สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน

กรรมฐาน มัชฌิมา => ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ธัมมะวังโส ที่ พฤศจิกายน 04, 2019, 11:36:27 AMหัวข้อ: ถาม สติ กับ สมาธิ เหมือนกันหรือต่างกัน ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ พฤศจิกายน 04, 2019, 11:36:27 AM
ถาม สติ กับ สมาธิ เหมือนกันหรือต่างกัน ครับ

ตอบ สติ หมายถึงความระลึกได้
ส่วน สมาธิ หมายถึงความตั้งมั่นแห่งจิตที่ไม่หวั่นไหว

ผล ทั้งสองอย่างคือคล้ายกัน สติ และ สมาธิ นั้นเป็นเรื่องที่มีโดยธรรมชาติอยู่แล้ว ในระดับหนึ่ง

สติ ในการใช้ชีวิตประจำวัน ไม่หลงลืม นี้เป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิต

สมาธิ ที่ใช้ในการมุ่งมั่นตั้งใจในงานต่าง นี่ก็เป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิต

โดยรวมแล้ว ทั้งสองอย่างใกล้เคียงกัน
สติ นั้นเป็นสิ่งที่เกิดง่ายกว่า ไม่มีรูปแบบอะไรมาก เพียงระลึกได้ก็เรียกว่า มีสติ

สมาธิ นั้นเป็นสิ่งที่เกิดยากกว่า เพราะมันต้องมีสติก่อน มีสัมปชัญญะ ก่อน มันถึงจะมีสมาธิได้

สมาธิ ที่ชื่อว่า ขณิกะ ( ชั่วขณะหนึ่ง ) เป็นพื้นฐานของชีวิตมนุษย์อยู่แล้ว

สมาธิ ชื่อว่า อุปจาระ เป็นสมาธิ ที่ตั้งใจให้เกิด แต่ถึงจะตั้งใจให้เกิดก็ไม่ได้เกิดขึ้นง่าย ๆ ต้องมีการฝึกฝน

สมาธิ ชื่อว่า อัปปนา เป็นสมาธิ ที่ต่อจากอุปจาระ ยิ่งเป็นสิ่งที่เกิดได้ยาก เพราะต้องสำรวมจิต ตั้งมั่นอย่างสูง

ดังนั้น สติ กับ สมาธิ จึงเป็นสิ่งที่ต่างกัน ถึงแม้ว่าจะคล้ายกันในเบื้องต้น และเป็นความต่อเนื่อง

สติ นั้นฝึกได้ง่ายกว่า แค่รู้จักกำหนด ก็ชื่อว่า มีสติ
สมาธิ ฝึกได้ยากกว่า เพราะมีกระบวนทางจิตที่ต้องสงบ ของ สติ มาอย่างดีแล้วนั่นเอง

เจริญธรรม / เจริญพร