สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน

เรื่องทั่วไป => ข่าวสารเพื่อนถึงเพื่อน => ข้อความที่เริ่มโดย: raponsan ที่ มีนาคม 24, 2019, 06:55:24 AMหัวข้อ: ขอเชิญร่วมเป็นเจาภาพ โครงการบรรพชาสามเณรและบวชเนกขัมมาจาริณี ณ วัดปางอโศก
เริ่มหัวข้อโดย: raponsan ที่ มีนาคม 24, 2019, 06:55:24 AM
(http://www.madchima.net/forum/gallery/30_24_03_19_6_31_55.jpeg)


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ
โครงการบรรพชาสามเณรและบวชเนกขัมมาจาริณี ภาพฤดูร้อน
จำนวน ๕๒ รูป/คน
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


จัดโดย วัดปางอโศก
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โรงเรียบเบทาโกรวิทยา และเครือเบทาโกร
ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม - ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒
ณ วัดปางอโศก ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา


      @@@@@@

     ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ ดังนี้
     - บรรพชาสามเณรรูปละ ๒,๐๐๐ บาท หรือ
     - ผ้าไตร ไตรละ ๕๐๐ บาท
     - บาตรใดละ ๕๐๐ บาท
     - ทุนการศึกษา ทุนละ ๕๐๐ บาท
     - น้ำปานะ มื้อละ ๑,๐๐๐ บาท
     - หรือนำมาถวายภัตตาหารเช้า มื้อละ ๒,๐๐๐ บาท
     - หรือนำมาถวายภัตตาหารเพล มื้อละ ๓,๐๐๐ บาท
     - หรือนำมาถวาย หรือร่วมทำบุญตามจิตศรัทธา

     ติดต่อสอบถมเพิ่มเติมได้ที่ :-
     1. พระครูศรีนิคมพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดปางอโศก 089-519-4289
     2. มูลนิธิสายธาร 02-833-7677 ,063-039-9981 , E-mail : pichayagony@betagro.com
     3. ครูอุมาพร(โอบ) 098-203-9315
     4. ครูณัฐพร คำภีระ 087-988-4984
     5. พระครูกฤษฎา ปิยธัมโม(ปิยะ) 093-296-1273
     6. กรรมการวัด คุณประภาส อ่ำพันธ์ 081-967-9709