สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน

กรรมฐาน มัชฌิมา => ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ธัมมะวังโส ที่ กรกฎาคม 07, 2014, 10:36:39 AMหัวข้อ: ุถ้าเห็นธรรมอันเกิดขึ้นในที่เฉพาะหน้านั้นอย่างแจ่มแจ้ง พึงพอกพูนธรรมนั้นไว้
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ กรกฎาคม 07, 2014, 10:36:39 AM
(https://scontent-b-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t1.0-9/10513428_663667447048046_4948007164634959911_n.jpg)

อะไรเรียกว่า ธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้านั้น ๆ

   1.ผลแห่งกุศล 9  ที่ได้กระทำแล้ว เช่นการให้ทาน นึกถึงทานที่ให้ มีความสุข เป็นธรรมสภาวะชั่วคราว
   2.ผลแห่งมหากุศล 1  คือการภาวนา ได้ถึง ปีิติธรรม เป็นธรรมสภาวะชั่วคราว
   3.ผลแห่งมหากุศล 1  คือการภาวนา ได้ถึง ยุคธรรม เป็นธรรมสภาวะชั่วคราว
   4.ผลแห่งมหากุศล 1  คือการภาวนา ได้ถึง สุข แห่ง อุปจาระสมาธิ
   5.ผลแห่งมหากุศล 1  คือการภาวนา  ได้ถึง ปฐมฌาน
   6.ผลแห่งมหากุศล 1  คือการภาวนา ได้ถึง ทุติยฌาน
   7.ผลแห่งมหากุศล 1  คือการภาวนา ได้ถึง ตติยฌาน
   8.ผลแห่งมหากุศล 1  คือการภาวนา ได้ถึง จตุตถฌาน
   9.ผลแห่งอริยมรรค 1  คือการภาวนา ได้ถึง โสดาปัตติมรรค เพื่อละสังโยชน์ 3 ประการ
   10.ผลแห่งอริยมรรค 1  คือการภาวนา ได้ถึง โสดาปัตติผล ละสังโยชน์ 3 ประการ
   11.ผลแห่งการทบทวนอริยสัจจะ 4  คืิอบรรลุ เป็นพระโสดาบัน สมุจเฉทสังโยชน์ 3 ประการ
   12.ผลแห่งอริยมรรค 2  คือการภาวนา ได้ถึง สกทาคามิมรรค เพื่อละสังโยชน์ 2 ประการ
   13.ผลแห่งอริยมรรค 2  คือการภาวนา ได้ถึง สกทาคามิผล ละสังโยชน์ 2 ประการ
   14.ผลแห่งการทบทวนอริยสัจจะ 4  คืิอบรรลุ เป็นพระสกทาคามี ตทังคสังโยชน์ 2 ประการ
   15.ผลแห่งอริยมรรค 3  คือการภาวนา ได้ถึง อนาคามิมรรค เพื่อละสังโยชน์ 2 ประการ
   13.ผลแห่งอริยมรรค 3  คือการภาวนา ได้ถึง อนาคามิผล ละสังโยชน์ 2 ประการ
   14.ผลแห่งการทบทวนอริยสัจจะ 4  คืิอบรรลุ เป็นพระสกทาคามี สมุจเฉทสังโยชน์ 2 ประการ
   15.ผลแห่งนิโรธสมาบัติ คือ พระอนาคามี เข้าสมาบัติ 8 ด้วยคุณธรรม ของพระอนาคามี
   16.ผลแห่งอริยมรรค 4  คือการภาวนา ได้ถึง อรหัตตมรรค เพื่อละสังโยชน์ 5 ประการ
   17.ผลแห่งอริยมรรค 4  คือการภาวนา ได้ถึง อรหัตตผล ละสังโยชน์ 5 ประการ
   18.ผลแห่งการทบทวนอริยสัจจะ 4  คืิอบรรลุ เป็นพระอรหันต์ สมุทเฉทสังโยชน์ 5 ประการ
   19.ผลแห่งสุญญาตามหาวิหารสมาบัติ ของพระอรหันต์ ผู้เป็นปัญญญาวิมุตติ
   20.ผลแห่งสัญญาเวทยิตนิโรธ คือ พระอรหันต์ เข้าสมาบัติ 8 ด้วยคุณธรรม ของพระอรหันต์ ดับสัญญา 2 ประการ
   21.ผลแห่งเมตตาเจโตสมาธิ ของพระอรหันต์
   22.ผลแห่งเมตตาเจโตสมาธิ อนิมิต ของพระอรหันต์
   
   


หัวข้อ: Re: ุถ้าเห็นธรรมอันเกิดขึ้นในที่เฉพาะหน้านั้นอย่างแจ่มแจ้ง พึงพอกพูนธรรมนั้นไว้
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ กรกฎาคม 07, 2014, 10:38:47 AM
"ฉันมาเข้าใจคำว่า กายในภายใน เมื่อฉันประจักษ์ในกายในภายใน ซึ่งการเข้าไปประจักษ์ในครั้งนั้น ทำให้มองเห็นธรรม อย่างรวดเร็ว มีสภาวะที่สงบระงับ สภาวะเบา สภาวะอ่อนโยน สภาวะที่รู้ตัว สภาวะที่ตื่นอยู่ สภาวะที่เด็ดเดี่ยว ธรรมสภาวะทั้งหมดนี้ ส่งผลให้ฉัน มีความสบายในภายในเป็นอย่างมาก อยากจะบอกว่า มันสุขจนไม่อยากออกจากกายนั้น มันสุขอย่างยิ่ง เพราะไม่มีความทุรนทุรายใด ๆ ให้ฉันไม่สบายใจเลย ในที่นั้นมีแต่คำว่า สบาย สบาย สบาย เท่านั้นเอง"

ข้อความบางส่วนจาก หนังสือ เพียงหยดหนึ่งแห่งพระธรรม
บันทึกการภาวนา ของ ธัมมะวังโส ภิกขุ


หัวข้อ: Re: ุถ้าเห็นธรรมอันเกิดขึ้นในที่เฉพาะหน้านั้นอย่างแจ่มแจ้ง พึงพอกพูนธรรมนั้นไว้
เริ่มหัวข้อโดย: Admax ที่ กรกฎาคม 07, 2014, 11:11:14 PM
 st11 st12 st12


หัวข้อ: Re: ุถ้าเห็นธรรมอันเกิดขึ้นในที่เฉพาะหน้านั้นอย่างแจ่มแจ้ง พึงพอกพูนธรรมนั้นไว้
เริ่มหัวข้อโดย: tattooll ที่ กรกฎาคม 08, 2014, 03:30:44 PM
ธรรมมะพักกาย


หัวข้อ: Re: ุถ้าเห็นธรรมอันเกิดขึ้นในที่เฉพาะหน้านั้นอย่างแจ่มแจ้ง พึงพอกพูนธรรมนั้นไว้
เริ่มหัวข้อโดย: KIDSADA ที่ กรกฎาคม 08, 2014, 08:23:26 PM
น่าจะมีความนัย มากกว่า พักกาย เพราะนี่เป็นการแสดงบันทึกส่วนตัว ซึ่งเป็นช่วงไหน ของพระอาจารย์ที่ภาวนาอยู่ก็มิสามารถจะรู้ได้ อาจจะเป็นช่วงแรก ๆ ไม่ใช่ช่วงกลาง หรือ สุดท้าย คือปัจจุบัน

  ผมคิดว่าน่าจะต้องติดตามอ่าน โดยเฉพาะ หนังสือเล่มนี้ ผมว่าน่าจะมีคุณค่า ต่อผู้ปฏิบัติธรรมภาวนาเป็นอย่างมาก เพราะตั้งแต่ผมตามอ่าน ข้อความบางส่วนมาก็ได้ความรู้และมีภาวนา ที่ดีขึ้น ครับ


  st11 st12 thk56