สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน

กรรมฐาน มัชฌิมา => ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ธัมมะวังโส ที่ ตุลาคม 03, 2010, 09:04:00 AMหัวข้อ: ขอบคุณ "ที่คิดถึง" แต่การภาวนา "นั้นไม่เกี่ยว"
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ ตุลาคม 03, 2010, 09:04:00 AM
เจริญพร อาตมาได้รับเมล จากท่านทั้งหลาย ในเรื่องความเป็นห่วงว่าพระอาจารย์อยู่ที่ไหน

เมื่อไรจะกลับ ปฏิบัติธรรม ไม่ก้าวหน้า เพราะอาจารย์ไม่อยู่ เป็นต้นก่อนอื่น ก็เจริญพร ขอบคุณที่ท่านทั้งหลายเป็นห่วง และคิดถึง กันทุกท่าน
แต่ขอให้ทุกท่านอย่าให้ความสำคัญ กับบุคคลเลย จงให้ความสำคัญกับธรรมะ

หรือ พระกรรมฐาน


พระอาจารย์ อยู่ ไม่อยู่ ก็ไม่ได้ทำให้ท่านปฏิบัติได้สำเร็จ หรอกนะจ๊ะ

หากแต่บุคคลจะสำเร็จ คุณธรรม ก็เพราะตัวพวกท่านทั้งหลายต้อง ภาวนา กันจริง ๆ


  บุคคล จะก้าวล่วงทุกข์ได้ เพราะความเพียร


ความเพียรในที่นี้หมายถึง

  1. ท่านทั้งหลายต้องละเลิกในสิ่งที่ไม่ดี หยุดกระทำในสิ่งที่ไม่ดี ว่างเว้นจากความเกียจคร้านในการภาวนา

อย่าหลงไปกับความประมาท ว่าพรุ่งนี้จักมีชีวิตอยู่ มีความหวังนั้นอยู่ พึงระวังสังวรไว้ว่า ชีวิตสิ้นนัก น้อยนัก

หากแต่เรายังมีเรี่ยวแรง ที่จะภาวนา อย่ามัวหลง อยู่ ในลาำภสักการะ ยศฐาบรรดาศักดิ์ หรือสุขอันเจือด้วย

อามิส และ สรรเสริญเยินยอให้หลง ให้จมอยู่ในโลก

  2. เมื่อท่านทั้งหลายละจากความไม่ดี สิ่งไม่ดี นั้นแล้ว ก็พึงระมัดระวัง อย่าให้ความไม่ดี สิ่งที่ไม่ดี เกิดขึ้น

อีก จงหมั่นสร้าง ทาน ให้ทาน จงรักษา ศีล มีศีล จงเป็นผู้ระมัดระวังกับสิ่งล่อให้ท่านทั้งหลายติดใจในกอง

ทุกข์ สังสารวัฏฏ์ อันเจือด้วยความโศรก ความอาดูล อาลัย

  3. หมั่นสร้างกุศล คือคุณงาม ความดีให้เกิดขึ้นไม่เกียจคร้านในการภาวนา ตั้งใจปฏิบัติในการภาวนา

ตามลำดับพระกรรมฐาน อย่ามัวเพลิดเพลินเรียนแต่ธรรมะ คืออรรถ และ พยัญชนะ จงหมั่นภาวนาด้วยใจ

ที่ศรัทธา เลื่อมใสต่อพระรัตนตรัย จงภาวนาเพื่อตัวท่าน และค้นหาตัวท่าน เพื่อการสิ้นสุดแห่งตน เพื่อความจาง

คลายกำหนัด เพื่อสละออก เพื่อสันติในภายใน เพื่อการสิ้นสุดแห่งพรหมจรรย์

  4. เมื่อการภาวนาที่ได้ผลแล้ว ก็เพิ่มพูนรักษาให้มีขึ้น ให้มากขึ้น จนถึงขอบเขตที่ท่านต้องการ หรือปณิธาน

 สูงสุดคือพระนิพพาน


ท่านทั้งหลาย ทำได้อย่างนี้ ก็ชื่อว่าท่านอยู่ใกล้ พระอาจารย์ มิได้อยู่ไกลจากพระอาจารย์

การคงอยู่ แห่งเนื้อหนังของพระอาจารย์ หามีประโยชน์อันใดไม่ ถ้าหากท่านทั้งหลายเพียงแต่เรียนกรรมฐาน

เพื่อไปเก็บอยู่ในสมุด และหนังสือ

การเรียนกรรมฐาน จักมีประโยชน์คณานับ หากท่านทั้งหลาย ปฏิบัติภาวนา จริง ๆ เหมือนตอนที่พระอาจารย์

นั่งอยู่กับท่านทั้งหลาย


ดังนั้นโปรดอย่าให้ความสำคัญกับเนื้อหนัง ของพระอาจารย์

จงให้ความสำคัญ กับพระกรรมฐาน ของพระบรมศาสดาเถิด และ จงหมั่นภาวนา ให้มากขึ้น

อย่าประมาท จงเรียนธรรมด้วยความเคารพ จงภาวนาธรรมด้วยความศรัทธา จงสัมปยุติด้วยสมาธิ

จงละตนเองด้วยการมองเห็นตามความเป็นจริง จงทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งหลายให้สิ้น ด้วยตัวท่านเถิดเจริญพร
 ;)


หัวข้อ: Re: ขอบคุณ "ที่คิดถึง" แต่การภาวนา "นั้นไม่เกี่ยว"
เริ่มหัวข้อโดย: narunta2550 ที่ ตุลาคม 03, 2010, 12:29:54 PM
สาธุ  ผมได้ความรู้เพิ่มอีก ขอบพระคูณครับ


หัวข้อ: Re: ขอบคุณ "ที่คิดถึง" แต่การภาวนา "นั้นไม่เกี่ยว"
เริ่มหัวข้อโดย: ครูนภา ที่ ตุลาคม 03, 2010, 01:10:38 PM
ได้อ่าน แล้ว แทบกลั้นน้ำตาไม่อยู่ เลย

  กับโอวาทที่พระอาจารย์ ได้กล่าวไ้ว้

  พระอาจารย์ให้ทุกคนไม่ประมาท และให้ทำความเพียรในวันนี้

   :25: :25:


หัวข้อ: Re: ขอบคุณ "ที่คิดถึง" แต่การภาวนา "นั้นไม่เกี่ยว"
เริ่มหัวข้อโดย: tcarisa ที่ ตุลาคม 03, 2010, 02:02:07 PM
อ้างถึง
ดังนั้นโปรดอย่าให้ความสำคัญกับเนื้อหนัง ของพระอาจารย์

จงให้ความสำคัญ กับพระกรรมฐาน ของพระบรมศาสดาเถิด และ จงหมั่นภาวนา ให้มากขึ้น

อย่าประมาท จงเรียนธรรมด้วยความเคารพ จงภาวนาธรรมด้วยความศรัทธา จงสัมปยุติด้วยสมาธิ

จงละตนเองด้วยการมองเห็นตามความเป็นจริง จงทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งหลายให้สิ้น ด้วยตัวท่านเถิด

 เข้าใจในคุณธรรม ของพระอาจารย์แล้ว จ้าโดยปกติ ที่ ดิฉัน ได้เข้าพบคุยสนทนากับพระอาจารย์ต่าง ๆ นั้น

ส่วนใหญ่ท่านมักจะให้ติดต่อท่านเป็นประจำ และพยายามพูดถึงความสำคัญของท่าน แต่ดิฉัน จากที่ได้รับเมล

พระอาจารย์ การเสียสละออกมาเป็นสงฆ์ และ เสียสละออกไปภาวนาแล้ว พร้อมทั้งคำเตือนให้เคารพในธรรม

และพระพุทธเจ้า ไม่ยกตนข่มท่าน นับว่าดิฉัน ยังไม่ได้พบเลยตั้งแต่เข้าศึกษาหลักธรรมมา

   อนุโมทนา กับโอวาท ที่อ่านแล้วได้กำลังใจในการภาวนา คะ
 :25: :25:


หัวข้อ: Re: ขอบคุณ "ที่คิดถึง" แต่การภาวนา "นั้นไม่เกี่ยว"
เริ่มหัวข้อโดย: ประสิทธิ์ ที่ ตุลาคม 03, 2010, 02:43:03 PM
อนุโมทนาสาธุ กับโอวาทนี้ ครับ

 :25: :25:


หัวข้อ: Re: ขอบคุณ "ที่คิดถึง" แต่การภาวนา "นั้นไม่เกี่ยว"
เริ่มหัวข้อโดย: รักหนอ ที่ ตุลาคม 03, 2010, 07:17:31 PM
สาธุน้อมรับ คะ

 :25: :25:


หัวข้อ: Re: ขอบคุณ "ที่คิดถึง" แต่การภาวนา "นั้นไม่เกี่ยว"
เริ่มหัวข้อโดย: axe ที่ ตุลาคม 03, 2010, 07:18:26 PM
สาธุ ครับ

 :25:


หัวข้อ: Re: ขอบคุณ "ที่คิดถึง" แต่การภาวนา "นั้นไม่เกี่ยว"
เริ่มหัวข้อโดย: หมวยจ้า ที่ ตุลาคม 03, 2010, 07:19:32 PM
จะภาวนาให้มากขึ้น คร้า
สาธุ คร้า
 :25:


หัวข้อ: Re: ขอบคุณ "ที่คิดถึง" แต่การภาวนา "นั้นไม่เกี่ยว"
เริ่มหัวข้อโดย: ดนัย ที่ กันยายน 07, 2015, 05:16:37 PM
 st11 st12 st12


หัวข้อ: Re: ขอบคุณ "ที่คิดถึง" แต่การภาวนา "นั้นไม่เกี่ยว"
เริ่มหัวข้อโดย: ปัญญสโก ภิกขุ ที่ กันยายน 07, 2015, 06:02:06 PM

อาม ภันเต

 :25: st11 st12


หัวข้อ: Re: ขอบคุณ "ที่คิดถึง" แต่การภาวนา "นั้นไม่เกี่ยว"
เริ่มหัวข้อโดย: kobyamkala ที่ กันยายน 08, 2015, 07:59:53 AM
 st11 st12 st12 like1


หัวข้อ: Re: ขอบคุณ "ที่คิดถึง" แต่การภาวนา "นั้นไม่เกี่ยว"
เริ่มหัวข้อโดย: nonestop ที่ กันยายน 08, 2015, 08:30:07 AM
อ่านซ้ำ ๆ หลาย ๆ หนแล้ว รู้สึก ถึงความปรารถนาดี ของ อาจารย์ ที่มีต่อศิษย์ คะ

  st11 st12 :25: thk56 like1


หัวข้อ: Re: ขอบคุณ "ที่คิดถึง" แต่การภาวนา "นั้นไม่เกี่ยว"
เริ่มหัวข้อโดย: Roj khonkaen ที่ กันยายน 08, 2015, 09:06:51 AM
 st11  st12  st12

 :25:  :25:  :25:


หัวข้อ: Re: ขอบคุณ "ที่คิดถึง" แต่การภาวนา "นั้นไม่เกี่ยว"
เริ่มหัวข้อโดย: ธุลีธวัช (chai173) ที่ กันยายน 08, 2015, 09:59:40 AM
 :s_good:     ;)    :c017:     :72:     :32:     :67:


หัวข้อ: Re: ขอบคุณ "ที่คิดถึง" แต่การภาวนา "นั้นไม่เกี่ยว"
เริ่มหัวข้อโดย: PRAMOTE(aaaa) ที่ กันยายน 08, 2015, 11:00:36 PM
 like1
    ขออนุโมทนาสาธุ ครับ


หัวข้อ: Re: ขอบคุณ "ที่คิดถึง" แต่การภาวนา "นั้นไม่เกี่ยว"
เริ่มหัวข้อโดย: DANAPOL ที่ กันยายน 09, 2015, 11:49:36 AM
อนุโมทนา สาธุ อ่าน คำประกาศ เก่า ๆ แล้ว กลับไปอ่านเพราะว่า ทำไมจึงกลับไม่ได้ แล้ว รู้สึกเห็นใจพระอาจารย์ ท่านจังเลย .....

  st11 st12


หัวข้อ: Re: ขอบคุณ "ที่คิดถึง" แต่การภาวนา "นั้นไม่เกี่ยว"
เริ่มหัวข้อโดย: saieaw ที่ กันยายน 09, 2015, 01:57:23 PM
นำกลับมาอ่านอีกครั้ง แล้ว รู้สึก ใจหาย เพราะว่า ข้อความนี้ เป็นข้อความ ที่พระอาจารย์ ส่งถึง ศิษย์

  3 ต.ค. 2010
  ซึ่งตอนนั้นเรายังไม่ทราบสาเหตุ การออกจากวัด กระทันหัน และปิดศาลากรรมฐาน

   ( เราไปกับป้าฟ้าใส ไหว้พระอาจารย์ ในปีนั้น คือ ต้นปี ม.ค. 2010 งานปริวาสกรรม )

  แต่พอได้อ่านความจริงที่พระอาจารย์ แถลงไว้ในห้องศิษย์สายตรง เรื่อง ทำไมจึงไม่กลับวัด ปี 2015

สมมุติ ถ้าผมเป็นศิษย์ แล้วต่อมาเลิกปฏิบัติกรรมฐานนี้ ยังคงสถานะอะไร สำหรับ ท่าน
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=18535.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=18535.0)

เมื่อโยมแม่ เห็นและทราบเรื่องราว ปัญหาการเผยแผ่ ทั้งหมด สิ่งทีโยมต้องการก็คือ...
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=18627.0 (http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=18627.0)


    อ่านแล้วรู้สึก เศร้าใจ ที่ทำไม สังคมชาวพุทธ ถึงไม่ต้อนรับพระสงฆ์สายปฏิบัติ ในสังคม ถ้ามีพระปฏิบัติก็มักจะไล่ให้ไปอยู่ในป่า ในเขา ประมาณนี้ ถ้าจะมีพระปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ในเมืองไม่ได้ หรือ

    ดี่นะ ที่พระอาจารย์ ท่านเอาแบบอย่างหลวงปู่ เพราะหลวงปู่ เป็นพระปฏิบัติในเมือง
    ดังนั้น ใจก็อยากให้สายปฏิบัติในเมือง มีมาก ๆ ขึ้น

     ก็คงต้องรอดูว่า ธรรมสถาน ที่พระอาจารย์จะสร้าง จะเริ่มที่ไหน ต้องติดตามต่อไป ถึงตอนนี้ใจจะมองไม่เห็นเลยว่า พระอาจารย์จะสร้าง แต่เรื่องอย่างนี้ ก็ใช่ว่า จะไปพยากรณ์ได้ อาจจะมีลูกศิษย์ใจบุญที่มอบที่ให้ จริง ๆ ก็ได้ ใครจะไปรู้ ซึ่งตอนนี้ เราคงต้องตามศึกษา หลักธรรมจากท่าน เอาไว้ขณะที่ มีโอกาสไว้ก่อนคะ

    st11 st12 st12 st12 thk56 like1


หัวข้อ: Re: ขอบคุณ "ที่คิดถึง" แต่การภาวนา "นั้นไม่เกี่ยว"
เริ่มหัวข้อโดย: waterman ที่ กันยายน 09, 2015, 03:34:00 PM
ยิ่งลำบาก ก็ยิ่ง ถึงธรรม ครับ เพราะเส้นทางแห่งพระสาวกนั้น ไม่ได้ เดินกันสบาย ๆ หรอกครับ

 อนุโมทนา กับ ทุกท่าน และ ครูอาจารย์ ที่ยังอดทน ทำในสิ่งที่เรียกว่า รักษาธรรม กันไว้อยู่ครับ

  st11 st12 st12


หัวข้อ: Re: ขอบคุณ "ที่คิดถึง" แต่การภาวนา "นั้นไม่เกี่ยว"
เริ่มหัวข้อโดย: ดนัย ที่ กันยายน 09, 2015, 11:46:51 PM
โอวาทปาฏิโมกข์ [โอ-วา-ทะ-ปา-ติ-โมก]

       หลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา
       ได้แก่ พระพุทธพจน์ ๓ คาถากึ่ง ที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รูป ผู้ไปประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ พระเวฬุวนาราม ในวันเพ็ญเดือน ๓ ที่เราเรียกกันว่า วันมาฆบูชา
       (อรรถกถากล่าวว่า พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์นี้แก่ที่ประชุมสงฆ์ตลอดมา เป็นเวลา ๒๐ พรรษา ก่อนที่จะโปรดให้สวดปาฏิโมกข์อย่างปัจจุบันนี้แทนต่อมา),
       คาถาโอวาทปาฏิโมกข์ มีดังนี้ (โอวาทปาติโมกข์ ก็เขียน)

           สพฺพปาปสฺส อกรณํ   กุสลสฺสูปสมฺปทา
           สจิตฺตปริโยทปนํ   เอตํ พุทฺธาน สาสนํ ฯ
                          ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา
                          นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา
                          น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี
                          สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโต ฯ
           อนูปวาโท อนูปฆาโต   ปาติโมกฺเข จ สํวโร
           มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ   ปนฺตญฺจ สยนาสนํ
           อธิจิตฺเต จ อาโยโค   เอตํ พุทฺธาน สาสนํ ฯ

       แปล: การไม่ทำความชั่วทั้งปวง ๑ การบำเพ็ญแต่ความดี ๑ การทำจิตต์ของตนให้ผ่องใส ๑ นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

       ขันติ คือความอดกลั้น เป็นตบะอย่างยิ่ง, พระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่า นิพพานเป็นบรมธรรม, ผู้ทำร้ายคนอื่น ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต, ผู้เบียดเบียนคนอื่น ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ

       การไม่กล่าวร้าย ๑ การไม่ทำร้าย ๑ ความสำรวมในปาฏิโมกข์ ๑ ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร ๑ ที่นั่งนอนอันสงัด ๑ ความเพียรในอธิจิตต์ ๑ นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

       ที่เข้าใจกันโดยทั่วไป และจำกันได้มาก ก็คือ ความในคาถาแรกที่ว่า
           ไม่ทำชั่ว ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ผ่องใส

อ้างอิงจาก: http://www.84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=%E2%CD%C7%D2%B7%BB%D2%AF%D4%E2%C1%A1%A2%EC  (http://www.84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=%E2%CD%C7%D2%B7%BB%D2%AF%D4%E2%C1%A1%A2%EC)
   
     


หัวข้อ: Re: ขอบคุณ "ที่คิดถึง" แต่การภาวนา "นั้นไม่เกี่ยว"
เริ่มหัวข้อโดย: ก้านตอง ที่ กันยายน 10, 2015, 10:04:11 AM
เรียนถาม คุณ ดนัย

โอวาทปาฏิโมกข์ [โอ-วา-ทะ-ปา-ติ-โมก]
  เกี่ยวอะไร กับ กระทู้ นี้ คะ


หัวข้อ: Re: ขอบคุณ "ที่คิดถึง" แต่การภาวนา "นั้นไม่เกี่ยว"
เริ่มหัวข้อโดย: ดนัย ที่ กันยายน 10, 2015, 08:31:23 PM
     ถ้านำเนื้อหาในกระทู้ที่พระอาจารย์เขียนถึงศิษย์ มาเปรียบเทียบกับโอวาทปาติโมกข์ แล้วใช้ปัญญาพิจารณาคงพอทราบได้ว่าเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันอย่างไร ซึ่งไม่น่าจะไม่ใช่จุดที่คุณก้านตอง สงสัยและตั้งคำถามกับผม

     ด้วยความปรารถนาดีของพระอาจารย์ แต่เป็นความประมาทของผม ทำให้ผมไม่ได้สนใจที่จะเข้ามาดู มาศึกษาในเว็บนี้สักเท่าไรในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รวมถึงการเจริญพระกรรมฐานอย่างสม่ำเสมอตามที่พระอาจารย์ได้แนะนำ

     แต่ด้วยเหตุบางอย่างทำให้ผมเริ่มกลับมาปฏิบัติอย่างจริงจัง แล้วกลับมาอ่านเนื้อหาตามกระทู้ต่าง ๆ ใน เว็บนี้ อ่านกระทู้นี้ครั้งแรกก็รู้สึกว่าตัวเองทำผิดพลาดอย่างมากที่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยมาหลายปี มัวแต่ไปศึกษา ค้นคว้า หาวิธีที่จะไปนิพพานอย่างง่าย ๆ เพราะขี้เกียจภาวนา มัวแต่ศึกษา มัวแต่อ่าน มัวแต่ฟัง มัวแต่ทำความเข้าใจธรรมะ เจริญสติ ตามดูจิตอยู่หลายปี บางครั้งก็ดูเหมือนจะประสบความสำเร็จ เหมือนจะบรรลุธรรมอะไรบางอย่าง แต่กาลเวลาก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่ากิเลสทั้งหลายยังอยู่ครบบริบูรณ์ แถมดูเหมือนยังจะมากขึ้นอีก แต่พอได้อ่านกระทู้ของบางท่าน หลายท่านก็ปฏิบัติพระกรรมฐานเจริญก้าวหน้า ไปถึงพระสุขสมาธิก็มี ถึงอานาปานสติก็มี ทำให้รู้สึกว่าตัวเองทำพลาดไป ประมาทเกินไป ก็เลยตอบ อนุโมทนา สาธุ กับความหวังดีและความห่วงใยที่พระอาจารย์ส่งถึงศิษย์ทุกคนถึงแม้พระอาจารย์จะเตือนไว้หลายปีแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องเก่าเลย

     หลังจากอ่านข้อความของพระอาจารย์หลายรอบ ทำให้นึกถึงคำสอนอันจัดว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้เป็นโอวาทปาติโมกข์ ทำให้รู้สึกว่าอยากจะลงไว้เทียบเคียงกัน เมื่อ สองพันกว่าปีก่อน พระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนพระสาวกให้ ละอกุศล เจริญกุศล ทำจิตให้ผ่องใส พระพุทธเจ้าองค์ก่อน ๆ ก็เช่นกัน ด้วยความที่พระอาจารย์เป็นพระนักปฏิบัติ ทำให้ท่านมีปัญญาแตกฉานในธรรม ขยายความธรรมะอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาได้ชัดเจนมาก ยิ่งทำให้ผมยิ่งเชื่อมั่นขึ้นว่า ทางสำหรับผู้ที่ปรารถนาอย่างแท้จริงในการออกจากทุกข์ คือการเจริญภาวนาเพื่อให้เกิดสัมมาสมาธิ


หัวข้อ: Re: ขอบคุณ "ที่คิดถึง" แต่การภาวนา "นั้นไม่เกี่ยว"
เริ่มหัวข้อโดย: kobyamkala ที่ กันยายน 11, 2015, 08:27:50 AM
คุณ ดนัย แสดงความเห็นได้เยี่ยม คะ
 อันที่จริง บทความกระทู้ของพระอาจารย์ ท่านลงไว้นั้นไม่ว่า จะเก่า จะใหม่ จะสังเกตได้เลยว่าทุกเรื่อง ส่งเสริม เรื่อง การปฏิบัติไปสู่ นิพพาน ทั้งหมด


   thk56 thk56 like1 st11 st12


หัวข้อ: Re: ขอบคุณ "ที่คิดถึง" แต่การภาวนา "นั้นไม่เกี่ยว"
เริ่มหัวข้อโดย: ก้านตอง ที่ กันยายน 11, 2015, 12:28:55 PM
 st11 st12 st12 like1


หัวข้อ: Re: ขอบคุณ "ที่คิดถึง" แต่การภาวนา "นั้นไม่เกี่ยว"
เริ่มหัวข้อโดย: PRAMOTE(aaaa) ที่ กันยายน 11, 2015, 08:01:52 PM

      สาธุ  สาธุ  ธรรมครับ


หัวข้อ: Re: ขอบคุณ "ที่คิดถึง" แต่การภาวนา "นั้นไม่เกี่ยว"
เริ่มหัวข้อโดย: bajang ที่ กันยายน 11, 2015, 10:17:56 PM
ขอบคุณท่านที่นำมาให้อ่านกันใหม่ สำนวนที่พระอาจารย์ แสดงความคิดเห็นไว้ ประทับใจมาก ๆ

  st11 st12


หัวข้อ: Re: ขอบคุณ "ที่คิดถึง" แต่การภาวนา "นั้นไม่เกี่ยว"
เริ่มหัวข้อโดย: noobmany ที่ กันยายน 12, 2015, 07:40:23 AM
 st11 st12 st12