สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน

กรรมฐาน มัชฌิมา => ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ธัมมะวังโส ที่ พฤศจิกายน 27, 2019, 01:23:03 PMหัวข้อ: ถาม ก่อนการทำสมาธิ ควรทำอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ พฤศจิกายน 27, 2019, 01:23:03 PM
ถาม ก่อนการทำสมาธิ ควรทำอย่างไร

ตอบ กำหนดความรู้ตัวทั่วพร้อม

คำว่า รู้ตัว หมายถึง รู้ในสภาวะ รอบตัว รู้ใน กิริยาอาการ รู้ในความปรารถนา ของ กิริยาอาการ

คำว่า ทั่วพร้อม หมายถึง การได้กำหนด รู้ ในอายตนะ 12 การรู้ในอายตนะ 12 เมื่อกระทบกัน ( ผัสสะ ) ก็เกิดตัวรู้ ในระหว่างที่กระทบท่านหมายถึง อารมณ์ที่รู้การกระทบ

อารมณ์ที่รู้การกระทบ มีผลอยู่ 6 อย่าง มีเหตุ 2
6 อย่างนั้น มี สุข ทุกข์ อทุกขมสุข โสมนัส โทมนัส อุเบกขา

มีเหตุ 2 อย่าง คือ กุศล และ อกุศล

ดังนั้น ผู้ภาวนาจึงควรกำหนด ความรู้ตัว ทั่วพร้อม อย่างนี้ก่อนเริ่มทำสมาธิ

เจริญธรรม / เจริญพร


หัวข้อ: Re: ถาม ก่อนการทำสมาธิ ควรทำอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ พฤศจิกายน 27, 2019, 01:23:25 PM
ก่อนทำภาวนา และ ทำภาวนา แบบง่าย ๆ ก๋อนกระทำสมาธิควรฝึกไว้ให้บ่อย ๆ

ตั้งสติ กำหนด ความรู้สึกทั่วไปเสียก่อน ให้รู้ในธรรมชาติ ของ กาย และ จิต แบบทั่วไปเสียก่อน
เมื่อรู้ตัวทั่วพร้อมในกาย ทั้งหมดแล้วก็ทำจิตและกายให้สัมพันธ์กัน วิธีง่าย ๆ ก็คือการกำหนด นั่ง ยืน เดิน นอน ให้กำหนดรู้ตัว รู้อะไร
รู้ว่าใจต้องการเดิน กายก็เดิน
รู้ว่าใจต้องการนั่ง กายก็นั่ง
รู้ว่าใจต้องการยืน กายก็ยืน
รู้ว่าใจต้องการนอน กายก็นอน
รู้ว่าใจต้องการพูด กายก็พูด
รู้ว่าใจต้องการกิน กายก็กิน
รู้ว่าใจต้องการแต่งตัว กายก็แต่งตัว
อย่างนี้เป็นต้น

ดังนั้นใจรู้ก่อน เป็น สติ กายกระทำ ใจรู้ เป็น สัมปชัญญะ

ใจระลึก กายกระทำ ใจรู้

เจริญธรรม / เจริญพร