สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน

กรรมฐาน มัชฌิมา => ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ธัมมะวังโส ที่ พฤศจิกายน 04, 2019, 11:35:35 AMหัวข้อ: ชีวิต ไม่อาจหนี ความแก่ ความเจ็บ และ ความตายไปได้
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ พฤศจิกายน 04, 2019, 11:35:35 AM
ชีวิต ไม่อาจหนี ความแก่ ความเจ็บ และ ความตายไปได้

แต่วิญญาณ สามารถ หนีจาก ความเกิด และ ความตาย ที่มีอยู่นี้ได้

ผู้อบรมจิตดีแล้ว พิจารณาโลกตามความเป็นจริง สลัดคืน ซึ่งความรักและความชัง ทำจิตเป็นอุเบกขา ในความเป็นอนัตตา ย่อมถึงที่สุดแห่งความสุขได้

เจริญธรรม / เจริญพร