สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน

กรรมฐาน มัชฌิมา => ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ธัมมะวังโส ที่ พฤศจิกายน 04, 2019, 11:35:57 AMหัวข้อ: ผู้ที่ฝึกจิตดีแล้ว ย่อมมีความสุข
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ พฤศจิกายน 04, 2019, 11:35:57 AM
ผู้ที่ฝึกจิตดีแล้ว ย่อมมีความสุข
จิตที่ฝึกฝนต้องผ่านการควบด้วยสติ
จิตจะเบิกบาน ผ่องใส มีความสุขยิ่ง ก็เพราะฝึกฝนสมาธิ
ผู้ที่มีจิตแจ่มใส ย่อมไปไหน มีความสุข
นั่งก็มีความสุข นอนก็มีความสุข เดินก็มีความสุข
ยืนก็มีความสุข ทำงานก็มีความสุข
สุข เพราะรู้เห็นตามความเป็นจริง
เพราะรู้เห็นตามความเป็นจริง จิตจึงไม่ยึดถืออะไร ๆ ในโลกนี้
เพราะจิตไม่ยึดถืออะไรมาก จึงมีความสุข ที่ไม่หายไป

เจริญธรรม / เจริญพร