สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน

กรรมฐาน มัชฌิมา => ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ธัมมะวังโส ที่ มิถุนายน 23, 2020, 09:00:37 AMหัวข้อ: ถาม ผมเป็นคนไม่เชื่อเรื่องชาติหน้า ชาติหลัง แต่เชื่อเพียงชาตินี้
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ มิถุนายน 23, 2020, 09:00:37 AM
ถาม ผมเป็นคนไม่เชื่อเรื่องชาติหน้า ชาติหลัง แต่เชื่อเพียงชาตินี้ และพยายามทำความสุข ให้มีมากขึ้นในชาตินี้ โดยสิ่งที่ทำลงไปทุกอย่างก็เพื่อความสุขในชาตินี้ ถ้าผมจะทำทานก็ต้องมีสุขในชาตินี้ คือ ผมมีความสุข ไม่ใช่ไปรอชาติหน้า เหมือนการภาวนา ผมก็ต้องการความสุขในชาตินี้ ไม่ใช่ทำไปเพื่อสะสมให้มีผลในชาติหน้า ดังนั้นทุกอย่างที่ผมทำนี้ ก็เพื่อสุขในชาตินี้ทั้งหมด เพราะผมไม่เชื่อเรื่องชาติที่แล้ว และ ชาติหน้าผมเชื่อว่าตายแล้วก็จบกันครับ ไม่ทราบความคิดอย่างนี้เป็นความคิดถูกต้องตามหลักการ พุทธศาสนา หรือไม่ครับ ?

ตอบ เป็นความเชื่อส่วนบุคคล จะเชือชาตินี้ หรือ ไม่เชื่อชาติก่อน หรือ ชาติหน้า ทั้งหมดเป็นความเชื่อที่เป็นส่วนบุคคล เชื่อ หรือ ไม่เชื่อก็ไม่ได้มีผลกระทบกับหลักการของพุทธศาสนา

สิ่งที่่สาวกในพุทธศาสนา ควรจะต้องเชื่อ ถ้าเป็นนะ

1. เชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

2. เชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้เป็นมรรค

3. เชื่อในคุณธรรมของพระสาวก

ความเชื่อ 3 ประการนี้เป็น คุณสมบัติ ของโสดาบัน ส่วนหนึ่ง

จะพูดส่วนที่ควรจะต้องเชื่อก่อน

1. เชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า นั้นมี 3 ช่วง ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า 3 ยาม

ในคืนตรัสรู้ ในยามที่ 1

พระพุทธเจ้าล่วงรู้อดีตชาตของพระองค์เอง 9 แสนอสงไขยชาต

( ในยามที่ 1 พระพุทธเจ้ายืนยันเลยว่า ชาติที่แล้ว มีจริง ของพระองค์ มีจริง ถึง 9 แสนอสงไขยชาติ นี่พระพุทธเจ้ายืนยัน ใน ปฐมยาม ในคืนตรัสรู้

ในยามที่ 2 พระพุทธเจ้าระลึกถึงชาตของผู้อื่นทั่วทั้งที่อยู่ใกล้กับพระองค์แต่ในนี้ท่านอธิบายว่า( รู้ของปวงสัตว์ทุกคน ) นี่เป็นยามที่ 2 ที่พระพุทธเจ้ายืนยัน ไม่ใช่แต่ว่า พระองค์ ตายเกิด ๆ เท่านั้น แต่สรรพสัตว์ทุกชีวิตในโลกในจักรวาล ล้วนแล้วก็ตายเกิด ๆ เช่นกัน

ในยามที่ 3 พระพุทธเจ้าตรัสรู้ หมดกิเลส สำเร็จธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ดังนั้นคนที่เป็นสาวก พระสาวก ควรที่จะต้องเชือ่ในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ถ้าไม่เชือ มรรค ผล นิพพาน ก็จะไม่มี

ดังนั้นการที่ท่านจะเชื่อ หรือ ไม่เชื่อ ก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลของทาน การที่ท่านไม่เชื่อก็ไม่ได้มีผลกับ ธัมมะวังโส

เจริญธรรม / เจริญพร