สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน

กรรมฐาน มัชฌิมา => ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ธัมมะวังโส ที่ มิถุนายน 23, 2020, 09:11:35 AMหัวข้อ: ถาม หลวงพ่อ ผี มีจริงไหม ?
เริ่มหัวข้อโดย: ธัมมะวังโส ที่ มิถุนายน 23, 2020, 09:11:35 AM
ถาม หลวงพ่อ ผี มีจริงไหม ?

ตอบ ผี คนตายนั้นมีจริง เรื่องแรกตอบอย่างทั่วไปเลย นะ

แต่ ผี ที่เป็น วิญญาณ ของคนตายนั้นมีจริงไหม ก็ตอบว่ามีจริง วิญญาณที่ตาย ถ้ายังไม่จุติใหม่ พระพุทธเจ้า พระองค์จัดไว้ว่า เป็น โอปปาติกะ คือ ตายแล้วไม่จุติ ยังล่องลอยไปตามบุญกรรมของตน เทวดา เปตร สัตว์นรก พรหม ก็เป็นโอปปาติกะ ด้วยเช่นกัน สิ่งใดเป็นทิพย์ ไม่มีกายประกอบด้วย ธาตุทั้ง 4 เป็นแต่นามธรรม ตามประสงค์ของสภาวะ ที่จะใช้ ธาตุ หรือ ไม่ใช้ธาตุก็ได้ ไม่มีอาหารที่เป็นธาตุ มีแต่อาหาร ที่เป็นสภาวะ บริสุทธิ์ และ ไม่บริสุทธิ์

อย่างเทวดา มีอาหาร คือ ปีติ เป็นภักษา
สัตว์นรก มีอาหาร คือ บุญ บาป เป็นภักษา เป็นต้น

ดังนั้นเรื่องของดวงจิต ที่เป็นวิญญาณ มีแน่นอน เพราะวัฏฏะสงสารนี้เป็นอย่างนี้

เจริญธรรม / เจริญพร


หัวข้อ: Re: ถาม หลวงพ่อ ผี มีจริงไหม ?
เริ่มหัวข้อโดย: นิรตา ป้อมนาวิน ที่ สิงหาคม 20, 2020, 04:44:46 PM
 :25: st11 st12