สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน

ธรรมะสาระ => ห้อง_ด า ว น์ โ ห ล ด => ข้อความที่เริ่มโดย: ธัมมะวังโส ที่ มกราคม 10, 2016, 04:40:38 AMหัวข้อ: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ มกราคม 10, 2016, 04:40:38 AM
(http://www.madchima.org/img2559/Untitled-1.jpg)

ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น
สำหรับ ผู้ที่ยังเริ่มฝึก ภาวนาพุทโธ มักจะตกไปข้างฝ่าย ฟุ้งซ่าน ในเบื้องต้น ให้อาศัยไฟล์นี้กำหนดจิตตามเสียง เพื่อยังพระลักษณะ และ พระรัศมี ในพระธรรมปีติ ให้เกิดขึ้น

http://cloudbox.3bb.co.th/share3/MTU1MjF8YmYzM2ExMTRkNTFhMDQ3YjQzM2RkZmNkNjU0MmUyYTZ8MzAyNTU= (http://cloudbox.3bb.co.th/share3/MTU1MjF8YmYzM2ExMTRkNTFhMDQ3YjQzM2RkZmNkNjU0MmUyYTZ8MzAyNTU=)

  ขอรหัส เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ ข้อความส่วนตัว สงวนไว้ให้สมาชิกเท่านั้น  ( ผลการฝึก รอบที่ 1 ไม่ต้องนับ พุทโธ ยังพระลักษณะ พระรัศมี ให้ปรากฏก่อน  )
    ผลรอบแรก จะได้ ปราโมทย์ ลักษณะ รัศมี นิมิตร
  ( ผลการฝึก รอบที่ 4 ให้บันทึกว่า นับพุทโธ ได้เท่าไหร่ )
    เป็นการนับ พุทโธ หลังจากจิตรวม เป็นสมาธิ ระดับอุปจาระขั้นกลางแล้ว
    ผลของการฝึก จะมีอารมณ์ ร่วม ประมาณ 7 ประการ
     1. จิตไว ได้ยินเสียง ได้ไกล หรือ แม่นยำ หรือ ชัดเจน
     2. จิตประณีิต มีอารมณ์สงบ
     3. มีความปราโมทย์ ( ยินดี )ต่อการนับเนื่องสมาธิ
     4. สามารถกำหนด ฐาน และ พุทโธ ณ ฐานจิตนั้นได้
     5. สามารถเข้าถึงพระลักษณะ อันนับเนื่องจิตกระทบด้วยกาย
     6. สามารถ เห็นแสงสว่างในสมาธิ เพื่อกำหนดรัศมีได้
     7. มีการเปลี่ยนแปลง ทางกายตามอำนาจสมาธิ
     
  ( ผลการฝึก รอบที่ 5 ให้บันทึกว่า นับพุทโธ ได้เท่าไหร่ )   
  ( ผลการฝึก รอบที่ 6 ให้บันทึกว่า นับพุทโธ ได้เท่าไหร่ )
  ( ผลการฝึก รอบที่ 7 ให้บันทึกว่า นับพุทโธ ได้เท่าไหร่ )
  ( ผลการฝึก รอบที่ 8 ให้บันทึกว่า นับพุทโธ ได้เท่าไหร่ )
  ให้ทำไปจนกว่า จะตอบได้ว่า มีพุทโธ ทั้งหมดเท่าไหร่ ? ถ้าตอบถูก ก็จะให้เข้าสอบสะกดไปตามลำดับ
   
  ผลการฝึก วัดผลได้จากการได้ยิน ดังนี้

    1. สามารถดับเสียงดินได้ จิตเป็นอัปปนาสมาธิ มีเอกัคตาจิต สามารถเฟ้นเสียงได้ ทำได้ถือว่าสอบผ่านทุก ลีเวล
    2. สามารถไปกับเสียงดิน ไม่ได้ต้านทาน แต่กลมกลืนไปด้วยกัน อันนี้ได้แค่ อุปจาระสมาธิ ขั้นสูง
 

 ไฟล์เสียง เข้าสอบสะกด ขั้นที่ 1 ( ให้่ฝึกเข้าสะกดอาทิตย์ ละ 1 ครั้ง จนกว่าจิตจะตั้งมั่น )
  มีทั้งหมด 10 ระดับ
 
  อันนี้เป็นระดับที่ 1 สะกดกิเลส
 
http://cloudbox.3bb.co.th/share3/MTU1MDh8NTg2NjFiZTdmNGQzNWU1MzA4MDMxYzdlOTcxNDE3MzV8MzAyNTU= (http://cloudbox.3bb.co.th/share3/MTU1MDh8NTg2NjFiZTdmNGQzNWU1MzA4MDMxYzdlOTcxNDE3MzV8MzAyNTU=)

  ( ผลการเข้าสอบ คือ ต้องแจ้งบอกว่า นับพุทโธในระหว่างที่ฟังภาวนาสอบ ได้เท่าไหร่ )

  เมื่อรับไฟล์เสียงไปแล้ว ต้องตั้งสัจจะอธิษฐาน ว่า ข้าพเจ้าจะตั้งอธิษฐานเข้าสะกดโดยการนับจำนวนพุทโธ จากเสียงนี้โดยจะรับฟังเพียงครั้งเดียว ต่อ สัปดาห์ เพื่อสะกดเสียงอันเป็นเสี้ยนหนามแห่งสมาธิให้สงบลง ให้จิตข้าพเจ้าเป็นเอกัคคตา ขอความสำเร็จในพระกรรมฐานจงมีแก่ข้าพเจ้า

     สิ่งทีผู้เข้าสอบสะกดต้องทำก็คือ
    1. ดับเสียงที่เกิดขึ้นระหว่างภาวนา โดยทีจิตไม่ต้องกับเสียง ที่เกิด จิตเป็นอัปปนา เป็นเอกัคคตา ปฐมฌาน
    2. ถ้าไม่เป็นปฐมฌาน ต้องสะกดเสียงที่เกิด ด้วยการต้านทาน โดยที่จิตไม่หลุดจากองค์ภาวนา สอบผ่านแสดงว่า ได้อุปจาระสมาธิขั้นสูงแล้ว ผลของการสอบ จิตจะสามารถต้านทานเสียงที่สอดแทรกไปในสมาธิได้ จนจิตก้าวหน้า สามารถดับเสียงที่เกิดขึ้นได้ ตั้งมั่นในสมาธิ ไม่หวั่นไหวต่อเสียง เพราะสามารถสะกดเสียงได้ นั่นเอง
    3. ผู้รับไฟล์เสียงไป ต้องไม่ทำการแจกจ่ายไฟล์เสียงออกไปให้ผู้อืนก่อนได้รับอนุญาตจาก พระอาจารย์
    4. ต้องไม่บอกรหัส ที่ได้ไปแก่ผู้ทีอื่น ไม่ว่ากรณ๊ใด ๆ ทั้งสิ้น
    5. การะละเมิด จากคำสั่งถือว่า เป็นการปรามาสครูอาจารย์ และจะสิ้นสุดการสอบเข้าสะกดเสียงทันที

   
      ( ต้องเข้าสะกดไปตามลำดับ อีก 9 ลีเวล สิ้นสุดที่การเข้าคืบ สับคืบ เข้าวัด ออกวัด )

     ;) ;) ;)
   
   สำหรับไฟล์ทดสอบจะขอไฟล์ ต้องตอบ ก่อนว่า จำนวน พุทโธ ที่อยู่ในไฟล์ฝึก มีจำนวนเท่าไหร่ จึงจะขอรหัสได้
   


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: kobyamkala ที่ มกราคม 10, 2016, 09:42:32 AM
 st11 st12 st12

   ขอ รหัส เพื่อ ดาวน์โหลด ด้วยคะ


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: kittisak ที่ มกราคม 10, 2016, 09:44:21 AM
ขอด้วย ครับ ผมใช้ ข้อความส่วนตัวไม่เป็นครับ แต่ รับอ่านได้
 st11 st12 thk56 :25: :25:


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: DANAPOL ที่ มกราคม 10, 2016, 09:45:39 AM
สาธุ สาธุ สาธุ

   ขอรับรหัส ด้วย ครับ

  :25: :25: :25: :25:


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: PRAMOTE(aaaa) ที่ มกราคม 10, 2016, 11:02:33 AM


       สาธุ ครับ

               ขอรหัส ไฟน์ฝึกทางแมสเซ็นเจอร์ครับ

                                (ปราโมทย์)


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ มกราคม 10, 2016, 01:12:59 PM
รหัสถูกส่งไป ในเฟค ของทุกคนที่ขอแล้ว เปิดดูที่แชท ตามที่ท่านขอมา

 ;)


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: saichol ที่ มกราคม 10, 2016, 03:42:05 PM
 st11 st12 st12

   ขอรหัสด้วย คะ

 


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: Hero ที่ มกราคม 10, 2016, 03:42:51 PM
 :25: :25: :25:

   ขอรหัส ด้วยครับ


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: PRAMOTE(aaaa) ที่ มกราคม 10, 2016, 04:46:49 PM


        ขออนุโมทนาสาธุ ครับ


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: nirvanar55 ที่ มกราคม 10, 2016, 06:18:20 PM
ขอด้วยครับ

   like1 st12


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: saieaw ที่ มกราคม 10, 2016, 06:19:09 PM
ขอด้วยคะ  st12 st12 st12
 thk56 :25:


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: fasai ที่ มกราคม 10, 2016, 06:19:58 PM
โยมขอด้วยคนคะ ไม่ทราบว่า ฝึกมโนมยิทธิ อยู่จะขัดกันไหมคะ

  :25: :25: :25:


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: catwoman ที่ มกราคม 10, 2016, 06:20:43 PM
สนใจ คะ แต่ยังไม่ได้ขึ้นกรรมฐาน คะ

 จะขอได้หรือไม่ คะ
   :58: :25:


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: ประสิทธิ์ ที่ มกราคม 10, 2016, 06:21:53 PM
ผมขอด้วยครับ อยากฝึก แต่พระอาจารย์มีเงื่อนไขอย่างไร ครับ สามารถหยุดเสียงเพื่อจดออกมาได้หรือไม่ครับ

  :25: :25: :25:


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ มกราคม 10, 2016, 06:30:13 PM
ส่งให้แล้ว นะทีขอมาชุดที่สอง

  ส่วนไฟล์เสียง ให้ทำสมาธิ ปฏิบัตินับไปตามเสียง ไม่ใช่มานั่งเอาปากกาขีด นับ นะจีะ เพราะถ้าทำอย่างนั้น จะสอบไม่ผ่าน ตอนเข้าสอบสะกด เพราะเข้าสอบสะกด จะมีสารพัดเสียงเลย เริ่มจากเบาไปหาหนัก


     ขั้นที่ 1 เป็นสะกดเสียงกิเลส ก่อน ในขั้นแรก ( จะเป็นเสียงเพลงจังหวะเคาะ )
   
    ดังนั้นถ้าไม่ทำสมาธิ จะเข้าสะกดไม่ผ่าน ตอนสอบ อันนี้สะกดแตกต่างจากที่ คณะ 5 เพราะนั่นใช้ลูกสะกดรอเสียงกระทบบาตร แต่ที่นี้ท่านอยู่ไกลฉันกัน ก็เลยเอาเสียง ธาตุ ทั้ง 5 มาเข้าสะกด ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ สอบจริง ๆ ว่า ฟุ้ง หรือ ไม่ฟุ้ง เป็นสมาธิ หรือ ไม่เป็น ถ้า ฟุ้ง ก็จะตอบจำนวนไม่ได้ ในเสียงที่ซ้อนอยู่ อันนี้ รับรองเป็นสมาธิ ในชั้นละเอียด ที่เรียกว่า ได้ยินเสียงทิพย์ คือ อย่างนี้ เมื่อจิตเราเป็นสมาธิ ถึงระดับอุปจาระสมาธิ แม้เพียง พระธรรมปีติ ก็มีเกราะ และแสงสว่าง เกิดขึ้นแล้ว นะ ดังนั้นจิต ทิพย์ ก็จะตื่นตัว เข้าสู่สภาวะสมาธิ แต่หากไม่มีเสียง ชี้นำจิต ( ประคองจิต )ให้อยู่กับวิตก วิจาร ในเบื้องต้น ท่านจะฟุ้งซ่านกัน ดังนั้น อาจารย์ จึงให้เสียงพุทโธ ประคองท่านไปด้วย ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่าย ๆ ทีครูอาจารย์ จะเข้ามาดูแล ให้ถึงระดับนี้ ฉันยังไม่เคยเห็นใครเข้ามาสอน เรื่องการฝึกกรรมฐาน อย่างฉันคือเอาใจใส่ ต่อลูกศิษย์ที่ปฏิบัติตาม เลย

    มีแต่ปล่อยให้ทำอยู่คนเดียว

     ;)


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ มกราคม 10, 2016, 06:36:01 PM
สำหรับไฟล์ชุดนี้ ถึงเป็นศิษย์ใกล้ชิด ถ้าไม่ขอ มาโดยตรง ก็ไม่ให้รหัส ดังนั้นอย่ามาเดาใจอาจารย์ กันว่า อาจารย์จะส่งรหัสให้ฉัน โดยที่ฉันไม่ได้ ขอ บอกไปเลยว่า เป็นไปไม่ได้ เลิกคิดกันแบบนั้นได้แล้ว เพราะฉันต้องการคนที่ต้องการปฏิบัติจริงจัง ไม่ใช่มานั่งเอาอกเอาใจใคร เพราะฉันไม่มีเวลามาก ใกล้เวลาจะละสังขารแล้ว ใครใคร่เรียน ก็รีบมาเรียนไป ใครไม่สนใจ ก็ตามทางเธฮกันนะ เพราะฉันสอนนี้ ไม่ได้ต้องการลาภสักการะ ยศ หรือ ชื่อเสียง หรือความสุข ที่ทำอยู่ เพราะบูชาครู และเป็นหน้าที่ ๆ ต้องทำเพราะไม่มีอะไรจะทำ มันเป็นกิจ ที่ควรต้องทำ กิจอื่นยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว

ไม่ต้องห่วงเรื่องการเป็นอยู่ ก็ได้ แต่ให้ทุกท่านเร่งปฏิบัติ อะไรที่ยังไม่เข้าใจ มาสอบ และมาเรียน ไปเสียก่อนฉันต้องจากไป


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: kindman ที่ มกราคม 10, 2016, 07:56:39 PM
ขอด้วยครับ

  ผมอ่านแล้ว เหมือนจะเป็นภาระกิจพระอาจารย์ สั่งลา อย่างงั้น เลย :85: :25: :25:


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ มกราคม 10, 2016, 09:08:52 PM
สำหรับท่านที่ขอไฟล์ทดสอบให้ตอบ จำนวน พุทโธ ในไฟล์เสียงแรกมาในแชท ถ้าตอบถูกถึงจะได้รหัสไฟล์สอง นะ

ธัมมะวังโส ภิกษุ ใครพร้อมก็ตอบ มาแลย ถ้าคิดว่าแน่ แล้ว อุปจาระสมาธิ

 การเข้าสะกด จะเริ่มสะกดไปตาม level เริ่มจากพระธรรมปีติธาตุดิน ธาตุไฟ ธาตุน้ำ ธาตุลม ธาตุอากาศ และ มนธาตุ จนเปิด อายตนะธาตุ ก่อนยุคลธรรมหก แล้ว เขา ชันธ์ สามส่วนก่อน เพื่อรู้จัก คำว่า กายสุข จิตสุข คือ อะไร ? เมื่อเข้า พระยุคลธรรม ก็จะเข้าประจุร่าง กายพุทธานุสสติ สะกดพระสุขสมาธิ เรียกว่า สะกดธรรม เป็นผลสมาบัติ ของพระโสดาบัน ดังนั้นวิปัสสนาไม่ใช่ มีอยู่ในช่วงปลาย การลงโกฏฐาน 32 ตามธาตุ เข้าสูู่ พุทธานุสสติ ธรรม 108 ประการ ฝ่าย ศีล ฝ่าย สมาธิ ฝ่าย ปัญญา ร่วมแล้ว 108 ประการ มีคำอธิบาย อยู่ให้องศิษย์สายตรงไว้ทั้งหมดแล้ว

พระสูตร และ พระวิสุทธิมรรค กล่าวถึงผลการฝึกพุทธานุสสติ ไว้ตรงกันคือ ผู้ฝึกพุทธานุสสติ สำเร็จผล 3 ประการ

คือ
1. สำเร็จอุปจาระฌาน
2. สำเร็จอุคคหนิมิตร
3. สำเร็จพระโสดาปัตติผล

 คนที่ปฏิบัตมาก่อน โปรดอย่าประมาท ผู้ปฏิบัติหลัง ๆ บางคนเดินแบบเต่า เพราะไม่มีตัวช่วยอาศัยทำไปอย่างงูๆ ปลาๆ แต่อาศัยความอดทน ส่วนคนที่มีคนช่วยที่ตั้งอยู่ในความประมาทเหมือนกระต่ายที่วิ่งจะถึงเส้นชัยแล้ว แต่ไปนอนหลับเพราะประมาท ว่า ยังมีเวลา

   กรรม หนอ กรรม จึงไม่สำเร็จธรรมเสียที
   
   เจริญธรรม / เจริญพร


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: นักเดินทาง ที่ มกราคม 10, 2016, 10:16:51 PM
อ่านรายละเอียดแล้วไม่อยากพลาด ครับ ขอรหัสด้วยครับ

  st11 st12 st12


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: komol ที่ มกราคม 10, 2016, 10:56:08 PM
ขอด้วยครับ
   st11 st12 st12


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: PRAMOTE(aaaa) ที่ มกราคม 11, 2016, 01:41:10 AM

   ขออนุโมทนาสาธุ ครับ


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: ครูนภา ที่ มกราคม 11, 2016, 01:10:47 PM
ขอด้วยคะ ได้ยิน จากคุณ ประสิทธฺ์ บอกว่า ได้ทดสอบฟังแล้ว สมาธิขึ้นเร็วมาก และรักษาเวลาการทำสมาธิ ได้ ชม. เสียงพระอาจารย์นุ่มมาก

    ขอรหัสด้วยคะ

    :58:


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: tcarisa ที่ มกราคม 11, 2016, 01:11:29 PM
ขอรหัสด้วย คะ

    :25: :25: :25: :25:


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: Namo ที่ มกราคม 11, 2016, 01:12:13 PM
ขอรหัสด้วย อีกคน เจ้าคะ

  :58: thk56 like1 st12 st12


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: vichai ที่ มกราคม 11, 2016, 01:12:59 PM
ขอรหัส ด้วยครับ

    :25: :25:


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ มกราคม 11, 2016, 02:08:11 PM
จัดส่งให้ตามที่ ขอ แล้ว ส่วนของครูนภา ตามที่ขอให้สำเนา กับเพื่อนที่ไม่ได้อินเตอร์เน็น 12 ท่าน อนุญาต

    ;)


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: นิรตา ป้อมนาวิน ที่ มกราคม 11, 2016, 02:48:44 PM
 :25: st11 st12 like1 like1 thk56


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: Roj khonkaen ที่ มกราคม 11, 2016, 02:57:58 PM
 :25:  :25:  :25:


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: saiphone ที่ มกราคม 11, 2016, 07:29:55 PM
ขอรหัสด้วย คะ

   :25: :25: :25:


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: hiso ที่ มกราคม 11, 2016, 07:30:48 PM
ขอรหัส ด้วย คะ

  st12 st12 st12


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ มกราคม 11, 2016, 09:12:46 PM
จัดส่งให้แล้ว นะ ตรวจดูใน ข้อความส่วนตัว สำหรับทานที่ไม่ได้มี เฟค

  ;)


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: บุญเอก ที่ มกราคม 12, 2016, 12:14:44 AM
ผมยังไม่ได้ รหัส ครับ ขอด้วยครับ

  thk56 :25: :25: :25:


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: ratree ที่ มกราคม 12, 2016, 12:15:28 AM
ขอรหัสด้วยคะ

   :58: :25:


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: kira-d-note ที่ มกราคม 12, 2016, 08:02:05 AM
ขอด้วย คะ
   ช่วงนี้อ่านบทความพระอาจารย์ แล้วรู้สึก เข้าใจได้ง่ายขึ้นกว่า เมื่อก่อนคะ

  จะลองปฏิบัติตามสายนี้ดูคะ

  :49: :25: :25: :25:


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: ngamta ที่ มกราคม 12, 2016, 01:25:10 PM
 st11 st12 st12


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: rainmain ที่ มกราคม 12, 2016, 08:04:53 PM
ขอด้วยครับ

  st11 st12


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: waterman ที่ มกราคม 12, 2016, 10:54:03 PM
ขอรหัสด้วยครับ

  st11 st12 st12


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: vijitchai ที่ มกราคม 13, 2016, 01:00:48 PM
ขอรหัสด้วยครับ
  st11 st12 st12


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: bajang ที่ มกราคม 13, 2016, 03:33:13 PM
ขอรหัส ด้วยคะ

  :58:


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: saichol ที่ มกราคม 13, 2016, 06:15:05 PM
ต้องบอกว่า ไฟล์เสียงนี้ให้สมาธิไวมาก ไม่เคยทำสมาธิ ได้ ครบ ชม. เลยคะ แต่คราครั้งนี้ สามารถกำหนดสมาธิ ไปกับเสียงพระอาจารย์จนหมดไฟล์เลยคะ นั่งท่าเดียว ด้วย นับว่า มหัสจรรย์ เหมือนเสียงพระอาจารย์ เป็นมนต์สะกด ให้อยู่กับพุทโธ ตั้งแต่ต้นจนจบ วันที่สองสามารถนั่งกรรมฐาน ได้และคราวนี้กำหนดนับ ได้จำนวนในใจ แล้วตอบพระอาจารย์ไปแล้ว คะถึงไม่แน่ใจ แต่ ก็คืดว่า น่ั่นคือจำนวนพุทโธ ที่กำหนด ได้คะ

    st11 st12 st12


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: PRAMOTE(aaaa) ที่ มกราคม 13, 2016, 07:34:17 PM

   สาธุ สาธุ


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: SRIYA ที่ มกราคม 18, 2016, 01:43:43 AM
วันแรก ไม่ได้นับ คะ
วันที่สอง นับได้ 800
วันที่สาม นับได้ 850
วันที่สี่ นับได้ 900
วันที่ห้า นับได้ 920
วันที่หก นับได้ 950
วันที่เจ็ด นับได้ 958
วันที่แปด นับได้ 959
วันที่สิบ นับได้ 950

   คงตอบว่า 950 คะ


   :25: :25: :25:


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: ratree ที่ มกราคม 18, 2016, 01:45:33 AM
980 คะ

  :25: :25: :25:หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: doremon ที่ มกราคม 18, 2016, 01:46:48 AM
999 ครับ

 :25: :25: :25:

   


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: PRAMOTE(aaaa) ที่ มกราคม 18, 2016, 06:51:38 AM

       สาธุ สาธุ


หัวข้อ: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: ฟ้าใหม่แจ่มใส ที่ มกราคม 18, 2016, 10:34:26 AM
948


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: kobyamkala ที่ มกราคม 18, 2016, 10:40:11 AM
929 คะ

  :25: :25: :25:


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: kittisak ที่ มกราคม 18, 2016, 11:26:03 AM
ผมตอบไป ในข้อความ ส่วนตัวแล้ว ครับ เกรงว่าพระอาจารย์ จะยังไม่ได้อ่าน ครับ

  :25: :25: :25:


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: rainmain ที่ มกราคม 18, 2016, 06:53:56 PM
860 :25:

ผมรู้ครับว่าตอบไม่ถูก เพราะไม่ได้นับช่วงต้น แต่ ต้องการแสดงให้พระอาจารย์รู้ว่า ผมก็ยังพยายามนับอยู่ครับ
  like1


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ มกราคม 19, 2016, 12:48:42 AM
ตอนนี้ยังไม่มีใครตอบถูกเลย นะ
 แต่ก็ขอให้ทุกท่าน อย่าละความเพียร
  ที่สำคัญให้อ่านคำแนะนำ ตั้งแต่เริ่มต้น อีกครั้ง
    เพราะก็มีตอบได้ใกล้เคียงมากแล้ว


  st11 st12


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: PRAMOTE(aaaa) ที่ มกราคม 19, 2016, 11:30:57 AM

        ผมตอบไว้ในแมสเซ็นเจอร์ เมื่อเช้าครับ

      ขอคำแนะนำ ด้วยครับ..

         ถ้าตอบถูก ช่วยเปลี่ยนไฟน์เสียงด้วยครับ

       คล้ายๆ จะถูกนะครับ...แต่ถ้าไม่ถูกก็ตกถวัง ภาวนาเมื่อเช้า ความช้ดแจ่มใสในวิตก ทำลายคลื่นได้มาก ครับ

     กราบนม้สการ


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ มกราคม 20, 2016, 10:21:53 AM
สำหรับท่านที่ผ่าน การสอบ ชุด 1 แล้วขอไฟล์ ต่อ นั้นคงไม่ได้แล้ว เพราะท่านไม่ขึ้นกรรมฐาน ก็ให้จบเพียงเท่านี้ ถ้าต้องการเรียนต่อไป ต้องขึ้นกรรมฐาน เท่านั้น

   การขึ้นกรรมฐานให้ไปขึ้นที่วัด ราชสิทธาราม คณะ 5 ถ่ายรูปส่งมาให้ดูด้วย
   
    สรุปผลการแจกไฟล์ ให้ท่านทดลองฝึกสมาธิกัน
 
      ขณะนี้มีผู้ขอไฟล์ ฝึก 165 คน
      เป็นศิษย์สายตรง 1 คน
      เป็นศิษย์วัดราชสิทธารามราม ขึ้นกรรมฐานแล้ว ตามที่ส่งรูปมาให้ดู 42 คน
      นอกนั้นไม่เคยขึ้นกรรมฐาน 122 คน

      ขอไฟล์สอบเข้าสะกด level 1   85  คน
          เป็นศิษย์สายตรง 1 คน
          เป็นผู้ไม่เคยขึ้นกรรมฐาน 84 คน
      สอบผ่านการเข้าสะกด level 1 57 คน
          เป็นศิษย์สายตรง 1 คน
          เป็นผู้ไม่เคยขึ้นกรรมฐาน 56 คน

     ก็ขออนุโมทนา ในความสำเร็จ ทางสมาธิ ของทุกท่านแสดงให้เห็นว่า วิธีการฝึกให้ผลสัมฤทธิ์ แก่ท่านตามสภาวะ อย่างรวดเร็ว ดังนั้น หากท่านสนใจฝึกต่อ ก็ต้องให้ขึ้นกรรมฐาน นะ สำหรับ 56 ท่านนั้น

     เพราะถ้าสอนต่อไป มันจะเกิดธรรมเนียมการเรียนกรรมฐาน โดยไม่ขึ้นกรรมฐาน เท่ากับทำลายประเพณี สายกรรมฐาน

     หวังว่าทุกท่าน คงจะเข้าใจ ตามนี้

     เจริญธรรม/ เจริญพร
 


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: PRAMOTE(aaaa) ที่ มกราคม 20, 2016, 09:01:05 PM


      เป็นอันว่าจบข่าว  นะครับ เพราะพระอาจารย์ท่าน จะไม่ทำอะไรที่ขัดธรรมเนียม ประเพณี

            กรรมฐานโบราณเป็นไง ก็ต้องคงไว้

            เรียนจบแบบง่ายๆ  สุดท้าย  ไม่ได้ของจริงไม่เก่งหรอก

        เพราะว่าได้ของหรอกไป  ไม่ได้มีศรัทธาในพระกรรมฐาน  ไม่ได้ศรัทธาครูบาอาจารย์  ศรัทธาตัวเอง ศรัทธากิเลส

           ยุคสมเด็จสุก  จบเท่าไร ก็อยู่ช่วยครู อยู่ที่วัดหมด บวชหมด ออกเรือนหมด

  เพราะไม่อยากอยู่ในโลก(ได้ของจริง พระอนาคามีเต็มวัด อย่างต่ำนะ)


           ไม่ใช่ว่าเรียนจบเป็น เป็นพัน หลายพัน ถามว่าอยู่ไหนหมด

           ลองไปย้อนเวลา ดูยุคสมเด็จ สุก

              รัชกาลที่1-รัชกาลที่3....ศิษย์วัดพลับที่สำเร็จแล้วแน่นวัด

         เพราะกรรมฐาน โบราณจริง พุทธานุสติแท้ๆนะ ใครที่สำเร็จจริง

      ให้สอบอารมณ์ตัวเอง ว่าถ้าไม่ได้ศรัทธาครู ศรัทธาพระรัตนตรัย.....ใช่หรือว่าสำเร็จ


        ยุคพระพุทธเจ้า ยังดำรงค์พระชนม์ชีพ ตอนที่เสด็จดับขันธ์ พระสาวกเต็มป่า ไม่ได้ถอยหนี


            ความสำเร็จเป็นอย่างไร...อย่างไรชื่อว่า สำเร็จ


            คุณ เรา ท่าน พร้อม กันหรือยัง  are you ready


                นี่คือ กรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ

          หากจบไปแล้วได้ไปแบบหรอกๆ  ครูท่านคงปล่อยให้วิชชา สูญ จะดีกว่า

         เพราะว่า  พระอาจารย์ ท่านคงไม่ปรามาส ครูบาอาจารย์ของท่านเอง


                                 ขออนุโมทนาสาธุในธรรมของทุกท่าน

                                   อย่าลืมไปขึ้นกรรมฐาน กันด้วยนะ เราจะได้ไปกันต่อ

                                            รถคันนี้คงรอเราได้ไม่นาน รีบๆกันหน่อย


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: juntra ที่ มกราคม 21, 2016, 12:16:54 AM
อย่างนี้ก็อดไปต่อ สิ คะ

 :coffee2:


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: PRAMOTE(aaaa) ที่ มกราคม 21, 2016, 01:54:13 AM
           ไม่อดหรอก...พระอาจารย์ท่านเป็นพระอาจารย์ ท่านต้องมีวิธีของท่าน งั้น ท่านเป็นพระอาจารย์ไม่ได้หรอก


             หวังว่า....ทุกท่านคงเตรียมพร้อมคุณสมบัติของท่านมาก่อน....คือ.....ต้องขึ้นกรรมฐานมาแล้ว  พร้อมรูปถ่าย


                              ARE YOU READY      อดใจ...รอต่อไป ..ไม่รู้เมื่อไรเหมือนกันนะ..ต้องรอครู


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: kobyamkala ที่ มกราคม 21, 2016, 01:44:38 PM
เรียนพระอาจารย์ โยมยังสอบไม่ผ่านเลย ทำไม มีคนสอบได้เยอะ ขนาดนี้
โยมว่า ไฟล์ทีสอง ยากมากนะคะ แต่ก็ยังมีคนนับได้

    :49:


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: PRAMOTE(aaaa) ที่ มกราคม 21, 2016, 08:48:42 PM


       เป็นธรรมดาครับ

            เพราะการส่งอารมณ์ กับครู เป็นความลับและไม่ได้เป็นสาธารณะ

                    เอิกเกริก เดี๋ยว จะทำให้ผู้อื่น เกิด มานะสังโยชน์


           ต้องรอครู ในระหว่างรอ ท่านทั้งหลาย ก็ควรต้องหมั่นภาวนา

           เพราะการเข้าสะกด นั้นเป็นการทดสอบ  ว่าท่านมีจิตที่ตั้งมั่นไม่แกว่งไกวหวั่นไหว

          ไปตามอุปปาทาน ขันธ์ทั้งห้า


                   ส่วนผู้ที่สอบผ่านจริงผ่านไม่จริง   ตรงนั้น เป็น ทรัพย์สมบัติติดตัวของผู้ภาวนา


             ครูท่านอาจจะโล๊ะ และต้องเริ่มใหม่ก็ได้ อย่าไปยึดถืออะไร

                   ถ้าเราภาวนาได้จริง  จะสอบใหม่อีกซักสิบครั้ง ก็ต้องว่าตามครู


           เพราะการสอบ ที่มีไฟน์เสียง เป็นส่วนตัว แบบนี้ ท่านลองคิดดู


            ไฟน์เสียง อยู่กับตัวท่าน(ท่านจะทำอะไรก็ได้)


                 ยกตัวอย่างเช่นเบาเสียงลง ไม่ให้รำคาญ แล้วนับพุทโธ(เรียกว่าลดเสียงเพิ่มเสียงได้)

                    สามารถใช้เทคนิควิทยาศาสตร์ คำนวน พุทโธ ก็ได้ (แบบนี้ไม่ใช่ศิลแถมยังปรามาสครูบาอาจารย์อย่างแรง)

            ......................................................................

         การเข้าสะกด ต้องใช้เวลาอย่างน้อย สองชั่วโมง-ต่อหน้าครูอาจารย์-และตอบได้แค่ครั้งเดียว ผ่านก็ผ่าน

         ไม่ผ่านก็ไม่ผ่าน....จบ


               สมมุติว่าถ้าครูบาอาจารย์ ท่านสอบทาง rdn ล่ะ   ตอบได้ครั้งเดียว

     เพราะท่านไม่มีไฟน์เสียงที่จะตอบต่อ    ตอบหลังไฟน์เสียงจบลงให้เวลาส่งคำตอบ หนึ่ง ชั่วโมง  แบบนี้  มันก็ดีนะ


          ............................................

                    ผมว่าความจริง แล้ว ผู้เจริญภาวนาตัวจริง   ไม่น่าจะซีเรียดอยู่แล้ว

     เพราะความต้องการ ผล  และการมองดูที่ตัวเรา ไม่ได้มองคนอื่น

               มันเป็นเครื่องสอบอารมณ์ที่ดีจริง

               ของแท้สอบกี่ครั้งมันก็แท้ เพราะมันของแท้

                    ถ้าของปลอมมันก็จะรู้ว่าตัวเรา..มันยังไม่ไปถึงไหน

                   ก็ต้องภาวนาต่อ ถ้าท่านไม่ได้ล้มเลิกปณิธาน ของท่านเอง


                              อย่าคิดอะไรมาก มาคุยเล่นๆเป็นเพื่อนเท่านั้น

                                           ไปทำงานก่อน-ผมเข้ากะทำงานบริษัทครับ

                                                เดี๋ยวเค้าไล่ออกแย่เลย

               

                                      ขออนุโมทนาสาธุในธรรมทั้งหลายของทุกท่าน


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: kittisak ที่ มกราคม 21, 2016, 09:04:18 PM
น่าเสียดาย มีคน ทำได้เยอะ เกินคาดจากที่ผมคิดไว้เสียอีก

  st11 st12


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ มกราคม 22, 2016, 01:25:12 AM
รหัสดาวน์โหลด ใช้ได้ 5 นาที นะ
 ;)


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: PRAMOTE(aaaa) ที่ มกราคม 22, 2016, 10:19:49 AM

       กราบนมัสการพระอาจารย์......ถึงเวลาช่วยอธิบายให้ชัดแจ้ง ด้วยครับ


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ มกราคม 22, 2016, 01:35:54 PM

       กราบนมัสการพระอาจารย์......ถึงเวลาช่วยอธิบายให้ชัดแจ้ง ด้วยครับ

  นี่ถ้าไม่เห็นว่าเป็น ศิษย์สายตรงถาม จะไม่ตอบนะ
  เพราะบางเรื่องก็ไม่จำเป็นต้องตอบ ๆ คนที่ไม่ใช่ ศิษย์ ตอบอย่างไรก็ไม่มีถูกใจเขาหรอกนะ
 
       สำหรับเรื่องไฟล์ ที่ให้ รหัสดาวนโหลด จะมีอายุ แค่ 5 นาทีเท่านั้น รหัสจะเปลี่ยนใหม่ ดังนั้น รหัสเก่าจะใช้ไม่ได้ เนื่องด้วยตรวจสอบแล้วมีการแจกรหัส ให้ดาวน์โหลดกัน เช็คไอพี รหัสเดียวกัน แต่ แยกออก บางรหัส เกือบ 20 ip address แสดงว่า มีการแจกรหัสให้ดาวน์โหลด นี่ยังไม่รวมกับคนที่ดาวนโหลดไปแล้วจ่ายแจกกันเอง อีกด้วยนะ

      ซึ่งผู้รับไปทำผิดสัญญากัน เกือบทั้งหมด คือ ไปแจกจ่ายให้คนอื่น บอกรหัสผู้อื่น ซึ่งไม่ใช่เป็นวัตถุประสงค์ ของฉัน

      เดิ่มที การช่วยเหลือ แบบนี้ ตั้งใจไว้ใช้ ที่ธรรมสถาน แต่เห็นว่าโอกาสที่จะสร้างธรรมสถาน มันไม่มี 
ไม่อยากให้อยู่ในะระบบ อินเตอร์เน็ต เพราะจะถูกนำไปดัดแปลง จนสาระธรรม แท้ ๆ ที่ฉันสร้างไว้ หายไปได้ อีกอย่างการเข้าสะกด พึ่งต้องทำต่อหน้า ครูอาจารย์

      แต่ที่ฉันนำมาปล่อย ในนี้ก็เพื่อให้ทุกคนได้ทราบว่า แนวทางการปฏิบัติควรช่วยกันส่งเสริมหรือไม่ มีใครอยากจะร่วมสร้างธรรมสถาน ด้วยกันหรือไม่ ? แต่ผลตอบรับไม่ค่อยดี กลายเป็นว่า ทุกคนเห็นแก่ตัว และไม่ยอมขึ้นกรรมฐาน และท้ายที่สุด มีการค่อนแคะฉันว่า หวงความรู้บ้าง ปิดบังพระธรรมบ้าง ซึ่งนี่แหละมันเป็นการปรามาส ไปแล้วในตัว เกิดจากการสอนคนปฏิบัติ ที่ไม่ได้ศรัทธามาก่อน และไม่ได้ขึ้นกรรมฐาน ครั้นฉันจะว่า หรือ ตำหนิ ลงไป เลย นั้นก็ทำไม่ได้อีก

   เอาเป็นว่า ให้เท่านี้ก็แล้วกัน ในระบบ เน็ตเวิร์ก มากกว่านี้ต้องมาหาฉัน เท่านั้น

   


     


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ มกราคม 22, 2016, 01:42:10 PM
ส่วนในสายตรงนั้น ต้องมาสอบ ต่อหน้า ตามวาระที่อนุญาต ถ้าไม่อนุญาต ก็ฝึกซ้ำอยู่ตรงนั้น ไปเรื่อย อย่าได้เบื่อหน่าย เพราะเมื่อท่านฝึกไปเรื่อย ๆ จิตของท่านก็จะตั้งมั่นเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ เอง กิเลสยิบย่อย นิวรณ์ เล็ก ๆ น้อย ๆ ก็จะสยบ ลงไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งเป็น ฌาน ไปเอง อย่างเดียวขอให้ตั้งใจฝึก

    สำหรับการภาวนา พุทโธ จะยังคงมีอยู่ใน พุทธานุสสติ ทั้งสามห้อง แม้เข้าสะกด พุทโธ ก็ไม่ได้ดับหายไปไหน บริกรรมยังคงอยู่เหมือนเดิม อย่าไปเข้าใจผิดกันว่า เข้าห้องสองก็ไม่บริกรรมแล้ว การหยุดบริกรรม จะหยุดที่ ห้องที่ 4 เปลี่ยนองค์กรรมฐานใหม่ และ จะสิ้นสุดการใช้บริกรรมนิมิตร ที่ ฌาน 3

    พุทธานุสสติ จนถึงอานาปานสติ ขั้นที่ 7 ยังมี บริกรรมอยู่

   และที่สำคัญ ไม่รับการส่งอารมณื ทางระบบเฟค แชท วันหนึ่งมีคนส่งอารมณ์ ฉันแบบนี้เป็น 10 - 20 ราย ต้องพิมพ์เมื่อยมือไปหมด และรบกวน การโพสต์หลัก ด้วย บางท่านก็ไม่มีเวร๋ำเวลา นึกจะถาม ๆ ก็ถาม ไม่ตอบก็เคืองกันด้วย ดังนั้นยุติ การรับแจ้งอารมณ์ ทางระบบ แชท ทั้งหมด ขอให้สอบตัวเองตามที่เขียนไว้ และไปแจ้งกรรมฐาน ที่คณะ 5 กับหลวงพ่อพระครู ผิดถูกตามที่ท่าน วินิจฉัย ก็แล้วกัน

     ;)


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: PRAMOTE(aaaa) ที่ มกราคม 22, 2016, 08:23:48 PM


             ขออนุโมทนาสาธุ ครับ..ครูบาอาจารย์


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: juntra ที่ มกราคม 24, 2016, 12:24:08 AM
 st11 st12 st12
น่าเสียดาย กำลังฝึกตั้ง สมาธิ ได้ดี เลยคะ
แต่ส่วนตัวไม่ชอบขึ้นกรรมฐาน คะ นึกว่า พระอาจารย์ที่นี่ จะเปิดกว้าง ในเรื่องการเรียนพระธรรม

  :58:


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: PRAMOTE(aaaa) ที่ มกราคม 24, 2016, 01:57:39 AM
 st12
     ตามธรรมเนียม กรรมฐานโบราณ มัชฌิมาแบบลำดับ

    เน้นความเคารพครู.....


           ..?......วิชชา ครูมีให้ ทุกรูปแบบตามที่ท่านต้องการ..ปรารถนา...

               แต่สิ่งที่ครูขอ....คือ....ต้องขึ้นกรรมฐาน  เพื่อแสดงความเคารพ ครูปรามาจารย์ทุกยุค


                       ถ้าครูบาอาจารย์  ท่านสอนคนที่ไม่ได้ขึ้นกรรมฐาน  ก็เท่ากับท่าน ปรามาสครูบาอาจารย์


                     ตรงนี้คือบอกชัดเจนแล้ว 


                                หวังว่าท่านที่ต้องการศึกษาจริง  ๆๆ....  โปรดเข้าใจตามนี้ด้วยครับ                ขออนุโมทนาสาธุในธรรมของท่าน


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: Admax ที่ มิถุนายน 15, 2016, 10:52:47 AM
 st12 st12 st12  ขอบพระคุณครับ


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: ประสิทธิ์ ที่ สิงหาคม 15, 2018, 11:02:03 AM
 st11 st12 st12


หัวข้อ: Re: ไฟล์เสียง ฝึกภาวนาพุทโธ สำหรับผู้ทียังมีจิตไม่ตั้งมั่น และ ไฟล์เสียงเข้าสอบสะกด
เริ่มหัวข้อโดย: REFK ที่ ตุลาคม 16, 2019, 11:09:17 AM
ยังสามารถขอดาวโหลดได้อยู่รึเปล่าครับ