สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน

เรื่องทั่วไป => forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน => ข้อความที่เริ่มโดย: raponsan ที่ กุมภาพันธ์ 26, 2020, 08:17:18 AMหัวข้อ: บทสวดรัตนสูตร ขจัดภัย ๓ ประการ
เริ่มหัวข้อโดย: raponsan ที่ กุมภาพันธ์ 26, 2020, 08:17:18 AM
(http://www.madchima.net/forum/gallery/30_26_02_20_8_14_55.png)


บทสวดรัตนสูตร ขจัดภัย ๓ ประการ

รัตนสูตรเป็นพระสูตรว่าด้วย การน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยให้เกิดเป็นอานุภาพขจัดภัยพิบัติทั้งมวล

รัตนสูตรเป็นพระสูตรที่พระอานนทเถระ เรียนจากพระพุทธองค์โดยตรง เพื่อใช้สวดขจัดปัดเป่าภัยพิบัติ ที่เกิดกับชาวกรุงเวสาลี พระพุทธองค์ทรงแนะนำให้พระเถระอ้างคุณของพระรัตนะ คือ พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ ทำสัจกิริยาให้เกิดเป็นอานุภาพขจัดปัดเป่าภัยพิบัติทั้งหลาย

@@@@@@

เนื้อความรัตนสูตร

- ท่อนแรก เริ่มต้นด้วยการแนะนำให้เหล่าภูตทั้งหลายได้อนุโมทนาบุญกุศลที่หมู่มนุษย์อุทิศให้ และเมื่ออนุโมทนาแล้ว ขอให้เกิดความเมตตา ทำการรักษามนุษย์ทั้งหลาย

- เนื้อความท่อนต่อมา เป็นการอ้างคุณพระรัตนตรัยเป็นสัจวาจา ให้เกิดความสวัสดี

- ส่วนท่อนสุดท้ายเป็นคำกล่าวของท้าวสักกะ ที่ผูกขึ้นเป็นคาถาพรรณนาคุณพระรัตนตรัยเป็นสัจวาจาให้เกิดความสวัสดี

ภายหลังได้กลายเป็นแบบอย่าง ในการทำน้ำพระพุทธมนต์ สำหรับพระสงฆ์สาวก ต่อมาจนถึงปัจจุบัน ทุกครั้งที่มีการทำน้ำพระพุทธมนต์จะต้องสวดรัตนสูตร

@@@@@@

ด้วยอานุภาพแห่งรัตนสูตรนี้ แม้กรุงเวสาลีจะเกิดภัยพิบัติอย่างร้ายแรง ผู้คนอดอยากล้มตาย เป็นจำนวนมาก ซากศพถูกทิ้งเกลื่อนนคร ภูตผีปีศาจทำอันตรายแก่หมู่มนุษย์ โรคระบาดเกิดขึ้น แพร่กระจายไปทั่ว ผู้คนล้มตายเหลือที่จะนับได้

เมื่อพระพุทธองค์ทรงรับสั่งให้พระอานนทเถระสวดรัตนสูตร และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ภัยพิบัติร้ายแรงเช่นนี้ ก็ยังระงับลงได้อย่างฉับพลัน

จุดประสงค์ของการสวดรัตนสูตร ก็เพื่อเป็นการขจัดภัยทั้ง ๓ ประการให้อันตรธานไป ตามที่ปรากฏในพระสูตร คือ
    ๑. ข้าวยากหมากแพง (ทุพภิกขะภัย)
    ๒. ภูตผีปีศาจ ทำอันตราย (อะมะนุสสะภัย)
    ๓. โรคภัยไข้เจ็บ (โรคะภัย)ที่มา : หนังสือ บทเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี จัดพิมพ์โดย มหาเถระสมาคม พ.ศ.๒๕๕๘