สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน

กรรมฐาน มัชฌิมา => ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ธัมมะวังโส ที่ พฤศจิกายน 04, 2019, 11:38:45 AMหัวข้อ: อานาปานสติ ตอนไหนเป็นการภาวนา แบบสมถะ ตอนไหน ภาวนาแบบเป็น วิปัสสนา
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ พฤศจิกายน 04, 2019, 11:38:45 AM
ถาม อยากทราบว่า อานาปานสติ
ตอนไหนเป็นการภาวนา แบบสมถะ ตอนไหน ภาวนาแบบเป็น วิปัสสนา ครับ

และเราจะรู้ได้อย่างไรในการภาวนา แบบ สมถะ หรือ วิปัสสนา ครับ

ตอบ อานาปานสติ มี 4 ห้อง

ห้องที่ 1 คู่ที่ 1 - 4 เป็นห้อง สติ ผลคือ สัมปชัญญะ และ อุปจาระสมาธิ
ห้องที่ 2 คู่ที่ 5 - 8 เป็นห้อง สมถะ ผลคือ อุปจาระสมาธิ
ห้องที่ 3 คู่ที่ 9 - 12 เป็นห้อง อัปปนา ผลคือ อัปปนาสมาธิ และ สมาธินิมิต
ห้องที่ 4 คู่ที่ 13 - 16 เป็นห้อง วิปัสสนา

ห้องที่ 1 - 3 จัดเป็น สมถะ
ห้องที่ 4 จัดเป็น วิปัสสนา

อย่างไรก็ตาม การฝึกอานาปานสติ มี 2 สาย
สายที่ 1 เป็นปัญญาวิมุตติ ใช้ลมหายใจเข้า ใช้ลมหายใจออก ตั้งแต่ต้นจนจบ
สายที่ 2 เป็นเจโตวิมุตติ ใช้ สมาธินิมิต แทนลมหายใจเข้า และลมหายใจออก

สายที่ 1 และ 2 ฝึกเสมอกันในห้องที่ 1 สำหรับ อานาปานสติสันโดด
แต่ถ้าฝึก พุทธานุสสติ มาก่อน สายเจโต จะเริ่ม ห้องที่ 3 - 4 ใช้อุคคหนิมิต จาก พุทธานุสสติ ต่อเป็นปฏิภาคนิมิต ในห้องที่ 3

เจริญธรรม / เจริญพร


หัวข้อ: Re: อานาปานสติ ตอนไหนเป็นการภาวนา แบบสมถะ ตอนไหน ภาวนาแบบเป็น วิปัสสนา
เริ่มหัวข้อโดย: pattumma ที่ พฤศจิกายน 04, 2019, 07:48:53 PM
 st11