สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน

กรรมฐาน มัชฌิมา => ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ธัมมะวังโส ที่ มิถุนายน 23, 2020, 09:09:35 AMหัวข้อ: ถาม หลวงพ่อ ครับ ตอนนี้คนยุ่งกับเรือ่งทำมาหากิน มากกว่า เรื่องของกรรมฐาน
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ มิถุนายน 23, 2020, 09:09:35 AM
ถาม หลวงพ่อ ครับ ตอนนี้คนยุ่งกับเรือ่งทำมาหากิน มากกว่า เรื่องของกรรมฐาน ถ้าจะยุ่งกับพระ ก็แค่ทำบุญ เท่านั้นครับ ผมคิดว่า เรื่องกรรมฐาน ควรเป็นเรื่องหลัง ๆ ที่ควรรู้ ใช่หรือไม่ครับ

ตอบ เรื่อง กิน กาม เกรียติ เป็นเรื่อง จำเป็นของชาวโลกอยู่แล้ว ไม่ว่าวันไหน ๆ ก็เป็นเรื่องที่ต้องมาก่อน

ส่วนเรื่องกรรมฐาน เป็นเรื่องเยียวยาจิตใจหรือ ทำให้จิตใจแน่วแน่เข้มแข็ง ก็เป็นเรื่องที่คนจะคิดได้ทีหลัง เสมอ ๆ

ทุกครั้งก็เป็นอย่างนี้

แต่สำหรับ ธัมมะวังโส แล้ว เรื่องอะไรสำคัญ ก็เป็นเรื่องของพวกท่านกัน ส่วนตัวตอนนี้ เรื่องกรรมฐาน เป็นเรื่องรีบด่วน และรีบด่วนมาก่อนทีจะละสังขาร เพราะถ้าตายไป ไม่สำเร็จกรรมฐาน ก็ต้องเวียนกลับมาทุกข์อีก ดังนั้นขณะที่สังขาร พอจะทำกรรมฐานได้ ธัมมะวังโส ก็จะให้ความสำคัญในเรื่องกรรมฐาน ก่อน เรื่อง กิน กาม เกียรติ เพราะถ้าถึงตัวกรรมฐานแล้ว กิน กาม เกียรติ ก็จะไร้ความหมายไปเอง

เจริญธรรม / เจริญพร

ปล. ช่วงนี้ไม่ค่อยโพสต์ เห็นว่าหลายท่าน วิตกในเรื่อง โควิด-19 ประกอบกับ ธัมมะวังโส อาพาธมากขึ้น จึงไม่ค่อยได้โพสต์ ขอให้พวกท่าน อ่านเรือ่งเก่า ๆ ทบทวนกันเสียหน่อย นะจ๊ะ