สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน

เรื่องทั่วไป => ส่งจิตออกนอก (นั่งเล่นคุยกัน) => ข้อความที่เริ่มโดย: raponsan ที่ กุมภาพันธ์ 27, 2020, 07:27:52 AMหัวข้อ: ผู้ไกลจากกิเลส อยู่ที่ไหน ที่นั่นเป็น "สถานที่อันรื่นรมย์" ทั้งนั้น
เริ่มหัวข้อโดย: raponsan ที่ กุมภาพันธ์ 27, 2020, 07:27:52 AM

(http://www.madchima.net/forum/gallery/30_27_02_20_7_24_57.png)


ผู้ไกลจากกิเลส อยู่ที่ไหน ที่นั่นเป็น "สถานที่อันรื่นรมย์" ทั้งนั้น

นางวิสาขามหาอุบาสิกาถามพวกภิกษุที่ไปข้างหน้า ในเวลาที่ท่านนั่งในเรือนของตนว่า
     "ท่านผู้เจริญ ที่อยู่ของพระเรวตเถระน่าพอใจหรือไม่ล่ะ."
ภิกษุเหล่านั้นตอบว่า
     "น่าพอใจอุบาสิกา เสนาสนะนั้นเปรียบด้วยสวนนันทวันและสวนจิตรลดา.." เป็นต้น.

ทีนั้น จึงถามภิกษุที่มาถึงภายหลังสุดของภิกษุเหล่านั้นว่า
     "พระคุณเจ้าที่อยู่ของพระเรวตเถระน่าพอใจไหม."
ภิกษุเหล่านั้นตอบว่า
     "อย่าถามเลย อุบาสิกา ที่นั้นเป็นที่ๆ ไม่สมควรจะพูดถึง ที่ดอน มีก้อนกรวด ก้อนหินป่าไม้ตะเคียนอย่างนี้ ภิกษุนั้นยังอยู่ในที่นั้นได้."

มหาอุบาสิกาวิสาขาฟังถ้อยคำของภิกษุที่มาก่อนและที่มาทีหลังแล้วคิดว่า ถ้อยคำของภิกษุพวกไหนหนอเป็นคำจริง

@@@@@@

ภายหลังภัตรถือเอาของหอมและดอกไม้ไปกระทำบำรุงพระทศพล ถวายบังคมแล้วนั่ง ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง จึงทูลถามพระศาสดาว่า
    "ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระคุณเจ้าบางพวกสรรเสริญที่อยู่ของพระเรวตเถระ บางพวกติ ข้อนี้เป็นอย่างไร พระเจ้าข้า."

พระศาสดาตรัสว่า
    "ดูก่อนวิสาขามหาอุบาสิกา ที่ของพระอริยะจะเป็นที่น่ารื่นรมย์หรือไม่เป็นที่น่ารื่นรมย์จงยกไว้ จิตของพระอริยะย่อมยินดีทั้งนั้น ที่นั้นชื่อว่าเป็นที่น่ารื่นรมย์แท้จริง"

     ดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่า
     คาเม วา ยทิ วารญฺเญ  นินฺเน วา ยทิ วา ถเล ยตฺถ อรหนฺโต วิหรนฺติ  ตํ ภูมิรามเณยฺยกนฺติ.
     พระอรหันต์ทั้งหลาย อยู่ในที่ใด ไม่ว่าเป็นบ้านป่า ที่ลุ่มหรือที่ดอนก็ตาม ที่นั้นเป็นภูมิภาคที่น่ารื่นรมย์ทั้งนั้น ดังนี้.


ที่มา :  อรรถกถาสูตรที่ ๕. ประวัติพระเรวตเถระ (ยกมาแสดงบางส่วน)     
ขอบคุณ : http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&&i=147&p=4 (http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&&i=147&p=4)
ขอบคุณภาพจาก : หนังสือ บทเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี จัดพิมพ์โดย มหาเถระสมาคม พ.ศ.๒๕๕๘


หัวข้อ: Re: ผู้ไกลจากกิเลส อยู่ที่ไหน ที่นั่นเป็น "สถานที่อันรื่นรมย์" ทั้งนั้น
เริ่มหัวข้อโดย: หมวยจ้า ที่ กุมภาพันธ์ 29, 2020, 01:43:05 PM
 st11 st12 st12
คุณปุ้มยังโพสต์อย่างต่อเนื่อง

ไม่ได้มาเยี่ยมนานเลย

 :25: :25: :25: