สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน

ธรรมะสาระ => ห้อง_ด า ว น์ โ ห ล ด => ข้อความที่เริ่มโดย: ประสิทธิ์ ที่ สิงหาคม 03, 2011, 10:38:56 AMหัวข้อ: ตัวอย่างการวิเคราะห์พระพุทธพจน์-01
เริ่มหัวข้อโดย: ประสิทธิ์ ที่ สิงหาคม 03, 2011, 10:38:56 AM
ตัวอย่างการวิเคราะห์พระพุทธพจน์-01

http://www.youtube.com/watch?v=oCA9P27hdGU# (http://www.youtube.com/watch?v=oCA9P27hdGU#)

ตัวอย่างการวิเคราะห์พระพุทธพจน์-02

http://www.youtube.com/watch?v=fin9KMbIF9M# (http://www.youtube.com/watch?v=fin9KMbIF9M#)