สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน

กรรมฐาน มัชฌิมา => ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ธัมมะวังโส ที่ ตุลาคม 05, 2018, 01:27:26 PMหัวข้อ: ภาวนา ต่อเถอะ ลูก เรา ภาวนา เราก็ได้ผลภาวนาของเรา
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ ตุลาคม 05, 2018, 01:27:26 PM
ภาวนา ต่อเถอะ ลูก
เรา ภาวนา เราก็ได้ผลภาวนาของเรา
คนอื่น เขาไม่ภาวนา มันเป็นเรือ่งของเขา
สังสารวัฏ นี้ มีแต่ความทุกข์
มองโลกตามความเป็นจริง เห็นตามความเป็นจริง เสียว่า
สิ่งใด สิ่งหนึ่ง มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้น ล้วนดับไปเป็นธรรมดา เถิด

ทุกข์ มี เพราะมีตัณหา
ตัณหา มี จึงมีอุปาทาน
อุปาทาน มี จึงมีทุกข์

สรุปง่าย ๆ ก็ง่าย อย่างนี้
แล้วเราจะละจากทุกข์อย่างไร

ละจากทุกข์ ก็ต้องมองเห็น โลก ตามความเป็นจริงว่า คุณของโลก โดยความเป็นคุณนั้นไม่มีเลย มีแต่ทุกข์ที่รออยู่

ถ้าเกิดอีกก็ต้องทุกข์ ปัจจุบันก็ทุกข์ อนาคตก็ต้องทุกข์
ถ้าไม่อยากทุกข์ก็ไม่ต้องเกิด
เมื่อไม่อยากเกิด ก็ต้องติดตาม พระพุทธเจ้า

ติดตามอย่างไร
ติดตาม ในธรรม ชื่อว่า อริยสัจจะ 4 และดำเนินตนใน อริยมรรค 8

หรือพูดสั้น ๆ ง่าย ๆ อย่าประมาท ในการมีชีวิต
เพราะโอกาสในการภาวนา อยู่ที่การมีชีวิต ถ้าไม่มีชีวิต โอกาสภาวนาก็ไม่มี

ชีวิตที่ตกต่ำจากความเป็นมนุษย์ คือ ตกอบายภูมิ 4 เป็นสัตว์ดิรัจฉาน สัตว์นรก เปรต อสุรกาย แล้ว โอกาสในการภาวนานั้นก็ไม่มีแล้ว มีแต่ความคร่ำครวญได้อย่างเดียวว่าทุกข์

ดังนั้นตอนนี้มีโอกาส ก็ใช้โอกาสให้เป็น

ตั้งสติ ตามดูลมหายใจเข้า ตามดูลมหายใจออก จะสั้น จะยาว จะทั่ว ไม่ทั่ว ให้กำหนดสติรู้ลมหายใจเข้า รู้ลมหายใจออก บ้างอย่ามัวแต่แถ เฉลเฉไฉ อยู่แต่ในโลกธรรม อันมี ได้ลาภ ได้ยส ได้สุข ได้สรรเสริญ เลย สิ่งเหล่านี้ ล้วนแล้วไมจีรัง ยั่งยืน มีได้ ก็เสื่อมได้ มียส ก็เสื่อมยส มีสุข ก็มีทุกข์ มีสรรเสริญ ก็มีนินทา

ไม่อยากเกิดก็ต้องวางจิตเป็นกลาง ให้อยู่เหนือ ความพอใจ ไม่พอใจ
วางจิตให้รู้ว่า มันเกิดก็เป็นธรรมดา มันดับก็เป็นธรรมดา
อย่างนี้เป็นต้น เดี๋ยวจิตก็เจริญไปตามมรรคเอง

แต่อย่าลืมนะว่า โอกาสของชีวิตที่ยังมีนั้น ยังมีโอกาส สร้างเสบียงไว้ให้ตัวเอง ทาน ศีล ภาวนา สามอย่างนี้เป็นเสบียงแก่ตน นะ ไม่ใช่ ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นเสบียง

ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นตัวภาวนาไม่ใช่เสบียง

เจริญธรรม / เจริญพร


หัวข้อ: Re: ภาวนา ต่อเถอะ ลูก เรา ภาวนา เราก็ได้ผลภาวนาของเรา
เริ่มหัวข้อโดย: nongyao ที่ มกราคม 08, 2019, 05:18:35 PM
กราบสาธุ ค่ะ :25:


หัวข้อ: Re: ภาวนา ต่อเถอะ ลูก เรา ภาวนา เราก็ได้ผลภาวนาของเรา
เริ่มหัวข้อโดย: Admax ที่ มกราคม 11, 2019, 12:10:45 PM
 st12 st12 st12