สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน

ธรรมะสาระ => ห้อง_ด า ว น์ โ ห ล ด => ข้อความที่เริ่มโดย: ธัมมะวังโส ที่ กรกฎาคม 30, 2016, 08:39:18 pmหัวข้อ: เพลง อิทัปปัจจยตา
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ กรกฎาคม 30, 2016, 08:39:18 pm

ด้วยความเคารพ ถึงครูอาจารย์ สายเดิม ถึงแม้เพลงนี้จะแต่งแสดงสภาวะธรรมได้ไม่ถึงขั้นที่สอง ของหัวข้อธรรม แต่ก็เป็นเพลงที่แต่งและใส่ทำนอง ในระดับที่หนึ่ง ดีที่สุด ที่อธิบายเรื่องนี้ในขณะนี้ ในขณะที่ผ่านกรรมฐานครั้งที่ 2 มานี้ ในอานาปานสติ ธรรมส่วนนี้เป็นส่วนที่ยกขึ้นมาใน องค์แห่งกรรมฐาน 4 ทิวา 3 ราตรี
นับว่าพอทบทวน แล้ว รู้สึกอบอุ่น ในคุณแห่งครู ที่แต่ละท่านนั้นล้วนสอนให้สละกิเลส ไม่คลุมเครือ แบบครูที่เป็นบุคคล ไม่แบ่งเรา แบ่งเขา แบบสายธรรมใหม่ ทำให้รู้สึกว่า อบอุ่น ด้วย พระธรรม จริง ๆ และรู้สึกขอบคุณ พระอาจารย์ทั้งสาม ที่ได้สั่งสอนธรรม แก่กระผม เป็นอย่างดี
ฝากเพลงนี้ให้ทุกท่านรับฟังกัน เพื่อกล่อมเกลาจิตใจให้ตรงต่อพระนิพพานกันด้วย
เจริญธรรม / เจริญพร
หัวข้อ: Re: เพลง อิทัปปัจจยตา
เริ่มหัวข้อโดย: นิรตา ป้อมนาวิน ที่ ตุลาคม 03, 2016, 09:43:43 pm
 st11 st12