สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน

พระไตรปิฏก => พระธรรมตามพระไตรปิฏก => ข้อความที่เริ่มโดย: raponsan ที่ สิงหาคม 19, 2015, 11:29:09 AMหัวข้อ: นอกจากทุกข์แล้ว ไม่มีอะไรเกิด ไม่มีอะไรดับ
เริ่มหัวข้อโดย: raponsan ที่ สิงหาคม 19, 2015, 11:29:09 AM

(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-9/560702_309908142423980_1702114132_n.jpg?oh=430ecce112424284b4fb559e7b185103&oe=563A9FCB)


นอกจากทุกข์แล้ว ไม่มีอะไรเกิด ไม่มีอะไรดับ
วชิราสูตรที่ ๑๐

      [๕๕๒] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้-
      สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
      ครั้งนั้น เวลาเช้า วชิราภิกษุณีนุ่งห่มแล้ว ถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี เที่ยวบิณฑบาตไปในพระนครสาวัตถีแล้ว เวลาปัจฉาภัต กลับจากบิณฑบาตแล้วเข้าไปยังป่าอันธวันเพื่อพักกลางวัน ครั้นถึงป่าอันธวันแล้ว จึงนั่งพักกลางวันที่โคนไม้ต้นหนึ่ง ฯ

       [๕๕๓] ลำดับนั้น มารผู้มีบาปใคร่จะให้วชิราภิกษุณีบังเกิดความกลัวความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกล้า และใคร่จะให้เคลื่อนจากสมาธิ จึงเข้าไปหาวชิราภิกษุณีถึงที่นั่งพัก
       ครั้นแล้วได้กล่าวกะวชิราภิกษุณีด้วยคาถาว่า
       สัตว์นี้ ใครสร้าง ผู้สร้างสัตว์อยู่ที่ไหน สัตว์บังเกิดในที่ไหน สัตว์ดับไปในที่ไหน ฯ

       ans1 ans1 ans1 ans1

       [๕๕๔] ลำดับนั้น วชิราภิกษุณีได้มีความดำริว่า นี่ใครหนอกล่าวคาถาจะเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์ ฯ
       ทันใดนั้น วชิราภิกษุณีได้มีความดำริว่า นี่คือมารผู้มีบาปใคร่จะให้เราบังเกิดความกลัว ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกล้า และใคร่จะให้เคลื่อนจากสมาธิ จึงกล่าวคาถา ฯ
       ครั้นวชิราภิกษุณีทราบว่า นี่คือมารผู้มีบาป แล้วจึงได้กล่าวกะมารผู้มีบาปด้วยคาถาว่า
       ดูกรมาร เพราะเหตุไรหนอ ความเห็นของท่านจึงหวนกลับมาว่าสัตว์ ฯ
       ในกองสังขารล้วนนี้ ย่อมไม่ได้นามว่าสัตว์ ฯ
       เหมือนอย่างว่า เพราะคุมส่วนทั้งหลายเข้า เสียงว่ารถ ย่อมมีฉันใด ฯ
        เมื่อขันธ์ทั้งหลายยังมีอยู่ การสมมติว่าสัตว์ย่อมมี ฉันนั้น ฯ

       ความจริงทุกข์เท่านั้นย่อมเกิด ทุกข์ย่อมตั้งอยู่และเสื่อมสิ้นไป นอกจากทุกข์ ไม่มีอะไรเกิด นอกจากทุกข์ ไม่มีอะไรดับ

       ลำดับนั้น มารผู้มีบาปเป็นทุกข์ เสียใจว่า วชิราภิกษุณีรู้จักเรา ดังนี้ จึงได้อันตรธานไปในที่นั้นเอง ฯ


ที่มา :- วชิราสูตรที่ ๑๐ พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๕  พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=15&A=4367&Z=4404&pagebreak=0 (http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=15&A=4367&Z=4404&pagebreak=0)


(https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-9/306634_338117249603069_140544798_n.jpg?oh=bde8d77fe6dc39dbea174b9f1ebf77a8&oe=56746D39)


อรรถกถาวชิราสูตรที่ ๑๐
       
     
      ในวชิราสูตรที่ ๑๐ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้ :-
      บทว่า นยิธ สตฺตุปลพฺภติ ความว่า ในกองสังขารล้วนนี้ว่าโดยปรมัตถ์ จะได้แก่สัตว์ก็หาไม่.
      บทว่า ขนฺเธสุ สนฺเตสุ ความว่า เมื่อขันธ์ ๕ ยังมีอยู่ ท่านกำหนดเอาด้วยอาการนั้นๆ.
      บทว่า สมฺมติ คือ เป็นเพียงสมัญญาว่าสัตว์เท่านั้น.
      บทว่า ทุกฺขํ ได้แก่ ทุกข์ คือ ขันธ์ ๕.
      บทว่า นาญฺญตฺร ทุกฺขา ความว่า นอกจากทุกข์ สภาวะอย่างอื่นไม่มีเกิดไม่มีดับ.


ที่มา :- อรรถกถา สังยุตตนิกาย สคาถวรรค ภิกขุนีสังยุต วชิราสูตรที่ ๑๐
http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=552 (http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=552)


หัวข้อ: Re: นอกจากทุกข์แล้ว ไม่มีอะไรเกิด ไม่มีอะไรดับ
เริ่มหัวข้อโดย: PRAMOTE(aaaa) ที่ สิงหาคม 19, 2015, 08:06:35 PM

         ขออนุโมทนาสาธุ ครับ