็นต้องพักเครื่อง

   จึงขออภัยท่านที่ติดตามฟังในเวลาดังกล่าว ด้วย

   RDNpromote
 
18  เรื่องทั่วไป / ข่าวสารเพื่อนถึงเพื่อน / เชิญ ร่วมปฏิบัติธรรม พิเศษ ประจำเดือน ตุลาคม 2558 คณะ 5 วัดราชสิทธาราม เมื่อ: กันยายน 28, 2015, 01:34:44 pm


ที่มาข่าวสาร https://www.facebook.com/phrakrusittisongvon
ชดเชยของคุณ kobyamkala โพสต์ไว้ เนื่องด้วยระบบ มีปัญหา ตอนนี้
ต้องขออภัย ท่านด้วย ขอบคุณที่แจ้งปัญหา มาครับ แต่อันนี้ไม่สามารถแนบไฟล์ ได้ นะครับ
19  เรื่องทั่วไป / IT สาระประโยชน์ชาวธรรม / จะส่งไฟล์จากมือถือ เข้าเครื่อง คอมพิวเตอร์ โดยไม่ต้องต่อสาย และ ไม่ใช้ Bulutooth เมื่อ: กันยายน 15, 2015, 09:23:23 am
จะส่งไฟล์จากมือถือ เข้าเครื่อง คอมพิวเตอร์ โดยไม่ต้องต่อสาย และ ไม่ใช้ Bulutooth

   เนื่องด้วย Pc ใช้การแก้ไขภาพ ได้ดีกว่า มือถือ และ ยืดหยุ่นกว่า ดังนั้น เวลาจะกรองภาพ แก้ไขจึงมักไปแก้ในเครื่อง และ อัพโหลด ที่เครื่อง แต่ปัญหา ทุกครั้ง จะเจอดังนี้

   1. หาสายเชื่อมต่อไม่ได้
   2. Pc ไม่มี bluetooth
   
   ทุกครั้ง ก็ต้องแก้ปัญหา ด้วยการ หาสาย หรือ ถอด memory ไปใส่  Card Reader แต่บางครั้ง Card Reader Pc ก็ไม่มี อีก แย่จัง ปัญหามาเป็นลำดับ ๆๆๆ

     ก็เลยมานั่งคิดว่า อย่างนี้ต้องซื้อ ตัวเชื่อมต่อ ไวไฟ ราคา ตั้งแต่ 900 ไป สำหรับ รับส่งไฟล์ จากมือถือ สู่ เครื่อง  ไม่มีตังค์ ไม่มีเวลาไปเลือกซื้อ ทำไงดี ( ไอเดียใช้เงิน ไม่เข้าท่า )
       
     ( ในเมื่อมือถือ ก็เป็นเสมือน PC เครื่องหนึ่ง นั้นเราเขียนโปรแกรม จำลอง host ให้ มือถือดีกว่า ใช้ ภาษา C ลองเขียนดูก็เขียนไปแล้ว ก็เอามารวมกับ PHP แต่ รูปแบบต้องแก้ไขไปเรื่อย ๆ )   

      เขียนโปรแกรมก็แล้ว กัน เพราะ มือถือปัจจุบัน มีคุณสมบัติ เป็น OS pc เครื่องหนึ่ง และ ใช้ IP address ได้ ดังนั้น วิธีการก็คือ เขียนโปรแกรมจำลอง ตัวมือถือ เป็น hosting ในบ้าน กันดีกว่า เริ่มลงมือเลย แต่พอจะลงมือ กับไป หาเจอ โปรแกรมที่เขาเขียนไว้แล้ว ก็เลยไม่ต้องเขียน มาแนะนำแทนก็แล้ว กัน รวดเร็ว ใช้ง่าย ปลอดภัย เพราะมันทำงานในวงแลนในบ้านเราเท่านั้น ถ้าไม่เขียนเปิด ออกไป มันเชื่ออกไม่ได้
 
      ( ในที่สุด ก็หาโปรแกรม ที่ตรงกับใจ เขียน ลักษณะเดียวกัน ได้แล้ว )
   
     โปรแกรมแนะนำคือ ใช้บน Android นะ
     
    Wifi file transfer ( ตรง ๆ ชื่อ โปรแกรม )

    ค้นหา
    https://play.google.com/store/search?q=wifi%20file%20transfer
 
   ลิงก์แอพพลิเคชั่น
   https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smarterdroid.wififiletransfer

   ดูวีดีโอ เขาก่อนก็ได้

       วิธีใช้ หลังจากโปรแกรม ที่เครื่องมือถือ เปิดโปรแกรม แล้ว คลิีกคำว่า Strart

       โปรแกรม จะให้   ip address แบบ sucurity มาหนึ่งชุด วิธีการเหมือนกับการเข้าใช้ hosting

       คือ    ip address : port

     


       ดูที่จอโทรศัพท์ แล้วนำไปพิมพ์ ลงใน browser ที่ใช้งาน

      [/b][/size]


       ซึ่งการใช้งาน ท่านต้องระมัดระวัง เหมือนใช้ใน PC เพราะลบ เนื้อหา ในเครืืองได้ ถ้าใช้ เข้า Folder ต่าง ๆ ไป นะ ดังนั้นควรใช้แค่ การย้ายไฟล์ ภาพ วีดีโอ PDF ไฟล์เอกสาร เท่านั้น อย่าไปแตะต้อง Folder โปรแกรม Android นะ

         หลังเลิกใช้ งาน อย่าลืม Stop ละ เปลือง แบต เปิด host ทำงาน ต้องปิดหลังเลิกใช้

 
20  เรื่องทั่วไป / แจ้งปัญหาการใช้งานบอร์ด / ผลการสมัคร เป็น สมาชิก รายงานให้ทราบ จะได้ไม่ต้องถามกลับมากันอีก เมื่อ: กันยายน 02, 2015, 05:21:12 am
ผลการสมัคร เป็น สมาชิก รายงานให้ทราบ จะได้ไม่ต้องถามกลับมากันอีก

2929    tookta    
171.100.14.7    กันยายน 01, 2015, 03:54:37 PM

รอยืนยัน Activate จาก Email
21  เรื่องทั่วไป / แจ้งปัญหาการใช้งานบอร์ด / จำกัดความ ทีมงาน มัชฌิมา สระบุรี การรับผิดชอบ ห้องในบอร์ด ( ปิดทองหลังพระ ) เมื่อ: สิงหาคม 19, 2015, 07:09:26 amจากที่ผ่าน ทางทีมงาน มัชฌิมา สระบุรี  ได้จัดผู้รับผิดชอบประจำบอร์ด
แต่ นั่นก็เป็นการจัด โดยดูความเหมาะสม บางท่านก็เต็มใจ บางท่านก็ไม่ได้เต็มใจทำ ดังนั้นต่อแต่ไปนี้ ก็ประกาศให้กับผู้ที่เต็มใจ ส่วนผู้ไม่เต็มใจ เราก็นำออกเลย ไม่ต้องมาเป็นภาระทางใจ ซึ่งกันและกัน

   ดังนั้นจึงขอจำกัดความ ดังนี้

    ทีมงาน มัชฌิมา สระบุรี ( คำนี้ตั้งโดย คุณ ทินกร ตั้งแต่เริ่มตั้งระบบ )
     ปัจจุบันก็ใช้อยู่ หมายถึง ทีมงานฝ่ายศิษย์ที่เคารพพระสนธยา สนับสนุน ที่สระบุรี

    ให้ยกเลิการใช้งาน ทีมงาน มัชฌิมา สระบุรี  ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

    และ ให้ใช้คำว่า madchima support , RDNpromote

    madchima support
      หมายถึง ศิษย์พระสนธบา ธัมมะวังโส ที่มี User ต่าง ๆ กันไป ต้องการช่วยเหลืองาน หรือ อยากร่วมงาน หรือ บำเพ็ญธรรมทาน ด้วยการโพสต์ ตอบ และ นำเสนอ กระทู้

    RDNpromote
      หมายถึง ผู้สนับสนุนการทำงานของสถานี วิทยุออนไลน์ ทั้งร่วมบริจาค หรือ แนะนำเสนอแนะ จัดรายการ รวมถึงผู้ดูแล ที่เข้ามาร่วมซัพพอร์ท ทาง facebook ด้วย

     สำหรับ User ที่ประกาศชื่อ โดยตรง นั้นเป็นที่ยอมรับของพระอาจารย์ในการดูแลห้องนั้น ๆ ตามกำลังศรัทธา ความสามารถ ด้วยใจเอื้อเฟื้อ ต่อพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ หากท่านใดขัดข้องไม่ต้องการร่วมมีชื่อในห้องนั้น เพราะอึดอัด หรือมีเหตุผลส่วนตัว กรุณาแจ้งกลับมาที่ข้อความส่วนตัว patra เพื่อนำชื่อออก


     สำหรับทีมงาน ดูแลบอร์ด  ในขณะนี้  มีดังนี้
     1.พระสนธยา ธัมมะวังโส
     2.คุณ raponsan
     3.คุณ ธุลีธวัช

      ปัจจุบันมีเพียง 3 เท่านั้น 

     และผู้ถูกรับเชิญ กิตติมศักดิ์ ในการดูเลบอร์ด
      1. raponsan
      2. ธุลีธวัช
      3. aaaa
      4. suchin_tum
      5. jarawee
      6. Admax
      7. ดนัย
      8. ปัญญาสโก
      9. ทินกร
             
      จึงหวังว่าทุกท่าน จะยังคงแจกธรรมทาน เคียงบ่า เคียงไหล่ ครูอาจารย์ต่อเนื่องไป จนกว่า จะเลิกลาประกาศไว้ ณ ที่นี่ เพื่อขอชื่นชม และ อนุโมทนา สาธุการ แก่ท่านผู้ที่ ร่วมปิดทองหลังพระ กับ ธัมมะวังโส ต่อไป

       บุญแห่งธรรมทาน ใดที่มี และเป็นผล อันงามอันจะส่งผล ต่อการปฏิบัติ ของทุกท่านให้เจริญก้าวหน้าไปสู่หนทางแห่งพระนิพพาน ขอบุญนั้นจงสำเร็จ จงสำเร็จ จงสำเร็จ แก่ท่าน ด้วยประการนี้ เทอญ

    เจริญธรรม/เจริญพร

     ธัมมะวังโส ภิกขุ
      ประกาศ ณ วันที่  19 ส.ค.58

   
22  เรื่องทั่วไป / ข่าวสารเพื่อนถึงเพื่อน / วันแม่แห่งชาติ สายสัมพันธ์ 2 ธรรม ที่ไม่เคยขาดจากกัน เมื่อ: สิงหาคม 12, 2015, 10:01:45 pm
23  เรื่องทั่วไป / แจ้งปัญหาการใช้งานบอร์ด / สาเหตุที่ สมัครสมาชิก แล้ว ทำไมเข้าใช้งานระบบไม่ได้ ? เมื่อ: สิงหาคม 11, 2015, 02:54:58 pm
สาเหตุที่ สมัครสมาชิก แล้ว
ทำไมเข้าใช้งานระบบไม่ได้ ?

   

  เป็นคำถามนอกบอร์ด เนื่องจากเป็นจดหมาย ส่งตรง ก็มีหลายฉบับ นำมาตอบรวมเลยนะครับ
  สาเหตุที่ท่านสมัคร สมาชิก แล้ว ไม่สามารถใช้งาน login สมาชิก ได้

   1. ใช้ Email ที่ไม่มีตัวตนมาสมัคร หรือ Email fake ( หลอกลวง )
       ระบบจะส่งจดหมาย ตอบรับการ Activate ไปให้ที่จดหมายที่คุณสมัคร หากคุณไม่คลิ๊กเปิดจดหมาย และคลิ๊กที่ ลิงก์ เพื่อยืนยันการเป็นสมาชิก ก็จะไม่สามารถใช้งานได้
 
       ในทางอีกด้านหากท่านใช้ Email ที่ไม่มีตัวตนจริง หรือ นำ Email ผู้อื่นมาใช้งาน ก็ไม่สามารถใช้งานได้เช่นกัน

     

   2. สำหรับท่านที่ใช้ Email จริง ๆ มีจริง
      รอการอนุมัติ การเป็นสมาชิก จาก ผู้ดูแลเว็บ 1 - 2 วัน เพื่อไม่ให้ท่านมีสิทธิ์โพสต์ได้ในทันที เนื่องด้วยป้องการ Spam กระทู้แบบที่เคยเกิดมา คือ มีสมาชิก สมัครเพื่อโพสต์ เรื่องราวที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือ โต้อารมณ์กับผู้ดูแล ดังนั้นจึงยับยั้งการอนุมัติ เป็น สองวัน

       ดังนั้น ภายใน 1 - 2 วันโปรดเช็ค กล่องจดหมายท่าน แล้ว คลิ๊กลิงก์ ยืนยันการใช้งานกลับมาด้วย

      ยกเว้น สมาชิกที่เราทราบ หรือ เชิญเข้ามา จะอนุมัติให้ใช้ในทันที หากท่านเป็นสมาชิกที่เรารู้จักท่าน ขอให้ส่งจดหมาย ไปที่ teamsaraburi@madchima.org หรือ โทรหา Call center เพื่อให้ติดต่อ อนุมัติ

     

    3. สมาชิกไม่ได้ คลิ๊ก ลิงก์ ยืนยันในจดหมายกลับมา เท่ากับไม่ยืนยันตัวตนการสมัคร ก็ใช้งานไม่ได้เช่นกัน

   

    ดังนั้นท่านที่สมัครแล้ว ยังใช้งานไม่ได้ ก็เป็นเพราะเหตุนี้
24  เรื่องทั่วไป / แจ้งปัญหาการใช้งานบอร์ด / วันนี้ 9/7/58 งดออกอากาศ เนื่องด้วย สัญญาณ internet ชุมสาย ขัดข้อง เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2015, 09:16:53 am
วันนี้ 9/7/58 งดออกอากาศ เนื่องด้วย สัญญาณ internet ชุมสาย ขัดข้อง

  ไม่สามารถเข้าสัญญาณ แบบปกติ ได้ ตอนนี้ ใช้ 3G ทดลองออกอากาศ แต่ ช้ามากไม่สามารถให้สัญญาณเสียง  จึงเรียนท่านผู้ติดตามรายการรับทราบไว้ จนกว่า การเชื่อมต่อ Fiber optic ของชุมสาย จะเรียบร้อย อาการนี้ เป็นมาตั้งแต่ 22.00 น. 08/7/58 แล้ว

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

   ทีมงาน มัชฌิมา สระบุรี
25  เรื่องทั่วไป / แจ้งปัญหาการใช้งานบอร์ด / ช่วยแสดงความคิดเห็น เรื่องการปรับปรุง รายการ สถานี ออนไลน์ ด้วย เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2015, 11:22:44 pm
ประกาศเนื่องด้วย ทางทีมงาน มัชฌิมา สระบุรี ได้ดำเนิการ เผยแผ่ เสียงธรรมและ เนื้อหาทางธรรม ด้านกรรมฐาน โดยเฉพาะ มาตลอดหลายปีนี้ เพื่อเป็นการพัฒนารายการ และการจัดรายการให้ดีขั้น ขอให้สมาชิกช่วยแสดงความคิดเห็นเรื่องการปรับปรุงรายการ ด้วย

 ขอบคุณมากครับ

 ทีมงาน มัชฌิมา สระบุรี
26  เรื่องทั่วไป / forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน / คนทำไม่ได้กิน คนกินไม่ได้รู้ อาหารปลอมจากจีน ( อย่านำมาถวายพระ นะ ) เมื่อ: มิถุนายน 10, 2015, 05:15:09 pm

  ของปลอม เหล่านี้ ทำให้อายุสุขภาพ ของ มนุษย์ สั้นลง

  ชมไว้บ้างก็ดีนะ ระวังตัวไว้บ้าง ดังนั้นการประกอบอาหารทำกันกินในครอบครัว อย่างเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นที่่ต้องการมากขึ้น นั่นเอง

  :08:
27  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / 2558 ปีนี้ทำไมไป กทม. ในช่วง งาน วิสาขบูชา ก็มีสาเหตุ ดังนี้ เมื่อ: มิถุนายน 02, 2015, 10:08:41 am


ภาพถ่ายโดย ปัญญาสโก

ปีนี้ทำไมไป กทม. ในช่วง งาน วิสาขบูชา ก็มีสาเหตุ ดังนี้
1. ต้องการไปกราบขอขมาพระศพ สมเด็จพระสังฆราช
2. ต้องการไปกราบขอขมาศพท่านเจ้าคุณระแบบ
3. ต้องเการไปเก็บภาพ งานปฏิบัติธรรม ที่ท้องสนามหลวง ให้สมาชิกได้ชม
4. ต้องการไปพักเป็นอาคันตุกะ ที่ คณะ 5 วัดราชสิทธาราม สักครั้ง
5. ต้องการส่งเสริมกำลังใจ ให้กับ คณะที่มาร่วมปฏิบัติธรรม ตามที่ขอมา
6. ต้องการส่งข้อความธรรม บางส่วนแก่ศิษย์ ที่เลือกไว้
ไม่มีสิ่งใดที่ อันบุคคลผู้เจริญอยู่ ด้วย ตัตรมัชฌุตเบกขาทั้ง 6 ประการ ต้องการเพราะทุกสิ่งไม่มีความหมาย โลกธรรมไม่สามารถแตะต้องได้ แม้ความเป็นอยู่ ด้วยความเป็นผู้เจริญด้วยราตรีเดีย สิ่งที่ฉันต้องการคือการไม่กลับมาเกิด ดังนั้น ภาระกิจตามคำสั่งของครูจบแล้ว ณ เมื่อวานนี้
ขอบคุณทุกท่าน ที่อำนวยความสะดวก ให้แก่ข้าพเจ้า และ ขอบารมีธรรมจงมีแก่ท่าน ด้วยเช่นกัน
เจริญพร ข้อความจาก Facebook https://www.facebook.com/Dhammawangso ( วันที่ 2 มิ.ย. 58 )
28  เรื่องทั่วไป / ข่าวสารเพื่อนถึงเพื่อน / วิสาขบูชา 58 เที่ยว แล้ว อย่าลืมเวียนเทียนกัน เมื่อ: มิถุนายน 01, 2015, 11:41:37 pm


อาจจะเป็นภาพที่นำมาใส่ช้ามาก ๆ แต่ ภาพนี้ ก็เป็นภาพ ที่มีประกาศในช่วงที่พระอาจารย์ไปร่วมปฏิบัติ ภาวนากรรมฐาน ที่ คณะ 5 วัดราชสิทธาราม ตั้งแต่ 28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 58 ในปีนี้ ภาพประกาศที่เว็บไม่มี เพราะ ไม่ได้นำเครื่อง PC ติดตัวไปได้ มีเพียงแต่ โทรศัพท์ ที่โทรได้อย่างเดียว ติดตัวไปเท่านั้น

  จึงมานำภาพมาให้ ท่าน ทั้งหลาย ชม และ ร่วมกันอนุโมทนา ช้ากันไปนิด นะ

  ภาพนี้จัดทำที่ คณะ 5 ใช้เวลาจัดทำ 11 นาที ต้นฉบับ อยู่ที่เครื่อง คณะ 5 เนื่องด้วย พระอาจารย์ไม่มีเครื่องไปในงานนี้ ก็อาจจะทำไม่ได้ละเอียดอย่างทุกครั้ง แต่ ก็อยากร่วมสนับสนุน ให้ทุกท่าน ได้เห็นความสำคัญเรื่องการเวียนเทียน ในวัน วิสาขบูชา ด้วย ไปเที่ยวกันที่ไหน ๆ แล้ว มีความสุขแล้ว ก็อย่าลืมเติมบุญ ปีนี้ พระอาจารย์สนธยา เข้าไปเดินดูการจัดงานที่สนามหลวง แล้ว ก็ประทับใจที่วัด และ คณะ องค์ กรได้มาร่วมจัดงาน แสดงถึงพุทธคุณ ( พุทธวงศ์ )นี้ให้โลกรู้ถึง ความมีพระพุทธเจ้า ในโลกนี้


 st11 st12 st12
29  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / พระอริยะปุกกุสาติ ( พระอนาคามี ) ผู้ถูกกรรมตัดรอน เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2015, 10:39:54 am
เจตนาของพระพุทธเจ้า

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจดูโลก ทรงเห็นกุลบุตรชื่อว่าปุกกุสาติ ทรงพระดำริว่า กุลบุตรนี้อ่านเพียงสาส์นที่พระสหายส่งไป ละราชสมบัติใหญ่ เกินร้อยโยชน์ บวชอุทิศเจาะจงเรา เดินทางสิ้น ๑๙๒ โยชน์ถึงกรุงราชคฤห์ ก็เมื่อเราไม่ไป จักไม่แทงตลอดสามัญญผล ๓ จะทำกาลกิริยาไร้ที่พึ่ง โดยการพักคืนเดียว แต่ครั้นเมื่อเราไปแล้ว จักแทงตลอดสามัญญผล ๓ ก็เราบำเพ็ญบารมีทั้งหลายสิ้นสี่อสงไขยยิ่­งด้วยแสนกัป เพื่อประโยชน์แก่การสงเคราะห์ชนเท่านั้น เราจักทำการสงเคราะห์แก่กุลบุตรปุกกุสาติน­ั้น ดังนี้


พยากรณ์ โดยพระพุทธเจ้า
 “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  !  ปุกกุสาติกุลบุตรเป็นโอปปาติกะ  เพราะสิ้นสัญโญชน์เบื้องต่ำได้  ๕  จะปรินิพพานในที่นั้น  มีการไม่กลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดา”
http://cloudbox.3bb.co.th/share3/MTQ3MDl8ZTFiOTdjNzg3YTU2NzdlZmE1ZWJhNTc1YzQxZTg2ODh8MzAyNTU=

ประวัติพระปุกกุสาติ-ตอนที่ 1 ( เชิญดาวน์โหลดไฟล์เสียงไปฟังกัน )
30  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / พระอริยะทัพพมัลละบุตรเถระเจ้า เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2015, 09:34:50 am

"เนื่องด้วยมารดาเสียชีวิตก่อนกำเนิดท่าน ด้วยน้ำใจของมารดาที่ก่อนเสียชีวิต อธิษฐานรักษาครรภ์ไว้ ในระหว่างที่เผาศพมารดาท่าน ท้องมารดาแตก ตัวท่านก็กระเด็นออกไปนอนอยู่บนกระดานไม้ ไม่เสียชีวิต ด้วยบุญวาสนาคุ้มครอง

ผู้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ เมื่ออายุ 7 ขวบ ท่านได้เจริญ ตจปัญจกกรรมฐาน ระหว่างที่ปลงผมอยู่นั้น ท่านก็เจริญ เกศา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ กลับไปกลับมา เพียงโกนผมท่าน 4 ครั้งก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์

เหตุการณ์สำคัญ ทางบัญญัติวินัย เรื่อง การโจทย์ จากนางภิกษุณี ว่าท่านข่มขืนภิกษุณี

เรื่องราวของท่าน ยังประกอบ สหายทั้ง 5 ผู้ปฏิบัติภาวนาจนถึงขั้นยอมสละชีวิต เพื่อการภาวนาครั้งพระพุทธเจ้าพระนามกัสสปะ เรื่องราวของท่านยังมีที่น่าสนใจอีกหลายด้าน แต่ วันนี้นำมาเกริ่นเพื่อเข้าเรื่องสำคัญก่อน"
( แต่เรื่องราวของท่านปรากฏข้อความบันทึกไว้ถึง 4 พระพุทธเจ้า นั่นหมายความการสร้างบารมีเพื่อการเป็นพุทธสาวก ที่ไม่ได้ง่ายเอาเสียเลย )


ข้อความบางส่วนจาก หนังสือเพียงหยดหนึ่งแห่งพระธรรม
บันทึกการภาวนา และ การเดินทางของ ธัมมะวังโส


31  กรรมฐาน มัชฌิมา / บันทึกความทรงจำ Memorytime / ส้ิน! หลวงพ่อคูณ ละสังขารแล้ว ด้วยวัย 92 ปี เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2015, 07:39:07 am
ส้ิน! หลวงพ่อคูณ ละสังขารแล้ว ด้วยวัย 92 ปี
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=17633.


32  กรรมฐาน มัชฌิมา / ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน / เกี่ยวกับ ประวัติ พระอริยะราหุลพุทธชิโนรส เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2015, 07:24:04 am
รวมวีดีโอ ประวัติ พระอริยะพุทธชิโนรสราหุลมหาเถระเจ้า ( มาเอาบุญครับ )
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=7019.0


ตระกูล แห่ง พุทธะ ( buddha family )
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=17444

33  เรื่องทั่วไป / แจ้งปัญหาการใช้งานบอร์ด / เปิดไฟล์เสียงสถานี ตอนนี้ อาจจะขลุกขลัก บ้าง ช่วงนี้ เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2015, 11:24:19 am
เปิดไฟล์เสียงสถานี ตอนนี้ อาจจะขลุกขลัก บ้าง ช่วงนี้
 เรียน สมาชิก ทุกท่าน ที่ติดตามฟังรายการ เสียง อยู่

  ช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องสับเปลี่ยนเครื่อง เนื่องด้วยเครื่อง ที่มีอยู่นั้นเปิดกันมา 24 ชม. ไม่ได้พัก ดังนั้น อาจจะมีบางช่วงบางเวลา อาจจะมีเสียงหายไปบ้าง จึงขอ อภัยทุกท่าน ไว้ ณ ที่นี้

  :welcome: :49:
34  เรื่องทั่วไป / แจ้งปัญหาการใช้งานบอร์ด / แนวโน้ม จะยุติการโพสต์ บอร์ด เก่า เนื่องด้วย Databse ใหญ่มากตอนนี้ เมื่อ: เมษายน 30, 2015, 09:44:46 am
แนวโน้ม จะยุติการโพสต์ บอร์ด เก่า เนื่องด้วย Databse ใหญ่มากตอนนี้
  ตอนนี้ Database ของเว็บบอร์ด มีจำนวน 270 MB ซึ่งทำให้เวลาเรียกใช้งาน Database ในเวลาที่ต้องแย่งใช้งานกับเว็บอื่น ๆ แล้ว ทำให้ Database ที่นี่มีโอกาสไม่ทำงาน เข้าสู่สภาวะล่ม 

   ดังนั้นวิธีแก้ไขปัญหา ถ้ายังต้องอยู่ host นี้โดยความจำใจ ก็คงต้องก้าวเข้าสู่ บอร์ด madchima.org อันใหม่ เพื่อเพ่ิม Traphic ของ เว็บ ให้เปิดใช้งานได้ปกติ ในยามที่ต้องแย่งสัญญาณ กับผู้อื่น ในตอนนี้

   ดังนั้น แนวโน้ม ก็จะสร้างบอร์ดใหม่ ขึ้นมาโดยบอร์ดเก่า ก็ยังสามารถใช้งานได้เช่นกัน เพียงแต่ต้องขอให้สมาชิก สมัคร ชื่อกันใหม่ ในบอร์ดใหม่ เพราะเราจะไปอ้างอิง User ของ บอร์ดเก่า


   ทั้งนี้ ทั้งนั้น จะศึกษาผลกระทบ เรื่องนี้ อีกสักระยะ

    :49:
35  เรื่องทั่วไป / แจ้งปัญหาการใช้งานบอร์ด / รับทราบ เรื่อง เว็บ ล่ม ตลอดเวลา ( ประกาศให้ทราบ ) เมื่อ: เมษายน 28, 2015, 10:37:11 am


เรียน ท่าน สมาชิก ทุกท่านเพื่อทราบ
  เรื่อง เว็บ ล่ม ทาง ทีมงาน ได้ติดตาม ตลอดเวลา และทราบ ว่าเวลาไหน ใช้ได้ ไม่ได้ เรียกว่า 20 ชม. อยู่หน้าเว็บติดตาม ความเคลื่อนไหว สอดส่องดูแล มาตลอด

  แต่ปัญหา เรื่องเว็บล่ม ครั้งนี้ เกิดจาก ตัว Server มีบริการมากขึ้น ลูกค้ามากขึ้น รวมทั้งเราก็เป็นลูกค้า ซึ่งต้องแย่งใช้ ทรัพยากรของ Server เครื่องเดียวกัน เมื่อก่อนไม่ค่อยมีปัญหา เพราะลูกค้าของเขายังไม่มาก แต่ปัจจุบัน 20000 รายด้วยกันทำให้ ระบบเว็บถึงแม้เปิด unlimit แต่ก็ไม่สามารถทำงานได้อย่างเมื่อก่อน

   และ การดูแลกับเว็บ เรา เป็นแบบ ขั้นธรรมดา เท่านั้นตามระดับ ของ ผู้เช่าเนื้อที่ ดังนั้นเมื่อทางผู้ดูแล รับทราบปัญหาเรา แต่ก็ไม่ได้แก้ปัญหา เราอย่างเมื่อก่อน คือ เดี๋ยวนี้แจ้งไปเขาก็จะนิ่งเพราะมันทำอะไรไม่ได้ต้อง รอให้ Server มันพักตัวเอง ราว ๆ 1 - 3 ชม. ถึงจะทำงานได้

   ดังนั้น ขอให้ท่านใช้ เว็บให้เกิดประโยชน์ ตามสมควร แก่การศึกษาธรรม

   ทางทีมงาน จักหาวิธี แก้ไข ที่ดีที่สุด และที่ทำได้ ไปพลาง ๆ ก่อน

   ซึ่งแนวทางแรกก็คง จะ เปลี่ยนบอร์ด เป็น บอร์ดใหม่ เนื่องด้วย Databse มีขนาดใหญ่แล้ว จึงทำให้เสียเวลาในการเรียก Database ซึ่งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ก็จะรักษาเนื้อหาเก่าไว้ ที่ Channal หนึ่ง เพียงเพิ่ม บอร์ด new มาใช้งานแทน บอร์ด old เท่านั้่น ตอนนี้กำลังอยู่ในดุลย์พินิจศึกษาผลกระทบ

   อันที่จริง ก็ไม่มีความจำเป็นต้องสร้างบอร์ดใหม่ เพราะเรายังมีบอร์ด อีก สองบอร์ด ที่สามารถใช้งานต่อเนื่องกันได้ คือ madchima.net และ kidsaraburi.com

    ก็ขอเวลาศึกษา แนวทางแก้ไขก่อน ว่า ควรทำอย่างไร ?

    ธัมมะวังโส และ ทีมงาน มัชฌิมา สระบุรี


     ;) :49:
36  เกี่ยวกับบุคคล / แนะนำสมาชิก จาก Facebook / แนะนำสมาชิกธรรม จากวัดพลับ อีกท่าน "หมูอินเตอร์พันล้าน หมู อินเตอร์" เมื่อ: เมษายน 22, 2015, 09:20:28 amแนะนำสมาชิกธรรม จากวัดพลับ อีกท่าน  "หมูอินเตอร์พันล้าน หมู อินเตอร์"

สำหรับประวัติ ก็เชิญไปอ่านที่ Facebook เขาเลยนะ

   สำหรับ สมาชิก นาน ๆ ครั้งที่ไปร่วม งาน วัดพลับ จะไม่ได้ เจอ ส่วนใหญ่ จะเจอ ประจำ


    :49: :welcome:

ลิงก์ เฟคบุ๊ค
https://www.facebook.com/pemusamchuk?fref=ts

37  เรื่องทั่วไป / แจ้งปัญหาการใช้งานบอร์ด / เว็บ ใช้ bandwith เพิ่มขึ้น ทำให้ล่ม บ่อย โดยเฉพาะ database เมื่อ: เมษายน 19, 2015, 09:07:19 am
Disk Space (MB)    1308.5    10240
Bandwidth (GB)    21.645    (6 GB)unlimited
E-Mails            21    50
Ftp Accounts    1    unlimited
Databases            4    10
Inodes            82878    (512)unlimited

 จะเห็นได้ว่า เกิน มาตรฐาน  คือ bandwidth 6 GB และ 512 inodes
จึงทำให้เว็บไม่ทำงาน ก็คงต้องหาวิธีการ ขยับขยาย ต่อไป แต่ตอนนี้ กองทุนไม่มี จึงไม่สามารถ ย้ายตัวเอง ไปสู่ ความน่าจะเป็นได้ ต้องใช้งบ เบื้องต้น 5000 บาท จึงขออภัยสมาชิก ทุกท่าน ที่ใช้งาน เว็บ อาจจะขัดข้องบ้าง แต่ก็ยังพอให้ได้ใช้งาน กันอยู่

 ทีมงาน มัชฌิมา สระบุรี

  ;)
 
38  ธรรมะสาระ / กระดานข่าวทางวัดแก่งขนุน / งานบุญสงกรานต์ 13-14-15 เม.ย. 58 ณ วัดแก่งขนุน เมื่อ: เมษายน 17, 2015, 08:52:24 pm


เต้นท์งานบุญชั่วคราว หน้า วิหาร หลวงปู่แผ้ว เป็นจุดต้อนรับ ผู้มาร่วมทำบุญที่นี่ชำระค่าทราย เพื่อนำไปก่อเจดีย์ทราย หน้าโบสถ์


39  เรื่องทั่วไป / forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน / ตัวแปร สงกรานต์ สระบุรี ไม่คึกคัก ก็คือ น้ำในแม่น้ำเกิดปัญหา มลภาวะ ปลาตาย เมื่อ: เมษายน 16, 2015, 08:43:05 pm


ภาพจาก SB

ปัญหาส่วนหนึ่ง ก็เนื่องด้วยน้ำในแม่น้ำป่าสัก ช่วงเดือนนี้ เกิดปัญหาเป็นพิษทำให้ปลาตาย ตามเป็นข่าว ทางหน่วยงานจึงระมัดระวัง การนำน้ำขึ้นมาใช้ เพื่อการต่าง ๆ ไม่ให้เกิดเป็นอันตราย แก่ผู้บริโภค ผู้ใช้

   หลายคน จึงบ่นว่า ที่คลองชล น้ำไม่เปลี่ยนไม่สูบขึ้นมา บ่นว่า น้ำเน่า อันที่น้ำมันเน่าอยู่แล้ว ถ้าไม่เน่า ปลาไม่ตายหรอกใช่หรือไม่ ระบบประปา ตอนนี้ยังต้องระวังเลย นะ ถึงแม้การประปา จะผลิตน้ำดีขึ้นกว่าเมื่อก่อน


 
40  เรื่องทั่วไป / forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน / เส้นทาง มิตรภาพ ตรงจุด ตั้งแต่ แยก สี่คิ้ว จนถึง แก่งคอย เหมือนเดิมทุกครั้ง เมื่อ: เมษายน 16, 2015, 08:26:37 pm


"มีคำกล่าวว่า จะหาความสุข ก็ต้องมีความอดทน จะค้นหาตน ต้องออกเดินทาง"

หน้า: [1] 2 3 ... 7