สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน

กรรมฐาน มัชฌิมา => ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ธัมมะวังโส ที่ พฤศจิกายน 27, 2019, 01:21:48 PMหัวข้อ: วงเวียนชีวิต เป็นไปอย่างนี้ ทุกวันทุกคืน
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ พฤศจิกายน 27, 2019, 01:21:48 PM
ชีวิตมันก็เหมือนเดิม ทุกวัน มันก็ทำแบบเดิม ตื่น ทำ นอน ตื่น ทำ นอน ตื่น ทำ นอน มีทั้งทำดี ทำชั่ว มีทั้งสุข และ ทุกข์กันไปของชาวโลก

พระพุทธเจ้า ท่านสอนให้เราปฏิวัติ การกระทำเดิม ๆ ตามโลก ให้สวนกับกระแสโลก เป็นไปเพื่อความสันโดษ เป็นไปเพื่อความสงบ

คนส่วนใหญ่ มุ่งแต่หาความสุข แต่พระพุทธเจ้า พระองค์สอน สอนให้มุ่งไปหาความสงบ

คนส่วนใหญ่ เพลิดเพลินในธรรมชาต ของโลก ในความสวยงามของโลก
แต่พระพุทธเจ้าท่านสอน ให้ ดูจิต ให้ระวังจิต และทำจิตให้สวย ไ่ม่ข้องเกี่ยวกับโลก

ดังนั้นความเป็นผู้ที่มองเห็นทุกข์ ได้จริง ๆ นั้น มันอยู่ที่พวกท่าน ตั้งอารมณ์ พิจารณา ความเดิม ๆ ซ้ำ ๆ ซาก ๆ ทั้งหลายเหล่านั้น ดีหรือยัง

ทุกข์ และ สาเหตุ แห่งทุกข์ มาจากอุปาทาน
อุปาทาน (ยึดมั่น ถือมั่น ) ว่าเป็นเรา เป็นของเรา เป็นตัวเป็นตนของเรา เป็นสิ่งที่ปลูกฝังมาหลายภพ หลายชาติ ด้วยความรู้สึกผิด เพราะมองไม่เห็นตามความเป็นจริง

การภาวนา จะทำให้มองเห็นตามความเป็นจริง ไปทีละนิด จนเห็นในที่สุด

ฉะนั้นจะภาวนา เล็กน้อย ไม่ภาวนากลาง ๆ หรือ ภาวนาใหญ่ ๆ ก็เป็นไปเพื่อการรู้เห็นตามความเป็นจริง

เมื่อรู้เห็นตามความเป็นจริง จิตก็จะรู้จักจากการละสละ สิ่งที่เห็นผิด ไปเรือ่ย ๆ จนในที่สุด ก็สลัดคืนสิ่งที่ยึดถือไว้ทั้งหมด นั่นเอง

ผู้มีปัญญาไม่พึงประมาท ต่อลมหายใจเข้า และออก จงพิจารณาธรรม ตามความเป็นจริง เห็นตามความเป็นจริง และ ก็สลัดคืนเถิด

เจริญธรรม / เจริญพร


หัวข้อ: Re: วงเวียนชีวิต เป็นไปอย่างนี้ ทุกวันทุกคืน
เริ่มหัวข้อโดย: nongyao ที่ พฤศจิกายน 30, 2019, 02:27:45 PM
กราบสาธุ ค่ะ