สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน

กรรมฐาน มัชฌิมา => ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ธัมมะวังโส ที่ พฤศจิกายน 04, 2019, 11:34:40 AMหัวข้อ: ฝึกตนให้เป็นคนสร้าง ทานบารมี ก่อนเป็นลำดับแรก
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ พฤศจิกายน 04, 2019, 11:34:40 AM
ทำบุญใส่บาตร ให้ได้ทุกวัน รักษาทานบารมีไว้ สำหรับ ท่านที่จะหัดภาวนา สิ่งที่ควรทำเป็นงานแรก ก็คือ รู้จักใส่บาตร

พอจ จะฝึกลูกศิษย์ให้ใส่บาตร ให้ได้ทุกวัน สละวันละ 20 - 50 บาท ให้เป็นนิสัย นี่คือที่ พอจ ฝึกศิษย์มาหลายปี

ทำไม่ต้องมาก แต่ทำได้ตลอด ทำได้ทุกวัน เป็นบารมีแรกที่ควรกระทำ

นึกถึงว่า ครูอาจารย์ อุ้มบาตรไปยืนอยู่หน้าบ้าน แต่ไม่มีภัตรใส่ซักวัน มันเป็นศิษย์ครูอาจารย์กันไมไ่ด้

ดังนั้นต้องฝึกให้เป็นนิสสัย

ครูต้องพึ่งศิษย์
ศิษย์ต้องพึงครู

เจริญธรรม / เจริญพร